Skip to main content

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 11

Phrases (පාද)

phrase යන්නෙහි සාමාන්‍ය තේරුම නම් “සම්පූර්ණ තේරුමක් නොදෙන වචන කිහිපයකින් සැදුම් ලද්දක්” යන්නයි.  මේවා වගන්ති නොවේ.  වගන්තියක් වීමට නම් SVo ක්‍රමයට වචන සකස් කළ යුතු අතර, උක්තය (s) හා ක්‍රියාව (v) අතර උක්ත-ආඛ්‍යාත සම්බන්ධය (එනම්, උක්තයට ගැලපෙන පරිදි හා වෙනත් රීතින්ට අනුව ගැලපෙන පරිදි ක්‍රියාව සකස් කොට තැබීම) තිබිය යුතුය.  phrases එසේ නොවේ.

විවිධ අවශ්‍යතා සඳහා අප phrases සාදා වාඛ්‍යයකට එකතු කරනවා.  ඒ අනුව පෙනෙන්නේ මේවා සාමාන්‍ය පරිදි සකස් කළ වාඛ්‍යවල යෙදෙන බවයි.  එවැනි අවශ්‍යතා ඇත්තේ කිහිපයකි.  ඒවා එකින් එක බලමු.

       1.      “යමක් කරමින්” (කර කර) වැනි phrase එක නිතරම අප සාමාන්‍ය වාඛ්‍ය සමඟ යොදනවා.  උදා:

සිංදුවක් කියමින් මම ගෙදර ආවා.
ටීවි බල බල එයා බත් කනවා.

ඉහත “‍යමක් කර කර/කරමින්” යන කොටස phrase එකකි.  (ඇත්තටම මෙය සිංහල භාෂාවේදී “මිශ්‍ර ක්‍රියාව” ලෙස හැඳින් වෙනවා.)  එය සෑදීම ඉතා පහසුය.  කළ යුත්තේ ing-රූපයෙන් ක්‍රියාව තැබීම පමණි.

singing a beautiful song - ලස්සන සිංදුවක් කිය කියා
watching tv - ටීවි බල බල/බලමින්

ඒ අනුව, ඉහත පාද අපට ක්‍රියා විශේෂණයක් යොදන්නාක් මෙන් සාමාන්‍ය වගන්තිය සමඟ යෙදිය හැකිය.

Singing a song, I came home.  (සිංදුවක් කියමින් මම ගෙදර ආවා.)
I came home, singing one of Jothipala’s beautiful songs(ජෝතිපාලගේ ලස්සන සිංදුවක් කියමින් මා ගෙදර ආවා.)
He ate rice, watching TV(ටීවි බල බල එයා බත් කෑවා.)
They celebrated it, shouting and singing English songs(කෑගසමින් හා ඉංග්‍රීසි සිංදු කියමින් ඒගොල්ලෝ ඒක සැමරුවා.)

Exercises 11-1
He played shouting.  (......................................................)
.............................................  (කමනී අඬමින් කතාව කිව්වා.)

       2.      “යමක් කරන ලදුව/ යමක් කරලා” යන තේරුම සහිත phrase ද ඉහත ආකාරයටම වාඛ්‍යයක යෙදිය හැකිය.  (සිංහලේදී මෙය “පූර්ව ක්‍රියාව” ලෙස හැඳින් වෙනවා.)  මෙය සෑදීමට perfect tense හි මූලික ක්‍රියාවේ පළමු කොටස් ing-ස්වරූපයට පත් කළ යුතුය.

having done - කරන ලදුව/කරලා
having finished - ඉවර කරන ලදුව

Having completed the home-work, I went to play.  (ගෙදර වැඩ ඉවර කරන ලදුව/ ඉවර කරලා මම සෙල්ලම් කරන්න ගියා.)
Having said that, he left us.  (එය කියලා ඔහු අපට දාලා ගියා.)
Having seen the accident and hospitalized the patients, I came home thinking about it(අනතුර දැකලා හා ලෙඩුන්ව රෝහල්ගත කරලා, මම ඒ ගැන සිතමින් ගෙදර ආවා.)

Exercises 11-2
Having filled the form correctly, he submitted it to the office.  (................................)
What would you do, having known the secret?  (……………..)

       3.      වගන්ති දෙකක් because, while ආදී පද වලින් එකතු කළා මතකද?  එහිදී වෙන වෙන වගන්ති දෙකකුයි එක වාඛ්‍යයක් ලෙසට පරිවර්ථනය වූයේ.  උදා:

Because I work hard, I will pass the exam.

