Skip to main content

පට්ට ගවේසි

කුනු හරුප ගීත හා ශෘංගාරාත්මක කලා නිර්මාන අතර වෙනස ගැන ලියන්න කියල ගත්තට ලියලත් වැඩක් නැහැ වගේ හිතෙනවා.  ජාතියේ හැම පැතිකඩක්ම කඩා වැටෙද්දි, පක්ෂ විපක්ෂ භේදයකින් තොරව දේශපාලුවන් විවිධ ක්‍රම ඔස්සේ රට දූෂ්‍ය කරද්දි එක එක පක්ෂවලට තාමත් හුරේ දමන මරි මෝඩ ජනතාවට කුනුහරුප සිංදු හැර ප්‍රබුද්ධ හෝ සරල රස වින්දන සිංදු දැනේවිද! තම මෑනි, මනුස්සයා යුද්ධ කරද්දි, තමන්ව අවජාතන කල දුකට ශිෂ්නයේ සයිස් එක ගැන සිංදු කීමට දෛර්ය ගත් යොහානිට පට්ට (ග)වේසි නිල නාමය ලබා දුන්නත් අපේ නම් කිසි මෙව්ව එකක් නැක. 

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 7

සුවිශේෂී විශේෂණ පද කිහිපයක්....

     ·         a little, a few - මෙම දෙකෙහිම තේරුම “ටිකක්”  යනුයි.  එහෙත් a little යොදනු ලබන්නේ “ගණන් කළ නොහැකි නාම” සමඟ වන අතර, a few යෙදෙන්නේ “ගණන් කළ හැකි (බහුවචන) නාම” ඉදිරියෙනි.

a little water (වතුර ටිකක්)
a few books (පොත් ටිකක්)

slight, a bit of, an element of, a trace of ආදී විශේෂණද “ටිකක්/යාන්තම්” යන තේරුමින් a little වෙනුවට යෙදිය හැකිය.  තවද, a little හා a few වල “a” යන්න ඉවත් කළ විට ලැබෙන්නේ “නැති තරම් (ඉතාමත්ම අඩු)” යන තේරුමයි.

little water (නැති තරම් අඩුවෙන් වතුර)
few books (නැති තරම් අඩුවෙන් පොත්)

තවද, ඉහත පද දෙකෙහි a වෙනුවට the ආදේශ කළ විට ලැබෙන්නේ “තිබෙන ටික” යන තේරුමයි.

the little water (තිබෙන වතුර ටික)
the few books (තිබෙන පොත් ටික)

     ·         much, many“ගොඩක්/බොහෝ” යන තේරුම ඇත.  much යෙදෙන්නේ “ගණන් කළ නොහැකි නාම” ඉදිරියෙන් වන අතර, many යෙදෙන්නේ “ගණන් කළ හැකි (බහුවචන) නාම” ඉදිරියෙනි.
much water (වතුර ගොඩක්)
many books (පොත් ගොඩක්)

a large number of, a vast number of, a great deal of, a lot of, lots of යන පද many වෙනුවට යෙදිය හැකි අතර, a lot of, lots of, a great deal of යන ඒවා much වෙනුවට යෙදිය හැකිය.

     ·         some“තරමක්, සමහර, යම්”

some books (පොත් සමහරක්/සමහරක් පොත්)
some water (තරමක් වතුර)

some යන්න සමඟ එකට සංයුක්ත වී සෑදෙන වචන සමූහයක්ද ඇත.  ඒවා නම්,

someday (යම් දවසක), someone/somebody (යමෙක්), somewhere/someplace (කොහේහරි), something (යමක්), somehow (කොහොමහරි), somewhat (තරමක්)

     ·         any“කිසිත්/ කිසියම් හෝ”

any book (කිසියම් හෝ පොතක්)
any water (වතුර කිසියම් හෝ ප්‍රමාණයක්/කිසිත්)

ඉහත some ලෙසම මෙයද සංයුක්ත පද සාදයි.

