Skip to main content

පට්ට ගවේසි

කුනු හරුප ගීත හා ශෘංගාරාත්මක කලා නිර්මාන අතර වෙනස ගැන ලියන්න කියල ගත්තට ලියලත් වැඩක් නැහැ වගේ හිතෙනවා.  ජාතියේ හැම පැතිකඩක්ම කඩා වැටෙද්දි, පක්ෂ විපක්ෂ භේදයකින් තොරව දේශපාලුවන් විවිධ ක්‍රම ඔස්සේ රට දූෂ්‍ය කරද්දි එක එක පක්ෂවලට තාමත් හුරේ දමන මරි මෝඩ ජනතාවට කුනුහරුප සිංදු හැර ප්‍රබුද්ධ හෝ සරල රස වින්දන සිංදු දැනේවිද! තම මෑනි, මනුස්සයා යුද්ධ කරද්දි, තමන්ව අවජාතන කල දුකට ශිෂ්නයේ සයිස් එක ගැන සිංදු කීමට දෛර්ය ගත් යොහානිට පට්ට (ග)වේසි නිල නාමය ලබා දුන්නත් අපේ නම් කිසි මෙව්ව එකක් නැක. 

ත්‍රිකෝණමිතිය (trigonometry) - 2කොසෙක්, සෙක්, කොට්

ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක සම්මුඛ පාදය කර්ණයෙන් බෙදූ විට සයින්ද, බද්ධ පාදය කර්ණයෙන් බෙදූ විට කොස්ද, සම්මුඛ පාදය බද්ධ පාදයෙන් බෙදූ විට ටෑන්ද ලැබුණු හැටි ඔබ ඉගෙන ගත්තා. මීට අමතරව කර්ණය සම්මුඛ පාදයෙන් බෙදිය හැකියි; කර්ණය බද්ධ පාදයෙන් බෙදිය හැකියි; බද්ධ පාදය සම්මුඛ පාදයෙන් බෙදිය හැකියි. ඒ කියන්නේ තවත් ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත තුනක් සෑදිය හැකි බව නේද? ඔව්. මෙම අලුත් අනුපාත තුනටම නම් තුනක් දී තිබෙනවා කොසීකන්ට් (cosecant), සීකන්ට් (secant), හා කෝටැන්ජන්ට් (cotangent) ලෙස. එහෙත් මෙම දිගු නම් වෙනුවට ඒවා ප්‍රසිද්ධ වී ඇත්තේ ඒවායේ කෙටි නම්වලින්ය. එම කෙටි නම් පිළිවෙලින් කොසෙක් (cosec), සෙක් (sec), හා කොට් (cot) වේ.

කොසෙක්(θ) = කර්ණය / සම්මුඛ පාදය
සෙක්(θ) = කර්ණය / බද්ධ පාදය
කොට්(θ) = බද්ධ පාදය / සම්මුඛ පාදය

ඒ කියන්නේ දැන් නැවතත් තවත් විශාල වගු 3ක් අමුතුවෙන්ම සෑදිය යුතුද? නැත. මෙම අලුත් අනුපාත 3 ඇත්තටම ඔබ මීට පෙර උගත් මූලික අනුපාත තුන මඟින් ව්‍යුත්පන්න කර ගත හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, කොසෙක් යනු කර්ණය / සම්මුඛ පාදය නම්, 1/කොසෙක් යනු සම්මුඛ පාදය / කර්ණය බවට පත් වෙනවා නේද? තවද, සම්මුඛ පාදය / කර්ණය යනු සයින් අනුපාතයයි. ඒ කියන්නේ 1/කොසෙක් යනු සයින් අනුපාතයමයි. එලෙසම 1/සයින් යනු කොසෙක්ය.
මේ ලෙසම සෙක් හා කොට් යනුද කොස් හා ටෑන්වලින් ව්‍යුත්පන්න කර ගන්නා අනුපාත දෙකකි.

කොසෙක්(θ) = 1/සයින්(θ) (හා 1/කොසෙක්(θ) = සයින්(θ) වේ)
සෙක්(θ) = 1/කොස්(θ) (හා 1/සෙක්(θ) = කොස්(θ) වේ)
කොට්(θ) = 1/ටෑන්(θ) (හා 1/කොට්(θ) = ටෑන්(θ) වේ)

මෙම අනුපාත 3 මූලික අනුපාත 3 ආශ්‍රයෙන් ගොඩනඟා ගත හැකි බැවින් සාමාන්‍යයෙන් වැඩි අවධානයක් මේ 3 කෙරෙහි දක්වන්නේ නැත. මේවායේ වගු පවා සාදාගෙන තිබෙන්නේ මූලික අනුපාතයන්ගේ අගයන්ගෙනි. එහෙත් අවශ්‍ය වුණොත් මෙම අනුපාත සමග වුවද ගණනය කිරීම කිරීමට හැකි විය යුතුයි. දැන් ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත සියල්ලම හැඳිනගෙන අවසන්ය.

