Skip to main content

පට්ට ගවේසි

කුනු හරුප ගීත හා ශෘංගාරාත්මක කලා නිර්මාන අතර වෙනස ගැන ලියන්න කියල ගත්තට ලියලත් වැඩක් නැහැ වගේ හිතෙනවා.  ජාතියේ හැම පැතිකඩක්ම කඩා වැටෙද්දි, පක්ෂ විපක්ෂ භේදයකින් තොරව දේශපාලුවන් විවිධ ක්‍රම ඔස්සේ රට දූෂ්‍ය කරද්දි එක එක පක්ෂවලට තාමත් හුරේ දමන මරි මෝඩ ජනතාවට කුනුහරුප සිංදු හැර ප්‍රබුද්ධ හෝ සරල රස වින්දන සිංදු දැනේවිද! තම මෑනි, මනුස්සයා යුද්ධ කරද්දි, තමන්ව අවජාතන කල දුකට ශිෂ්නයේ සයිස් එක ගැන සිංදු කීමට දෛර්ය ගත් යොහානිට පට්ට (ග)වේසි නිල නාමය ලබා දුන්නත් අපේ නම් කිසි මෙව්ව එකක් නැක. 

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 4

Irregular Verbs (අක්‍රමික ක්‍රියා)

මෙවැනි ක්‍රියාපද 150 ක් පමණ ඇත.  අප නිතර නිතර භාවිතා කරන බොහෝ ක්‍රියාපද තිබෙන්නේ මෙම ගොඩේය.  පහත වගුවේ එම ක්‍රියාපද සියල්ලම වාගේ ඇත.  (කලාතුරකින් යෙදෙන වචන කිහිපයක් ඉවත් කළෙමි.)  පළමු තීරුවේ ඇත්තේ ක්‍රියාවේ මූලික ස්වරූපය (dictionary රූපය) (“කරනවා”) වන, අතර තෙවැනි තීරුවෙන් එහි simple tense අතීත රූපය (“කළා”) ද, අවසන් තීරුවෙන් එහි Past participle (“කරලා”) රූපයද ඇත.  අක්‍රමික ක්‍රියා ලෙස හැඳින් වුවත්, ඔබට පෙනේවී එම ක්‍රියාපදවලද යම් යම් රටාවන් ඇති බව.  සමහරක් ක්‍රියාවල රූප තුනම සමානය: cut, cut, cut.  සමහරක අවසන් රූප දෙක සමානය: bend, bent, bent.  තවත් සමහරක අවසන් කොටස් සමාන වූ විට, ඒවායේ රටාද සමාන වේ: set-set-set, reset-reset-reset, preset-preset-preset, offset-offset-offsetමෙම සියලු ක්‍රියා රූප තුනෙන්ම මතක තබාගන්න.

