Skip to main content

පට්ට ගවේසි

කුනු හරුප ගීත හා ශෘංගාරාත්මක කලා නිර්මාන අතර වෙනස ගැන ලියන්න කියල ගත්තට ලියලත් වැඩක් නැහැ වගේ හිතෙනවා.  ජාතියේ හැම පැතිකඩක්ම කඩා වැටෙද්දි, පක්ෂ විපක්ෂ භේදයකින් තොරව දේශපාලුවන් විවිධ ක්‍රම ඔස්සේ රට දූෂ්‍ය කරද්දි එක එක පක්ෂවලට තාමත් හුරේ දමන මරි මෝඩ ජනතාවට කුනුහරුප සිංදු හැර ප්‍රබුද්ධ හෝ සරල රස වින්දන සිංදු දැනේවිද! තම මෑනි, මනුස්සයා යුද්ධ කරද්දි, තමන්ව අවජාතන කල දුකට ශිෂ්නයේ සයිස් එක ගැන සිංදු කීමට දෛර්ය ගත් යොහානිට පට්ට (ග)වේසි නිල නාමය ලබා දුන්නත් අපේ නම් කිසි මෙව්ව එකක් නැක. 

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 3

Perfect Tense


සිංහලේදි “කරලා තියෙනවා” හා “කරලා” ආකාරයට ක්‍රියාපද යෙදෙන වාඛ්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් ලියනු ලබන්නේ perfect tense ක්‍රමයටය.  continuous tense හි මෙන්ම මෙහිද ඊටම ආවේණික ක්‍රියා ස්වරූපයක් ඇත.  එය සාදා ගනු ලබන්නේ පහත ආකාරයටය.
past participle ක්‍රියා ස්වරූපය යනු මූලික ක්‍රියාපදය අගට ed යන කොටස එකතු කිරීමෙන් සාදා ගනු ලබනනකි.  උදා:

play → played             talk → talked

තවද, ඉහත ක්‍රමය හැරුණු විට, ක්‍රියාපද 150 ක් පමණ තිබෙනවා විවිධාකාරයෙන් past participle ස්වරූපය සාදාගන්නා.  එක් රීතියක් නොමැති බැවින්, එම ක්‍රියාපද අක්‍රමික ක්‍රියා ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා.  උදා:

eat → eaten                drink → drunk             cut → cut

ප්‍රධාන අක්‍රමික ක්‍රියා සියල්ල “අතිරේකය - 4හි ඇති අතර ඔබ එම ක්‍රියාපද සියල්ල කටපාඩම් කළ යුතුය.

හොඳයි, දැන් perfect tense ක්‍රියා ස්වරූප කිහිපයක් උදාහරණ ලෙස බලමු.
have/has played (සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා/ සෙල්ලම් කරලා)
have/has eaten (කාලා තියෙනවා/ කාලා)
අපට කරන්නට තියෙන්නේ SVo ආකාරයට perfect tense වලින් වාඛ්‍ය තැනීමයි.  උදා:
I have gone there.  (මම එහි ගිහින් තිබෙනවා.)
Kamal has eaten the mango.  (කමල් අඹ ගෙඩිය කාලා.)
We have finished the work.  (අපි වැඩය ඉවර කරලා තියෙන්නේ.)

Exercises 3-1
Rasika has watched the film.  (....................................................)
……………………………………………………  (අපි බත් උයලා තියෙන්නේ.)

දැන් ඔබ perfect tense ගැන දත යුතු වැදගත්ම හා මූලිකම කරුණ ඉගෙන ගෙන ඇත.  ඔබට continuous tense ගැන කියූ දේ හොඳින් මතක නම්, දැන් අවබෝධ වේවි ඉහත අප සකස් කළේ perfect tense හි වර්ථමාන කාලය බවත්, ඇත හා නැත යන ප්‍රශ්න හා ප්‍රකාශන හතරද ඒ අනුව සාදාගත හැකි බව.    උදා:

We have played.  (අපි සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා.)
We have not played.  (අපි සෙල්ලම් කරලා නැහැ.)
Have we played?  (අපි සෙල්ලම් කරලා තියෙනවාද?/ සෙල්ලම් කරලාද?)
Have we not played?  (අපි සෙල්ලම් කරලා නැද්ද?)
Has Rasika already watched the film?  (රසිකා දැනටමත් චිත්‍රපටිය බලලාද?)
The teachers have not come to the seminar.  (ගුරුවරු සම්මන්ත්‍රණයට ඇවිල්ලා නැහැ.)
Has the doctor not treated Kamal?  (දොස්තර කමල්ට ප්‍රතිකාර කර නැද්ද?)

