Skip to main content

අවකලනය (differentiation) - 4


විශේෂ ශ්‍රිත කිහිපයක අවකලනය

1. dxn/dx = nxn-1

මෙය මුලින් දැක්වූ සාම්‍යයන් ලැයිස්තුවේද පැවතියා. ඒ ගැන තව දුරටත් සාකච්ඡා කිරීමට අවශ්‍යයි. බොහොමයක් ශ්‍රිතවල විචල්‍යයන් යම් බලයකට නංවා ඇති ආකාරයෙනුයි හමුවෙන්නේ. ඉතිං එවැනි දර්ශක සහිත හෙවත් බලයකට නැංවූ පදයක් අවකලනය (differentiation) කිරීමට දැනගත යුතුමයි. මෙම සූත්‍රයෙන්/සාම්‍යයෙන් ඉතාම පහසුවෙන් එකවරම අවකලනය සිදු කළ හැකියිනෙ.

පදයේ දර්ශකය විවිධාකාර විය හැකියි. 3, 7 වැනි ධන පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් විය හැකියි (x3, x7); -2, -5 වැනි ඍණ පූර්ණ සංඛයාවක් විය හැකියි (x-2, x-5); 1/2, -3/5 වැනි ධන හෝ ඍණ භාග සංඛ්‍යාවක් විය හැකියි (y1/2, z-3/5). මේ ආදී ලෙස ඇති ඕනෑම අවස්ථාවක් සඳහා මෙම අවකලන සූත්‍රය යෙදිය හැකි බව සිහිතබා ගන්න.

මතකයට

යම් පදයක දර්ශකය ඍණ නම්, එම දර්ශකය ධන බවට පත් කර ගත හැකියි පදය 1 ට යටින් දැමීමෙන්. මෙය දර්ශක රීතියක් බව ඔබට මතක ඇති.x-3 = 1/x3 (y-1/2) = (1/y1/2)යම් සංඛ්‍යාවක් 1ට යටින් දැමූ විට එය මුල් පදයේ "ගුණිත ප්‍රතිලෝමය" (multiplicative inverse) ලෙස හැඳින්වෙනවා. ප්‍රතිලෝම වර්ග කිහිපයක් තිබෙන නිසා ගුණිත ප්‍රතිලෝමය කියාම මෙය හැඳින්වීම හොඳය. ඒ අනුව x-3 හි ගුණිත ප්‍රතිලෝමය 1/x3 වේ. මෙම වචනය මතක තබා ගන්න.යම් පදයක තිබෙන්නේ 1/2, 1/3 වැනි භාග ස්වරූපයේ දර්ශකයක් නම්, ඒවා "මූල" (root) බවද මතක තබා ගන්න. එනම්, x1/2 යනු x හි වර්ග මූලයයි. X1/3 යනු x හි ඝන මූලයයි. Y1/7 යනු y හි හත්වැනි මූලයයි. මේ අනුව සංඛ්‍යාවක මූලයන් ආකාර දෙකකින් නිරූපණය කළ හැකියි නේද?X1/2 = x

x1/3 = 3x

x1/7 = 7xසංඛ්‍යාවක මූල ගැන කතා කිරීමේදී සාමාන්‍යයෙන් ඍණ මූල ගැන කතා කරන්නෙ නැහැනෙ. එහෙත් දර්ශක ගැන කතා කරන විට ඍණ දර්ශක ගැන කතා කළ හැකියිනෙ. එමනිසා x-1/2 වැනි ප්‍රකාශයක් දර්ශක යොදා ගෙන ලිව්වත් එය "මූලයක්" ලෙස හඳුන්වන සිරිතක් නැත (එලෙස හඳුන්වනවා නම්, x හි ඍණ වර්ගමූලය ලෙසයි හඳුන්වන්නට සිදු වනනේ). එලෙසම දර්ශකයේ ඇති භාග සංඛ්‍යාවේ ලවය 1 නොවන විටද සාමාන්‍යයෙන් මූල යන වචනය යොදන්නේ නැත. එ් අනුව x2/5 යන්න x හි 2/5 වැනි මූලය ලෙස කියන්නේ නැත. එනිසා "මූල" යන නම යොදන්නේ සීමිත අවස්ථා ගණනකදී බවත් දර්ශකවලට කිසිදු සීමාවක් නැති බවද තේරුම්ගත යුතුය.