ඉහත තනි වාඛ්‍ය තුළ ඇත්තෙන්ම වෙනස් වාඛ්‍ය දෙකක් තියෙන බව ඔබ දන්නවා.  මෙම තනි තනි වාඛ්‍ය දෙකම SVo ක්‍රමයට සකස් වී ඇති බවත් දන්නවා.  මෙම වාඛ්‍ය දෙකෙහිම උක්තය එකම කෙනා විය හැකිය.  වෙනස් වීමටද පුළුවන්.  ඉහත උදාහරණයේ නම් උක්ත දෙකම එකක් වන “I” වේ.  මෙවැනි අවස්ථාවක (එනම්, because ආදි පදයක් මඟින් වාඛ්‍ය දෙකක් එකතු වී ඇති අතරම, එම වාඛ්‍ය දෙකෙහිම උක්ත පද එකම නම්), අවශ්‍ය නම් “හේතුව දක්වන වගන්තිය” වෙනුවට phrase එකක් යෙදිය හැකිය.

While I am reading a book, I am listening to music. → While reading a book, I am listening to music.

ඔබට පෙනෙන පරිදි පොත කියවන කාර්ය කවුරුද කරන්නේ කියා phrase එකේ නැත.  එහෙත් එය “I” බව ඊට යාබඳ “I am listening to …” යන කොටසින් දැනගත යුතුය.  ඇත්තෙන්ම, phrases වගන්තියකට යොදන හැම විටම ඇතිවන තත්වය මෙය වේ.  ඉහත අවස්ථා දෙකෙහිද තත්වය එසේ නොවේදැයි බලන්න.

Before he entered the house, I switched off the lights.

ඉහත වාඛ්‍යයේ phrase යෙදිය නොහැකිය.  එම වගන්තිය තුළ ඇති උපවගන්ති දෙකෙහි උක්ත වෙනස්ය (he හා I).  නිකමට හෝ ඊට phrase යෙදුවේ නම්, පහත වගන්තිය ලැබේ.

Before entering the house, I switched off the lights.

එහෙත් මෙහි තේරුම දැන් වෙනස් වී ඇත.  දැන් ගෙට ඇතුළු වීම කර තිබෙන්නේ “ඔහු” නොව “මා” ය.

ඉහත ආකාරයට while, when, before, after, since, as, whilst, thought, although, though, even though, if, unless වැනි පද සමඟ phrases සකස් කරන්නට දැන් ඔබ දන්නවා.  එහෙත් මතක තබා ගත යුතු දෙයක් තියෙනවා මෙහිදී.  එනම්, සමහර සම්බන්ධවාචී පද මෙම ක්‍රමයේදී යෙදිය නොහැකිය.  ඒ අනුව, “නිසා” අර්ථයෙන් because of, due to, since, as ලෙස ‍පමණක් යෙදිය හැකි අතර, එම අර්ථයේ because, due to the fact that ආදී රූප භාවිතා කළ නොහැකිය.  that සහිත කිසිම ස්වරූපයක් (due to the fact that, now that, …) phrases ක්‍රමයේදී භාවිතා කළ නොහැකිය.  පහත ආකාරයට ඒවායේ ස්වරූප වෙනස් විය යුතුය phrases සමඟ යොදනවා නම්.

due to the fact that → due to
because of the fact that/ because → because of
in spite of the fact that → in spite of
regardless of the fact that → regardless of
in case that → in case of
provided that/ providing → providing

ඉහතදී පැවසුවා මතකද phrases යෙදෙන විට, ඒවායේ උක්තය (කර්තෘ) එම phrase එක යෙදී ඇති වගන්තියේ උක්තයම ලෙස සැලකිය යුතු බව?  එහෙත් අවශ්‍යම නම්, අපට එම phrases වලට වෙනම උක්තයක්/කර්තෘභාවයක් දිය හැකියි.  කළ යුත්තේ “අයිතිය හඟවන ස්වරූ‍පයේ” නාම විශේෂණයක් phrase එක ඉදිරියෙන් යෙදීම පමණි.

going home → my going home, his going home, Kamal’s going home, the teacher’s going home, …
Before his entering home, I switched off the lights.  (මෙහි ගෙට ඇතුළු වූයේ “මම” නොව “ඔහු” බව දැක්වෙනවා “his” යන පදය නිසා.)