Exercises 3-2
Namini has not gone to the party.  (............................................)
………………………………  (මම දැනටමත් වැඩය ඉවර කරලා තියෙන්නේ)
Have we not done the work yet?  (..............................................)

දැන් අපට ඉතිරිව තියෙන්නේ perfect tense හි අතීත හා අනාගත කාලය සෑදීමට නේද?  අතීතය සාදාගන්නේ වර්ථමාන රූපයේ has/have වෙනුවට had ආදේශ කිරීමෙනි.   එවිට, සිංහල තේරුම “කරලා තිබුණා” ලෙස සකස් වේ.

I had gone there.  (මම එහි ගිහින් තිබුණා.)
Kamal had eaten the mango.  (කමල් අඹ ගෙඩිය කාලා තිබුණා.)
We had finished the work.  (අපි වැඩය ඉවර කරලා තිබුණා.)
Had Rasika watched the film?  (රසිකා චිත්‍රපටිය බලලා තිබුණාද?)
The teachers had not come to the seminar.  (ගුරුවරු සම්මන්ත්‍රණයට ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ.)
Had the doctor not treated Kamal?  (දොස්තර කමල්ට ප්‍රතිකාර කර තිබුණේ නැද්ද?)

Exercises 3-3
Rasika had not watched the film.  (.............................................)
……………………………………………  (අපි බත් උයලා තිබුණා.)
Namini had not gone to the party.  (...........................................)
………………………………………  (මම වැඩය ඉවර කරලා තිබුණේ නැද්ද?)
Had we not done the work?  (...............................................)

අනාගත කාලය හඟවන රූපය සාදාගන්නේ සුපුරුදු පරිදි will යන උපකාරක ක්‍රියාව යෙදීමෙන්ය.  එවිට will ට පසුව ඇති ක්‍රියා කොටස මූලික ස්වරූපයට (dictionary එකේ යෙදී ඇති රූපය) පත් වන බව කීවා මතකද ඔබට?  have/has හි මූලික ස්වරූපය have යන්නයි.  සිංහලෙන් “කරලා තියේවි” වැනි තේරුමක් මෙහි ඇති බව තේරුම් ගත හැකියි නේද?

I will have gone there.  (මම එහි ගිහින් තියේවි.)
Kamal will have eaten the mango.  (කමල් අඹ ගෙඩිය කාලා තියේවි.)
We have finished the work.  (අපි වැඩය ඉවර කරලා තියේවි.)
Will Rasika have watched the film?  (රසිකා චිත්‍රපටිය බලලා තියේවිද?)
The teachers will not have come to the seminar.  (ගුරුවරු සම්මන්ත්‍රණයට ඇවිල්ලා නොතියේවි/ තියෙන එකක් නැහැ.)
Will the doctor not have treated Kamal?  (දොස්තර කමල්ට ප්‍රතිකාර කර තියෙන එකක් නැද්ද?/නොතියේවිද?)

Exercises 3-4
Rasika will not have watched the film.  (.....................................)
……………………………………………  (අපි බත් උයලා තිබේවි.)
Namini will not have gone to the party.  (....................................)
………………………………………  (මම වැඩය ඉවර කරලා නොතිබේවිද?)
Will we not have done the work?  (.............................................)

ඉතා පහසුයි නේද ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීම?  ඔබට මුලදීම කියූ ලෙසටම ඉංග්‍රීසියේ ඇත්තේ රීති හා රටා කිහිපයක් පමණි.  යම් දෙයක් ඉගෙන ගත් විට, තවත් අළුතින් දෙයක් ඉගෙනීම ඉන් පහසුවක් ඇති කරයි.  ඔබ continuous tense හිදි උගත් බොහෝ රීති හා රටාවන් perfect tense වලදීද යෙදී තිබෙන අයුරු ඔබ දැන් දුටුවා නේද?  (උදාහරණ ලෙස, SVo ක්‍රමයට වචන ලියා වාඛ්‍ය සෑදීම, ඇත නැත ප්‍රශ්න ප්‍රකාශන සාදන අයුරු ආදිය)


Perfect Continuous Tense

මෙම ක්‍රමයට ලියනු ලබන වාඛ්‍යවලට “කරමින් ඉඳලා තියෙනවා” හෝ “කරමින් ඉඳලා” යන තේරුම සිංහලෙන් දිය හැකිය.  එහි මූලික ක්‍රියා ස්වරූපය නම්,

have/has been + ing-ක්‍රියාව

වේ.  සුපුරුදු ලෙස, have යෙදෙන්නේ උක්තය බහුවචන වූ විට වන අතර, has යෙදෙන්නේ උක්තය ඒකවචන ‍වන විටය.  ඇත්තෙන්ම, අනෙක් tense තුන මෙන්, මෙය එතරම් යෙදෙන්නේ නැත.  උදා:

I have been reading a book.  (මම පොතක් කියවමින් ඉඳලා තියෙනවා.)
She has not been practising the play.  (ඇය නාට්‍යය පුරුදු‍ වෙමින් ඉඳලා නැහැ.)
Have Kamal and Nirmal been playing tennis?  (කමලුයි නිර්මානියි ටෙනිස් ගහමින් ඉඳලාද?)
Has the teacher not been talking to Sam?  (ගුරුවරයා සෑම්ට කතා කරමින් ඉඳලා නැද්ද?)