Infinitive
සිංහල තේරුම
Simple Past
Past Participle
arise
නැගගෙන එනවා, මතු වෙනවා
arose
arisen
awake
අවදි වෙනවා
awoke
awoken
be
වෙනවා, ඉන්නවා
was, were
been
bear
ඉවසනවා, දරනවා
bore
borne, born
beat
ගහනවා, තලනවා
beat
beaten, beat
become
වෙනවා
became
become
begin
පටන්ගන්නවා
began
begun
bend
නවනවා, නැවෙනවා
bent
bent
bet
ඔට්ටු අල්ලනවා
bet, betted
bet, betted
bid
ලංසු අල්ලනවා
bade, bid
bidden, bid, bade
bind
බඳිනවා, වෙළනවා
bound
bound
bite
හපනවා
bit
bitten
bleed
ලේ ගලනවා
bled
bled
blow
හමනවා, පිඹිනවා
blew
blown
break
කඩනවා, කැඩෙනවා
broke
broken
breed
පැටව් ගහනවා
bred
bred
bring
ගේනවා
brought
brought
broadcast
රේඩියොවෙන් ප්‍රචාරය කරනවා
broadcast
broadcast
build
තනනවා
built
built
burn
පිච්චෙනවා, පුච්චනවා
burnt, burned
burnt, burned
burst
පිපිරෙනවා, පුපුරුවා හරිනවා
burst
burst
bust
කම්මුතු කරනවා
bust, busted
bust, busted
buy
මිළට ගන්නවා
bought
bought
cast
විසි කරනවා, වාත්තු කරනවා,
cast
cast
catch
අල්ලනවා
caught
caught
choose
තෝරගන්නවා
chose
chosen
Cleave
වෙන් ‍කරනවා‍,‍ වෙන් වෙනවා
Cleft, clove
Cleft, Cloven
Cleave
ඇලී සිටිනවා
cleaved
cleaved
cling
ඇලෙනවා, වෙලී සිටිනවා
clung
clung
clothe
ඇදුම් අඳිනවා, ඇදුම් අන්දනවා
clothed, clad
clothed, clad
come
එනවා
came
come
cost
වැය වෙනවා
cost
cost
creep
බඩ ගානවා
crept
crept
cut
කපනවා
cut
cut
deal
ගනුදෙනු කරනවා, යමක් ගැන කටයුතු කරනවා
dealt
dealt
dig
හාරනවා
dug
dug
do
කරනවා
did
done
draw
අඳිනවා
drew
drawn
dream
හීන දකිනවා
dreamt, dreamed
dreamt, dreamed
drink
බොනවා
drank
drunk
drive
එළවනවා
drove
driven
dwell
වාසය කරනවා
dwelt, dwelled
dwelt, dwelled
eat
කනවා
ate
eaten
fall
වැටෙනවා
fell
fallen
feed
කවනවා , පෝෂණය කරනවා
fed
fed
feel
දැනෙනවා
felt
felt
fight
සටන් කරනවා
fought
fought
find
සොයා ගන්නවා
found
found
flee
පැන යනවා
fled
fled
fling
විසි කරනවා
flung
flung
fly
පියඹනවා
flew
flown
forbid
තහනම් කරනවා
forbad, forbade
forbid, forbidden
forecast
අනාවැකි කියනවා
forecast
forecast
forget
අමතක කරනවා, අමතක වෙනවා
forgot
forgotten
freeze
සීතලට මිදෙනවා
froze
frozen
get
ලැබෙනවා, වෙනවා
got
got, gotten
give
දෙනවා
gave
given
go
යනවා
went
gone
grind
අඹරනවා
ground
ground
grow
වවනවා, වැවෙනවා
grew
grown
Hang
යමක් එල්ලනවා
Hung
Hung
Hang
එල්ලා මරනවා
Hanged
Hanged
have
තියෙනවා
had
had
hear
ඇහෙනවා
heard
heard
hide
හැංගෙනවා, හංගනවා
hid
hidden, hid
hit
ගහනවා
hit
hit
hold
අල්ලන් ඉන්නවා
held
held
hurt
රිදෙනවා, රිදවනවා, තුවාල කරනවා
hurt
hurt
keep
තියා ගන්නවා
kept
kept
kneel
දණ ගහනවා
knelt, kneeled
knelt, kneeled
knit
ගොතනවා
knitted, knit
knitted, knit
know
දන්නවා
knew
known
lay
දමනවා
laid
laid
lead
ඉදිරියෙන් යනවා
led
led
lean
හේත්තු වෙනවා
leant, leaned
leant, leaned
leap
පැන පැන යනවා
leapt, leaped
leapt, leaped
learn
ඉගෙන ගන්නවා
learnt, learned
learnt, learned
leave
පිටත් වෙනවා
left
left
lend
ණයට දෙනවා
lent
lent
let
අවසර දෙනවා, බදු දෙනවා
let
let
Lie
(Lie)
ඇල වෙනවා
(බොරු කියනවා)
Lay
(Lied)
Lain
(Lied)
light
පත්තු කරනවා
lit, lighted
lit, lighted
lose
නැති වෙනවා
lost
lost
make
සාදනවා
made
made
mean
තේරුම් දෙනවා
meant
meant
meet