Exercises 11-3
Before eating, you should wash your hands.  (.............................)
In spite of my advising, she did it.  (..............................................)


ආශිර්වාද (blessings)

“ඔබ සුවපත් වේවා”, “කමල් විභාගය සමත් වෙත්වා” ආදී ලෙස ආශිර්වාද කරනවා නේද?  ඉංග්‍රීසියෙන්ද එලෙස ආශිර්වාද වාඛ්‍ය සෑදිය හැකිය.  කළ යුත්තේ වාඛ්‍යය may වලින් ආරම්භ කර වර්ථමාන කාලික simple tense වලින් වාඛ්‍ය ලිවීමයි.  ඇත්තටම, මෙහිදී ක්‍රියාපදය dictionary රූපයෙන් තැබිය යුතු වේ.  තවත් ‍විදියකින් මෙසේ විස්තර කළ හැකිය.  පළමුව සිතන්න ආශිර්වාද වාඛ්‍යය නිකං වාඛ්‍යයක් කියා.  එවිට ඔබ එම වාඛ්‍යය simple tense හි වර්ථමාන ස්වරූපයෙන් ලිවිය යුතු වෙනවා.

ඔබ සුවපත් වේවා ඔබ සුවපත් වෙනවා  (You get well)
කමල් විභාගය සමත් වේවා
කමල් විභාගය සමත් වෙනවා (Kamal passes the exam)
ඔබ සත්තෝෂ වේවා
ඔබ සන්තෝෂ වෙනවා/වේ/යි (You are happy)

ඉන්පසු “වේවා” යන ආශිර්වාදය පළ කිරීමට එසේ ඉහත සකස් කරගත් වාඛ්‍ය ඉදිරියෙන් May දැමිය යුතු අතර, ඊට අමතරව එම වගන්තිවල ඇති ක්‍රියාව මූලික ස්වරූපයෙන්ද තැබිය යුතුයි.

You get well  May you get well!  (ඔබ සුවපත් වේවා!)
Kamal passes the exam
May Kamal pass the exam!  (කමල් විභාගය සමත් වේවා!)
You are happy
May you be happy!  (ඔබ සන්තෝෂ වේවා!)

May you pass the exam!  (ඔබ විභාගය සමත් වේවා!)
May Kamal get well soon!  (කමල් ඉක්මනින් සුවපත් වේවා!)
May your teacher help you!  (ඔබේ ගුරුවරයා ඔබට උදව් කරත්වා!)

Exercises 11-4
May she get the job soon!  (..........................................................)
........................ (නිමල්ට හොඳ බිරිඳක් ලැබේවා මේ අළුත් අවුරුද්දේ.)


ප්‍රාර්ථනා (wishes)

ඉංග්‍රීසියේදී ප්‍රාර්ථනා වගන්ති අපගේ පහසුව පිණිස කොටස් දෙකකින් ඉගෙන ගත  හැකිය.  මේ දෙකම wish (පතනවා) යන ක්‍රියාපදය ඔස්සේ සෑදෙනවා.  I wish යන කෙටි වාඛ්‍යයට පසුව යෙදෙන්නේ “that සහිත (“... කියලා”) වාඛ්‍යයකි”.

        1.      ඉදිරියේදී අහවල් දේ ඉෂ්ඨ වේවා යන තේරුමින් ඇති වාඛ්‍යය.  මෙහිදී wish ට පසුව යෙදෙන that වාඛ්‍යය තැබිය යුත්තේ simple tense හි අතීත කාලයෙනි.  සමහරෙක් මෙය වර්ථමාන කාලයෙන්ද තබනවා.  “අනේ... වෙනවා නම්” ආදි තේරුමක් මෙහි ඇත.

I wish (that) I passed/pass the exam!  (අනේ මම විභාගේ පාස් වෙනව නම්!)
I wish you became/become the president!  (අනේ ඔයා සභාපති වෙනව නම්!)

Exercises 11-5
I wish she became my girl friend.  (...................................)
.................................  (අනේ එයා මගේ බොස් වෙනවා නම්.)