anyone/anybody (කිසියම් හෝ කෙනෙක්), anywhere/anyplace (කිසියම් හෝ තැනක), anything (කිසියම් හෝ දෙයක්), anyhow (කිසියම් හෝ ක්‍රමයකින්)

තවද, any ට පෙර not ඇති විට no ලෙස සෑදෙන බව මීට පෙර ඉගෙන ගත්තා මතකද?  (පිටු 178 බලන්න.)  එවිට ඉහත සංයුක්ත වචන පහත ආකාරයටද ලැබේ.  මෙවැනි පදයක් වාඛ්‍යක දැමූ විට එය ඉබේම නැත අර්ථයට පෙ‍රළෙන බව පේනවා නේද?

nobody/no one/none (කිසිම කෙනෙක් නැහැ), nowhere (කොහෙවත් නැහැ), nothing (කිසිම දෙයක් නැහැ)

Nobody likes him = Anybody does not like him.
I can do nothing = I cannot do anything.

     ·         every/each“සෑම”ඒකවචන අනියමාර්ථ (“එක්/අක්” ලෙස අවසන්වන නාම) නාමයකට ඉදිරියෙන් යෙදේ.  ඊට අමතරව, each යන්නෙහි “එකා ගානේ/බැගින්” යන තේරුමද ඇත.  තවද, එම තේරුමින්ම each and every කියාද තවත් අවධාරණයෙන් කියන යෙදුමක්ද ඇත.

every man (සෑම මිනිහෙක්ම)
each shop (සෑම කඩයක්ම)
They got 100 rupees each.  (ඒගොල්ලන් එකාට රුපියල් 100 ගානේ ලැබුණා.)
Each and every person must come.  (සෑම පුද්ගලයෙක්ම පැමිණිය යුතුයි.)

තවද, some, any මෙන්ම every ද සංයුක්ත වචන සාදයි.

everyone/everybody (සෑම කෙනාම), everything (සෑම දෙයක්ම), everywhere (සෑම තැනම)

     ·         all – “සෑම”.  මෙය දමන්නේ බහුවචන නාමයකට ඉදිරියෙනි.

all girls (සියලු ගැහැණු ළමයි)

all of <බහුවචන නාමයක්>” යන්නද “සියලු දෙනාම” යන තේරුම දෙයි.

All of us must go now.  (දැන් අප සියලු දෙනාම යා යුතුයි.)

බහුවචන නාමයකට (විශේෂයෙන් සර්වනාමයකට පසු) පසුද all යන්න යෙදිය හැකිය.

We all must go now.  (දැන් අපි සියලු දෙනාම යා යුතුයි.)
Kamal, Nimal, Sunimal all must come.  (කමල්, නිමල්, සුනිමල් යන සියලුදෙනාම පැමිණිය යුතුයි.)

     ·         one, two, three ආදී ලෙස හෝ first, second, third ආදී ලෙස හෝ නාමයන්ට ඉදිරියෙන් යෙදෙන ඉලක්කම් ඇත්තටම නාම විශේෂණ ලෙසයි එහිදී සැලකෙන්නේ.

one book (එක පොතක්)
five books (පොත් පහක්)
second book (දෙවැනි පොත)

තවද, one time/once, two times/twice, three times ආදී ලෙස ඉලක්කම් ආශ්‍රයෙන් සෑදෙන ක්‍රියා විශේෂණද ඇත.  ඉලක්කම් හා ගණිතය ගැන වැඩි විස්තර සඳහා අතිරේකය - 6 කියවන්න.

තවද, red, green, blue ආදී ලෙස නමකට ඉදිරියෙන් යෙදෙන වර්ණද නාම විශේෂණ ලෙසයි එහිදී යෙදෙන්නේ.  මෙහිදී, ඉදිරියන් light යන පදය දැමූ විට “ළා” යන අර්ථයද, dark යන්න දැමූ විට “තද” යන අර්ථයද මුසු වේ.  තවද, විශේෂණය අගට -ish යන ප්‍රත්‍යය දැමූ විට “ඊට හුරු” යන ලෙසද අර්ථය වෙනස් වේ.

a red cap (රතු තොප්පියක්)
a light blue cap (ළා නිල් පාට තොප්පියක්)
a greenish cap (කොළට හුරු තොප්පියක්)

     ·         very/so“ඉතා”.

so good = very good (ඉතා හොඳ)
very/so quickly (ඉතා ඉක්මනින්)

     ·         ever“කවදත්”

I like it ever.  (මම කවදත් ඒකට කැමැතියි.)

not + ever → never

I do not ever like it = I never like it.