අතීත ස්වරූපයේදී have/has කොටස had වලින් ආදේශ වන බව ඔබට සිතාගත හැකි නේද දැන්?  එවිට සිංහල තේරුම “කරමින් ඉඳලා” හෝ “කරමින් ඉඳලා තිබුණා” වේ.  එමෙන්ම අනාගත ස්වරූපය සඳහා will යන උපකාරකය යොදන බවත් ඔබ දන්නවා.  එවිට, “කරමින් ඉඳලා තියේවි” ලෙස සිංහල තේරුම ලැබේ.  උදා:

I had been reading a book.  (මම පොතක් කියවමින් ඉඳලා තිබුණා.)
She had not been practising the play.  (ඇය නාට්‍යය පුරුදු‍ වෙමින් ඉඳලා ති‍බුණේ නැහැ.)
Had Kamal and Nirmal been playing tennis?  (කමලුයි නිර්මානියි ටෙනිස් ගහමින් ඉඳලා තිබුණාද?)
Had the teacher not been talking to Sam?  (ගුරුවරයා සෑම්ට කතා කරමින් ඉඳලා තිබුණේ නැද්ද?)
I will have been reading a book.  (මම පොතක් කියවමින් ඉඳලා තියේවි.)
She will not have been practising the play.  (ඇය නාට්‍යය පුරුදු‍ වෙමින් ඉඳලා නොතියේවි.)
Will Kamal and Nirmal have been playing tennis?  (කමලුයි නිර්මානියි ටෙනිස් ගහමින් ඉඳලා තියේවිද?)
Will the teacher not have been talking to Sam?  (ගුරුවරයා සෑම්ට කතා කරමින් ඉඳලා නොතියේවිද?)


සර්වනාම (pronoun)

ඕනෑම භාෂාවක ලක්ෂ ගණනක් වූ නාමපද ඇත.  එම සියලු නාම සඳහා පොදුවේ භාවිතා කිරීමට හැකි නාමපද විශේෂයක් ඇති අතර, ඒවා සර්වනාම ලෙස හැඳින්වෙනවා.

ඒකවචන
බහුවචන
I - මම
We - අපි
She - ඇය
He - ඔහු
It - ඒක, ඌ

They - ඇයලා, ඔවුහු/උන්, ඒවා
You - ඔබ, ඔබ වහන්සේ, උඹ, ...
You - ඔබලා, ඔබ වහන්සේලා, උඹලා, ...

කමලා, නිමලා වැනි ඕනෑම ස්ත්‍රී ලිංග ඒකවචන නාමයක් she මඟින්ද, කමල්, නිමල් වැනි ඕනෑම පුරුෂ ලිංග ඒකවචන නාමයක් he මඟින්ද, පුටුව, ගස වැනි ඔනෑම පණ නැති ඒකවචන නාම මෙන්ම කොටියා, බල්ලා වැනි ඕනෑම ඒකවචන සතකුගේ නාමයක් it මඟින්ද, පණ ඇති නැති ඕනෑම බහුවචන නාමයක් they මඟින්ද නිරූපනය කළ හැකි බව ඉහත වගුව බැලීමෙන් ඔබට පෙනෙනවා.

තවද, you යන පදය සුවිශේෂයි.  ඊට හේතුව ඒකවචන හා බහුවචන යන දෙකෙහිදීම ඇත්තේ එකම රූපය වන you ය.  ගෞරවය ඇතිව (ඔබතුමා, ඔබවහන්සේ) හෝ නැතිවද (තෝ, උඹ) භාවිතා කරන්නේ එකම you ය.  එමෙන්ම, ඒකවචන තේරුමින් හෝ බහුවචන තේරුමින් හෝ ඇති you යන පදය ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණයේදී හැමවිටම බහුවචන ලෙස සැලකේ.  එලෙසම, I යන පදයද was යන අවස්ථාව (එනම් I සමඟ යෙදෙන්නේ ඒකවචන was මිස බහුවචන were නොවේ.) හැරුණු විට අනෙක් හැම අවස්ථාවකදීම you මෙන්ම බහුවචන ලෙස සැලකේ.