හමු වෙනවා
met
met
melt
දිය වෙනවා
melted
molten, melted
mow
තණ කොළ කපනවා
mowed
mown, mowed
pay
ගෙවනවා
paid
paid
plead
ආයාචනා කරනවා
pled, pleaded
pled, pleaded
prove
ඔප්පු කරනවා
proved
proven, proved
put
දමනවා
put
put
quit
ඉවත් වෙනවා, අස් වෙනවා
quit, quitted
quit, quitted
read
කියවනවා
read
read
rid
මිදෙනවා (නිදහස් වෙනවා)
rid, ridded
rid, ridded
ride
පදිනවා
rode
ridden
ring
බෙල් එක් ගහනවා
rang
rung
rise
නැගිටිනවා
rose
risen
run
දුවනවා
ran
run
saw
කියතකින් කපනවා
sawed
sawn, sawed
say
කියනවා
said
said
see
දකිනවා
saw
seen
seek
සොයනවා
sought
sought
sell
විකුනනවා
sold
sold
send
යවනවා
sent
sent
set
සකස් කරනවා
set
set
sew
මහනවා
sewed
sewn, sewed
shake
සොලවනවා
shook
shaken
shear
කප්පාදු කරනවා
sheared
shorn, sheared
shed
වගුරුවනවා, ඉවතලනවා
shed
shed
shine
දිලිසෙනවා
shone
shone
shoot
වෙඩ් තියනවා
shot
shot
show
පෙන්වනවා
showed
shown, showed
shred
සිහින් තීරුවලට කපනවා
shred, shredded
shred, shredded
shrink
හැකිලෙනවා
shrank, shrunk
shrunk
shut
වසාදමනවා
shut
shut
sing
සිංදු කියනවා
sang
sung
sink
ගිලෙනවා, ගිල්වනවා
sank
sunk
sit
ඉද ගන්නවා
sat
sat
slay
විනාශ කරනවා
slew
slain
sleep
නිදියනවා
slept
slept
slide
ලිස්සනවා
slid
slid
sling
කැටපෝලයකින් විදිනවා, පටියකින් එල්ලී සිටිනවා
slung
slung
slit
දිගට කපනවා
slit
slit
smell
පුසුඹ හමනවා
smelt, smelled
smelt, smelled
sow
වපුරනවා
sowed
sown, sowed
speak
කතා කරනවා
spoke
spoken
speed
වේගෙන් යනවා
sped, speeded
sped, speeded
spell
ස්පෙල් කරනවා
spelt, spelled
spelt, spelled
spend
ගත කරනවා, වියදම් කරනවා
spent
spent
spill
උතුරා යනවා
spilt, spilled
spilt, spilled
spin
කැරකෙනවා
spun
spun
spit
කෙළ ගහනවා
spat
spat
split
පලනවා, පැලෙනවා
split
split
spoil
නරක් කරනවා
spoilt, spoiled
spoilt, spoiled
spread
පතුරනවා, පැතිනෙවා
spread
spread
spring
මතු වෙනවා, පැන නගිනවා
sprang, sprung
sprung
stand
නැගී සිටිනවා
stood
stood
steal
සොරකම් කරනවා
stole
stolen
stick
අලවනවා, ඇලවෙනවා, හිරවෙනවා
stuck
stuck
sting
දෂ්ඨ කරනවා
stung
stung
stink
ගඳ ගහනවා
stank, stunk
stunk
stride
දිගු පියවර තබා යනවා
strode
stridden
strike
ගහනවා, වැඩ වර්ජනය කරනවා
struck
struck
string
නූලේ අමුනනවා
strung
strung
strive
මහන්සි වෙනවා
strove
striven
swear
දිව්රනවා
swore
sworn
sweat
දහඩිය දමනවා
sweat, sweated
sweat, sweated
sweep
අතුගහනවා
swept
swept
swell
ඉදිමෙනවා
swelled
swollen, swelled
swim
පිහිනනවා
swam
swum
swing
පැද්දෙනවා
swung
swung
take
ගනනවා
took
taken
teach
උගන්වනවා
taught
taught
tear
ඉරනවා
tore
torn
telecast
TV එකෙන් ප්‍රචාරනය කරනවා
telecast
telecast
tell
කියනවා
told
told
think
හිතනවා, හිතෙනවා
thought
thought
throw
විසි කරනවා
threw
thrown
thrust
තෙරපනවා
thrust
thrust
tread
පාගනවා
trod
trodden
understand
තේරුම් ගන්නවා
understood
understood
wake
අවදි වෙනවා
woke, waked
woken, waked
wear
පළදිනවා
wore
worn
weave
ගොතනවා
wove
woven
wed
බදිනවා
wed, wedded
wed, wedded
weep
වැලපෙනවා
wept
wept
wet
තෙත් වෙනවා, තෙත් කරනවා
wet, wetted
wet, wetted
win
දිනනවා
won
won
wind
ව‍ටේ ඔතනවා
wound
wound
wring
අඹරනනවා, වද දෙනවා
wrung
wrung
write
ලියනවා
wrote
written