මතකයට
ටෑන් යනු සම්මුඛ පාදය බද්ධ පාදයෙන් බෙදූ විට ලැබෙන අනුපාතය බව ඉහතදී පෙන්වා දුන්නා. ඊට අමතරව ටෑන් අනුපාතය තවත් විදියකින් පෙන්වාදිය හැකිය. එනම්,ඉහත ප්‍රකාශය ඉතාම පහසුවෙන් සාධනය කළ හැකියි පහත ආකාරයට.එලෙසම කොට්(θ) යන්නද පහත ආකාරයට නිර්වචනය කළ හැකියි.

කොට්(θ) = කොස්(θ)/සයින්(θ)


වෘත්තයක් ආශ්‍රයෙන් ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත නිර්වචනය කිරීම

මෙතෙක් අප අනුපාත සියල්ලම නිර්වචනය කළේ හෙවත් නිර්මාණය කළේ ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් ආශ්‍රයෙනි. එලෙස නිර්වචනය කිරීම පහසු වුවත්, එහි යම් දෝෂයක් ඇත. එනම්, ඍජුකෝණි ත්‍රිකෝණයක කෝණයක් තිබිය හැකි උපරිම අගය අංශක 90කි. අවම අගය අංශක 0කි. එ් කියන්නේ ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතත් පැවතිය හැක්කේ මෙම කෝණ පරාසය තුළ පමණයි නේද? ඔව්, ත්‍රිකෝණයක් ආශ්‍රයෙන් නම් ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත සාදා ගන්නේ, එම දෝෂය පවතීවි. එහෙත් වෘත්තයක් ආශ්‍රයෙන් එම අනුපාත සාදාගන්නා විට, එම දෝෂය ඉවත්ව යයි.

මතකයට
ඇත්තටම ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක යම් කෝණයක් අංශක 90 හෝ 0 හෝ විය නොහැකියි. 90ට ඉතාම ඉතාම ආසන්න විය හැකියි; 0ට ඉතාම ඉතාම ආසන්න විය හැකියි. ඒ කියන්නේ 90 හා 0 යනු සීමාකාරී (limiting) අගයන්ය. ඍජුකෝණි ත්‍රිකෝණයක දැනටමත් ඍජුකෝණයක් තිබේ. එමනිසා තවත් කෝණයක් අංශක 90ක් වුවොත් එම කෝණ දෙක පමණක් එකතුව ත්‍රිකෝණයක තිබිය හැකි අභ්‍යන්තර කෝණවල එකතුව වන අංශක 180 සාදයි. ඒ කියන්නේ අනෙක් කෝණය සෑදීමට බැරි බවයි. රූපමය වශයෙන් එය පහත ආකාරයට පෙන්විය හැකියි. ඒ කියන්නේ ත්‍රිකෝණය අහෝසි වී යම් චතුරස්‍රයක ස්වරූපයක් ලැබේ.


එලෙසම ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක කෝණයක් ක්‍රමයෙන් අඩු කරගෙන ගොස් අංශක 0 කළ විට, එක පාදයක් මතට අනෙක් පාදය සමපාත වේ (පතිත වේ). එවිටද ත්‍රිකෝණය අහෝසි වී නිකංම සරල රේඛාවක් බවට පරිවර්තනය වේ.


එහෙත් අංශක 89.99999999... ආදී 90ට ඉතාම ආසන්න අගයක් සහිත කෝණ තිබිය හැකියි; තිබිය නොහැක්කේ හරියටම අංශක 90 කෝණය පමණි. එලෙසම 0.0000000000000000...1 ආදී 0ට ඉතාම ආසන්න අගයක් සහිත කෝණ තිබිය හැකියි; තිබිය නොහැක්කේ හරියටම අංශක 0 කෝණය පමණි. ඒ කියන්නේ 0 හා 90 යනු ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක කෝණ සඳහා සීමා දෙකකි.