උදාහරණ කිහිපයක් සලකා බලමු.

dX5/dx = 5x4
dy-3/dy = -3y(-3-1) = -3y-4
dx/dx = dx1/2/dx = (1/2)x(1/2 – 1) = (1/2)x(-1/2) = 1/2x1/2 = 1/2(x)
dx2.4/dx = 2.4x(2.4 -1) = 2.4x1.4මෙම සූත්‍රය පහත ආකාරයට සාධනය කළ හැකියි. අවකලන සූත්‍රයක් සාධනය කිරන්නේ [f(x+x) – f(x)]/x සොයා x පදය 0 සීමාව දක්වා ගෙන යෑමෙන්ය. ඒ අනුව,

f(x) = xn
f(x+x) = (x+x)n
f(x+x) – f(x) = (x+x)n – xn

(x+x)n යන්න ප්‍රසාරණය කළ විට පද n+1 සංඛ්‍යාවක් ලැබේ. සාධනයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මා පහත දැක්වෙන සේ එය ප්‍රසාරණය කරනවා. එහි … ලෙස දක්වා තිබෙන කොටසෙහි ඇති පද සියල්ලම x වලින් ගුණ වී පවතී.

(x+x)n = xn + nxn-1.x + … + (x)n
f(x+x) – f(x) = xn + nxn-1.x + … + (x)n – xn
= nxn-1.x + … + (x)n
[f(x+x) – f(x)] / x = nxn-1 + … + (x)n-1

දැන් x යන්න 0 සීමාව කරා ගෙන යන්න. එවිට + ... + තුළ ඇති පද සියල්ලමත් (x)n-1 පදයත් 0 බවට පත් වෙනවා (මොකද එම කොටසේ ඇති සෑම පදයකම x වලින් ගුණ වී තිබෙන නිසා; උදාහරණ ලෙස x.(x) = x.(0) = 0 වේ). එවිට ඉතිරි වන්නේ nxn-1 යන්න පමණි. එය තමයි xn වල ව්‍යුත්පන්නය වන්නේ. දැන් සාධනය සම්පූර්ණයි.


2. dex/dx = ex

මෙම සම්බන්ධතාව අපූරුය. ඊට හේතුව ex නම් ශ්‍රිතය අවකලනය කළ විට නැවත ලැබෙන්නේ එම ශ්‍රිතයමයි. විචල්‍ය පදය (x) තිබෙන්නේ යම් නියතයක දර්ශකය ලෙසයි. මෙවැනි ශ්‍රිත ඝාතීය ශ්‍රිත (exponential function) යැයි පවසනවා. මෙම අවස්ථාවේදී මෙම ඝාතීය ශ්‍රිතයේ නියතය ලෙස ඇත්තේ e යන්නයි. e වෙනුවට 10, 2, 101 ආදී ලෙස වෙනත් නියත පදයක් වුවද පැවතිය හැකියි ඝාතීය ශ්‍රිතයක.

e ආසන්න වශයෙන් 2.7183 යන අගයට සමාන වේ. 2, 103048, 2.7183 වැනි යම් නිශ්චිත අගයකට නියතයක් හෙවත් නියත පදයක් (constant) යැයි කියනවා. e යන්නට ඇත්තේද නිශ්චිත අගයක් නිසා ඉබේම e යන්නද නියතයක් ලෙස හැඳින්වෙනවා. ගණිතයේ තිබෙන සුප්‍රසිද්ධම නියත පද දෙක තමයි e හා π කියන්නෙ.

e වල වැදගත්කම කුමක්ද, ඊට 2.7183 යන අගය කෙසේ ලැබුණාද යන්න වෙනමම කතා කළ හැකි හා කතා කළ යුතු මාතෘකාවකි. එය ගැන සොයා බලන්න. e සහිත ඝාතීය ශ්‍රිතය සියලුම ඝාතීය ශ්‍රිතයන්ගේ මූලික (“ඔරිජිනල්") ස්වරූපය ලෙස සැලකුවාට වරදක් නැත.