Comments

  1. ඇතටම ගොඩක් වටිනව, බොහොම ස්තුතියි.

    ReplyDelete
  2. ලොකු උදව්වක් මේ වගේ දේවල් කියලා දෙන එක ගොඩක් උපකාර උනා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්ඩ උත්සාහ කරන මට
    මට

    ReplyDelete

Post a Comment

Thanks for the comment made on blog.tekcroach.top

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

මෙම පොත (පාඩම් මාලාව) පරිශීලනය කිරීමට ඔබට එදිනෙදා සිංහල භාෂාව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව හා සාමාන්‍ය බුද්ධිය පමණක් තිබීම අවම සුදුසුකම ලෙස මා සලකනවා.  තවද, ඇසෙන පරිදි ඉංග්‍රීසි අකුරින් ලිවීමට හැකිවීම හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවීමට හැකි නම්, ඔබට මෙතැන් සිට මෙම පාඩම් මාලාව කියවා ඉගෙන ගත හැකිය.  ඔබට එසේ ඉංග්‍රීසි කියවීම හා ලිවීම ගැන දැනීමක් දැනටමත් නොමැත්තේ නම්, කරුණාකර මෙ‍ම පොතෙහි “අතිරේකය - 1 ”  බලා පළමුව එම හැකියාව ඇති කරගන්න.  තවද, හැකි පමණ ඉංග්‍රීසි වචනද පාඩම් කරගන්න. ඔබ හිතවතෙකුගේ නිවසකට හෝ වෙනත් පිටස්තර තැනකට යන විටෙක හැසිරෙන්නේ ඔබට අවශ්‍ය විදියටම නෙමේ නේද?  එනම්, පිට නිවසකට ගිය විට අහවල් පුටුව තිබෙන තැන හරි නැහැ, අහවල් එක මෙහෙම තිබෙන්නට ඕනෑ ආදී ලෙස ඔවුනට පවසන්නේ නැහැ, මොකද අප සිටින්නේ අනුන්ගේ තැනක නිසා.  එලෙසම, ඉංග්‍රීසි භාෂාව යනු සිංහල නොවේ.  ඔබ කැමැති වුවත් නැතත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේදීද අප ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ රීති හා රටා එපරිද්දෙන්ම උගත යුතුය.  එනම්, සෑම සිංහල වගන්ති රටාවක්ම ඉංග්‍රීසියට ඔබ්බන්නට නොව, ඉංග්‍රීසියේ ඇති රටා ඔබ දන්නා සිංහල භාෂාව තුළින් ඉගෙනීමට උත්සහ කළ යුතුය. 

