Skip to main content

පට්ට ගවේසි

කුනු හරුප ගීත හා ශෘංගාරාත්මක කලා නිර්මාන අතර වෙනස ගැන ලියන්න කියල ගත්තට ලියලත් වැඩක් නැහැ වගේ හිතෙනවා.  ජාතියේ හැම පැතිකඩක්ම කඩා වැටෙද්දි, පක්ෂ විපක්ෂ භේදයකින් තොරව දේශපාලුවන් විවිධ ක්‍රම ඔස්සේ රට දූෂ්‍ය කරද්දි එක එක පක්ෂවලට තාමත් හුරේ දමන මරි මෝඩ ජනතාවට කුනුහරුප සිංදු හැර ප්‍රබුද්ධ හෝ සරල රස වින්දන සිංදු දැනේවිද! තම මෑනි, මනුස්සයා යුද්ධ කරද්දි, තමන්ව අවජාතන කල දුකට ශිෂ්නයේ සයිස් එක ගැන සිංදු කීමට දෛර්ය ගත් යොහානිට පට්ට (ග)වේසි නිල නාමය ලබා දුන්නත් අපේ නම් කිසි මෙව්ව එකක් නැක. 

අවකලනය (differentiation) - 3


අවකලන සාම්‍යයන්

1. ඕනෑම නියත පදයක් අවකලනය (differentiation) කළ විට ශූන්‍යය ලැබේ. මෙහිදී අවකලනය කරනු ලබන විෂය වැදගත් නැත. උදාහරණ කිහිපයක් බලමු.

d(23)/dx = 0
d(49583393048774)/ds = 0
dπ/dx = 0 (π = 3.1416 යන නියතයයි)

ඉහත රීතිය ප්‍රස්ථාරයක් ඔස්සේ මැනවින් පැහැදිලි වෙනවා. යම් ස්වායත්ත විචල්‍යයක් විචලනය වුවත් පරායත්ත විචල්‍යය වෙනස් නොවී එකම අගයේ දිගටම තිබේ නම්, එවිට ප්‍රස්ථාරය ලෙස ලැබෙන්නේ නිකංම තිරස් රේඛාවකි (ඇත්තටම මෙවැනි අවස්ථාවක ස්වායත්ත විචල්‍යය හා පරායත්ත විචල්‍යය කියා දෙයක්ද නැත). තිරස් රේඛාවක බෑවුම ශූන්‍යයිනෙ. ඉතිං බෑවුම කියන්නේ අවකලනයයි. එනිසා අවකලනය 0 යි.2. නියත පදයකින් ගුණ කර තිබෙන යම් ශ්‍රිතයක් අවකලනය කරන විට, ශ්‍රිතය සාමාන්‍ය පරිදි අවකලනය කරන අතර, නියත පදයට කිසිත් නොවීම පවතිනවා. එය පහත ආකාරයට නිරූපණය කළ හැකියි.


උදාහරණයක් බලමු.

d(4x2)/dx = 4(d x2/dx) = 4(2x) = 8x

3. xn අවකලනය කරන විට n.xn-1 ලැබේ. මෙම සාම්‍යය/රීතිය බල රීතිය (power rule) ලෙස හැඳින්වෙනවා. උදාහරණ කිහිපයක් බලමු.

d(x2)/dx = 2x(2-1) = 2x
d(t34)/dt = 34t33
d(4s3)/ds = 4(3s2) = 12s2
d(r-3)/dr = -3r(-3-1) = -3r-4
d(1/x2)/dx = d x-2/dx = -2x-3 = -2/x3
dx/dx = 1.x(1-1) = x0 = 1
d x /dx = d x1/2 /dx = (1/2)x(1/2 – 1) = (1/2)x-1/2 = 1/(2x)

ඉහත 1 වැනි සාම්‍යයත් ඔබට මෙම රීතිය මඟින් සාධනය කළ හැකියි පහත ආකාරයට. X0 = 1 ලෙස ලිවිය හැකියිනෙ. c යනු යම් නියත පදයක් ලෙස සිතන්න (එය 4 හෝ 90 හෝ 349494.402 හෝ වෙනත් ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් විය හැකියි).

c = c.1 = c.x0 → dc/dx = d (cx0)/dx = 0.cx(0-1)/dx = 0.x-1 = 0/x = 0

4. එකම ස්වායත්ත විචල්‍යය සහිත ශ්‍රිත කිහිපයක එකතු කිරීමක් හෝ අඩු කිරීමක් ඇති විට, එම ශ්‍රිත තනි තනිව අවකලනය කර ලැබෙන පිළිතුරු (ව්‍යුත්පන්න) එකතු හෝ අඩු කළ හැකියි. එනම්,
ඉහත සූත්‍රය තුළ රීති දෙකක් එකවර නිරූපණය කර තිබෙනවා (එකක් එකතු කිරීමට; අනෙක අඩු කිරීමට). එකතු කරන රීතිය ආකලන රීතිය (sum rule) ලෙසද, අඩු කරන රීතිය ව්‍යාකලන රීතිය (difference rule) ලෙසද හැඳින්වෙනවා. ඉහත සූත්‍රය ශ්‍රිත දෙකක් සඳහා පමණක් ලියා තිබුණත්, ශ්‍රිත ඕනෑම ගණනක එකතු කිරීමට හා අඩු කිරීමට මෙම රීතිය යෙදිය හැකියි.