        2.      සමහර ප්‍රාර්ථනා නම් නිකම්ම නිකම් කවදාවත් ඉටු නොවන ප්‍රාර්ථනා පමණි.  එනම්, අතීතයේ සිදු වූ දෙයක් “අනේ එහෙම නොවුණා නම්” හෝ අතීතයේ සිද්ධ විය යුතු දෙයක් එසේ නොවී තිබෙන විට “අනේ එහෙම වුණා නම්” ආදී ලෙස මෙම ප්‍රර්ථනා සිදු කරයි.  එවැනි ප්‍රාර්ථනා කිසි සේත් ඉටු වෙන්නේ නැත (මක්නිසාද යත් ඔබට අතීතයට යා නොහැකි නිසා).  මෙවැනි ප්‍රාර්ථනාද ලියන්නේ පෙර පරිදිමයි.  එකම වෙනස නම්, that ‍වාඛ්‍යය perfect tense හි අතීත කාලයෙන් තැබිය යුතු වීමයි.  “අනේ... වුණා නම්” ලෙස මෙහි තේරුම ලැබේ.

I wish I had won the match!  (අනේ මම තරගය දිනුවා නම්!)
I wish my son had passed the exam!  (අනේ මගේ පුතා විභාගය සමත් වුණා නම්!)
I wish I had been a scientist! 
(අනේ මං විද්‍යාඥයෙක් වුණා නම්!)

Exercises 11-6
I wish my parents had sent me to a good school!  (....................................................)
……………………………………..  (අනේ මං ඒක දැනන් හිටිය නම්!)


කරවාගැනීම්

යම් යම් දේවල් අනුන් ලවා කරවන අවස්ථා තියෙනවා නේද?  එවැනි “කරවා ගන්නවා” යන අදහස දෙන වාඛ්‍ය සෑදීමට ඉංග්‍රීසියේ ක්‍රම කිහිපයක්ම ඇත.  සිංහලෙන් මෙවැනි ක්‍රියා “ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියා” ලෙස හැඳින් වෙනවා.)

       1.      “අහවල් දෙය කරවා ගන්නවා” යන තේරුම දීම සඳහා

get <අහවල් දෙය> <ක්‍රියාවේ past particple රූපය>

I get the letter written in English.  (මම ලියුම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියවා ගන්නවා.)
I got the letter written in Sinhalese.  (මම ලියුම සිංහලෙන් ලියවා ගත්තා.)
He has got his home work done by his brother.  (ඔහු එයාගේ අයියා ලවා ගෙදර වැඩ කරවාගෙන තියෙනවා/තියෙන්නේ.)

ඉහත අවසන් උදාහරණයෙන් පෙන්වා ඇති පරිදි අවශ්‍ය නම් එම දෙය කා ලවා කරවා ගන්නේද යන්න by නිපාතය මඟින් දැක්විය හැකිය.

Exercises 11-7
She gets the accounts checked by an accountant.  (..............)
.........................  (නිමල් බාබර් ලවා කොන්ඩය කපා ගත්තා.)
  
        2.      “අහවලා ලවා කරවා ගන්නවා” යන තේරුම දීම සඳහා

have <අහවලා> <ක්‍රියාවේ මූලික රූපය>

I have Kamal write the letter.  (මම කමල් ලවා ලියුම ලියව ගන්නවා.)
He had me do his home work.  (එයා මං ලව්වා එයාගේ ගෙදර වැඩ කරව ගත්තා.)

Exercises 11-8
He had me hold the paper like this.  (............................)
................................  (කමල් නිමල් ලවා වැඩය කරවා ගනීවි.)

ඉහත තේරුමට ළඟින් යන තවත් වාඛ්‍ය රටාවක් ඉංග්‍රීසියේ ඇත.

make <අහවලා> <ක්‍රියාවේ මූලික රූපය>

He made me cry.  (එයා මාව ඇ‍ඬෙව්වා.)
She makes the baby laugh.  (ඇය බබාව හිනා ගස්සනවා.)

යමක් කිරීමට තමන්ට හෝ වෙනත් කෙනෙක්ට ඉඩ දෙන්න යැයි පැවසීමට පහත වාඛ්‍ය රටාව භාවිතා වෙනවා.

let <අහවලා> <ක්‍රියාවේ මූලික ස්වරූපය>

Let me open the bottle.  (කෝ මට බෝතලය විවෘත කරන්න දෙන්න/ඉඩ දෙන්න.)
Let Shanthi do the work.  (ශාන්තිට වැඩේ කරන්න ඉඩ දෙන්න.)

Exercises 11-9
Let the judges decide the case.  (..............................................)
.................................................  (අපට රෑට උයන්න දෙන්න.)