ඉහත පෙන්වා දුන් සර්වනාම යෙදෙන්නේ හැමවිටම එම නාම, වාඛ්‍යයක උක්තය (S) ලෙස ‍යොදනු ලබන විට පමණි.  උදා:

She is eating an apple.  (ඇය ඇපලක් කමින් ඉන්නවා.)
I was reading a book.  (මම පොතක් කියවා කියවා හිටියා.)
I have played cricket. 
(මම ‍ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා.)
You had finished the work. 
(ඔබ/ඔබලා වැඩය අවසන් කර තිබුණා.)

ඉහත උදාහරණවල She, I, You යන සර්වනාම යෙදී ඇත්තේ වාඛ්‍ය‍වල උක්තය ලෙස නේද?  ඉහත උක්ත ස්වරූ‍පයෙන් සර්වනාම යෙදිය හැක්කේ පෙර කී පරිදිම එම පද වාඛ්‍යයක උක්තයන් ලෙස පවතින විට පමණි.  ඒවා උක්ත නොවන හෙවත් අනුක්ත ‍ආකාරයට (එනම්, කර්ම පද ලෙස හෝ නිපාතවලට පසුව යෙදෙන නාමපද ලෙස) යෙදෙන විට, අනුක්ත ස්වරූපයෙන් එම සර්වනාම සියල්ල පැවතිය යුතුය.  ඉහත උක්ත සර්වනාමවලට අනුරූප අනුක්ත සර්වනාම පහත ව‍ගුවේ ඇත.

ඒකවචන (අනුක්ත)
බහුවචන (අනුක්ත)
Me - මා
Us - අප
Her -
Him - ඔහු
It - ඌ, ඒක

Them - ඔවුන්, උන්, ඒවා
You - ඔබ, උඹ, ඔබ වහන්සේ ...
You - ඔබලා, උඹලා, ඔබ වහන්සේලා ...

අපි එම අනුක්ත පද වාඛ්‍ය කිහිපයක යොදා බලමු.

Kamal is protecting me(කමල් මාව ආරක්ෂා කරමින් ඉන්නවා.)

මෙහි me ලෙස මිස I ලෙස නොලිය යුතුය, මක්නිසාද යත් එය උක්තය ලෙස නොයෙදී ඇති බැවින්.

He has loved her(ඔහු ඇයට ආදරය කර තිබෙනවා.)

ඉහත වාඛ්‍යයේ සර්වනාම දෙකක් යෙදී ඇත.  එහි He යනු උක්තය නිසා එය උක්ත ස්වරූපයෙන් තබා තියෙන අතර, her යනු අනුක්ත රූපයෙන් පවතින්නේ එය උකතය නොව කර්මය ලෙස යොදා තිබෙන බැවිනි.

We are looking at him(අපි ඔහු දෙස බලමින් ඉන්නේ.)

මෙහි at යනු නිපාත පදයක් බැවින් අනිවාර්යෙන්ම ඊට පසුව ඇති සර්වනාමය අනුක්ත රූපයෙන් තැබිය යුතුය.
ඇත්තෙන්ම උක්ත-අනුක්ත භේදය ඇත්තේ සර්වනාමවලට පමණක්ය.  Kamal, cat, table වැනි අනෙක් සාමාන්‍ය නාමපද වල උක්ත හා අනුක්ත රූප දෙකම සමානය.

උක්ත-අනුක්ත ස්වරූප හැරුණු විට, සර්වනාම සඳහා තවත් ස්වරූපයක් ඇත.  එනම්, අයිතිය හඟවන නාම විශේෂණ ස්වරූපයයි.  ඒවා පහත වගුවේ දැක්වේ.

ඒකවචන
බහුවචන
My - මගේ
Our - අපේ
Her - ඇගේ
His - ඔහුගේ
Its - උගේ, ඒකේ

Their - ඔවුන්ගේ, උන්ගේ, ඒවායේ
Your - උඹේ, ඔබේ, ඔබ වහන්සේගේ ...
Your - උඹලාගේ, ඔබලාගේ, ඔබ වහන්සේලාගේ ...