ඔබ දන්නවා වෘත්තයක් (circle) කියන්නේ යම් මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යක් වටා නියත දුරකින් යම් අංශුවක් ගමන් කරන විට සෑදෙන පථයයි. එම අංශුව එසේ ගමන් කරන විට යම් දුරක් ගියාට පසුව නැවත තමන් ගමන ආරම්භ කරපු තැනටම පැමිණේ. එය එක වටයක් (revolution හෝ round) සැලකෙනවා. එම වටය වෘත්තියේ පරිධිය (circumference) ලෙසද, වෘත්තයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය කේන්ද්‍රය (center හෝ origin) ලෙසද, කේන්ද්‍රයේ සිට පරිධියේ ඕනෑම තැනකට තිබෙන නියත දුර අරය (radius) ලෙසද හැඳින්වෙනවා. තවද, පරිධියේ යම් තැනක සිට කේන්ද්‍රය හරහා ගොස් නැවත එක එල්ලේම පරිධියේ තවත් තැනකට ස්පර්ශ වන සේ අඳින ඍජු රේඛා ඛණ්ඩය විශ්කම්භය (diameter) ලෙස හැඳින්වෙනවා. හැමවිටම විශ්කම්භය අරය මෙන් දෙගුණයකි.
වෘත්ත පරිධිය ඔස්සේ යම් අංශුවක් යම් දුරක් ගමන් කළ විට එම අංශුවේ ආරම්භය හා අවසානය විසින් එම වෘත්තයේ කේන්ද්‍රයේ යම් කෝණයක් ආපාතනය කරයි.

දැන් එම අංශුව හරියටම එක් වටයක් පරිධිය ඔස්සේ ගමන් කළේ නම් (එනම්, අංශුව ගමන් කළ ස්ථානයටම වටය ගමන් කොට නැවත පැමිණියේ නම්), කේන්ද්‍රය මත අංශක 360ක කෝණයක් ආපාතනය වේ.

එම අංශුව නවතින්නේ නැතිව පරිධිය දිගේ වට 2ක් ගමන් කළේ නම්, දැන් කේන්ද්‍රය මත අංශක 360x2 හෙවත් අංශක 720ක කෝණයක් ආපාතනය කරනු ඇතැයි සැලකේ. එලෙස වට 10ක් ගමන් කළේ නම්, අංශක 3600ක් ගමන් කර ඇතැයි පැවසිය හැකියි. මේ ආකාරයට ඕනෑම ප්‍රමාණයක අංශක ගණනක් ගැන අපට කතා කළ හැකියි නේද? එකම ගමන් මාර්ගය ඔස්සේ නැවත නැවත අංශුව ගමන් කරන බව සැබෑවකි; එහෙත් අංශක ගණන ඉහත ආකාරයට වැඩිවීමට ඉන් බාධාවක් ඇති කරන්නේ නැත.

හරි... දැන් බලමු මෙවැනි වෘත්තයක් මඟින් ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත නිර්වචනය කරගන්නා අයුරු. පහත රූපයට අවධානය යොමු කරන්න. එහි වෘත්තයට අමතරව, xy-ඛණ්ඩාංක තලයක් (coordinates system) ඇත. වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය හා ඛණ්ඩාංක තලයේ මූලය/කේන්ද්‍රය එකිනෙකට සමපාත කර ඇත. මෙවිට සුපුරුදු ලෙසම x අක්ෂයේ දිගේ මූලයේ සිට දකුණු පැත්තට ධන අගයන්ද, මූලයේ සිට වම් පැත්තට ඍණ අගයන්ද පවතිනවා යැයි සිතිය හැකියි. එලෙසම y අක්ෂය දිගේ මූලයේ සිට උඩට ධන අගයන්ද, මූලයේ සිට යටට ඍණ අගයන්ද පවතිනවා යැයි සිතිය හැකියි. පහත රූපයේ වෘත්තයේ වැදගත් ස්ථාන 4හි අංශක ගණන (0, 90, 180, 270) ලකුණු කරද ඇත.
 


දැන් අප අවධානය යොමු කරන්නට යන්නේ යම් අංශුවක් වෘත්ත පරිධිය ඔස්සේ ගමන් කරන විට වෘත්ත කේන්ද්‍රය මත ආපාතනය කරන්නට යන θ කෝණයටයි. සම්මතයක් ලෙස, කෝණය හැමවිටම අප වාමාවර්තව හෙවත් ඔරලෝසුවේ කටු කරකැවෙන පැත්තට විරුද්ධ දිශාවට (anti-clockwise) මනිමු. තවද, හැමවිටම අංශුව ගමන් අරඹන්නේ x අක්ෂයේ (ධන පැත්තේ) සිට යැයිද සිතමු.