නාමයක් විශේෂ කිරීමේ ක්‍රමයක් (relative clauses)

බොහෝ අවස්ථාවල වාඛ්‍යයක ඇති නාමපදයක් (උක්තයක් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් පවතින) ගැන වැඩිමනත් විස්තරයක් කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා නේද?  ඉතා පහසුවෙන් සරළ නාම විශේෂණ යොදා නාමයන් විශේෂ කරන්නට ඔබ දන්නවා.  තවද, phrasal adjectives යොදන හැටිද ඔබ ඉගෙන ගත්තා (එහිදී, phrasal adjective එක යෙදෙන්නේ නාමපදයට පිටු පසින් බව මතකද?)

එහෙත්, ඉහත ක්‍රම දෙකම කෙටි විශේෂ කිරීම් සඳහා පමණක් ඉතා යෝග්‍ය වන අතර, විශාල වචන ගොඩකින් කෙරෙන සම්පූර්ණ විස්තර කිරීමක් සඳහා ඒවා යොදන්නට බැහැ.  එවැනි අවස්ථාවලදී අවශ්‍ය නම් එම වැඩිපුර දිගු විස්තරය අදාල නාමයට පිටු පසින් වරහන් තුළ ලිවිය හැකිය.

Kamal (he is the president of the society) is my friend.
කමල් (ඔහු සමිතියේ සභාපති) මගේ මිතුරාය.

බලන්න, ඉහත වරහන් තුළ ඇති ප්‍රකාශය කමල්ව විස්තර කිරීමක් නේද?  එනම්, එම ප්‍රකාශයම විශේෂණයක් ලෙසද සැලකිය හැකියි නේද?  ඉහත විශේෂණය ලෙස යෙදී ඇත්තේ සම්පූර්ණ වාඛ්‍යයක්ම නිසා, ඉතා දිගු ඉතා සවිස්තර විස්තරයක් ඉන් දිය හැකියි නේද?  ඔව්, ඉහත ආකාරයටද අප නාමයන් විස්තර/‍විශේෂ කරනවා.  එහෙත් වරහන් නොයොදාද ඒ වැඩේම තවත් හුරුබහුටියට කළ හැකිය.  එවිට වරහන් තුළ ඇති කොටස ප්‍රධාන වාඛ්‍යයේම කොටසක් බවට පත් වෙනවා.  එය කිරීම ඉතා පහසුය.

වරහන තුළ ඇති වාඛ්‍යයේ උක්තය ප්‍රධාන වාඛ්‍යයේ උක්තයමද කියා බලන්න.  දෙකම එක නම්, වරහන තුළ ඇති වාඛ්‍යය තුළ ඇති උක්තය ඉවත් කර, ඒ වෙනුවට who/which/that යන පද තුනෙන් සුදුසු එකක් අදේශ කර කෙළින්ම අදාල නාමයට පසුව යොදන්න.
 
මෙහිදී, උක්තය ලෙස ඇත්තේ පණ ඇති දෙයක් නම්, who ද, පණ නැති දෙයක් නම්, which ද යෙදිය හැකිය.  that යන්න එම අවස්ථා දෙකෙහිම යෙදිය හැකිය.

Kamal (he is the president of the society) is my friend. → Kamal, who is the president of the society, is my friend.

දැන් ඉහත තනි වගන්තියේ සිංහල තේරුම ඔබට සිතා ගත හැකියි නේද?  ඔබ කළ යුත්තේ වරහන් යොදා ඇති අවස්ථාවේ වෙන වෙනම පැවැති තේරුම් දෙක එකට එකතු කිරීමයි.  එවිට, “සමිතියේ සභාපති වන කමල් ‍මගේ යහළුවාය” කියා එය ලැබෙනවා.  සිංහල තේරුම සොයා ගැනීම ඔබට බාරයි.  ඔබ හැමදාම මෙවැනි වාඛ්‍ය කොතෙකුත් කියනවාද කියා බලන්න.  ඉතිං, එවැනි නිතරම යෙදෙන වාඛ්‍ය ඇයි අමුතුවෙන් කට පාඩම් කළ යුත්තේ?  අවශ්‍ය වන්නේ ඉංග්‍රීසි රටාව මතක තබා ගැනීම නේද?

The temple (it is the biggest in the country) was destroyed by thieves.  → The temple, which is the biggest in the country, was destroyed by thieves.  (රටේ විශාලතම පංසල සොරුන් විසින් විනාශ කෙරුණා.)
The match (it was lost yesterday) was cancelled. → The match that was lost yesterday was cancelled.  (ඊයේ පරාද වූ තරගය අවලංගු කරනු ලැබුවා.)