ඉහත ස්වරූපයන් යෙදෙන්නේ නාම විශේෂණ යෙදෙන ආකාරයටමය.  පහත උදාහරණ බැලූ විට එය පැහැදිලි වේවි.  my, her පද යෙදී ඇත්තේ beautiful, tall වැනි සාමාන්‍ය නාම විශේෂණ ලෙසම බව පේනවා නේද?

beautiful book → my book     tall brother → her brother

මෙම සර්වනාමවලින් සෑදෙන විශේෂණ පදවල විශේෂත්වයක් ඇත.  එනම්, ඒවා යෙදූ විට නාමපදවලට ඉදිරියෙන් a, the වැනි පද යෙදීම තහනම්ය, මක්නිසාද යත් මෙම විශේෂණ පද තුළ ස්වාභාවිකවම “නිශ්චිත ස්වභාවය” (එනම් the එම පද තුළ සැඟවී) ඇත.  උදා:

I am reading his book about History.  (මම එයාගේ ඉතිහාසය ගැන පොත කියමින් ඉන්නවා.)
My brother has helped your sister.  (මගේ සහෝදරයා ඔයාගේ සහෝදරියට උදව් කරලා තියෙනවා.)


වගන්ති දෙකක් එකතු කර දිගු වගන්ති සෑදීම.

අප මෙතෙක් උගත්තේ SVo ආකාරයට ලියූ සරළ වගන්තිය.  එහෙත් අප බොහෝ අවස්ථාවලදී එවැනි කෙටි සරළ වගන්ති පමණක් නොව සරළ වගන්ති දෙකක් හෝ කිහිපයක් එකට එකතු කර සාදාගනු ලබන වාඛ්‍යද භාවිතා කරනවා.

එසේ සරළ වාඛ්‍ය දෙකක් (හෝ ඊට වැඩිය හෝ) එකට එකතු කිරීමට and (සහ), but (නමුත්) වැනි පද අප බහුලව භාවිතා කරනවා.  ඇත්තෙන්ම මෙය ඉතා පහසුය.  එක් වාඛ්‍යයක් ලියා, අවශ්‍යතාව පරිදි and හෝ but වචනය ලියා ඉන්පසු දෙවැනි වාඛ්‍ය ලිවිය යුතුය.  උදා:
ඉහත සංයුක්ත (දිග) වාඛ්‍යයේ තේරුම ඔබට සිතාගත හැකි නේද?  “මම අඹයක් කමින් ඉන්නවා සහ මම ටීවී බලමින් ඉන්නවා” ලෙස ඔබට පහසුවෙන් එහි තේරුම සාදාගත හැකියි.  එම තේරුම ‍නැවත කියවා බලන්න ටිකක්.  එහි කියන්නේ අඹයක් කමින් හා ටීවී බලමින් ඉන්නවා යන අදහස නේද?  එවිට ඉහත සිංහල තේරුම “මම අඹයක් කමින් ටීවී බලමින් ඉන්නවා” ලෙස තවත් හුරුබුහුටි කළ හැකියි නේද?

මෙම අවස්ථාවේදී ඔබ හොඳින් තේරුම් ගෙන මතක තබා ගත යුතු වැදගත් කරුණක් ‍තියෙනවා.  එනම්, ඉංග්‍රීසියෙන් ලියනු ලබන වාඛ්‍යවල සිංහල තේරුම් සෙවීමේදී “වචනයෙන් වචනය” පරිවර්ථනය කරන්නටම යන්න එපා.  පළමුව එසේ වචනයෙන් වචනය පරිවර්ථනය කර, පසුව පෙරදී අප කළාක් මෙන් එහි තේරුමට හානි නොවන ලෙස එම දළ තේරුම හුරුබුහුටි කර ගන්න.  ඔබ එසේ කළ පසු නැවත බලන්න දළ තේරුම හා හුරුබුහුටි කරගත් තේරුම අතර ලොකු වෙනස් කමක් තියේද කියා.  එසේ තිබේ නම් ඔබ අනවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තේරුම වෙනස් කර ඇත.  ඔබ එලෙස පළමුව දළ තේරුම සොයා දෙවනුව ඉන් හුරුබුහුටි තේරුම සකසන්නට පුරුදු වූ විට, ටික දවසකින් එකවරම ඔබට ඉතා පහසුවෙන් හුරුබුහුටි තේරුම සෑදීමට හැකි වෙනවා.
 
නැවත ඉහත වාඛ්‍ය ලියමු.

I am eating a mango, and I am watching TV.

මෙම වාඛ්‍යයේ නැවත නැවත ලියැවෙන (repeat) කොටසක් ඇත.  එය “I am” යන කොටසයි.  මෙවිට එකම වාඛ්‍යය තුළ එවැනි නැවත නැවත යෙදෙන කොටස් ඇත් නම්, මුල් අවස්ථාවේදි යෙදී තිබෙන කොටස එලෙසම තබා, ඉන්පසු යෙදෙන කොටස් කැමැති නම් ඔබට ඉවත් කළ හැකිය.  ඒ අනුව,

I am eating a mango, and I am watching TV.  →  I am eating a mango, and watching TV.