උදාහරණ කිහිපයක් බලමු.

d(x4+3x2)/dx = d x4/dx + d 3x2/dx = 4x3 + 6x
d(2t4 – 3t2 + 8t)/dt = d 2t4/dt + d(-3t2)/dt + d 8t/dt = 8t3 – 6t + 8

5. එකම ස්වායත්ත විචල්‍යය සහිත f(x) හා g(x) නම් ශ්‍රිත දෙකක ගුණිතයක් අවකලනය කරන විට පහත ආකාරයේ සම්බන්ධතාවක් පවතිනවා. මෙම රීතිය ගුණිත රීතිය (product rule) ලෙස හැඳින්වෙනවා.

ඉහත සූත්‍රයෙහි රටාවක් තිබේ. එනම්, ගුණිතයේ තිබෙන ශ්‍රිත දෙකෙන් වරකට එකක් විතරයි අවකලනය කරන්නේ. එම අවකලනය කළ ශ්‍රිතය අවකලනය නොකළ අනෙක් ශ්‍රිත සියල්ල සමග ගුණ කරන්න. ඉන්පසු එම කොටස් සියල්ල එකතු කරන්න. මේ විදියට f(x), g(x), h(x), t(x) නම් ශ්‍රිත 4ක ගුණිතයක සම්බන්ධතාව එම රටාව අනුව පහත ආකාරයට සාදා ගත හැකියි.
උදාහරණයක් බලමු.කැමති නම් අවකලනය කරන්නට පෙර ශ්‍රිත දෙක ගුණ කර සුළු කළ හැකියි (පහසුවෙන් සුලු කළ හැකි ශ්‍රිත පළමුව එසේ ගුණ කිරීම උචිතය). මෙම උදාහරණය පහසුවෙන් ගුණ කළ හැකියි. එවිට, (2x3)(3x2) = 6x5 වේ. දැන් ගුණිත රීතිය දැමීමට අවශ්‍ය නැත; පහසුවෙන්ම 6x5 අවකලනය කළ හැකියි 30x4 ලෙස. බලන්න මෙම පිළිතුරම නේද ගුණිත රීතිය යොදාගත් විටත් ඉහතදී ලැබුණේ?

6. එකම ස්වායත්ත විචල්‍යය සහිත ශ්‍රිත දෙකක අනුපාතයක් අවකලනය කරන විට පහත ආකාරයේ සම්බන්ධතාවක් පවතී. අනුපාත රීතිය (quotient rule) ලෙස මෙය හැඳින්විය හැකියි.
උදාහරණයක් විසඳමු මෙම සූත්‍රය උපයෝගි කර ගෙන.

ඉහත ආකාරයට සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් සුලු කළ හැකි වුවත්, ඔබට පුලුවන් අවකලනය කරන්නට පෙර ශ්‍රිත දෙක සුලු කර ගන්නට (එසේ කිරීම පහසුයි නම් එලෙස සිදු කරන්න). බලන්න ඉහත ශ්‍රිත දෙකෙහි අනුපාතය වන 4x3/2x යන්න තවදුරටත් සුලු කළ හැකියි. එය සුලු කළ විට, 2x2 ලැබේ. දැන් මෙම 2x2 අවකලනය කරන්න. එවිටත් ලැබෙන්නේ පෙර ලැබුණු පිළිතුර වන 4x මයි නේද?

7. "ශ්‍රිතයක ශ්‍රිතයක්" අවකලනය කරන විට, පළමුව අභ්‍යත්තර ශ්‍රිතය t වැනි අකුරකින් ආදේශ කරන්න. දැන් භාහිර ශ්‍රිතය එම t විෂයෙන් අවකලනය කරන්න. ඉන්පසු t අකුර ලෙස නිරූපණය කළ අභ්‍යන්තර ශ්‍රිතය අවකලනය කරන්න එම ශ්‍රිතයේ ස්වායත්ත විචල්‍යයට සාපේක්ෂව. දැන් වෙන වෙනම මෙලෙස ගණනය කළ ප්‍රතිපල දෙක එකට ගුණ කරන්න. t පදය වෙනුවට එහි මුල් ශ්‍රිතය නැවත ආදේශ කරන්න. මෙම සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය පහත ආකාරයට සරලව නිරූපණය කළ හැකියි.