දැන් මෙම θ කෝණය ඇතුලත් වන පරිදි ඍජුකෝණි ත්‍රිකෝණයක් නිර්මාණය කරන්න. මෙලෙස නිර්මාණය කරපු ඍජුකෝණි ත්‍රිකෝණයේ කර්ණය බවට හැමවිටම පත්වන්නේ වෘත්ත අරයයි (ඉහත රූපය බලන්න).

දැන් මෙම ඍජුකෝණි ත්‍රිකෝණය ආශ්‍රයෙන් සුපුරුදු ලෙසම ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත ලබා ගත හැකියි නේද? ඔව්. වෘත්තය ආශ්‍රයෙන් ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත නිර්වචනය කරනවා යැයි කිව්වත් ඇත්ත වශයෙන්ම මෙහිදීත් වක්‍රව ඍජුකෝණි ත්‍රිකෝණයක් ආශ්‍රයෙන්මයි එම අනුපාත නිර්වචනය කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ ත්‍රිකෝණමිතිය යන නමට කැලලක් ඇති වන්නේ නැහැ. එහෙත් මෙහි ඇති අපූර්වත්වය පෙනෙන්නේ ඕනෑම කෝණයක් සඳහා එම අනුපාත ලබා ගත හැකි වීමයි. ඒ කෙසේද?

ඉහත රූපයේ පරිධිය ඔස්සේ ගමන් කරන අංශුව ඔබ කැමති පරිදි වෘත්ත පරිධියේ ඕනෑම තැනකින් තබන්න. උදාහරණයක් ලෙස පහත රූපයේ ආකාරයට එය තබමු. එවිට එය විසින් ආපාතනය කර ඇති කෝණයද රූපයේ පෙන්වා ඇත. දැන් ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත ලබා ගැනීමට ඍජුකෝණි ත්‍රිකෝණයක් නිර්මාණය කරගන්න. මේ සියල්ල පහත රූපයේ දැක්වේ.
 


එම ත්‍රිකෝණය ආශ්‍රයෙන් දැන් අනුපාත ලබාගත හැකියි නේද? උදාහරණයක් ලෙස සයින් θ = y/r ලෙසද, කොස් θ = x/r ලෙසද, ටෑන් θ = y/x ලෙසද ලිවිය හැකියි නේද? මෙහිදී ත්‍රිකෝණයේ පාද සකස් කරගන්නා අන්දම බලන්න. අරය හැමවිටම කර්ණය ලෙස පවතී. ඉතිරි පාද දෙකෙන් එකක් හැමවිටම x අක්ෂය මත පවතී. අනෙක් පාදය හැමවිටම y අක්ෂය මත හෝ ඊට සමාන්තරව පවතී.

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

මෙම පොත (පාඩම් මාලාව) පරිශීලනය කිරීමට ඔබට එදිනෙදා සිංහල භාෂාව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව හා සාමාන්‍ය බුද්ධිය පමණක් තිබීම අවම සුදුසුකම ලෙස මා සලකනවා.  තවද, ඇසෙන පරිදි ඉංග්‍රීසි අකුරින් ලිවීමට හැකිවීම හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවීමට හැකි නම්, ඔබට මෙතැන් සිට මෙම පාඩම් මාලාව කියවා ඉගෙන ගත හැකිය.  ඔබට එසේ ඉංග්‍රීසි කියවීම හා ලිවීම ගැන දැනීමක් දැනටමත් නොමැත්තේ නම්, කරුණාකර මෙ‍ම පොතෙහි “අතිරේකය - 1 ”  බලා පළමුව එම හැකියාව ඇති කරගන්න.  තවද, හැකි පමණ ඉංග්‍රීසි වචනද පාඩම් කරගන්න. ඔබ හිතවතෙකුගේ නිවසකට හෝ වෙනත් පිටස්තර තැනකට යන විටෙක හැසිරෙන්නේ ඔබට අවශ්‍ය විදියටම නෙමේ නේද?  එනම්, පිට නිවසකට ගිය විට අහවල් පුටුව තිබෙන තැන හරි නැහැ, අහවල් එක මෙහෙම තිබෙන්නට ඕනෑ ආදී ලෙස ඔවුනට පවසන්නේ නැහැ, මොකද අප සිටින්නේ අනුන්ගේ තැනක නිසා.  එලෙසම, ඉංග්‍රීසි භාෂාව යනු සිංහල නොවේ.  ඔබ කැමැති වුවත් නැතත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේදීද අප ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ රීති හා රටා එපරිද්දෙන්ම උගත යුතුය.  එනම්, සෑම සිංහල වගන්ති රටාවක්ම ඉංග්‍රීසියට ඔබ්බන්නට නොව, ඉංග්‍රීසියේ ඇති රටා ඔබ දන්නා සිංහල භාෂාව තුළින් ඉගෙනීමට උත්සහ කළ යුතුය. 

