Skip to main content

පට්ට ගවේසි

කුනු හරුප ගීත හා ශෘංගාරාත්මක කලා නිර්මාන අතර වෙනස ගැන ලියන්න කියල ගත්තට ලියලත් වැඩක් නැහැ වගේ හිතෙනවා.  ජාතියේ හැම පැතිකඩක්ම කඩා වැටෙද්දි, පක්ෂ විපක්ෂ භේදයකින් තොරව දේශපාලුවන් විවිධ ක්‍රම ඔස්සේ රට දූෂ්‍ය කරද්දි එක එක පක්ෂවලට තාමත් හුරේ දමන මරි මෝඩ ජනතාවට කුනුහරුප සිංදු හැර ප්‍රබුද්ධ හෝ සරල රස වින්දන සිංදු දැනේවිද! තම මෑනි, මනුස්සයා යුද්ධ කරද්දි, තමන්ව අවජාතන කල දුකට ශිෂ්නයේ සයිස් එක ගැන සිංදු කීමට දෛර්ය ගත් යොහානිට පට්ට (ග)වේසි නිල නාමය ලබා දුන්නත් අපේ නම් කිසි මෙව්ව එකක් නැක. 

ත්‍රිකෝණමිතිය (trigonometry) - 5


ඕනෑම කෝණයක් සඳහා අනුපාත අගය

වෘත්තය ආශ්‍රයෙන් ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත නිර්වචනය කරන අයුරු අප දැන ගත්තා. මෙවිට වෘත්තය මත ඛණ්ඩාංක තලයක් සමපාත කර තිබෙන නිසා, වෘත්තයද ඛණ්ඩාංක තලය මඟින් කොටු/පාදක (quadrants) 4කට බෙදෙනවා.මේ එක් එක් කොටුව තුළ ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතවල අගයන් හැසිරෙන හැටි පොදුවේ විමසා බැලිය හැකියි (යම් රටාවක් ඉන් හඳුනාගත හැකියි).

පළමුවෙන්ම පළමු කොටුව සලකමු. මෙම කොටුව නියෝජනය කරන්නේ කෝණය 0 සිට 90 දක්වාය. මෙම කොටුව තුළ ඉහත කෝණ පරාසයේ පවතින ඕනෑම කෝණයක් සැලකූ විට, එම කෝණය සඳහා සකස් කරන ඍජුකෝණි ත්‍රිකෝණයේ කර්ණය, බද්ධ පාදය, හා සම්මුඛ පාදය යන පාද 3ම ධන වේ.එවිට අනුපාත ගණනය කරන විට ධන පාදයකින් ධන පාදයක් තමයි හැමවිටම බෙදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සියලු ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත අගයන් ධන වේ.

දැන් දෙවැනි කොටුව සලකමු. මෙම කොටුව නියෝජනය කරන්නේ අංශක 90 සිට 180 දක්වා කෝණයි. මෙම පරාසය තුළ තිබෙන ඕනෑම කෝණයක් සලකන්න. ඊට අදාල ඍජුකෝණි ත්‍රිකෝණය සකස් කරන්න. දැන් කර්ණය හා සම්මුඛ පාදය ධන වන අතර, බද්ධ පාදය හැමවිටම ඍණ වේ. ඒ කියන්නේ බද්ධ පාදය යොදාගෙන සෑදෙන අනුපාත අගයන් ඍණ වේ.මේ අනුව අංශක 90ත් 180ත් අතර පවතින ඕනෑම කෝණයක් සඳහා සයින් අනුපාතය ධන වන අතර, කොස් හා ටෑන් අනුපාත අගයන් ඍණ වේ. සයින් = සම්මුඛ පාදය/කර්ණය නිසා, පාද දෙකම ධන අගයන් නිසා, ධන අගයක් තවත් ධන අගයකින් බෙදෙන විට ලැබෙන්නේද නැවත ධන අගයකි. එනිසයි සයින් ධන වන්නේ. කොස් = බද්ධ පාදය/කර්ණය නිසා, කර්ණය ධන වුවත් බද්ධ පාදය ඍණ වන නිසා, ඍණ අගයක් ධන අගයකින් බෙදූ විට ලැබෙන්නේ ඍණ අගයකි. එනිසයි කොස් අගය ඍණ වන්නේ. එලෙසම ටෑන් = සම්මුඛ පාදය/බද්ධ පාදය නිසා, ධන අගයක් ඍණ අගයකින් බෙදෙන විට පිළිතුර ඍණ වේ. එනිසා ටෑන් අගය ඍණ වේ.

