මතවාද

බුදු සමිදු දැකීම (මමත්වය යනු කුමක්ද?)

බුදු සමිදු දැකීම (සතර භූත යනු?)

බුදු සමිදු දැකීම (සිතට පව් පිං කළ නොහැකි ඇයි?)

බුදු සමිදු දැකීම (සිත හා චෛතසික)

බුදු සමිදු දැකීම (කර්මය, ලෝකය, හා පුනර්භවය)

Reality is fractal in fact!

නාඩි වාඛ්‍ය

මානවචාරය (Humanity)

විද්‍යාව යනු ...

ශබ්ද ශාස්ත්‍රය හා අපේ නම් විගඩම්

යථාර්තය හා අධ්‍යාත්මය

Gender-neutrality-mania

 

Comments

  1. සර්ගේ දැනුම අපට මේ විදිහට ලබා දෙන එක ගැන ගොඩක් සතුටුයි.මට මින් පෙර ඔබ වගේ උත්තරීතර ගුරැවරයෙක් මුණගැසි නෑ
    ඔබට තව තවත් දැනුම ලැබේවා!බුදුසරණයි

    ReplyDelete

Post a Comment

Thanks for the comment made on blog.tekcroach.top

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

දෛශික (vectors) - 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 7

සිංහලෙන් ක්වන්ටම් (Quantum in Sinhala) - 1

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 1