ජීවිතයට

මෙම කොටසේ දැක්වෙන්නේ ජීවිතය සතුටින් හා සාර්ථකව ගෙන යෑමට අවශ්‍ය අධ්‍යාපනික වටිනාකමකින් යුතු කරුණු අඩංගු බ්ලොග් ලිපිවල එකතුව පහසුවෙන් සොයා ගැනීම පිණිස එක් තැන් කිරීමයි.Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

දෛශික (vectors) - 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 7

සිංහලෙන් ක්වන්ටම් (Quantum in Sinhala) - 1

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 1