මතකයට

ශ්‍රිතයක ශ්‍රිතය


ශ්‍රිතයක අගය වෙනස් වන්නේ ස්වායත්ත විචල්‍යය විචලනය වන විටය. සෑම ශ්‍රිතයකටම ස්වායත්ත විචල්‍යයක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. සමහර අවස්ථාවලදී යම් ශ්‍රිතයක ස්වායත්ත විචල්‍යය බවට පත් වන්නේ තවත් ශ්‍රිතයකි. උදාහරණයක් ලෙස, g(x) නම් ශ්‍රිතය තවත් f නම් ශ්‍රිතයක ස්වායත්ත විචල්‍යය බවට පත් වන්නේ යැයි සිතමු. එවිට f ශ්‍රිතය හඳුන්වන්නේ "ශ්‍රිතයක ශ්‍රිතය" ලෙසයි. f(g(x)) යනුවෙන් එය නිරූපණය කෙරෙනවා.ශ්‍රිතයක ශ්‍රිතයක් ගත් විට, එහි ශ්‍රිත දෙකක් දැන් තියෙනවානෙ. ස්වායත්ත විචල්‍යය ලෙස ක්‍රියා කරන ශ්‍රිතය අභ්‍යන්තර ශ්‍රිතය (inner function) ලෙස හඳුන්වමු. එවිට පිටතින්ම තිබෙන අනෙක් ශ්‍රිතය භාහිර ශ්‍රිතය (outer function) ලෙස හැඳින්විය හැකියි. උදාහරණයක් ලෙස f(g(x)) හි අභ්‍යන්තර ශ්‍රිතය g වන අතර, භාහිර ශ්‍රිතය f වේ.අභ්‍යන්තර ශ්‍රිතයේ තිබෙන ස්වායත්ත විචල්‍යය විචලනය වන විට, අභ්‍යන්තර ශ්‍රිතයේ අගය වෙනස් වෙනවා. එහි ප්‍රතිපලය ලෙස භාහිර ශ්‍රිතයේ අගයද වෙනස් වෙනවා. එනම් අභ්‍යන්තරයේම ඇති වන විචලනයක් ක්‍රමයෙන් භාහිර විචලනයක් ඇති කරනවාමයි (cascade). ඇත්තටම විද්‍යා හා තාක්ෂණ ලෝකයේ මෙවැනි ශ්‍රිතයක ශ්‍රිත ආශ්‍රයෙන් බොහෝ දේවල් නිරූපණය කළ හැකියි.ශ්‍රිතයක ශ්‍රිතයක් ගත් විට, එහි මට්ටම් 2ක් තිබෙනවානෙ. ඒ කියන්නේ අභ්‍යන්තරයේ තිබෙන ශ්‍රිතය එක් මට්ටමක් වන අතර භාහිර ශ්‍රිතය තවත් මට්ටමක්. අැත්තටම මට්ටම් අපට අවශ්‍ය ඕනෑ තරම් තිබිය හැකියි. ඒ අනුව, ශ්‍රිතයක ශ්‍රිතයක ශ්‍රිත (මට්ටම් 3ක් ඇත), ශ්‍රිතයක ශ්‍රිතයක ශ්‍රිතයක ශ්‍රිත (මට්ටම් 4ක් ඇත) ආදී වශයෙන් විවිධාකාරයෙන් ඒවා පැවතිය හැකියි නේද? උදාහරණයක් ලෙස මට්ටම් 4ක් තිබෙන අවස්ථාවක් පහත ආකාරයට නිරූපණය කළ හැකියි.f(g(h(t(x))))ශ්‍රිතයක ශ්‍රිත, ශ්‍රිතයක ශ්‍රිතයක ශ්‍රිත ආදී ඉහත ශ්‍රිත සියල්ලම පොදුවේ සංයුක්ත ශ්‍රිත (composite function හෝ composition of functions) ලෙස හැඳින්විය හැකියි.

ඉහත රීතිය දාම රීතිය (chain rule) ලෙස හැඳින්වෙනවා. ඊට හේතුව මොහොතකින් ඉතා හොඳින් පැහැදිලි වේවි. ඇත්තටම ඕනෑම මට්ටමක සංයුක්ත ශ්‍රිතයකට ඉහත රීතිය දැමිය හැකියි. ඇතුලතම ශ්‍රිතයේ සිට පිටතම ශ්‍රිතය දක්වා පිළිවෙලින් අවකලනය කරමින් එම ප්‍රතිපල එකට ගුණ කරන්නටයි තිබෙන්නේ. පහත දැක්වෙන්නේ මට්ටම් 4ක සංයුක්ත ශ්‍රිතයකට පොදු වන පරිදි සැකසූ දාම රීතියයි.