උදාහරණක් බලමු. y = e2x යන ශ්‍රිතය x විෂයෙන් අවකලනය කරන්න. මෙය ඇත්තටම ශ්‍රිතයක ශ්‍රිතයකි. 2x=t ලෙස සිතුවොත් එය පැහැදිලි වේවි. එවිට et යන්න භාහිර ශ්‍රිතය ලෙසත් t=2x යන්න අභ්‍යන්තර ශ්‍රිතය ලෙසත් පේනවා නේද? දාම රීතිය යොදා මෙය සුලු කළ හැකියි දැන්.

dy/dt = det/dt = et = e2x
dt/dx = d2x/dx = 2
(dy/dt).(dt/dx) = e2x.2 = 2e2x

3. dax/dx = ax.ln(a)

ඉහත 2 හිදී සලකා බැලුවේ ex නම් මූලිකම ඝාතීය ශ්‍රිතයේ අවකලනයයි. දැන් සලකා බලන්නේ ඕනෑම ඝාතීය ශ්‍රිතයක අවකලනයයි (එනම් a යන්න ඕනෑම අගයක නියතයකි; එය 10 විය හැකියි; 101 විය හැකියි; ඕනෑම අගයක් විය හැකියි). බලන්න මෙහි ඇති රටාව. අවකලනයට භාජනය කළ ශ්‍රිතය නැවත ලැබේ. එහෙත් මෙහිදී අමතරව ln(a) පදයකින් එය ගුණ කළ යුතු වෙනවා. ex ශ්‍රිතයේ අවකලනයට වඩා ඇති එකම වෙනස මෙම ln(a) යන කොටසයි.

ln(a) යනු a නම් නියත පදයේ ලඝුගණකයයි. තවද, එම ලඝුගණකයේ පාදය e වේ. සාමාන්‍යයෙන් ලඝු ලියන්නේ logපාදය (ලඝුපාදය) ලෙසනෙ. උදාහරණ ලෙස log10, log2, loge දැක්විය හැකියි. e පාදයේ ලඝුගණක ගන්නා විට එය loge ලෙස නොලියා ln ලෙස කෙලින්ම ලිවිය හැකියි. වෙනත් විශේෂත්වයක් ln වල නැත. ln ක්‍රියාත්මක වන්නේ a නම් නියතය මත බැවින් පිළිතුර ලෙස ලැබෙන්නේද නියතයක්මයි. ඒ කියන්නේ ln a යනු නියත පදයකි.

අවශ්‍ය නම් මෙම සූත්‍රයෙන්ම dex/dx = ex යන සූත්‍රයත් පහසුවෙන්ම සාධනය කළ හැකියි. dax/dx = ax.lna හි a e ආදේශ කරන්න. ඉන්පසු සුලු කරන්න.

dax/dx = ax.ln a → dex/dx = ex.ln e = ex.1 = ex

ln(e) = 1 වේ. (යම් සංඛ්‍යාවක එම සංඛ්‍යාවම පාදය ලෙස ඇති ලඝුගණකය ගත් විට පිළිතුර 1 වේ; log10 = 10 = 1 නේද? එලෙසම ln e = loge e = 1 වේ.) උදාහරණයක් ලෙස y=2(4x) යන ශ්‍රිතය x විෂයෙන් අවකලනය කරන්න.

dy/dx = d2(4x)/dx = 2d(4x)/dx = 2(4x.ln(4)) = 2(4x)(1.3863) = 2.7726(4x)

4. d ln(x) /dx = 1/x

මෙම සූත්‍රය ඉතාම සරලයි. යම් පදයක e-පාදයේ ලඝුගණකය අවකලනය කරන විට, පිළිතුර ලෙස ලැබෙන්නේ එම පදයේ ගුණිත ප්‍රතිලෝමයයි (එනම්, “එක යට සංඛ්‍යාව"). උදාහරණයක් බලමු. ln(x2) හි අවකලනය සොයන්න.

මෙයද ශ්‍රිතයක ශ්‍රිතයකි. පළමුව අභ්‍යන්තර ශ්‍රිතයේ අවකලනය (dx2/dx) සොයමු. එය 2x වේ. ඉන්පසු භාහිර ශ්‍රිතයේ අවකලනය (y') සොයමු. එය 1/x2 වේ. එවිට අවසාන පිළිතුර වන්නේ (2x).(1/x2) = 2x/x2 = 2/x වේ.