Exercises 11-10
My father who is an English teacher knows English well.  (....................................................)
Their grandfather who had fought for freedom had three children who are also famous in the country.  (...................................................................................)
The building which was destroyed by a bomb last year has been repaired by ABC Constructors which is one of the most reputed companies.  (..............................................................................)

දැන් වරහන් තුළ ඇති උපවගන්තියේ උක්තය හා ප්‍රධාන වගන්තියේ උක්තය වෙනස් නම් කුමක් සිදු කළ යුතුද?  මෙහිදීද සිදුවන්නේ ඉහත වැඩේමයි.  එකම වෙනස නම්, දෙවැනි උපවගන්තියේ ඇති උක්තය මෙහිදී ඉහත් නොකෙරේ.  (තවද, who පදය අවශ්‍ය නම් whom කළ හැකියි.)

The girl (we saw (her) yesterday) is beautiful.  → The girl whom we saw yesterday is beautiful.  (අපි ඊයේ දැකපු ගැහැණු ළමයා ලස්සනයි.)
The match (we played last week) has been cancelled.  → The match which we played last week has been cancelled.  (අපි ගිය සතියේ සෙල්ලම් කරපු තරගය අවලංගු කරලා.)

Exercises 11-11
The teacher that we saw yesterday works in our school.  (.....................................................)
A doctor whom the police is looking for was caught.  (................)


පංචේන්ද්‍රියන්ගේ දැනීම්

It is beautiful.
That music is wonderful.
The mangoes were sweet.
Her perfume is pleasant.
It is hot.

ඉහත වාඛ්‍ය පහ දෙස විමසිල්ලෙන් බැලුවොත් පේනවා ඒවා සියල්ල BE-වාඛ්‍ය බව හා ඒවා සියල්ල පංචේන්ද්‍රියන්ට (ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය) දැනෙන දැනීම් බව.  මෙම පසිඳුරන්ට දැනෙන දේවල් BE-වාඛ්‍ය ලෙස ලිවිය හැකි වුවත්, එම තේරුම් ගෙන ඒම සඳහා ඒ ඒ ඉඳ්‍රරන්ට වෙන වෙනම ක්‍රියාපදද ඇත.

look/ seemඇසට               soundකන
smellනාසය                       tasteදිව
feelශරීරය

ඒ අනුව එම ක්‍රියා භාවිතයෙන් ඉහත උදාහරණම නැවැත ලියමු.  හැමවිටම වාගේ මෙම ඉන්ද්‍රියගෝචර ක්‍රියාපද යෙදෙන්නේ simple tense වලින් පමණි.  එය ඉංග්‍රීසියේ පිළිවෙතයි.


It is beautiful = It looks/seems beautiful.
That music is wonderful = That music sounds wonderful.
The mangoes were sweet = The mangoes tasted sweet.
Her perfume is pleasant = Her perfume smells pleasant.
It is hot = It feels hot.

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

මෙම පොත (පාඩම් මාලාව) පරිශීලනය කිරීමට ඔබට එදිනෙදා සිංහල භාෂාව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව හා සාමාන්‍ය බුද්ධිය පමණක් තිබීම අවම සුදුසුකම ලෙස මා සලකනවා.  තවද, ඇසෙන පරිදි ඉංග්‍රීසි අකුරින් ලිවීමට හැකිවීම හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවීමට හැකි නම්, ඔබට මෙතැන් සිට මෙම පාඩම් මාලාව කියවා ඉගෙන ගත හැකිය.  ඔබට එසේ ඉංග්‍රීසි කියවීම හා ලිවීම ගැන දැනීමක් දැනටමත් නොමැත්තේ නම්, කරුණාකර මෙ‍ම පොතෙහි “අතිරේකය - 1 ”  බලා පළමුව එම හැකියාව ඇති කරගන්න.  තවද, හැකි පමණ ඉංග්‍රීසි වචනද පාඩම් කරගන්න. ඔබ හිතවතෙකුගේ නිවසකට හෝ වෙනත් පිටස්තර තැනකට යන විටෙක හැසිරෙන්නේ ඔබට අවශ්‍ය විදියටම නෙමේ නේද?  එනම්, පිට නිවසකට ගිය විට අහවල් පුටුව තිබෙන තැන හරි නැහැ, අහවල් එක මෙහෙම තිබෙන්නට ඕනෑ ආදී ලෙස ඔවුනට පවසන්නේ නැහැ, මොකද අප සිටින්නේ අනුන්ගේ තැනක නිසා.  එලෙසම, ඉංග්‍රීසි භාෂාව යනු සිංහල නොවේ.  ඔබ කැමැති වුවත් නැතත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේදීද අප ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ රීති හා රටා එපරිද්දෙන්ම උගත යුතුය.  එනම්, සෑම සිංහල වගන්ති රටාවක්ම ඉංග්‍රීසියට ඔබ්බන්නට නොව, ඉංග්‍රීසියේ ඇති රටා ඔබ දන්නා සිංහල භාෂාව තුළින් ඉගෙනීමට උත්සහ කළ යුතුය. 