හොඳින් බලන්න ඉහත දාම සූත්‍රයෙන් ලස්සන රටාවක් දක්නට ලැබෙනවා. වම් පැත්තේ අවකලන අනුපාතයේ හරයේ තිබෙන පදය ඊළඟ අවකලන අනුපාතයේ ළවය බවට පත් වෙනවා. මේ ආදී ලෙස ඕනෑ තරම් මෙම රටාව දිගටම පවත්වාගෙන යා හැකියි නේද? උදාහරණයක් වශයෙන් පහත දැක්වෙන්නේ මට්ටම් 6ක සංයුක්ත ශ්‍රිතයක දාම රීතියයි. දම්වැලක පුරුක් මෙන් එකම හැඩයට/ක්‍රමයට දිගින් දිගට යන නිසයි දාම රීතිය නමින් එය හැඳින්වෙන්නේ.

දාම රීතිය ඉතාම වැදගත්ය. බොහෝ ශ්‍රිතවල අවකලනය සෑදීමේදී පිහිටට එන්නේ දාම රීතියයි. එක් සරල උදාහරණයක් බලමු දාම රීතිය යොදන. (3x4+2x)3 හි x විෂයෙහි අවකලනය සොයමු.

මෙය ශ්‍රිතයක ශ්‍රිතයකි. (3x4+2x) යන්නට t ආදේශ කළොත් එම ශ්‍රිතය t3 බවට පත් වෙනවා නේද? එය f(t) = t3 ලෙසද දැක්විය හැකියිනෙ. මින් පෙනෙනවා (3x4+2x)3 යනු සංයුක්ත ශ්‍රිතයක් බව. මෙයට දාම රීතිය යොදන්න. පළමුව අභ්‍යන්තර ශ්‍රිතයේ අවකලනය සොයමු. එය (12x3+2) වේ. භාහිර ශ්‍රිතයේ අවකලනයත් සොයමු. එය 3t2 හෙවත් 3( 3x4+2x)2 වේ. එවිට අවසන් පිළිතුර වන්නේ මෙම අවකලන ප්‍රතිපල දෙකෙහි ගුණිතය වන (12x3+2). 3( 3x4+2x)2 වේ.මෙම අවකලන සාම්‍යයන් හොඳින් හුරුවිය යුතුය. ප්‍රමූලධර්මවලින් අවකලනය සෙවීම දැලි පිහියකින් ගහක් කපනවා බඳුය. මෙම සාම්‍යයන් යොදාගෙන ඉක්මනින්ම අවකලනය කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. මෙම ක්‍රම දෙකෙහි වෙනස හොඳින් පෙන්වීමට උදාහරණයක් ලෙස 2(x3 – 4x2 + 5)3 යන ශ්‍රිතය ක්‍රම දෙකෙන්ම අවකලනය කරන්න (ඔබ විසින් තනියම මෙය අභ්‍යාසයක් වශයෙන් කරන්න; බලන්න ඔබත් සිදු එය සිදු කළේ පහත පෙන්වා ඇති ආකාරවලින්ද කියා).

පළමුව සාම්‍යයන් යොදාගෙන අවකලනය සිදු කරමු.

මෙය ශ්‍රිතයක ශ්‍රිතයකි. එනිසා පිටතින්ම තිබෙන ශ්‍රිතය අවකලනය කරමු. (x3 – 4x2 + 5) යන කොටස t යැයි සිතුවොත් එම ශ්‍රිතය 2t3 බවට පත් වේ. දැන් එය t විෂයෙන් අවකලනය කරමු. එවිට 2(3t2) හෙවත් 6t2 ලැබේ. නැවත t වලට (x3 – 4x2 + 5) ආදේශ කර 6(x3 – 4x2 + 5)2 ලෙස ලිවිය යුතුය. මෙහිදී අනුගමනය කරපු සාම්‍යයන් 2ක් ඇති බව පේනවාද? (ඉහත සාම්‍යයන් ලැයිස්තුවේ 2 හා 3 යන ඒවා).

ඇත්තටම ඔබට හොඳින් පැහැදිලිව පියවරයන් පෙන්වීම සඳහායි ඉහතදී t යන්න ආදෙශ කළේ. එහි කෙටි ක්‍රමයක් ඇත. නිකරුණේ t වැනි පදයක් ආදේශ කර පියවර ගණන වැඩි කර ගැනීමට අවශ්‍ය නැත. අභ්‍යන්තර ශ්‍රිතය t හෝ x හෝ එවැනි තනි අකුරක් ලෙස සිතින් සිතාගෙන එම අකුරට සාපේක්ෂව කෙලින්ම අවකලනය සිදු කරන්න. එක පියවරින්ම එවිට එය සිදු කළ හැකියි. බොරුවට t ආදේශ කර, අවසානයේ නැවත t ඉවත් කරන්නට උවමනා නැත.

ඉන්පසු (x3 – 4x2 + 5) යන අභ්‍යන්තර ශ්‍රිතය x විෂයෙන් අවකලනය කරමු. මෙය ඉතාම පහසුවෙන් කළ හැකියිනෙ සාම්‍යයන් යොදාගෙන. (x3 – 4x2 + 5) යන්නෙහි අවකලනය (3x2 – 8x) වේ. බලන්න මෙහිදී යොදා ගෙන තිබෙන සාම්‍යයන් මොනවාද කියා (ඉහත සාම්‍යය ලැයිස්තුවේ 2, 3, 4, 1 යන ඒවා).