යම් මූලික ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතයක ලකුණමයි එය ආශ්‍රයෙන් තැනෙන අනෙක් අනුපාතයට ඇත්තෙත්. ඒ කියන්නේ සයින් අගය ධන නම්, 1/සයින් හෙවත් කොසෙක් අගයද ධන වේ. කොස් ඍණ නිසා, 1/කොස් හෙවත් සෙක් ඍණ වේ. එලෙසම ටෑන් යන්න ඍණ නිසා කොට් යන්නත් ඍණ වේ.

දැන් තෙවැනි කොටුවට අවධානය යොමු කරමු. මෙම කොටුව නියෝජනය කරන්නේ අංශක 180 සිට 270 දක්වා කෝණයි. මෙම කොටුව තුළ කර්ණය පමණක් ධන වන අතර, බද්ධ හා සම්මුඛ යන පාද දෙකම ඍණ වේ.මෙවිට, සයින් අනුපාතය ඍණ වේ (ඍණ සම්මුඛ පාදය ධන කර්ණයෙන් බෙදීමෙන්). එවිට ඉබේම කොසෙක්ද ඍණ වේ. කොස් අනුපාතයත් ඍණ වේ (ඍණ බද්ධ පාදය ධන කර්ණයෙන් බෙදීමෙන්). එවිට සෙක්ද ඉබේම ඍණ වේ. එහෙත් ටෑන් අනුපාතය ධන වේ මොකද ඍණ සම්මුඛ පාදය ඍණ බද්ධ පාදයෙන් බෙදෙන නිසා. කොට් අනුපාතයද ධන වේ.

අවසාන වශයෙන් සිව්වැනි කොටුව බලන්න. එහි කොස් අනුපාතය (හා සෙක් අනුපාතය ඉබේම) ධන වන අතර, ටෑන් හා සයින් අනුපාත (එවිට කොට් හා කොසෙක්ද ඉබේම ඇතුලත් වේ) ඍණ වේ.ඉහත එක් එක් කොටුවලදී ලැබෙන ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතවල අගයන්ගේ ධන ඍණ ස්වභාවය සාරාංශගත කර පහත රූපයේ දැක්වේ. ඉහත දිගු විස්තරය පහසුවෙන් මා මතක තබා ගන්නේ "All Saint Thomas College” යන ප්‍රකාශය මතක තබා ගැනීමෙනි. මෙම ප්‍රකාශයේ වචනවල පළමු අකුරු යටින් ඉරිගසා ඇත. මෙම අකුරු 4න් සංඛේතවත් වෙන්නේ: All – සියල්ල (එනම් සියලු අනුපාත); S – sine පමණක්; T – tan පමණක්; C – cos පමණක් යන්නයි. පිළිවෙලින් 1 කොටුවේ සිට 4 කොටුව දක්වා කොටු හතරේ ධන අගයන් ලැබෙන අනුපාතයි ඒ දක්වා තිබෙන්නේ.

 
පළමු කොටුව තුළ සියලු අනුපාතවල අගයන් ධන වේ. දෙවැනි කොටුව තුළ සයින් (හා ඉබේම කොසෙක්) යන අනුපාත පමණක් ධන වේ; අනෙක් අනුපාත එම කොටුව තුල ඍණ වේ. මේ ආදී ලෙසයි එම ප්‍රකාශය තේරුම් ගත යුත්තේ.

දැන් ඔබ දන්නවා යම් කෝණයක් දුටු විට එම කෝණයට අදාල ඕනෑම ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතයක අගය ධන විය යුතුද ඍණ විය යුතුද වග. එම අගයට අදාලව අනුපාතයේ අගය දැනගැනීමට නම් ඉතිං අදාල අනුපාත වගුවක් බැලීමට සිදු වෙනවා. ඉහත ක්‍රමයෙන් ඔබට හැක්කේ වගුවෙන් ලැබෙන අනුපාත අගය ධනද ඍණද යන්න දැනගැනීම පමණි. එසේ දැනගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

අංශක 360ට වැඩි කෝණ සඳහා අමුතුවෙන් ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත අගයන් වගුගත කිරීමට අවශ්‍ය නැත. ඊට හේතුව ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත අංශක 360ක ආවර්ථයක් සහිත වීමයි. එනම්, කෝණය එකම වටයක නැවත නැවත ගමන් කරයි. උදාහරණයක් ලෙස අංශක 360ට ලැබෙන අගයමයි අංශක 0දී ලැබෙන්නෙත්. ඒ අනුව, අංශක 361 = අංශක 1; 363 = 3; 369 = 9; 387 = 27; 400 = 40; 543 = 183 ආදී ලෙස දැක්විය හැකියි.

දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇති ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත සඳහා අංශක 0ත් 360ත් අතර අගයන් මඟින් ඕනෑම විශාල කෝණයක් සඳහා අගයන් ලැබෙන බව.

ඔව්. තවත් මෙය සරල කර ගත හැකියි. අංශක 0 සිට 180 දක්වා තිබෙන අගයන්මයි අංශක 180 සිට 360 දක්වා තිබෙන්නෙත්. පෙර දැක්වූ අනුපාත ප්‍රස්ථාර බැලූ විට මෙය ඔබට පැහැදිලි වේවි; ධන ඍණවල වෙනස්කම් පමණයි තිබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අංශක 0 සිට 180 දක්වා පමණක් අනුපාත අගයන් තිබේ නම් ඕනෑම කෝණ අගයක් සඳහා අනුපාත අගයන් සොයා ගත හැකි බව නේද?

ඔව්. තවදුරටත් ඉහත ප්‍රස්ථාර බැලුවොත් තත්වය තවත් සරල කරගත හැකි බව පෙනේවි. එනම්, අංශක 0 සිට 90 දක්වා කෝණවලට ලැබෙන අනුපාත අගයන්මයි අනෙක් කෝණවලට ලැබෙන්නේ (ධන ඍණ භේදය හැර).

ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගිකව ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත වගුවකට අවශ්‍ය කරන්නේ අංශක 0 සිට 90 දක්වා කෝණවල අගයන් පමණි. ඇත්තටම වගුවල තිබෙන්නෙත් මෙම කෝණ පරාසය පමණි. දැන් ඔබට මෙම 0 සිට 90 පරාසය තුළ තිබෙන අගයන් යම් උපක්‍රමයක් මඟින් ඕනෑම කෝණයකට ගැලපෙන පරිදි සකස් කර ගැනීමට සිදු වෙනවා. එම උපක්‍රමයේ එක් කොටසක් තමයි ඉහතදී සාකච්ඡා කළේ කොටු 4දී අනුපාතවල ධන ඍණ අගයන් සොයන විදිය. මෙම ක්‍රියාවලියේ ඉතිරි කොටස දැන් බලමු.

ඕනෑම කෝණයක් අංශක 90න් බෙදන්න. මෙහිදී 90ට අඩු කෝණ නොසලකා හරින්නේ කොහොමත් 90 දක්වා කෝණවල අගයන් ලබා ගන්නේ වගුවලින් නිසාය. එවිට එය පහත ආකාරයට ලිවිය හැකියිනෙ. n යනු පූර්ණ සංඛ්‍යාවකි. හැමවිටම θ ට ලැබෙන්නේ අංශක 90ට අඩු අගයකි.

යම් විශාල කෝණයක් = n . 90o + θ

උදාහරණයක් ලෙස, 590o = 6 x 90o + 50o ලෙස ලිවිය හැකියි. දැන් ඔබ පහත දැක්වෙන රීතිය මතක තබා ගන්න.

(n . 90o + θ) කෝණයක් සඳහා යම් ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතයක් සෙවීමේදී:

n පදය ඉරට්ටේ නම්, එම අනුපාතයේම θ කෝණය සඳහා අගය වගුවෙන් සොයන්න. තවද, (n . 90o + θ) කෝණය පිහිටන කොටුව අනුව එම අනුපාතයට හිමි ධන හෝ ඍණ ලකුණ යොදන්න;

n ඔත්තේ නම්, එම අනුපාතයේ අනුපූරක අනුපාතයේ θ අගය සොයන්න. (n . 90o + θ) කෝණය පිහිටන කොටුව අනුව මුල් අනුපාතයට හිමි ධන හෝ ඍණ ලකුණ යොදන්න. (සයින් හා කොස් එකිනෙකට අනුපූරක වන අතර, ටෑන් හා කොට් එකිනෙකට අනුපූරක වේ.)

උදාහරණ කිහිපයක් ගෙන බලමු. කොස්(1743) හි අගය සොයන්න. අංශක 1743 යන කෝණය පිහිටන කොටුව සොයා බලමු.