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

මූලික ඉංග්‍රීසි ලිවීම හා කියවීම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවන්නේ කෙසේද?  ඉංග්‍රීසිය ඉගෙනීමට පෙර ඔබට මෙම හැකියාව තිබිය යුතුමය.  එය එතරම් අපහසු දෙයක්ද නොවේ.  ඔබේ උනන්දුව හොඳින් ‍තිබේ නම්, පැය කිහිපයකින් ඔබට මෙම හැකියාව ඇති කර ගත හැකිය.  මුල සිට පියවරෙන් පියවර එය උගන්වන්නම්.   මුලින්ම මිනිසා භාෂාවක් භාවිතා කළේ ශබ්දයෙන් පමණි.  එනම් ලිඛිත භාෂාව ඇති වූයේ පසු කාලයකදීය.  කටින් නිකුත් කරන ශබ්ද කනින් අසා ඔවුන් අදහස් උවමාරු කර ගත්තා.  පසුව ඔවුන්ට වුවමනා වුණා මෙම ශබ්ද කොලයක හෝ වෙනත් දෙයක සටහන් කර ගන්නට.  ඒ සඳහායි අකුරු නිර්මාණය කර ගත්තේ.  එම අකුරු නියෝජනය කරන්නේ ශබ්දයි .  මෙසේ මූලික අකුරු කිහිපයක් ඔවුන් එක එක භාෂාව සඳහා නිර්මාණය කර ගත්තා.  ඉංග්‍රීසියේදී මෙලෙස මූලික අකුරු 26ක් ඇත.   එය ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ලෙස හැඳින් වෙනවා. අප ඉගෙන ගත යුත්තේ මෙම අකුරු මඟින් නියෝජනය කෙරෙන ශබ්ද මොනවාද යන්නයි.  එවිට ඔබට ඉංග්‍රීසි ලිවීමට හා කියවීමට හැකි වෙනවා.  ඊට පෙර අප අකුරු 26 දැනගත යුතුයි.  එම අකුරු 26 පහත දක්වා ඇත.  ඉංග්‍රීසියේදී සෑම අකුරක්ම “සිම්පල්” හා “කැපිටල්” ලෙස දෙයාකාර

කතාවක් කර පොරක් වන්න...

කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුල අඩුම වශයෙන් එක් වතාවක් හෝ කතාවක් පිරිසක් ඉදිරියේ කර තිබෙනවාට කිසිදු සැකයක් නැත. පාසැලේදී බලෙන් හෝ යම් සංගම් සැසියක හෝ රැස්වීමක හෝ එම කතාව සමහරවිට සිදු කර ඇති. පාසලේදී කතා මඟ හැරීමට ටොයිලට් එකේ සැඟවුනු අවස්ථාද මට දැන් සිහිපත් වේ. එහෙත් එදා එසේ කතා මඟ හැරීම ගැන අපරාදේ එහෙම කළේ යැයි අද සිතේ. යහලුවන් ඉදිරියේ "පොර" වෙන්න තිබූ අවස්ථා මඟ හැරුණේ යැයි දුකක් සිතට නැඟේ. ඇත්තටම කතාවක් කිරීම "පොර" කමකි. දක්ෂ කතිකයන්ට සමාජයේ ඉහල වටිනාකමක් හිමි වේ. පාසැලේදී වේවා, මඟුලක් අවමඟුලක් හෝ වෙනත් ඕනෑම සමාජ අවස්ථාවකදී වේවා දේශපාලන වේදිකාව මත වේවා කතාවක් කිරීමේදී පිලිපැදිය යුත්තේ සරල පිලිවෙතකි. එහෙත් එම සරල පිලිවෙත තුල වුවද, තමන්ගේ අනන්‍යතාව රඳවන කතාවක් කිරීමට කාටත් හැකිය. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයා වෙනස් වේ. එම වෙනස ප්‍රසිද්ධ කතා (public speaking) තුලද පවත්වාගත හැකිය. මේ ගැන මට ලිපියක් ලියන්නට සිතුනේ මාගේ මිතුරෙකුට ප්‍රසිද්ධ කතාවක් කිරීමට අවශ්‍ය වී, ඒ ගැන මේ ළඟ දවසක අප පැයක් පමණ සිදු කළ සංවාදයක් නිසාය. මා ප්‍රසිද්ධ දේශකයකු නොවුණත් මේ විෂය සම්බන්දයෙන් පාසැල් කාලයේ සිටම පත