දැන් කරන්නට තිබෙන්නේ ඉහත ප්‍රතිපල දෙක දාම රීතියට අනුව එකිනෙකට ගුණ කිරීමයි. එවිට, 6(x3 – 4x2 + 5)2(3x2 – 8x) ලැබේ. පියවරවල් විස්තර කිරීම නිසයි මෙතරම්වත් දිග පිළිතුරක් ලියන්නට සිදු වුණේ. විස්තර කිරීම් නොකළා නම් එක් පේලියකින් පමණ ඉහත ගණනය කිරීම සිදු කළ හැකි බව තේරුම් ගන්න. ඉහත පිළිතුර අවශ්‍ය නම් ප්‍රසාරණය කළ හැකියි. එවිට පහත ආකාරයට එය පත් වෙනවා.

f'(x) = 18x8 −192x7+672x6−588x5 −1200x4+1920x3+450x2 −1200x

දෙවනුව බලමු ප්‍රමූලධර්මවලින් එය විසඳන අයුරු.

f(x) =                  2(x3 – 4x2 + 5)3
f(x+∆x) =           2[(x+∆x)3 – 4(x+∆x)2 + 5)]3
f(x+x) – f(x) = 2[(x+x)3 – 4(x+x)2 + 5)]3 - 2(x3 – 4x2 + 5)3
                  = 2[{x3 + 3x2(x) + 3x(x)2 + (x)3} – 4{x2 + 2x(x) +
                       (x)2} + 5]3 - 2(x3 – 4x2 + 5)3
                  = 2[x3 + 3x2(x) + 3x(x)2 + (x)34x2 – 8x(x) -
                       (x)2 + 5]3 - 2(x3 – 4x2 + 5)3

                  = 2[x9 + 9x8(∆x) + 36x7(∆x)2 + 84x6(∆x)3 + 126x5(∆x)4 + 126x4(∆x)5 + 84x3(∆x)6 + 36x2(∆x)7 + 9x(∆x)8 + (∆x)9 − 12x8 − 96x7(∆x) − 327x6(∆x)2 − 618x5(∆x)3 − 705x4(∆x)4 − 492x3(∆x)5 − 201x2(∆x)6 − 42x(∆x)7 − 3(∆x)8 + 48x7 + 336x6(∆x) + 936x5(∆x)2 + 1320x4(∆x)3 + 987x3(∆x)4 + 369x2(∆x)5 + 57x(∆x)6 + 3(∆x)7 − 49x6 − 294x5(∆x) − 591x4(∆x)2 − 404x3(∆x)3 + 21x2(∆x)4 + 66x(∆x)5 + 14(∆x)6 − 120x5 − 600x4(∆x) − 1110x3(∆x)2 − 930x2(∆x)3 − 330x(∆x)4 − 30(∆x)5 + 240x4 + 960x3(∆x) + 1080x2(∆x)2 + 240x(∆x)3 + 15(∆x)4 + 75x3 + 225x2(∆x) + 225x(∆x)2 + 75(∆x)3 − 300x2 − 600x(∆x) − 75(∆x)2 + 125] - 2[x9 − 12x8 + 48x7 − 49x6 − 120x5 + 240x4 + 75x3 − 300x2 + 125]

                  = [18x8(∆x) + 72x7(∆x)2 + 168x6(∆x)3 + 252x5(∆x)4 + 252x4(∆x)5 + 168x3(∆x)6 + 72x2(∆x)7 + 18x(∆x)8 + 2(∆x)9 − 192x7(∆x) − 654x6(∆x)2 − 1236x5(∆x)3 − 1410x4(∆x)4 − 984x3(∆x)5 − 402x2(∆x)6 − 84x(∆x)7 − 6(∆x)8 + 672x6(∆x) + 1872x5(∆x)2 + 2640x4(∆x)3 + 1974x3(∆x)4 + 738x2(∆x)5 + 114x(∆x)6 + 6(∆x)7 − 588x5(∆x) − 1182x4(∆x)2 − 808x3(∆x)3 + 42x2(∆x)4 + 132x(∆x)5 + 28(∆x)6 − 1200x4(∆x) − 2220x3(∆x)2 − 1860x2(∆x)3 − 660x(∆x)4 − 60(∆x)5 + 1920x3(∆x) + 2160x2(∆x)2 + 480x(∆x)3 + 30(∆x)4 + 450x2(∆x) + 450x(∆x)2 + 150(∆x)3 − 1200x(∆x) − 150(∆x)2]