     ·         too/also/as well – “ත්/ද”

Kamal too = Kamal also = Kamal as well (කමල්ද/කමලුත්)
I cook and eat too/also/as well.  (මම උයනවා හා කනවත් හිටන්.)

තවද, too යන්න තවත් විශේෂණයකට ඉදිරියෙන් ඇති විට, එහි තේරුම “ඕනවට වඩා වැඩි” ලෙස ලැබේ.

too bitter (තිත්ත ඕනවට වඩා වැඩි/ තිත්තම තිත්තයි)

     ·         each other/one another“එකිනෙකා”.  each other යෙදෙන්නේ දෙදෙනෙක් ගැන සඳහන් කරන විට හා one another යෙදෙන්නේ දෙදෙනෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් අතරය.

Kamal and Nirmani like each other.  (කමල් හා නිර්මානි එකිනෙකාට කැමැතියි.)
We must help one another.  (අපි එකිනෙකාට උදව් කරගත යුතුයි.)

     ·         even“පවා/හිටන්”.  නාම, ක්‍රියා, විශේෂණ යන සියලු පද ‍සමඟ යෙදිය හැකිය.

Even she can sing.  (ඇයට පවා සිංදු කියන්න පුළුවන්.)
She can even sing.  (ඇය සිංදු කියන්න පවා පුළුවන්.)
She is even beautiful.  (ඇය ලස්සනයි හිටන්/පවා.)

     ·         just - මෙහි ඉතා අපූරු හා නිතර යෙදෙන තේරුම ගණනාවක් ඇත.
1.      just now ලෙස යෙදීම.  “මේ දැන්” යන තේරුම එහි ඇත.

I came just now.  (මම මේ දැන් ආවේ.)

2.      now යන්න නැතිවත් ඉහත “මේ දැන්”, “... විතරයි” තේරුම දිය හැකිය.
I just came.  (මම මේ දැන් ආවේ./මම ආව විතරයි.)

3.      “නූලෙන්/දශමෙන්” ආදී තේරුම

I just escaped from the accident.  (මම අනතුරින් නූලෙන් බේරුණේ.)

4.      “ඔහේ/නිකං”

She is just watching the TV.  (ඇය නිකං ටිවී එක බලමින් ඉන්නවා.)

5.      විශේෂණයක් හෝ නිපාතයක් හෝ සම්බන්ධවාචි පදයක් ඉදිරියෙන් දැමූ විට, අවධාරණාත්මක බවක් ලැබේ.

just because (නිසා)
just when (විට)
just beautiful (මාර ලස්සනයි)
just on (උඩ)

     ·         almost/ nearly/ just about“ඔන්න මෙන්න/ ඔක්කෝම වගේ” (ආසන්න වශයෙන් යන තේරුම)

I ate almost/nearly five pieces of cake.  (මම ආසන්න වශයෙන් කේක් කෑලි පහක් විතර කෑවා.)
It’s almost/nearly full.  (ඒක පිරෙන්න ඔන්න මෙන්න. (පිරෙන්න ආසන්නයි))
I have almost completed it.  (මම එය ඔක්කෝම ව‍ගේ සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්නේ.)

     ·         rather/fairly“සෑහෙන්ඩ/ඊට වඩා”

It’s rather/fairly good.  (ඒක සෑහෙන්ඩ හොඳයි.)

would rather (than) ලෙස (උපකාරක ක්‍රියා වැනිම) යෙදුමක්ද ඇත.  එහි තේරුම “යමක් කරනවාට වඩා තවත් දෙයක් කිරීමට කැමති” බවයි.

