මා සිත් නොගත් ඈ...

රාහුගේ අඩවියේ
මෝදුවන සඳවත
ගෙනෙත සුව මොහොතක
බලන් තිමිරය හාත්පස

මුහුණපොත් වෙන්දේසියේ
අතිනත් ගිය මල්වට්ටයේ
මිල වැඩිකරගත්තාද
අගය අඩු කරගත්තාද

යුවතියේ..........

සිංහල කවි

Comments


  1. "මුහුණපොත් වෙන්දේසියේ
    අතිනත් ගිය මල්වට්ටයේ'
    Ridenna denawa.

    ReplyDelete

Post a Comment

Thanks for the comment made on blog.tekcroach.top

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

දෛශික (vectors) - 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 7

සිංහලෙන් ක්වන්ටම් (Quantum in Sinhala) - 1

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 1