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

මූලික ඉංග්‍රීසි ලිවීම හා කියවීම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවන්නේ කෙසේද?  ඉංග්‍රීසිය ඉගෙනීමට පෙර ඔබට මෙම හැකියාව තිබිය යුතුමය.  එය එතරම් අපහසු දෙයක්ද නොවේ.  ඔබේ උනන්දුව හොඳින් ‍තිබේ නම්, පැය කිහිපයකින් ඔබට මෙම හැකියාව ඇති කර ගත හැකිය.  මුල සිට පියවරෙන් පියවර එය උගන්වන්නම්.   මුලින්ම මිනිසා භාෂාවක් භාවිතා කළේ ශබ්දයෙන් පමණි.  එනම් ලිඛිත භාෂාව ඇති වූයේ පසු කාලයකදීය.  කටින් නිකුත් කරන ශබ්ද කනින් අසා ඔවුන් අදහස් උවමාරු කර ගත්තා.  පසුව ඔවුන්ට වුවමනා වුණා මෙම ශබ්ද කොලයක හෝ වෙනත් දෙයක සටහන් කර ගන්නට.  ඒ සඳහායි අකුරු නිර්මාණය කර ගත්තේ.  එම අකුරු නියෝජනය කරන්නේ ශබ්දයි .  මෙසේ මූලික අකුරු කිහිපයක් ඔවුන් එක එක භාෂාව සඳහා නිර්මාණය කර ගත්තා.  ඉංග්‍රීසියේදී මෙලෙස මූලික අකුරු 26ක් ඇත.   එය ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ලෙස හැඳින් වෙනවා. අප ඉගෙන ගත යුත්තේ මෙම අකුරු මඟින් නියෝජනය කෙරෙන ශබ්ද මොනවාද යන්නයි.  එවිට ඔබට ඉංග්‍රීසි ලිවීමට හා කියවීමට හැකි වෙනවා.  ඊට පෙර අප අකුරු 26 දැනගත යුතුයි.  එම අකුරු 26 පහත දක්වා ඇත.  ඉංග්‍රීසියේදී සෑම අකුරක්ම “සිම්පල්” හා “කැපිටල්” ලෙස දෙයාකාර

කතාවක් කර පොරක් වන්න...

කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුල අඩුම වශයෙන් එක් වතාවක් හෝ කතාවක් පිරිසක් ඉදිරියේ කර තිබෙනවාට කිසිදු සැකයක් නැත. පාසැලේදී බලෙන් හෝ යම් සංගම් සැසියක හෝ රැස්වීමක හෝ එම කතාව සමහරවිට සිදු කර ඇති. පාසලේදී කතා මඟ හැරීමට ටොයිලට් එකේ සැඟවුනු අවස්ථාද මට දැන් සිහිපත් වේ. එහෙත් එදා එසේ කතා මඟ හැරීම ගැන අපරාදේ එහෙම කළේ යැයි අද සිතේ. යහලුවන් ඉදිරියේ "පොර" වෙන්න තිබූ අවස්ථා මඟ හැරුණේ යැයි දුකක් සිතට නැඟේ. ඇත්තටම කතාවක් කිරීම "පොර" කමකි. දක්ෂ කතිකයන්ට සමාජයේ ඉහල වටිනාකමක් හිමි වේ. පාසැලේදී වේවා, මඟුලක් අවමඟුලක් හෝ වෙනත් ඕනෑම සමාජ අවස්ථාවකදී වේවා දේශපාලන වේදිකාව මත වේවා කතාවක් කිරීමේදී පිලිපැදිය යුත්තේ සරල පිලිවෙතකි. එහෙත් එම සරල පිලිවෙත තුල වුවද, තමන්ගේ අනන්‍යතාව රඳවන කතාවක් කිරීමට කාටත් හැකිය. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයා වෙනස් වේ. එම වෙනස ප්‍රසිද්ධ කතා (public speaking) තුලද පවත්වාගත හැකිය. මේ ගැන මට ලිපියක් ලියන්නට සිතුනේ මාගේ මිතුරෙකුට ප්‍රසිද්ධ කතාවක් කිරීමට අවශ්‍ය වී, ඒ ගැන මේ ළඟ දවසක අප පැයක් පමණ සිදු කළ සංවාදයක් නිසාය. මා ප්‍රසිද්ධ දේශකයකු නොවුණත් මේ විෂය සම්බන්දයෙන් පාසැල් කාලයේ සිටම පත