I would rather die.  (මම ඊට වැඩිය මැරෙන්න කැමතියි.)
I would rather tell the truth than lie.  (බොරුකියනවට වඩා මම ඇත්ත කියනවා/ඇත්ත කියන්න කැමතියි.)

·         බොහෝ නිපාත පදවලට විශේෂණ තේරුම්ද ඇත.  ශබ්ද කෝෂවලින් නිපාත සඳහා ඇති විශේෂණ තේරුම් ගැන තවත් ඉගෙන ගන්න.

before (මුලින්/පෙර), after (පසුව), in (තුළට), out (එළියට), about (තැනින් තැන)

     ·         for now“දැනට”

     ·         quite“සෑහෙන්ඩ”

I am quite happy now.  (මම දැන් සෑහෙන්ඩ සතුටින්.)

     ·         now and again = now and then = from time to time“ඉඳ හිට”

     ·         this/these හා that/those

this යන්නෙහි “මේ” යන නාම විශේෂණ තේරුම මෙන්ම “මේක” යන නාමපද තේරුමද ඇත.

this book (මේ පොත)               this (මේක)
 
these යනු this යන්නෙහි බහුවචන ස්වරූපයයි.  ඒ අනුව,

these books (මේ පොත්.  this books නොවේ.)
these (මේවා)

එලෙසම, that යනු “අර/අරක” යන්න වන අතර, එහි බහුවචනය those වේ.

that book (අර පොත)               that (අරක)

those books (අර පොත්)           those (අරවා)

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

මෙම පොත (පාඩම් මාලාව) පරිශීලනය කිරීමට ඔබට එදිනෙදා සිංහල භාෂාව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව හා සාමාන්‍ය බුද්ධිය පමණක් තිබීම අවම සුදුසුකම ලෙස මා සලකනවා.  තවද, ඇසෙන පරිදි ඉංග්‍රීසි අකුරින් ලිවීමට හැකිවීම හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවීමට හැකි නම්, ඔබට මෙතැන් සිට මෙම පාඩම් මාලාව කියවා ඉගෙන ගත හැකිය.  ඔබට එසේ ඉංග්‍රීසි කියවීම හා ලිවීම ගැන දැනීමක් දැනටමත් නොමැත්තේ නම්, කරුණාකර මෙ‍ම පොතෙහි “අතිරේකය - 1 ”  බලා පළමුව එම හැකියාව ඇති කරගන්න.  තවද, හැකි පමණ ඉංග්‍රීසි වචනද පාඩම් කරගන්න. ඔබ හිතවතෙකුගේ නිවසකට හෝ වෙනත් පිටස්තර තැනකට යන විටෙක හැසිරෙන්නේ ඔබට අවශ්‍ය විදියටම නෙමේ නේද?  එනම්, පිට නිවසකට ගිය විට අහවල් පුටුව තිබෙන තැන හරි නැහැ, අහවල් එක මෙහෙම තිබෙන්නට ඕනෑ ආදී ලෙස ඔවුනට පවසන්නේ නැහැ, මොකද අප සිටින්නේ අනුන්ගේ තැනක නිසා.  එලෙසම, ඉංග්‍රීසි භාෂාව යනු සිංහල නොවේ.  ඔබ කැමැති වුවත් නැතත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේදීද අප ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ රීති හා රටා එපරිද්දෙන්ම උගත යුතුය.  එනම්, සෑම සිංහල වගන්ති රටාවක්ම ඉංග්‍රීසියට ඔබ්බන්නට නොව, ඉංග්‍රීසියේ ඇති රටා ඔබ දන්නා සිංහල භාෂාව තුළින් ඉගෙනීමට උත්සහ කළ යුතුය. 