දෛශික (vectors) - 1

එදිනෙදා ජීවිතයේදිත් විද්‍යාවේදිත් අපට විවිධාකාරයේ අගයන් සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වෙනවා . ඉන් සමහරක් නිකංම සංඛ්‍යාවකින් ප්‍රකාශ කළ හැකි අගයන්ය . අඹ ගෙඩි 4 ක් , ළමයි 6 දෙනෙක් ආදී ලෙස ඒවා ප්‍රකාශ කළ හැකියි . තවත් සමහර අවස්ථාවලදී නිකංම අගයකින් / සංඛ්‍යාවකින් පමණක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි දේවල් / රාශි (quantity) හමු වේ . මෙවිට “මීටර්” , “ තත්පර” , “ කිලෝග්‍රෑම්” වැනි යම් ඒකකයක් (unit) සමඟ එම අගයන් පැවසිය යුතුය ; නැතිනම් ප්‍රකාශ කරන අදහස නිශ්චිත නොවේ . උදාහරණයක් ලෙස , “ මං 5 කින් එන්නම්” යැයි කී විට , එම 5 යනු තත්පරද , පැයද , දවස්ද , අවුරුදුද ආදි ලෙස නිශ්චිත නොවේ . මේ දෙවර්ගයේම අගයන් අදිශ (scalar) ලෙස හැඳින්වේ . අදිශයක් හෙවත් අදිශ රාශියක් යනු විශාලත්වයක් පමණක් ඇති දිශාවක් නැති අගයන්ය . ඔබේ වයස කියන විට , “ උතුරට 24 යි , නැගෙනහිරට 16 යි” කියා කියන්නේ නැහැනෙ මොකද දිශාව යන සාධකය / කාරණය වයස නමැති රාශියට වැදගත්කමක් නැත . එහෙත් සමහර අවස්ථා තිබෙනවා අගයක් / විශාලත්වයක් (magnitude) මෙන්ම දිශාවක්ද (direction) පැවසීමට සිදු වන . මෙවැනි රාශි දෛශික (vector) ලෙස හැඳින්වේ . උදාහරණයක් ලෙස , ඔබ යම් “බලයක්

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

ඉංග්‍රිසි බස ඉගැනීමේදී වචන කොපමණ උගත යුතුද, එම වචන මොනවාදැයි බොහෝ දෙනෙකුට මතුවන ගැටලුවක් වන අතර, බොහෝ දෙනා ඊට විවිධ පිලිතුරුද සපයා ඇත. මේ ගැන හොඳින් පරීක්ෂණය කර ඇමරිකානු ආයතනයක් විසින් වචන 5000ක ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම ලැයිස්තුව මා කෙටස් දෙකකට (දිගු වැඩි නිසා) සිංහල තේරුම්ද සහිතව ඉදිරිපත් කර ඇත. (මේවා සැකසුවත් සෝදුපත් බලා නැති නිසා සුලු සුලු දෝෂ සමහරවිට තිබිය හැකිය). පහත ලැයිස්තුවේ වචන 2500ක් ඇත.    Word    තේරුම        be    ඉන්නවා    and    හා    of    ගේ    in    තුල    to    ට    have    තියෙනවා    to    ට    it    ඒක, ඌ    I    මම    that    ... කියලා, ඒ/අර, ඒක/අරක    for    සඳහා    you    ඔබ, ඔබලා    he    ඔහු    with    සමඟ    on    මත    do    කරනවා, "මෙව්ව කරනවා"    say    කියනවා    this    මේ, මේක    they    උන්, ඒවා, ඒගොල්ලෝ    at    දෙස, අසල    but    නමුත්    we    අපි    his    ඔහුගේ    from    සිට, ගෙන්    not    නැහැ    by    විසින්, මඟින්    she    ඇය    or    හෝ, හෙවත්    as    විට, නිසා, වශයෙන්    what    මොකක්ද,