5 d loga(x)/dx = 1/(x.ln(a))

මෙය ඉහත d ln(x)/dx = 1/x යන්නෙහිම අනෙක් සූත්‍රයයි. e පාදයේ ලඝුගණකය බලන විට එම සූත්‍රය යොදන අතර, මෙම සූත්‍රය යොදන්නේ වෙනත් ඕනෑම පාදයකින් ගත් ලඝුගණකයක් අවකලනය කරන විටයි.

බලන්න ඕනෑම පාදයක ලඝුගණකය අවකලනය කරන විට ලැබෙන පිළිතුරෙහි e පාදයේ ලඝුගණකය අවකලනය කරන විට ලැබෙන පිළිතුරෙහි වෙනස. රටාවක් එතැන ඇත. ඕනෑම පාදයක ලඝු ඇති අවස්ථාවේදී ln(a) නම් නියත පදයෙන් හරය ගුණ කර ඇත.

ඇත්තටම e පාදයේ ලඝු අවකලනය කරන සූත්‍රය පවා මෙම සූත්‍රයෙන් සාධනය කළ හැකියි. මෙම සූත්‍රයෙහි a යන්නට e ආදේශ කර සුලු කරන්නට විතරයි තිබෙන්නේ එය සාධනය කිරීමට.

d loga(x)/dx = 1/(xln(a)) → d loge(x)/dx = 1/(xln(e)) = 1/x(1) = 1/x

6. ත්‍රිකෝණමිතික (trigonometric) අනුපාතවල අවකලනයන්.

i. d sin(x)/dx = cos(x)
ii. d cos(x)/dx = -sin(x)
iii. d tan(x)/dx = sec2(x)
iv. d sec(x)/dx = sec(x).tan(x)
v. d csc(x)/dx = -csc(x).cot(x)
vi. d cot(x)/dx = -csc2(x)

උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. පහත උදාහරණ දෙකම ශ්‍රිතයක ශ්‍රිත වේ.

d sin(2x3)/dx = (6x2).(cos(2x3)) = 6x2cos(2x3)

d tan(3y)/dy = (3).(sec2(3y)) = 3sec2(3y)


ඉහත සූත්‍රවලින් කිහිපයක් සාධනය කරමු. පළමුව සයින් සූත්‍රය සාධනය කරමු.

f(x+x) – f(x) = sin(x+x) – sin(x)
= sin(x)cos(x) + cos(x)sin(x) – sin(x)

[f(x+x) – f(x)]/x = [sin(x)cos(x) + cos(x)sin(x) – sin(x)]/x

 
දැන් අපි ටෑන් ශ්‍රිතයේ අවකලනය සිදු කරන අයුරු බලමු.7. ත්‍රිකෝණමිතික (trigonometric) ප්‍රති-අනුපාතවල අවකලනයන්.
   Comments

 1. 1. dxn/dx = nxn-1 pramuuladarma walin awakalanaya karala pennanna puluwanda. mata eeka tikak patalili sahagathayi. saadhanaye anthima piyawara 3 tikak wisthara karannaa.... mata ee tika theren na.

  ReplyDelete
  Replies
  1. hm... pramuladarma walin avakalanaya karana kota hama thissema liyana swarupaya thamai lim Δx->0 [f(x+Δx) - f(x)]/Δx yanna. ithin ema suthraya liya adesha kara sulu kirima kara balanna.

   lim Δx->0 [f(x+Δx) - f(x)]/Δx

   lim Δx->0 [(x+Δx)^n - x^n]/Δx

   =lim Δx->0 [x^n + ax^n-1(Δx) + bx^n-2 (Δx)^2 + cx^n-3 (Δx)^3 + ... + yx(Δx)^n-1 + z(Δx)^n - x^n]/Δx
   (sangunaka pada man a,b,c,...,y,z lesa gena atha prakasaya ketiyen pahasuwen liweema sandaha)

   =lim Δx->0 [ax^n-1(Δx) + bx^n-2 (Δx)^2 + cx^n-3 (Δx)^3 + ... + yx(Δx)^n-1 + z(Δx)^n]/Δx