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

මූලික ඉංග්‍රීසි ලිවීම හා කියවීම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවන්නේ කෙසේද?  ඉංග්‍රීසිය ඉගෙනීමට පෙර ඔබට මෙම හැකියාව තිබිය යුතුමය.  එය එතරම් අපහසු දෙයක්ද නොවේ.  ඔබේ උනන්දුව හොඳින් ‍තිබේ නම්, පැය කිහිපයකින් ඔබට මෙම හැකියාව ඇති කර ගත හැකිය.  මුල සිට පියවරෙන් පියවර එය උගන්වන්නම්.   මුලින්ම මිනිසා භාෂාවක් භාවිතා කළේ ශබ්දයෙන් පමණි.  එනම් ලිඛිත භාෂාව ඇති වූයේ පසු කාලයකදීය.  කටින් නිකුත් කරන ශබ්ද කනින් අසා ඔවුන් අදහස් උවමාරු කර ගත්තා.  පසුව ඔවුන්ට වුවමනා වුණා මෙම ශබ්ද කොලයක හෝ වෙනත් දෙයක සටහන් කර ගන්නට.  ඒ සඳහායි අකුරු නිර්මාණය කර ගත්තේ.  එම අකුරු නියෝජනය කරන්නේ ශබ්දයි .  මෙසේ මූලික අකුරු කිහිපයක් ඔවුන් එක එක භාෂාව සඳහා නිර්මාණය කර ගත්තා.  ඉංග්‍රීසියේදී මෙලෙස මූලික අකුරු 26ක් ඇත.   එය ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ලෙස හැඳින් වෙනවා. අප ඉගෙන ගත යුත්තේ මෙම අකුරු මඟින් නියෝජනය කෙරෙන ශබ්ද මොනවාද යන්නයි.  එවිට ඔබට ඉංග්‍රීසි ලිවීමට හා කියවීමට හැකි වෙනවා.  ඊට පෙර අප අකුරු 26 දැනගත යුතුයි.  එම අකුරු 26 පහත දක්වා ඇත.  ඉංග්‍රීසියේදී සෑම අකුරක්ම “සිම්පල්” හා “කැපිටල්” ලෙස දෙයාකාර

කතාවක් කර පොරක් වන්න...

කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුල අඩුම වශයෙන් එක් වතාවක් හෝ කතාවක් පිරිසක් ඉදිරියේ කර තිබෙනවාට කිසිදු සැකයක් නැත. පාසැලේදී බලෙන් හෝ යම් සංගම් සැසියක හෝ රැස්වීමක හෝ එම කතාව සමහරවිට සිදු කර ඇති. පාසලේදී කතා මඟ හැරීමට ටොයිලට් එකේ සැඟවුනු අවස්ථාද මට දැන් සිහිපත් වේ. එහෙත් එදා එසේ කතා මඟ හැරීම ගැන අපරාදේ එහෙම කළේ යැයි අද සිතේ. යහලුවන් ඉදිරියේ "පොර" වෙන්න තිබූ අවස්ථා මඟ හැරුණේ යැයි දුකක් සිතට නැඟේ. ඇත්තටම කතාවක් කිරීම "පොර" කමකි. දක්ෂ කතිකයන්ට සමාජයේ ඉහල වටිනාකමක් හිමි වේ. පාසැලේදී වේවා, මඟුලක් අවමඟුලක් හෝ වෙනත් ඕනෑම සමාජ අවස්ථාවකදී වේවා දේශපාලන වේදිකාව මත වේවා කතාවක් කිරීමේදී පිලිපැදිය යුත්තේ සරල පිලිවෙතකි. එහෙත් එම සරල පිලිවෙත තුල වුවද, තමන්ගේ අනන්‍යතාව රඳවන කතාවක් කිරීමට කාටත් හැකිය. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයා වෙනස් වේ. එම වෙනස ප්‍රසිද්ධ කතා (public speaking) තුලද පවත්වාගත හැකිය. මේ ගැන මට ලිපියක් ලියන්නට සිතුනේ මාගේ මිතුරෙකුට ප්‍රසිද්ධ කතාවක් කිරීමට අවශ්‍ය වී, ඒ ගැන මේ ළඟ දවසක අප පැයක් පමණ සිදු කළ සංවාදයක් නිසාය. මා ප්‍රසිද්ධ දේශකයකු නොවුණත් මේ විෂය සම්බන්දයෙන් පාසැල් කාලයේ සිටම පත