කතාවක් කර පොරක් වන්න...

කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුල අඩුම වශයෙන් එක් වතාවක් හෝ කතාවක් පිරිසක් ඉදිරියේ කර තිබෙනවාට කිසිදු සැකයක් නැත. පාසැලේදී බලෙන් හෝ යම් සංගම් සැසියක හෝ රැස්වීමක හෝ එම කතාව සමහරවිට සිදු කර ඇති. පාසලේදී කතා මඟ හැරීමට ටොයිලට් එකේ සැඟවුනු අවස්ථාද මට දැන් සිහිපත් වේ. එහෙත් එදා එසේ කතා මඟ හැරීම ගැන අපරාදේ එහෙම කළේ යැයි අද සිතේ. යහලුවන් ඉදිරියේ "පොර" වෙන්න තිබූ අවස්ථා මඟ හැරුණේ යැයි දුකක් සිතට නැඟේ. ඇත්තටම කතාවක් කිරීම "පොර" කමකි. දක්ෂ කතිකයන්ට සමාජයේ ඉහල වටිනාකමක් හිමි වේ. පාසැලේදී වේවා, මඟුලක් අවමඟුලක් හෝ වෙනත් ඕනෑම සමාජ අවස්ථාවකදී වේවා දේශපාලන වේදිකාව මත වේවා කතාවක් කිරීමේදී පිලිපැදිය යුත්තේ සරල පිලිවෙතකි. එහෙත් එම සරල පිලිවෙත තුල වුවද, තමන්ගේ අනන්‍යතාව රඳවන කතාවක් කිරීමට කාටත් හැකිය. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයා වෙනස් වේ. එම වෙනස ප්‍රසිද්ධ කතා (public speaking) තුලද පවත්වාගත හැකිය. මේ ගැන මට ලිපියක් ලියන්නට සිතුනේ මාගේ මිතුරෙකුට ප්‍රසිද්ධ කතාවක් කිරීමට අවශ්‍ය වී, ඒ ගැන මේ ළඟ දවසක අප පැයක් පමණ සිදු කළ සංවාදයක් නිසාය. මා ප්‍රසිද්ධ දේශකයකු නොවුණත් මේ විෂය සම්බන්දයෙන් පාසැල් කාලයේ සිටම පත

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

මූලික ඉංග්‍රීසි ලිවීම හා කියවීම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවන්නේ කෙසේද?  ඉංග්‍රීසිය ඉගෙනීමට පෙර ඔබට මෙම හැකියාව තිබිය යුතුමය.  එය එතරම් අපහසු දෙයක්ද නොවේ.  ඔබේ උනන්දුව හොඳින් ‍තිබේ නම්, පැය කිහිපයකින් ඔබට මෙම හැකියාව ඇති කර ගත හැකිය.  මුල සිට පියවරෙන් පියවර එය උගන්වන්නම්.   මුලින්ම මිනිසා භාෂාවක් භාවිතා කළේ ශබ්දයෙන් පමණි.  එනම් ලිඛිත භාෂාව ඇති වූයේ පසු කාලයකදීය.  කටින් නිකුත් කරන ශබ්ද කනින් අසා ඔවුන් අදහස් උවමාරු කර ගත්තා.  පසුව ඔවුන්ට වුවමනා වුණා මෙම ශබ්ද කොලයක හෝ වෙනත් දෙයක සටහන් කර ගන්නට.  ඒ සඳහායි අකුරු නිර්මාණය කර ගත්තේ.  එම අකුරු නියෝජනය කරන්නේ ශබ්දයි .  මෙසේ මූලික අකුරු කිහිපයක් ඔවුන් එක එක භාෂාව සඳහා නිර්මාණය කර ගත්තා.  ඉංග්‍රීසියේදී මෙලෙස මූලික අකුරු 26ක් ඇත.   එය ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ලෙස හැඳින් වෙනවා. අප ඉගෙන ගත යුත්තේ මෙම අකුරු මඟින් නියෝජනය කෙරෙන ශබ්ද මොනවාද යන්නයි.  එවිට ඔබට ඉංග්‍රීසි ලිවීමට හා කියවීමට හැකි වෙනවා.  ඊට පෙර අප අකුරු 26 දැනගත යුතුයි.  එම අකුරු 26 පහත දක්වා ඇත.  ඉංග්‍රීසියේදී සෑම අකුරක්ම “සිම්පල්” හා “කැපිටල්” ලෙස දෙයාකාර