   =lim Δx->0 [ax^n-1 + bx^n-2 (Δx) + cx^n-3 (Δx)^2 + ... + yx(Δx)^n-2 + z(Δx)^n-1]

   = ax^n-1 + bx^n-2 (0) + cx^n-3 (0)^2 + ... + yx(0)^n-2 + z(0)^n-1]
   = ax^n-1

   prakashaya dik wena nisa man sangunaka pada a,b,c,...y,z lesa gatthath ema sangunaka pada n asrayen pawasiya hakiy. pascal thrikonaya ho wenath kramayakin (sadarana bahupada prakasaya liyaa) e baw pahasuwenma penewi. e anuwa, a=n ve. ewita

   ax^n-1 = nx^n-1

   Delete
 2. sthuthi :)

  mata pramuuladarma walin awakalanaya therenawaa. habayi ee saamya pramuuladarma walin oppu kiriima thamayi theeren naththee. man eeka awakalanaya kalee wena widihakata. ekata wada obe kramaya pahaasui. namuth mata theren naththe oba

  lim Δx->0 [(x+Δx)^n - x^n]/Δx

  =lim Δx->0 [x^n + ax^n-1(Δx) + bx^n-2 (Δx)^2 + cx^n-3 (Δx)^3 + ... + yx(Δx)^n-1 + z(Δx)^n - x^n]/Δx

  kiyaa liiwee ayi kiyaa. ee piyawara pahadili karannakoo...

  mn ee saamya sadanaya kirima igenagaththee

  {man delta x wa Ax kiyala pennannam}

  y=x^n ----(1)
  Y+Ay= (x+Ax)^n -----(2)
  (2)-(1)
  dy/dx = lim [Ax->0 (x+Ax)^n-x^n]/Ax
  = lim x+Ax->x [Ax->0 (x+Ax)^n-x^n]/(x+Ax)-x
  siimaa prameeya anuwa ;
  dy/dx = nx^n-1

  kiyalayi man igenagaththee. mata ee sima prameya saadanaya karala pennanna puluwanda?

  ReplyDelete
  Replies
  1. obata dan nam thiyenne avakalanaya gataluwak neme, sarala veeja ganitha gataluwak... (a+b)^2 = (a+b)x(a+b) = a^2 + 2ab + b^2 neda? e widiyatama (a+b)^3 = (a+b)x(a+b)x(a+b) = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 neda? elesema 4 vani balaya, 5 vani balaya aadi lesa "n" vani balaya uwath dakwiya hakiyne. ithin (x+Δx)^n yanu (a+b)^n vani prakasayak. eya prasaranaya kalaama x^n + ax^n-1(Δx) + bx^n-2 (Δx)^2 + cx^n-3 (Δx)^3 + ... + yx(Δx)^n-1 + z(Δx)^n labenawa. meda "..." lesa thith godak (ema thith goda english walin ellipsis kiya sinhalen ලුප්තය kiya hadinviya hakiy mata mathaka vidiyata)... in kiyanne thawath dewal (pada) thibena bawai. man hithanne oba ge gena dannawa. (a+b)^n akaaraye ganitha prakasa bahupada prakasha lesa hadin wenawa... e gena thawath tikak igena ganna :)

   oba liya thibenneth man liyapu ekamai... oba liyapu kramen (2) - (1) kiyanne (x+Δx)^n - x^n yannamai. lim (x+Ax) -> x yannen adahas wenne Ax->0 yannama neda (Ax binduwa unama x+Ax = x wenawane)?

   Delete
 3. sthuthii...��

  mn ee gana soyaa baluwaa. oba a,b,...,z lesa handinwuu sangunaka pada monawaada? mn hithanne ewa n,n-1,n-2,...,1,0 wiya yuthuyi.

  hikiz... mn adahas kalee eeka neweyii...x=0 nm itin x+y=y kiyaa nodanne kawda?..��

  mn kiwwe mokakhari siima sambanda prameeyak thiyenawada kiyaa Lim y->0 y^n-x^n]/y-x = nx^n-1 kiyaa. mata eeka hambunaa obe pothaka thibii...�� eeka saadanaya karala pennanna puluwanda kiyalaa thamayi ,ama oben ahuweee...........