කෝණය 360ට වැඩි නම්, පළමුවෙන්ම එය 360ට අඩු කෝණයක් බවට පත් කර ගත යුතුය (මෙලෙස අඩු කෝණයකට පරිවර්තනය කිරීමෙන් අනුපාත අගය වෙනස් නොවන්නේ ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත ආවර්තික නිසාය; එනම් එකම මඟ ඔස්සේ රවුම් ගසන නිසාය). ඒ සඳහා කෝණයට "මොඩ්" කියන ගණිත කර්මය කළ යුතුය (මොඩ් යනු බෙදූ පසු ඉතිරි වන සංඛ්‍යා කොටස ලබා ගැනීමයි). 1743 යන්න 360න් බෙදූ විට 4 යි දශම ගණනක් ලැබේ. ඒ කියන්නේ පූර්ණ වශයෙන් 4 ලැබෙන අතර ඉතිරිය (1743 - (4 x 360)) හෙවත් 303 වේ. මෙම 303 කෝණය දැන් පිහිටන්නේ 4 වැනි කොටුව තුළයි (අංශක 270 හා 360 පරාසය තුළ). මෙම කොටුව තුළ කොස්වල අගය ධන වේ. ඒ කියන්නේ කොස්(1743) හි ලැබෙන අගය කුමක් වුවත් එය ධන වේ.

දැන් මෙහි n සොයා ගත යුතුය. ඒ සඳහා ඉහත සොයා ගත් කුඩා කෝණය 90න් බෙදන විට ලැබෙන නිඛිල අගය ගන්න. 303/90 = 3 යි දශම ගණනක් වේ. ඒ කියන්නේ n = 3 වේ. එවිට ඉතිරි කෝණය වන්නේ (303 – (3x90)) හෙවත් 33 වේ. n ඉරට්ටේ නිසා, කොස්(33) ලෙස එය ගත යුතුය. වගුවකින් බැලූවිට කොස්(33) = 0.8387 වේ. ඉහතදී පෙන්වා දුන් පරිදි මෙම අගය ධනයි. එනම් කොස්(1743) = +කොස්(33) = 0.8387 වේ.

දැන් සයින්(590) හි අගය සොයන්න. 590 කෝණය 360ට වැඩි නිසා එය කුඩා කෝණයක් බවට පත් කර ගමු. එම කුඩා කෝණය වන්නේ (590 – 360) හෙවත් 230 වේ. මෙම 230 කෝණය පිහිටන්නේ තුන්වන කොටුවේය. එම කොටුව තුළ සයින් අගය ඍණයි. දැන් එහි n අගය සොයමු. 230/90 යනු 2යි දශම ගණනකි. ඒ කියන්නේ n = 2 වේ. දැන් 230 කෝණය 2 . 90o + 50 ලෙස ලිවිය හැකියි. එවිට සයින්(590) යන්න සයින්(230) හෝ සයින්(2 . 90o + 50) ලෙස ලිවිය හැකියිනෙ. මෙහි n යන්න 2 යන ඉරට්ටේ අගයක් නිසා, සයින් යන අනුපාතය වෙනස් නොවී පවතී. එවිට දැන් ඔබට සොයන්නට තිබෙන්නේ සයින්(50) හි අගයයි. සයින් වගුවකින් ඔබට එය බලා ගත හැකියි. සයින්(50) = 0.7660. ඉහත සොයා ගත්තා සයින්(590) අගය ඍණ අගයක් බව. එවිට 0.7660 යන්න -0.7660 විය යුතුයි. සයින්(590) = -සයින්(50) = -0.7660

තවත් උදාහරණයක් බලමු. ටෑන් 315 සොයන්න. මෙය 360ට අඩු කෝණයක් නිසා ගණනය කිරීම පහසුය. පළමුව මෙම අගය ධනද ඍණද යන්න සොයමු. මෙම 315 කෝණය පිහිටන්නේ හතරවන කොටුවේය. මෙම කොටුව තුළ ටෑන් අගය ඍණ වේ. දැන් මෙය nx90 + θ යන ස්වරූපයට පත් කරමු. එය 3x90+45 වේ. n = 3 වේ. ඒ කියන්නේ ඔත්තේ අගයකි. මෙවිට ටෑන් වෙනුවට එහි අනුපූරක අනුපාතය වන කොට් යෙදීමට සිදු වෙනවා. දැන් කොට්(45) හි අගය වගුවකින් සෙවූ විට, 1 වේ. එහෙත් ලකුණ ඍණ විය යුතු බැවින් -1 ලෙස අවසාන පිළිතුර ලිවිය යුතුය. එනිසා, ටෑන් 315 = -කොට්(45) = -1 වේ.