ඉංග්‍රීසියේ පමණක් නොව, ඕනෑම භාෂාවක් කතා කරන කෙනෙකු එකම වචනය හෝ වචන කිහිපයක් නැවත නැවත කියන්නේ නැත.  එකම වචනය නිතර නිතර ඇසෙන විට නීරස බවක් ඇති වේ.  තවද, කතා කරන විට කාලයද අනවශ්‍ය ලෙස වැය වෙන අතර, ලියන විටදී කාලය මෙන්ම ඉඩද වැය වේ.  එමනිසා, අර්ථයට හානි නොවනවා නම් (ඒ කියන්නේ අප එලෙස කොටස් ඉවත් කළ පසුද අසන්නාට අප කියන දේ තේරෙනවා නම්) අපට නැවත නැවත යෙදෙන කොටස් ඉවත් කළ හැකිය.

තවත් උදාහරණයක් අරන් බලමු.

She is talking to a friend, and I am eating.

මෙහි දළ තේරුම “ඇය මිතුරෙකුට කතා කරමින් ඉනනවා සහ මම කමින් ඉන්නවා” යන්නයි.  මෙම අදහස අප හුරුබුහුටියට සකස් කළ විට “ඇය මිතුරෙකුට කතා කරමින් ඉන්නේ, මම නම් කමින් ඉන්නේ” ලෙස සකස් කළ හැකි නේද?

but (නමුත්) යොදාද අපට වාඛ්‍ය දෙකක් එක් කළ හැකිය.  එහිදී මුල් වාඛ්‍යයෙන් පවසන දේට විරුද්ධ දෙයක් දෙවැනි වාඛ්‍යයෙන් කියැවේ.

මෙහි තේරුම “මම බත් කමින් ඉන්නේ, නමුත් ඇය පාන් කමින් ඉන්නේ” කියා දළ තේරුම ලැබෙනවා නේද?  එය “මම බත් කමින් ඉන්න නමුත් ඇය පාන් කමිනුයි ඉන්නේ” ලෙස අවශ්‍ය නම් හුරුබුහුටි කළ හැකිය.

I have written the letter, and I have posted the letter.  [= I have written the letter, and have posted it. = I have written the letter, and posted it. = I have written and posted the letter.]  (මම ලියුම ලියා තැපැල් කළා.  (මම ලියුම ලියලා හා තැපැල් කරලා තියෙනවා.))

The teacher was reading a letter, and she was writing it.  (ගුරුවරයා ලියුමක් කියවමින්ද ඇය එය ලියමින්ද සිටියා.)
Kamal had played cricket, but he had not played rugger.  [= Kamal had played cricket, but had not played rugger. = Kamal had played cricket, but not played ruggar. = Kamal had played cricket, but not ruggar.]  (කමල් ක්‍රිකට් ගහල තිබුණත්, රගර් ගහලා තිබුණේ නැහැ.)
I had been reading a novel, but she had been watching TV.  (මම නවකතාවක් කියවමින් ඉඳලා තිබුණත්, ඇය ටීවි බලමිනුයි ඉඳලා තිබුණේ.)

Exercises 3-5
The thief has killed a man, and stolen jewelry.  (.........................)
My mother is cooking rice, but my aunt is making bread.  (.............................................)
A man is running fast, and the police is following him.  (..............)
A big house has burnt, but the family in the house have escaped.  (.................................................)
…………………………………………  (මම ටීවි බලමින් ඉන්නෙ නමුත් මගේ මල්ලි පාඩම් කරමින් ඉන්නවා.)

දැන් අප tense තුනක් ඉගෙන අවසන් කර ඇත.  ඉතිරිව ඇත්තේ simple tense පමණි.

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

මෙම පොත (පාඩම් මාලාව) පරිශීලනය කිරීමට ඔබට එදිනෙදා සිංහල භාෂාව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව හා සාමාන්‍ය බුද්ධිය පමණක් තිබීම අවම සුදුසුකම ලෙස මා සලකනවා.  තවද, ඇසෙන පරිදි ඉංග්‍රීසි අකුරින් ලිවීමට හැකිවීම හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවීමට හැකි නම්, ඔබට මෙතැන් සිට මෙම පාඩම් මාලාව කියවා ඉගෙන ගත හැකිය.  ඔබට එසේ ඉංග්‍රීසි කියවීම හා ලිවීම ගැන දැනීමක් දැනටමත් නොමැත්තේ නම්, කරුණාකර මෙ‍ම පොතෙහි “අතිරේකය - 1 ”  බලා පළමුව එම හැකියාව ඇති කරගන්න.  තවද, හැකි පමණ ඉංග්‍රීසි වචනද පාඩම් කරගන්න. ඔබ හිතවතෙකුගේ නිවසකට හෝ වෙනත් පිටස්තර තැනකට යන විටෙක හැසිරෙන්නේ ඔබට අවශ්‍ය විදියටම නෙමේ නේද?  එනම්, පිට නිවසකට ගිය විට අහවල් පුටුව තිබෙන තැන හරි නැහැ, අහවල් එක මෙහෙම තිබෙන්නට ඕනෑ ආදී ලෙස ඔවුනට පවසන්නේ නැහැ, මොකද අප සිටින්නේ අනුන්ගේ තැනක නිසා.  එලෙසම, ඉංග්‍රීසි භාෂාව යනු සිංහල නොවේ.  ඔබ කැමැති වුවත් නැතත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේදීද අප ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ රීති හා රටා එපරිද්දෙන්ම උගත යුතුය.  එනම්, සෑම සිංහල වගන්ති රටාවක්ම ඉංග්‍රීසියට ඔබ්බන්නට නොව, ඉංග්‍රීසියේ ඇති රටා ඔබ දන්නා සිංහල භාෂාව තුළින් ඉගෙනීමට උත්සහ කළ යුතුය. 