  ReplyDelete
  Replies
  1. sangunaka pada obata kamathi nirupana kramayakin dakwiyak hakiy... ithin mama sarala kramayak wana, a,b,c aadi lesa english letters bawitha kala... ema sangunakama kamathi nam අ, ආ, ඇ aadi lesa sinhala akurin ho α,β,γ,θ aadi lesa greek akurin ho wenath onama sanketha kramayakin dakwiya hakiy... ewa hudu sanketha pamani... ithin oba kiyu lesa ema sangunaka pada n1, n2, n3 aadi lesa ho a1, a2, a3 (mehi 1, 2, 3 aadi ilakkam yatakuru (enam kudaa akuru) lesa samanyen thabenawa... eheth me comment box eke yatakuru dakwanna amarui) aadi lesa dakwiya hakiy.

   oba mulinma ahapu prasne uda thiyenawane... ekata man uttharayak deela thiyenawa... dewaniyata deela thiyena uttharaya oba dewaniyata ahapu prasneta... oba dan ahana "Lim y->0 y^n-x^n]/y-x = nx^n-1 " yanna meeta kalin oba ahala na... mama ehema ekak kohewath liyalath na... obe comment uda thiyenawane... kiyawala balanna...

   igena ganna kota tharka karamin igena ganna eka hondai... eheth thaman adahas kala de hariyata kiyannath purudu puhunu wenna... awankawa adahas prakasa karannath purudu wenna...

   Delete
 4. aa thawa deyak e kiyanne mokadda ? kohomada ee niyathaya hadaaganne ? ("pi" wa C/d walin hadagaththa wagee) log e padayata x wa ln x kiyaa handunwannee ai ? (ai eyata witharak special?)

  ReplyDelete
  Replies
  1. me gena itha honda lipiyak wikipedia eke thiyenawa... https://en.wikipedia.org/wiki/E_(mathematical_constant)

   ema niyathayath ahamben soya gath ekak. (1+1/n)^n yana ganitha prakaasaye "n" padaye agaya ananthaya karaa yana wita ema prakasaye agaya abisaari wenawa (e kiyanne 2.8183...vani agayakata enna enna lan wenawa). ganitha ha widyawa thula swabawayenma mema niyatha padaya muna gahenawa... vidyawa kramayen igena ganna vita e e thanwaladi obatama eya muna gasewi... eha swabawayenma mathu wanawa (kawruth onakamin ema niyatha padaya yoda gannawama nemei). eeta hethuwa ema niyatha padayath swabawikawa pawathina darmathaawak (hariyata skandayak thiyenawa wita ethana newtonta anuwa guruthwakarasanayak ho einsteinta anuwa awakasa kaala vakrathawak thiyennaa se).

   e niyathaya paadaya karagen lagu (log) sewiya hakiy (atthatama onama paadayakin lagu sewiya hakiyne; namuth bahuwlawama 10 paadaya, 2 paadaya, e paadaya thamai yoda ganne). ithin log_e(x) yanna nitharama bawitha wena nisa eya ketiyen ln(x) lesa liyannath sammatha kara gattha... ekata wisesa rupayak labee thiyenne eya etharam wedagath ho nithara bawitha wena nisai...