[f(x+x) – f(x)]/∆x = [18x8 + 72x7(∆x) + 168x6(∆x)2 + 252x5(∆x)3 + 252x4(∆x)4 + 168x3(∆x)5 + 72x2(∆x)6 + 18x(∆x)7 + 2(∆x)8 − 192x7 − 654x6(∆x) − 1236x5(∆x)2 − 1410x4(∆x)3 − 984x3(∆x)4 − 402x2(∆x)5 − 84x(∆x)6 − 6(∆x)7 + 672x6 + 1872x5(∆x) + 2640x4(∆x)2 + 1974x3(∆x)3 + 738x2(∆x)4 + 114x(∆x)5 + 6(∆x)6 − 588x5 − 1182x4(∆x) − 808x3(∆x)2 + 42x2(∆x)3 + 132x(∆x)4 + 28(∆x)5 − 1200x4 − 2220x3(∆x) − 1860x2(∆x)2 − 660x(∆x)3 − 60(∆x)4 + 1920x3 + 2160x2(∆x) + 480x(∆x)2 + 30(∆x)3 + 450x2 + 450x(∆x) + 150(∆x)2 − 1200x − 150(∆x)]

දැන් ∆x පදය 0 සීමාව දක්වා ගෙන යන්න (සියලු x සහිත පද 0 බවට පත් වේ). එවිට අවසානයේ පහත ප්‍රකාශය ලැබේවි. එය තමයි f(x) = 2(x3 – 4x2 + 5)3 හි අවකලනය.

f'(x) = [18x8 − 192x7 + 672x6 − 588x5 − 1200x4 + 1920x3 + 450x2 − 1200x]

ඉහත ගණනය කිරීම් ඔබ විසින් අතින් සිදු කළා නම් දවසම වුවත් වැය වන්නට ඉඩ තිබෙනවා. ඊට හේතුව එය ගණනය කරන්නට අමාරු වීම නොවේ. පද විශාල ගණනක් තිබෙන නිසා සුලු කිරීමේ දැඩි අපහසුවක් ඉබේම ඇති වෙනවා. අත්වැරදි සිදු වෙනවා. අත් වැරැද්දක් සිදු වූ පසු එම වැරැද්ද සෙවීම ඊටත් වඩා අපහසුය. ප්‍රමූලධර්මවලින් අවකලනය කිරීම දැලි පිහියකින් ගහක් කපනවා බඳු යැයි පැවසුවේ ඒකයි.

දැන් අපි බලමු ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත, ලඝු වැනි සුවිශේෂි ශ්‍රිත කිහිපයක් අවකලනය කරන හැටි.

Comments

  1. Kramaropitha awakalanaya karanne kohomada?

    ReplyDelete
    Replies
    1. අවකලනය සිදු කළ හැක්කේ (කොටස් වශයෙන් හෝ) සන්තතික ශ්‍රිත සඳහාය. එනම්, යම් ශ්‍රිතයක් ප්‍රස්ථාර ගත කළ විට එහි (කොටස් වශයෙන් හෝ) සන්තතික/සුමට ස්වභාවයක් ඇත් නම්, අන්න එවැනි ශ්‍රිත සඳහා අවකලනය සිදු කළ හැකිය. එහෙත් ක්‍රමාරෝපිතය එවැනි ශ්‍රිතයක් නොවේ. ක්‍රමාරෝපිතය අර්ථ දක්වන්නේම 0,1,2, ආදි ලෙස බින්දුවේ සිට ඕනෑම ධන සංඛ්‍යාවක් සඳහා වේ. මෙලෙස, තිරස් අක්ෂය මත 0,1,2,3 ආදි ලෙසද සිරස් අක්ෂය මත ඒවායේ ක්‍රමාරෝපිත වන 0!, 1!, 2!, 3! ආදි ලෙසද ලකුණු කර බලන්න. ඔබට ප්‍රස්ථාරය මත ලැබෙන එම "ඩොට්" එකිනෙකට යා කළ නොහැකියි සුමට වක්‍රයකින් මක්නිසාද යත් නිඛිල අතර ඇති දශම/භාග සංඛ්‍යා සඳහා කිසිදු ක්‍රමාරෝපිත අගයක් නැති නිසාය. ඉතිං, ක්‍රමාරෝපිතයක් අවකලනය කිරීම අර්ථ දැක්වීම අපහසු වේ.