දෛශික (vectors) - 1

එදිනෙදා ජීවිතයේදිත් විද්‍යාවේදිත් අපට විවිධාකාරයේ අගයන් සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වෙනවා . ඉන් සමහරක් නිකංම සංඛ්‍යාවකින් ප්‍රකාශ කළ හැකි අගයන්ය . අඹ ගෙඩි 4 ක් , ළමයි 6 දෙනෙක් ආදී ලෙස ඒවා ප්‍රකාශ කළ හැකියි . තවත් සමහර අවස්ථාවලදී නිකංම අගයකින් / සංඛ්‍යාවකින් පමණක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි දේවල් / රාශි (quantity) හමු වේ . මෙවිට “මීටර්” , “ තත්පර” , “ කිලෝග්‍රෑම්” වැනි යම් ඒකකයක් (unit) සමඟ එම අගයන් පැවසිය යුතුය ; නැතිනම් ප්‍රකාශ කරන අදහස නිශ්චිත නොවේ . උදාහරණයක් ලෙස , “ මං 5 කින් එන්නම්” යැයි කී විට , එම 5 යනු තත්පරද , පැයද , දවස්ද , අවුරුදුද ආදි ලෙස නිශ්චිත නොවේ . මේ දෙවර්ගයේම අගයන් අදිශ (scalar) ලෙස හැඳින්වේ . අදිශයක් හෙවත් අදිශ රාශියක් යනු විශාලත්වයක් පමණක් ඇති දිශාවක් නැති අගයන්ය . ඔබේ වයස කියන විට , “ උතුරට 24 යි , නැගෙනහිරට 16 යි” කියා කියන්නේ නැහැනෙ මොකද දිශාව යන සාධකය / කාරණය වයස නමැති රාශියට වැදගත්කමක් නැත . එහෙත් සමහර අවස්ථා තිබෙනවා අගයක් / විශාලත්වයක් (magnitude) මෙන්ම දිශාවක්ද (direction) පැවසීමට සිදු වන . මෙවැනි රාශි දෛශික (vector) ලෙස හැඳින්වේ . උදාහරණයක් ලෙස , ඔබ යම් “බලයක්

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

ඉංග්‍රිසි බස ඉගැනීමේදී වචන කොපමණ උගත යුතුද, එම වචන මොනවාදැයි බොහෝ දෙනෙකුට මතුවන ගැටලුවක් වන අතර, බොහෝ දෙනා ඊට විවිධ පිලිතුරුද සපයා ඇත. මේ ගැන හොඳින් පරීක්ෂණය කර ඇමරිකානු ආයතනයක් විසින් වචන 5000ක ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම ලැයිස්තුව මා කෙටස් දෙකකට (දිගු වැඩි නිසා) සිංහල තේරුම්ද සහිතව ඉදිරිපත් කර ඇත. (මේවා සැකසුවත් සෝදුපත් බලා නැති නිසා සුලු සුලු දෝෂ සමහරවිට තිබිය හැකිය). පහත ලැයිස්තුවේ වචන 2500ක් ඇත.    Word    තේරුම        be    ඉන්නවා    and    හා    of    ගේ    in    තුල    to    ට    have    තියෙනවා    to    ට    it    ඒක, ඌ    I    මම    that    ... කියලා, ඒ/අර, ඒක/අරක    for    සඳහා    you    ඔබ, ඔබලා    he    ඔහු    with    සමඟ    on    මත    do    කරනවා, "මෙව්ව කරනවා"    say    කියනවා    this    මේ, මේක    they    උන්, ඒවා, ඒගොල්ලෝ    at    දෙස, අසල    but    නමුත්    we    අපි    his    ඔහුගේ    from    සිට, ගෙන්    not    නැහැ    by    විසින්, මඟින්    she    ඇය    or    හෝ, හෙවත්    as    විට, නිසා, වශයෙන්    what    මොකක්ද,