ඍණ කෝණ

ඉහත ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතවල ප්‍රස්ථාර බැලූ විට එම ප්‍රස්ථාර x අක්ෂය දිගේ දකුණට හා වමට යන දෙදිශාව ඔස්සේම ගමන් කරනවා. උදාහරණයක් ලෙස පහත සයින් ප්‍රස්ථාරය බලන්න.


 
ප්‍රස්ථාරය ඔස්සේ ඍණ කෝණ තේරුම් ගැනීමට නම් කිසිදු අපහසුතාවක් නැහැ නේද? එහෙත් ඇත්තටම කෝණයක ඍණ ධන භේදයෙන් කියවෙන්නේ කුමක්ද? සාමාන්‍යයෙන් වාමාවර්තව කෝණයක් මනින විට එම කෝණ ධන කෝණ (positive angle)යැයි සම්මත කරගෙන තිබෙනවා. එවිට ඔබ කෝණ මනින්නේ දක්ෂිණාවර්තව හෙවත් ඔරලෝසුවේ කටු කරකැවෙන පැත්තට (clockwise) නම්, එවිට ඔබට ලැබෙන අගය ඍණ (negative angle) ලෙස සැලකිය යුතුයි.


ධන කෝණයක් දී ඇති විට සයින්, කොස් වැනි ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතවල අගයන් වගුවලින් සොයා ගත හැකියිනෙ. එහෙත් කෝණ ඍණ නම් එම අගයන් සොයා ගන්නේ කෙලෙසද? ඇත්තටම ඍණ කෝණ සඳහා වෙනම වගු නැත. ධන කෝණ ආශ්‍රයෙන්ම ඍණ කෝණවල අගයන් සෙවීමට දැනගත යුතුය. මේ සඳහා පහත සම්බන්ධතා 3 දැන සිටිය යුතුය.

සයින්(-θ) = - සයින්(θ)
කොස්(-θ) = කොස්(θ)
ටෑන්(-θ) = - ටෑන්(θ)

කොස් වල පමණක්, ඍණ කෝණයේ ඍණ ලකුණ අතුරුදහන් වේ. අනෙක් අනුපාත දෙකෙහිදී එම ඍණ ලකුණ අනුපාතය ඉදිරියට පැමිණේ. ඉහත අනුපාත තුනෙන් සාදා ගන්නා අනෙක් අනුපාත 3ද අදාල මූලික අනුපාතයට වෙච්ච දේම සිදු වේ. එනම්:

කොසෙක්(-θ) = - කොසෙක්(θ)
සෙක්(-θ) = සෙක්(θ)
කොට්(-θ) = - කොට්(θ)

උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. සයින්(-30) හි අගය ගණනය කරන්න. සයින්(-30) = - සයින්(30) වේ. සයින්(30) = 0.5 වේ. එනිසා සයින්(-30) = -0.5 වේ. කොස්(-60) හි අගය සොයන්න. කොස්(-60) = කොස්(60) වේ. කොස්(60) = 0.5 නිසා, කොස්(-60) = 0.5 වේ.

ඇත්තටම ඉහත ආකාරයට සම්බන්ධතා ලබා ගත්තේ කෙලෙසද? අදාල අනුපාතවල ප්‍රස්ථාර බැලුවොත් හේතුව පැහැදිලි වේවි. උදාහරණයක් ලෙස කොස් හා සෙක් දෙකම එකට ඇති ප්‍රස්ථාරයක් නැවත බලමු.නිල් පාටින් කොස් ප්‍රස්ථාරයද රතු පාටින් සෙක් ප්‍රස්ථාරයද දිස් වේ. පළමුව කොස් ප්‍රස්ථාරය වෙත අවධානය යොමු කරමු. මෙම ප්‍රස්ථාරයේ හරි මැදින් (එනම් x=0 දී) කොල පාටින් සිරස් රේඛාවක් ගසා තිබේ. මෙම රේඛාවට දකුණු පසට යන විට කෝණ +, වම් පසට යන විට කෝණ -ද වේ. මෙම රේඛාව ඔස්සේ ප්‍රස්ථාරය නැව්වොත් (හරියට කොලයක් නවනවා වාගේ) වම් පස ඇඳ ඇති කොස් ප්‍රස්ථාරය මතට දකුණු පස ඇඳ ඇති කොස් ප්‍රස්ථාරය ගාණට සමපාත වේ. එනම්, කොස් ප්‍රස්ථාරය y අක්ෂයට සාපේක්ෂව සමමිතික (symmetrical) වේ. මෙලෙසම සෙක් ප්‍රස්ථාරයද සමමිතික වේ.

y අක්ෂයට සාපේක්ෂව ප්‍රස්ථාරයක් සමමිතික නම් ඉන් අපූරු ලක්ෂණයක් මතු වේ. එනම්, x අක්ෂය දිගේ යම් + අගයක් ගත් විට ඊට ලැබෙන y අගයමයි එම x අක්ෂය දිගේ එම අගයේම - අගය ගත් විට ලැබෙන්නේත්. උදාහරණයක් ලෙස ඉහත කොස් ප්‍රස්ථාරයේ π හා අගය දෙකටම y අගය ලෙස ලැබෙන්නේ -1 නේද?