      Delete

Post a Comment

Thanks for the comment made on blog.tekcroach.top

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

මෙම පොත (පාඩම් මාලාව) පරිශීලනය කිරීමට ඔබට එදිනෙදා සිංහල භාෂාව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව හා සාමාන්‍ය බුද්ධිය පමණක් තිබීම අවම සුදුසුකම ලෙස මා සලකනවා.  තවද, ඇසෙන පරිදි ඉංග්‍රීසි අකුරින් ලිවීමට හැකිවීම හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවීමට හැකි නම්, ඔබට මෙතැන් සිට මෙම පාඩම් මාලාව කියවා ඉගෙන ගත හැකිය.  ඔබට එසේ ඉංග්‍රීසි කියවීම හා ලිවීම ගැන දැනීමක් දැනටමත් නොමැත්තේ නම්, කරුණාකර මෙ‍ම පොතෙහි “අතිරේකය - 1 ”  බලා පළමුව එම හැකියාව ඇති කරගන්න.  තවද, හැකි පමණ ඉංග්‍රීසි වචනද පාඩම් කරගන්න. ඔබ හිතවතෙකුගේ නිවසකට හෝ වෙනත් පිටස්තර තැනකට යන විටෙක හැසිරෙන්නේ ඔබට අවශ්‍ය විදියටම නෙමේ නේද?  එනම්, පිට නිවසකට ගිය විට අහවල් පුටුව තිබෙන තැන හරි නැහැ, අහවල් එක මෙහෙම තිබෙන්නට ඕනෑ ආදී ලෙස ඔවුනට පවසන්නේ නැහැ, මොකද අප සිටින්නේ අනුන්ගේ තැනක නිසා.  එලෙසම, ඉංග්‍රීසි භාෂාව යනු සිංහල නොවේ.  ඔබ කැමැති වුවත් නැතත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේදීද අප ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ රීති හා රටා එපරිද්දෙන්ම උගත යුතුය.  එනම්, සෑම සිංහල වගන්ති රටාවක්ම ඉංග්‍රීසියට ඔබ්බන්නට නොව, ඉංග්‍රීසියේ ඇති රටා ඔබ දන්නා සිංහල භාෂාව තුළින් ඉගෙනීමට උත්සහ කළ යුතුය. 

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

මූලික ඉංග්‍රීසි ලිවීම හා කියවීම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවන්නේ කෙසේද?  ඉංග්‍රීසිය ඉගෙනීමට පෙර ඔබට මෙම හැකියාව තිබිය යුතුමය.  එය එතරම් අපහසු දෙයක්ද නොවේ.  ඔබේ උනන්දුව හොඳින් ‍තිබේ නම්, පැය කිහිපයකින් ඔබට මෙම හැකියාව ඇති කර ගත හැකිය.  මුල සිට පියවරෙන් පියවර එය උගන්වන්නම්.   මුලින්ම මිනිසා භාෂාවක් භාවිතා කළේ ශබ්දයෙන් පමණි.  එනම් ලිඛිත භාෂාව ඇති වූයේ පසු කාලයකදීය.  කටින් නිකුත් කරන ශබ්ද කනින් අසා ඔවුන් අදහස් උවමාරු කර ගත්තා.  පසුව ඔවුන්ට වුවමනා වුණා මෙම ශබ්ද කොලයක හෝ වෙනත් දෙයක සටහන් කර ගන්නට.  ඒ සඳහායි අකුරු නිර්මාණය කර ගත්තේ.  එම අකුරු නියෝජනය කරන්නේ ශබ්දයි .  මෙසේ මූලික අකුරු කිහිපයක් ඔවුන් එක එක භාෂාව සඳහා නිර්මාණය කර ගත්තා.  ඉංග්‍රීසියේදී මෙලෙස මූලික අකුරු 26ක් ඇත.   එය ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ලෙස හැඳින් වෙනවා. අප ඉගෙන ගත යුත්තේ මෙම අකුරු මඟින් නියෝජනය කෙරෙන ශබ්ද මොනවාද යන්නයි.  එවිට ඔබට ඉංග්‍රීසි ලිවීමට හා කියවීමට හැකි වෙනවා.  ඊට පෙර අප අකුරු 26 දැනගත යුතුයි.  එම අකුරු 26 පහත දක්වා ඇත.  ඉංග්‍රීසියේදී සෑම අකුරක්ම “සිම්පල්” හා “කැපිටල්” ලෙස දෙයාකාර

කතාවක් කර පොරක් වන්න...

කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුල අඩුම වශයෙන් එක් වතාවක් හෝ කතාවක් පිරිසක් ඉදිරියේ කර තිබෙනවාට කිසිදු සැකයක් නැත. පාසැලේදී බලෙන් හෝ යම් සංගම් සැසියක හෝ රැස්වීමක හෝ එම කතාව සමහරවිට සිදු කර ඇති. පාසලේදී කතා මඟ හැරීමට ටොයිලට් එකේ සැඟවුනු අවස්ථාද මට දැන් සිහිපත් වේ. එහෙත් එදා එසේ කතා මඟ හැරීම ගැන අපරාදේ එහෙම කළේ යැයි අද සිතේ. යහලුවන් ඉදිරියේ "පොර" වෙන්න තිබූ අවස්ථා මඟ හැරුණේ යැයි දුකක් සිතට නැඟේ. ඇත්තටම කතාවක් කිරීම "පොර" කමකි. දක්ෂ කතිකයන්ට සමාජයේ ඉහල වටිනාකමක් හිමි වේ. පාසැලේදී වේවා, මඟුලක් අවමඟුලක් හෝ වෙනත් ඕනෑම සමාජ අවස්ථාවකදී වේවා දේශපාලන වේදිකාව මත වේවා කතාවක් කිරීමේදී පිලිපැදිය යුත්තේ සරල පිලිවෙතකි. එහෙත් එම සරල පිලිවෙත තුල වුවද, තමන්ගේ අනන්‍යතාව රඳවන කතාවක් කිරීමට කාටත් හැකිය. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයා වෙනස් වේ. එම වෙනස ප්‍රසිද්ධ කතා (public speaking) තුලද පවත්වාගත හැකිය. මේ ගැන මට ලිපියක් ලියන්නට සිතුනේ මාගේ මිතුරෙකුට ප්‍රසිද්ධ කතාවක් කිරීමට අවශ්‍ය වී, ඒ ගැන මේ ළඟ දවසක අප පැයක් පමණ සිදු කළ සංවාදයක් නිසාය. මා ප්‍රසිද්ධ දේශකයකු නොවුණත් මේ විෂය සම්බන්දයෙන් පාසැල් කාලයේ සිටම පත