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

මූලික ඉංග්‍රීසි ලිවීම හා කියවීම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවන්නේ කෙසේද?  ඉංග්‍රීසිය ඉගෙනීමට පෙර ඔබට මෙම හැකියාව තිබිය යුතුමය.  එය එතරම් අපහසු දෙයක්ද නොවේ.  ඔබේ උනන්දුව හොඳින් ‍තිබේ නම්, පැය කිහිපයකින් ඔබට මෙම හැකියාව ඇති කර ගත හැකිය.  මුල සිට පියවරෙන් පියවර එය උගන්වන්නම්.   මුලින්ම මිනිසා භාෂාවක් භාවිතා කළේ ශබ්දයෙන් පමණි.  එනම් ලිඛිත භාෂාව ඇති වූයේ පසු කාලයකදීය.  කටින් නිකුත් කරන ශබ්ද කනින් අසා ඔවුන් අදහස් උවමාරු කර ගත්තා.  පසුව ඔවුන්ට වුවමනා වුණා මෙම ශබ්ද කොලයක හෝ වෙනත් දෙයක සටහන් කර ගන්නට.  ඒ සඳහායි අකුරු නිර්මාණය කර ගත්තේ.  එම අකුරු නියෝජනය කරන්නේ ශබ්දයි .  මෙසේ මූලික අකුරු කිහිපයක් ඔවුන් එක එක භාෂාව සඳහා නිර්මාණය කර ගත්තා.  ඉංග්‍රීසියේදී මෙලෙස මූලික අකුරු 26ක් ඇත.   එය ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ලෙස හැඳින් වෙනවා. අප ඉගෙන ගත යුත්තේ මෙම අකුරු මඟින් නියෝජනය කෙරෙන ශබ්ද මොනවාද යන්නයි.  එවිට ඔබට ඉංග්‍රීසි ලිවීමට හා කියවීමට හැකි වෙනවා.  ඊට පෙර අප අකුරු 26 දැනගත යුතුයි.  එම අකුරු 26 පහත දක්වා ඇත.  ඉංග්‍රීසියේදී සෑම අකුරක්ම “සිම්පල්” හා “කැපිටල්” ලෙස දෙයාකාර

කතාවක් කර පොරක් වන්න...

කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුල අඩුම වශයෙන් එක් වතාවක් හෝ කතාවක් පිරිසක් ඉදිරියේ කර තිබෙනවාට කිසිදු සැකයක් නැත. පාසැලේදී බලෙන් හෝ යම් සංගම් සැසියක හෝ රැස්වීමක හෝ එම කතාව සමහරවිට සිදු කර ඇති. පාසලේදී කතා මඟ හැරීමට ටොයිලට් එකේ සැඟවුනු අවස්ථාද මට දැන් සිහිපත් වේ. එහෙත් එදා එසේ කතා මඟ හැරීම ගැන අපරාදේ එහෙම කළේ යැයි අද සිතේ. යහලුවන් ඉදිරියේ "පොර" වෙන්න තිබූ අවස්ථා මඟ හැරුණේ යැයි දුකක් සිතට නැඟේ. ඇත්තටම කතාවක් කිරීම "පොර" කමකි. දක්ෂ කතිකයන්ට සමාජයේ ඉහල වටිනාකමක් හිමි වේ. පාසැලේදී වේවා, මඟුලක් අවමඟුලක් හෝ වෙනත් ඕනෑම සමාජ අවස්ථාවකදී වේවා දේශපාලන වේදිකාව මත වේවා කතාවක් කිරීමේදී පිලිපැදිය යුත්තේ සරල පිලිවෙතකි. එහෙත් එම සරල පිලිවෙත තුල වුවද, තමන්ගේ අනන්‍යතාව රඳවන කතාවක් කිරීමට කාටත් හැකිය. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයා වෙනස් වේ. එම වෙනස ප්‍රසිද්ධ කතා (public speaking) තුලද පවත්වාගත හැකිය. මේ ගැන මට ලිපියක් ලියන්නට සිතුනේ මාගේ මිතුරෙකුට ප්‍රසිද්ධ කතාවක් කිරීමට අවශ්‍ය වී, ඒ ගැන මේ ළඟ දවසක අප පැයක් පමණ සිදු කළ සංවාදයක් නිසාය. මා ප්‍රසිද්ධ දේශකයකු නොවුණත් මේ විෂය සම්බන්දයෙන් පාසැල් කාලයේ සිටම පත