ඒ කියන්නේ යම් + කෝණයක කොස් අගය සමාන වෙනවා එම කෝණයේම - අගයේ කොස් අගයට. එනිසයි කොස්(-θ) = කොස්(θ) ලෙස ලැබුණේ. මෙලෙසමයි සෙක්(-θ) = සෙක්(θ) යන සම්බන්ධයත් ලැබුණේ.

දැන් බලමු සයින් හා කොසෙක් ප්‍රස්ථාරයක් දිහා. පහත රූපයේ කොල පාටින් සයින් ප්‍රස්ථාරයද නිල් පාටින් කොසෙක් ප්‍රස්ථාරයද ඇඳ ඇත. දැන් මෙම ප්‍රස්ථාර දෙකම y අක්ෂයට සාපේක්ෂව සමමිතික නැහැ නේද? එනම්, රතු ඉර ඔස්සේ නැවූ විට වම් පැත්ත දකුණු පැත්තට සමපාත වන්නේ නැත. ඒ වෙනුවට සිදු වන්නේ වම් පැත්තේ තිබෙන කොටසට හරියටම විරුද්ධ ආකාරයට දකුණු පැත්තේ ප්‍රස්ථාර කොටස පිහිටීමයි.ඒ කියන්නේ 90 කෝණයේදී සයින් අගය 1 වන විට, එම කෝණයේ ඍණ අගයට (එනම් -90දී) සයින් අගය ඊට විරුද්ධ ලකුණ සහිත අගය ගනී. එනම් -1 ලැබේ. කොසෙක් ප්‍රස්ථාරය ගැනද එම දේම වලංගු වේ. උදාහරණයක් ලෙස, සයින්(90) = 1 වන විට, සයින්(-90) = -1 වේ. එය සයින්(90) = - සයින්(90) ලෙස ගම්‍ය කරගත හැකියි නේද? ඔව්. එනිසයි සයින්(-θ) = - සයින්(θ) ලෙස සම්බන්ධතාව ලියා දක්වන්නේ. මෙලෙසම ටෑන් හා කොට් ප්‍රස්ථාර බැලූ විටත් එම සම්බන්ධතා ලැබීමට හේතුව පෙනේවි.

මෙතෙක් උගත් සියලු කරුණු හා ක්‍රමවේද තුළින් දැන් ඔබට පුලුවන් ඕනෑම ධන හෝ ඍණ කෝණයක ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත සෙවීමට. දැන් අපි බලමු ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත මඟින් නිර්මාණය කරගත හැකි තවත් සම්බන්ධතා ගැන.

trigonometry ...

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

මෙම පොත (පාඩම් මාලාව) පරිශීලනය කිරීමට ඔබට එදිනෙදා සිංහල භාෂාව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව හා සාමාන්‍ය බුද්ධිය පමණක් තිබීම අවම සුදුසුකම ලෙස මා සලකනවා.  තවද, ඇසෙන පරිදි ඉංග්‍රීසි අකුරින් ලිවීමට හැකිවීම හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවීමට හැකි නම්, ඔබට මෙතැන් සිට මෙම පාඩම් මාලාව කියවා ඉගෙන ගත හැකිය.  ඔබට එසේ ඉංග්‍රීසි කියවීම හා ලිවීම ගැන දැනීමක් දැනටමත් නොමැත්තේ නම්, කරුණාකර මෙ‍ම පොතෙහි “අතිරේකය - 1 ”  බලා පළමුව එම හැකියාව ඇති කරගන්න.  තවද, හැකි පමණ ඉංග්‍රීසි වචනද පාඩම් කරගන්න. ඔබ හිතවතෙකුගේ නිවසකට හෝ වෙනත් පිටස්තර තැනකට යන විටෙක හැසිරෙන්නේ ඔබට අවශ්‍ය විදියටම නෙමේ නේද?  එනම්, පිට නිවසකට ගිය විට අහවල් පුටුව තිබෙන තැන හරි නැහැ, අහවල් එක මෙහෙම තිබෙන්නට ඕනෑ ආදී ලෙස ඔවුනට පවසන්නේ නැහැ, මොකද අප සිටින්නේ අනුන්ගේ තැනක නිසා.  එලෙසම, ඉංග්‍රීසි භාෂාව යනු සිංහල නොවේ.  ඔබ කැමැති වුවත් නැතත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේදීද අප ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ රීති හා රටා එපරිද්දෙන්ම උගත යුතුය.  එනම්, සෑම සිංහල වගන්ති රටාවක්ම ඉංග්‍රීසියට ඔබ්බන්නට නොව, ඉංග්‍රීසියේ ඇති රටා ඔබ දන්නා සිංහල භාෂාව තුළින් ඉගෙනීමට උත්සහ කළ යුතුය. 