දෛශික (vectors) - 1

එදිනෙදා ජීවිතයේදිත් විද්‍යාවේදිත් අපට විවිධාකාරයේ අගයන් සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වෙනවා . ඉන් සමහරක් නිකංම සංඛ්‍යාවකින් ප්‍රකාශ කළ හැකි අගයන්ය . අඹ ගෙඩි 4 ක් , ළමයි 6 දෙනෙක් ආදී ලෙස ඒවා ප්‍රකාශ කළ හැකියි . තවත් සමහර අවස්ථාවලදී නිකංම අගයකින් / සංඛ්‍යාවකින් පමණක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි දේවල් / රාශි (quantity) හමු වේ . මෙවිට “මීටර්” , “ තත්පර” , “ කිලෝග්‍රෑම්” වැනි යම් ඒකකයක් (unit) සමඟ එම අගයන් පැවසිය යුතුය ; නැතිනම් ප්‍රකාශ කරන අදහස නිශ්චිත නොවේ . උදාහරණයක් ලෙස , “ මං 5 කින් එන්නම්” යැයි කී විට , එම 5 යනු තත්පරද , පැයද , දවස්ද , අවුරුදුද ආදි ලෙස නිශ්චිත නොවේ . මේ දෙවර්ගයේම අගයන් අදිශ (scalar) ලෙස හැඳින්වේ . අදිශයක් හෙවත් අදිශ රාශියක් යනු විශාලත්වයක් පමණක් ඇති දිශාවක් නැති අගයන්ය . ඔබේ වයස කියන විට , “ උතුරට 24 යි , නැගෙනහිරට 16 යි” කියා කියන්නේ නැහැනෙ මොකද දිශාව යන සාධකය / කාරණය වයස නමැති රාශියට වැදගත්කමක් නැත . එහෙත් සමහර අවස්ථා තිබෙනවා අගයක් / විශාලත්වයක් (magnitude) මෙන්ම දිශාවක්ද (direction) පැවසීමට සිදු වන . මෙවැනි රාශි දෛශික (vector) ලෙස හැඳින්වේ . උදාහරණයක් ලෙස , ඔබ යම් “බලයක්

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

ඉංග්‍රිසි බස ඉගැනීමේදී වචන කොපමණ උගත යුතුද, එම වචන මොනවාදැයි බොහෝ දෙනෙකුට මතුවන ගැටලුවක් වන අතර, බොහෝ දෙනා ඊට විවිධ පිලිතුරුද සපයා ඇත. මේ ගැන හොඳින් පරීක්ෂණය කර ඇමරිකානු ආයතනයක් විසින් වචන 5000ක ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම ලැයිස්තුව මා කෙටස් දෙකකට (දිගු වැඩි නිසා) සිංහල තේරුම්ද සහිතව ඉදිරිපත් කර ඇත. (මේවා සැකසුවත් සෝදුපත් බලා නැති නිසා සුලු සුලු දෝෂ සමහරවිට තිබිය හැකිය). පහත ලැයිස්තුවේ වචන 2500ක් ඇත.    Word    තේරුම        be    ඉන්නවා    and    හා    of    ගේ    in    තුල    to    ට    have    තියෙනවා    to    ට    it    ඒක, ඌ    I    මම    that    ... කියලා, ඒ/අර, ඒක/අරක    for    සඳහා    you    ඔබ, ඔබලා    he    ඔහු    with    සමඟ    on    මත    do    කරනවා, "මෙව්ව කරනවා"    say    කියනවා    this    මේ, මේක    they    උන්, ඒවා, ඒගොල්ලෝ    at    දෙස, අසල    but    නමුත්    we    අපි    his    ඔහුගේ    from    සිට, ගෙන්    not    නැහැ    by    විසින්, මඟින්    she    ඇය    or    හෝ, හෙවත්    as    විට, නිසා, වශයෙන්    what    මොකක්ද,