දෛශික (vectors) - 1

එදිනෙදා ජීවිතයේදිත් විද්‍යාවේදිත් අපට විවිධාකාරයේ අගයන් සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වෙනවා . ඉන් සමහරක් නිකංම සංඛ්‍යාවකින් ප්‍රකාශ කළ හැකි අගයන්ය . අඹ ගෙඩි 4 ක් , ළමයි 6 දෙනෙක් ආදී ලෙස ඒවා ප්‍රකාශ කළ හැකියි . තවත් සමහර අවස්ථාවලදී නිකංම අගයකින් / සංඛ්‍යාවකින් පමණක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි දේවල් / රාශි (quantity) හමු වේ . මෙවිට “මීටර්” , “ තත්පර” , “ කිලෝග්‍රෑම්” වැනි යම් ඒකකයක් (unit) සමඟ එම අගයන් පැවසිය යුතුය ; නැතිනම් ප්‍රකාශ කරන අදහස නිශ්චිත නොවේ . උදාහරණයක් ලෙස , “ මං 5 කින් එන්නම්” යැයි කී විට , එම 5 යනු තත්පරද , පැයද , දවස්ද , අවුරුදුද ආදි ලෙස නිශ්චිත නොවේ . මේ දෙවර්ගයේම අගයන් අදිශ (scalar) ලෙස හැඳින්වේ . අදිශයක් හෙවත් අදිශ රාශියක් යනු විශාලත්වයක් පමණක් ඇති දිශාවක් නැති අගයන්ය . ඔබේ වයස කියන විට , “ උතුරට 24 යි , නැගෙනහිරට 16 යි” කියා කියන්නේ නැහැනෙ මොකද දිශාව යන සාධකය / කාරණය වයස නමැති රාශියට වැදගත්කමක් නැත . එහෙත් සමහර අවස්ථා තිබෙනවා අගයක් / විශාලත්වයක් (magnitude) මෙන්ම දිශාවක්ද (direction) පැවසීමට සිදු වන . මෙවැනි රාශි දෛශික (vector) ලෙස හැඳින්වේ . උදාහරණයක් ලෙස , ඔබ යම් “බලයක්

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

ඉංග්‍රිසි බස ඉගැනීමේදී වචන කොපමණ උගත යුතුද, එම වචන මොනවාදැයි බොහෝ දෙනෙකුට මතුවන ගැටලුවක් වන අතර, බොහෝ දෙනා ඊට විවිධ පිලිතුරුද සපයා ඇත. මේ ගැන හොඳින් පරීක්ෂණය කර ඇමරිකානු ආයතනයක් විසින් වචන 5000ක ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම ලැයිස්තුව මා කෙටස් දෙකකට (දිගු වැඩි නිසා) සිංහල තේරුම්ද සහිතව ඉදිරිපත් කර ඇත. (මේවා සැකසුවත් සෝදුපත් බලා නැති නිසා සුලු සුලු දෝෂ සමහරවිට තිබිය හැකිය). පහත ලැයිස්තුවේ වචන 2500ක් ඇත.    Word    තේරුම        be    ඉන්නවා    and    හා    of    ගේ    in    තුල    to    ට    have    තියෙනවා    to    ට    it    ඒක, ඌ    I    මම    that    ... කියලා, ඒ/අර, ඒක/අරක    for    සඳහා    you    ඔබ, ඔබලා    he    ඔහු    with    සමඟ    on    මත    do    කරනවා, "මෙව්ව කරනවා"    say    කියනවා    this    මේ, මේක    they    උන්, ඒවා, ඒගොල්ලෝ    at    දෙස, අසල    but    නමුත්    we    අපි    his    ඔහුගේ    from    සිට, ගෙන්    not    නැහැ    by    විසින්, මඟින්    she    ඇය    or    හෝ, හෙවත්    as    විට, නිසා, වශයෙන්    what    මොකක්ද,