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

මූලික ඉංග්‍රීසි ලිවීම හා කියවීම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවන්නේ කෙසේද?  ඉංග්‍රීසිය ඉගෙනීමට පෙර ඔබට මෙම හැකියාව තිබිය යුතුමය.  එය එතරම් අපහසු දෙයක්ද නොවේ.  ඔබේ උනන්දුව හොඳින් ‍තිබේ නම්, පැය කිහිපයකින් ඔබට මෙම හැකියාව ඇති කර ගත හැකිය.  මුල සිට පියවරෙන් පියවර එය උගන්වන්නම්.   මුලින්ම මිනිසා භාෂාවක් භාවිතා කළේ ශබ්දයෙන් පමණි.  එනම් ලිඛිත භාෂාව ඇති වූයේ පසු කාලයකදීය.  කටින් නිකුත් කරන ශබ්ද කනින් අසා ඔවුන් අදහස් උවමාරු කර ගත්තා.  පසුව ඔවුන්ට වුවමනා වුණා මෙම ශබ්ද කොලයක හෝ වෙනත් දෙයක සටහන් කර ගන්නට.  ඒ සඳහායි අකුරු නිර්මාණය කර ගත්තේ.  එම අකුරු නියෝජනය කරන්නේ ශබ්දයි .  මෙසේ මූලික අකුරු කිහිපයක් ඔවුන් එක එක භාෂාව සඳහා නිර්මාණය කර ගත්තා.  ඉංග්‍රීසියේදී මෙලෙස මූලික අකුරු 26ක් ඇත.   එය ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ලෙස හැඳින් වෙනවා. අප ඉගෙන ගත යුත්තේ මෙම අකුරු මඟින් නියෝජනය කෙරෙන ශබ්ද මොනවාද යන්නයි.  එවිට ඔබට ඉංග්‍රීසි ලිවීමට හා කියවීමට හැකි වෙනවා.  ඊට පෙර අප අකුරු 26 දැනගත යුතුයි.  එම අකුරු 26 පහත දක්වා ඇත.  ඉංග්‍රීසියේදී සෑම අකුරක්ම “සිම්පල්” හා “කැපිටල්” ලෙස දෙයාකාර

කතාවක් කර පොරක් වන්න...

කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුල අඩුම වශයෙන් එක් වතාවක් හෝ කතාවක් පිරිසක් ඉදිරියේ කර තිබෙනවාට කිසිදු සැකයක් නැත. පාසැලේදී බලෙන් හෝ යම් සංගම් සැසියක හෝ රැස්වීමක හෝ එම කතාව සමහරවිට සිදු කර ඇති. පාසලේදී කතා මඟ හැරීමට ටොයිලට් එකේ සැඟවුනු අවස්ථාද මට දැන් සිහිපත් වේ. එහෙත් එදා එසේ කතා මඟ හැරීම ගැන අපරාදේ එහෙම කළේ යැයි අද සිතේ. යහලුවන් ඉදිරියේ "පොර" වෙන්න තිබූ අවස්ථා මඟ හැරුණේ යැයි දුකක් සිතට නැඟේ. ඇත්තටම කතාවක් කිරීම "පොර" කමකි. දක්ෂ කතිකයන්ට සමාජයේ ඉහල වටිනාකමක් හිමි වේ. පාසැලේදී වේවා, මඟුලක් අවමඟුලක් හෝ වෙනත් ඕනෑම සමාජ අවස්ථාවකදී වේවා දේශපාලන වේදිකාව මත වේවා කතාවක් කිරීමේදී පිලිපැදිය යුත්තේ සරල පිලිවෙතකි. එහෙත් එම සරල පිලිවෙත තුල වුවද, තමන්ගේ අනන්‍යතාව රඳවන කතාවක් කිරීමට කාටත් හැකිය. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයා වෙනස් වේ. එම වෙනස ප්‍රසිද්ධ කතා (public speaking) තුලද පවත්වාගත හැකිය. මේ ගැන මට ලිපියක් ලියන්නට සිතුනේ මාගේ මිතුරෙකුට ප්‍රසිද්ධ කතාවක් කිරීමට අවශ්‍ය වී, ඒ ගැන මේ ළඟ දවසක අප පැයක් පමණ සිදු කළ සංවාදයක් නිසාය. මා ප්‍රසිද්ධ දේශකයකු නොවුණත් මේ විෂය සම්බන්දයෙන් පාසැල් කාලයේ සිටම පත