දෛශික (vectors) - 1

එදිනෙදා ජීවිතයේදිත් විද්‍යාවේදිත් අපට විවිධාකාරයේ අගයන් සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වෙනවා . ඉන් සමහරක් නිකංම සංඛ්‍යාවකින් ප්‍රකාශ කළ හැකි අගයන්ය . අඹ ගෙඩි 4 ක් , ළමයි 6 දෙනෙක් ආදී ලෙස ඒවා ප්‍රකාශ කළ හැකියි . තවත් සමහර අවස්ථාවලදී නිකංම අගයකින් / සංඛ්‍යාවකින් පමණක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි දේවල් / රාශි (quantity) හමු වේ . මෙවිට “මීටර්” , “ තත්පර” , “ කිලෝග්‍රෑම්” වැනි යම් ඒකකයක් (unit) සමඟ එම අගයන් පැවසිය යුතුය ; නැතිනම් ප්‍රකාශ කරන අදහස නිශ්චිත නොවේ . උදාහරණයක් ලෙස , “ මං 5 කින් එන්නම්” යැයි කී විට , එම 5 යනු තත්පරද , පැයද , දවස්ද , අවුරුදුද ආදි ලෙස නිශ්චිත නොවේ . මේ දෙවර්ගයේම අගයන් අදිශ (scalar) ලෙස හැඳින්වේ . අදිශයක් හෙවත් අදිශ රාශියක් යනු විශාලත්වයක් පමණක් ඇති දිශාවක් නැති අගයන්ය . ඔබේ වයස කියන විට , “ උතුරට 24 යි , නැගෙනහිරට 16 යි” කියා කියන්නේ නැහැනෙ මොකද දිශාව යන සාධකය / කාරණය වයස නමැති රාශියට වැදගත්කමක් නැත . එහෙත් සමහර අවස්ථා තිබෙනවා අගයක් / විශාලත්වයක් (magnitude) මෙන්ම දිශාවක්ද (direction) පැවසීමට සිදු වන . මෙවැනි රාශි දෛශික (vector) ලෙස හැඳින්වේ . උදාහරණයක් ලෙස , ඔබ යම් “බලයක්

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

ඉංග්‍රිසි බස ඉගැනීමේදී වචන කොපමණ උගත යුතුද, එම වචන මොනවාදැයි බොහෝ දෙනෙකුට මතුවන ගැටලුවක් වන අතර, බොහෝ දෙනා ඊට විවිධ පිලිතුරුද සපයා ඇත. මේ ගැන හොඳින් පරීක්ෂණය කර ඇමරිකානු ආයතනයක් විසින් වචන 5000ක ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම ලැයිස්තුව මා කෙටස් දෙකකට (දිගු වැඩි නිසා) සිංහල තේරුම්ද සහිතව ඉදිරිපත් කර ඇත. (මේවා සැකසුවත් සෝදුපත් බලා නැති නිසා සුලු සුලු දෝෂ සමහරවිට තිබිය හැකිය). පහත ලැයිස්තුවේ වචන 2500ක් ඇත.    Word    තේරුම        be    ඉන්නවා    and    හා    of    ගේ    in    තුල    to    ට    have    තියෙනවා    to    ට    it    ඒක, ඌ    I    මම    that    ... කියලා, ඒ/අර, ඒක/අරක    for    සඳහා    you    ඔබ, ඔබලා    he    ඔහු    with    සමඟ    on    මත    do    කරනවා, "මෙව්ව කරනවා"    say    කියනවා    this    මේ, මේක    they    උන්, ඒවා, ඒගොල්ලෝ    at    දෙස, අසල    but    නමුත්    we    අපි    his    ඔහුගේ    from    සිට, ගෙන්    not    නැහැ    by    විසින්, මඟින්    she    ඇය    or    හෝ, හෙවත්    as    විට, නිසා, වශයෙන්    what    මොකක්ද,