දෛශික (vectors) - 1

එදිනෙදා ජීවිතයේදිත් විද්‍යාවේදිත් අපට විවිධාකාරයේ අගයන් සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වෙනවා . ඉන් සමහරක් නිකංම සංඛ්‍යාවකින් ප්‍රකාශ කළ හැකි අගයන්ය . අඹ ගෙඩි 4 ක් , ළමයි 6 දෙනෙක් ආදී ලෙස ඒවා ප්‍රකාශ කළ හැකියි . තවත් සමහර අවස්ථාවලදී නිකංම අගයකින් / සංඛ්‍යාවකින් පමණක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි දේවල් / රාශි (quantity) හමු වේ . මෙවිට “මීටර්” , “ තත්පර” , “ කිලෝග්‍රෑම්” වැනි යම් ඒකකයක් (unit) සමඟ එම අගයන් පැවසිය යුතුය ; නැතිනම් ප්‍රකාශ කරන අදහස නිශ්චිත නොවේ . උදාහරණයක් ලෙස , “ මං 5 කින් එන්නම්” යැයි කී විට , එම 5 යනු තත්පරද , පැයද , දවස්ද , අවුරුදුද ආදි ලෙස නිශ්චිත නොවේ . මේ දෙවර්ගයේම අගයන් අදිශ (scalar) ලෙස හැඳින්වේ . අදිශයක් හෙවත් අදිශ රාශියක් යනු විශාලත්වයක් පමණක් ඇති දිශාවක් නැති අගයන්ය . ඔබේ වයස කියන විට , “ උතුරට 24 යි , නැගෙනහිරට 16 යි” කියා කියන්නේ නැහැනෙ මොකද දිශාව යන සාධකය / කාරණය වයස නමැති රාශියට වැදගත්කමක් නැත . එහෙත් සමහර අවස්ථා තිබෙනවා අගයක් / විශාලත්වයක් (magnitude) මෙන්ම දිශාවක්ද (direction) පැවසීමට සිදු වන . මෙවැනි රාශි දෛශික (vector) ලෙස හැඳින්වේ . උදාහරණයක් ලෙස , ඔබ යම් “බලයක්

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

ඉංග්‍රිසි බස ඉගැනීමේදී වචන කොපමණ උගත යුතුද, එම වචන මොනවාදැයි බොහෝ දෙනෙකුට මතුවන ගැටලුවක් වන අතර, බොහෝ දෙනා ඊට විවිධ පිලිතුරුද සපයා ඇත. මේ ගැන හොඳින් පරීක්ෂණය කර ඇමරිකානු ආයතනයක් විසින් වචන 5000ක ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම ලැයිස්තුව මා කෙටස් දෙකකට (දිගු වැඩි නිසා) සිංහල තේරුම්ද සහිතව ඉදිරිපත් කර ඇත. (මේවා සැකසුවත් සෝදුපත් බලා නැති නිසා සුලු සුලු දෝෂ සමහරවිට තිබිය හැකිය). පහත ලැයිස්තුවේ වචන 2500ක් ඇත.    Word    තේරුම        be    ඉන්නවා    and    හා    of    ගේ    in    තුල    to    ට    have    තියෙනවා    to    ට    it    ඒක, ඌ    I    මම    that    ... කියලා, ඒ/අර, ඒක/අරක    for    සඳහා    you    ඔබ, ඔබලා    he    ඔහු    with    සමඟ    on    මත    do    කරනවා, "මෙව්ව කරනවා"    say    කියනවා    this    මේ, මේක    they    උන්, ඒවා, ඒගොල්ලෝ    at    දෙස, අසල    but    නමුත්    we    අපි    his    ඔහුගේ    from    සිට, ගෙන්    not    නැහැ    by    විසින්, මඟින්    she    ඇය    or    හෝ, හෙවත්    as    විට, නිසා, වශයෙන්    what    මොකක්ද,