දෛශික (vectors) - 1

එදිනෙදා ජීවිතයේදිත් විද්‍යාවේදිත් අපට විවිධාකාරයේ අගයන් සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වෙනවා . ඉන් සමහරක් නිකංම සංඛ්‍යාවකින් ප්‍රකාශ කළ හැකි අගයන්ය . අඹ ගෙඩි 4 ක් , ළමයි 6 දෙනෙක් ආදී ලෙස ඒවා ප්‍රකාශ කළ හැකියි . තවත් සමහර අවස්ථාවලදී නිකංම අගයකින් / සංඛ්‍යාවකින් පමණක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි දේවල් / රාශි (quantity) හමු වේ . මෙවිට “මීටර්” , “ තත්පර” , “ කිලෝග්‍රෑම්” වැනි යම් ඒකකයක් (unit) සමඟ එම අගයන් පැවසිය යුතුය ; නැතිනම් ප්‍රකාශ කරන අදහස නිශ්චිත නොවේ . උදාහරණයක් ලෙස , “ මං 5 කින් එන්නම්” යැයි කී විට , එම 5 යනු තත්පරද , පැයද , දවස්ද , අවුරුදුද ආදි ලෙස නිශ්චිත නොවේ . මේ දෙවර්ගයේම අගයන් අදිශ (scalar) ලෙස හැඳින්වේ . අදිශයක් හෙවත් අදිශ රාශියක් යනු විශාලත්වයක් පමණක් ඇති දිශාවක් නැති අගයන්ය . ඔබේ වයස කියන විට , “ උතුරට 24 යි , නැගෙනහිරට 16 යි” කියා කියන්නේ නැහැනෙ මොකද දිශාව යන සාධකය / කාරණය වයස නමැති රාශියට වැදගත්කමක් නැත . එහෙත් සමහර අවස්ථා තිබෙනවා අගයක් / විශාලත්වයක් (magnitude) මෙන්ම දිශාවක්ද (direction) පැවසීමට සිදු වන . මෙවැනි රාශි දෛශික (vector) ලෙස හැඳින්වේ . උදාහරණයක් ලෙස , ඔබ යම් “බලයක්

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

ඉංග්‍රිසි බස ඉගැනීමේදී වචන කොපමණ උගත යුතුද, එම වචන මොනවාදැයි බොහෝ දෙනෙකුට මතුවන ගැටලුවක් වන අතර, බොහෝ දෙනා ඊට විවිධ පිලිතුරුද සපයා ඇත. මේ ගැන හොඳින් පරීක්ෂණය කර ඇමරිකානු ආයතනයක් විසින් වචන 5000ක ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම ලැයිස්තුව මා කෙටස් දෙකකට (දිගු වැඩි නිසා) සිංහල තේරුම්ද සහිතව ඉදිරිපත් කර ඇත. (මේවා සැකසුවත් සෝදුපත් බලා නැති නිසා සුලු සුලු දෝෂ සමහරවිට තිබිය හැකිය). පහත ලැයිස්තුවේ වචන 2500ක් ඇත.    Word    තේරුම        be    ඉන්නවා    and    හා    of    ගේ    in    තුල    to    ට    have    තියෙනවා    to    ට    it    ඒක, ඌ    I    මම    that    ... කියලා, ඒ/අර, ඒක/අරක    for    සඳහා    you    ඔබ, ඔබලා    he    ඔහු    with    සමඟ    on    මත    do    කරනවා, "මෙව්ව කරනවා"    say    කියනවා    this    මේ, මේක    they    උන්, ඒවා, ඒගොල්ලෝ    at    දෙස, අසල    but    නමුත්    we    අපි    his    ඔහුගේ    from    සිට, ගෙන්    not    නැහැ    by    විසින්, මඟින්    she    ඇය    or    හෝ, හෙවත්    as    විට, නිසා, වශයෙන්    what    මොකක්ද,