   Delete

Post a Comment

Thanks for the comment made on blog.tekcroach.top

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

මෙම පොත (පාඩම් මාලාව) පරිශීලනය කිරීමට ඔබට එදිනෙදා සිංහල භාෂාව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව හා සාමාන්‍ය බුද්ධිය පමණක් තිබීම අවම සුදුසුකම ලෙස මා සලකනවා.  තවද, ඇසෙන පරිදි ඉංග්‍රීසි අකුරින් ලිවීමට හැකිවීම හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවීමට හැකි නම්, ඔබට මෙතැන් සිට මෙම පාඩම් මාලාව කියවා ඉගෙන ගත හැකිය.  ඔබට එසේ ඉංග්‍රීසි කියවීම හා ලිවීම ගැන දැනීමක් දැනටමත් නොමැත්තේ නම්, කරුණාකර මෙ‍ම පොතෙහි “අතිරේකය - 1 ”  බලා පළමුව එම හැකියාව ඇති කරගන්න.  තවද, හැකි පමණ ඉංග්‍රීසි වචනද පාඩම් කරගන්න. ඔබ හිතවතෙකුගේ නිවසකට හෝ වෙනත් පිටස්තර තැනකට යන විටෙක හැසිරෙන්නේ ඔබට අවශ්‍ය විදියටම නෙමේ නේද?  එනම්, පිට නිවසකට ගිය විට අහවල් පුටුව තිබෙන තැන හරි නැහැ, අහවල් එක මෙහෙම තිබෙන්නට ඕනෑ ආදී ලෙස ඔවුනට පවසන්නේ නැහැ, මොකද අප සිටින්නේ අනුන්ගේ තැනක නිසා.  එලෙසම, ඉංග්‍රීසි භාෂාව යනු සිංහල නොවේ.  ඔබ කැමැති වුවත් නැතත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේදීද අප ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ රීති හා රටා එපරිද්දෙන්ම උගත යුතුය.  එනම්, සෑම සිංහල වගන්ති රටාවක්ම ඉංග්‍රීසියට ඔබ්බන්නට නොව, ඉංග්‍රීසියේ ඇති රටා ඔබ දන්නා සිංහල භාෂාව තුළින් ඉගෙනීමට උත්සහ කළ යුතුය. 

කතාවක් කර පොරක් වන්න...

කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුල අඩුම වශයෙන් එක් වතාවක් හෝ කතාවක් පිරිසක් ඉදිරියේ කර තිබෙනවාට කිසිදු සැකයක් නැත. පාසැලේදී බලෙන් හෝ යම් සංගම් සැසියක හෝ රැස්වීමක හෝ එම කතාව සමහරවිට සිදු කර ඇති. පාසලේදී කතා මඟ හැරීමට ටොයිලට් එකේ සැඟවුනු අවස්ථාද මට දැන් සිහිපත් වේ. එහෙත් එදා එසේ කතා මඟ හැරීම ගැන අපරාදේ එහෙම කළේ යැයි අද සිතේ. යහලුවන් ඉදිරියේ "පොර" වෙන්න තිබූ අවස්ථා මඟ හැරුණේ යැයි දුකක් සිතට නැඟේ. ඇත්තටම කතාවක් කිරීම "පොර" කමකි. දක්ෂ කතිකයන්ට සමාජයේ ඉහල වටිනාකමක් හිමි වේ. පාසැලේදී වේවා, මඟුලක් අවමඟුලක් හෝ වෙනත් ඕනෑම සමාජ අවස්ථාවකදී වේවා දේශපාලන වේදිකාව මත වේවා කතාවක් කිරීමේදී පිලිපැදිය යුත්තේ සරල පිලිවෙතකි. එහෙත් එම සරල පිලිවෙත තුල වුවද, තමන්ගේ අනන්‍යතාව රඳවන කතාවක් කිරීමට කාටත් හැකිය. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයා වෙනස් වේ. එම වෙනස ප්‍රසිද්ධ කතා (public speaking) තුලද පවත්වාගත හැකිය. මේ ගැන මට ලිපියක් ලියන්නට සිතුනේ මාගේ මිතුරෙකුට ප්‍රසිද්ධ කතාවක් කිරීමට අවශ්‍ය වී, ඒ ගැන මේ ළඟ දවසක අප පැයක් පමණ සිදු කළ සංවාදයක් නිසාය. මා ප්‍රසිද්ධ දේශකයකු නොවුණත් මේ විෂය සම්බන්දයෙන් පාසැල් කාලයේ සිටම පත

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

මූලික ඉංග්‍රීසි ලිවීම හා කියවීම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවන්නේ කෙසේද?  ඉංග්‍රීසිය ඉගෙනීමට පෙර ඔබට මෙම හැකියාව තිබිය යුතුමය.  එය එතරම් අපහසු දෙයක්ද නොවේ.  ඔබේ උනන්දුව හොඳින් ‍තිබේ නම්, පැය කිහිපයකින් ඔබට මෙම හැකියාව ඇති කර ගත හැකිය.  මුල සිට පියවරෙන් පියවර එය උගන්වන්නම්.   මුලින්ම මිනිසා භාෂාවක් භාවිතා කළේ ශබ්දයෙන් පමණි.  එනම් ලිඛිත භාෂාව ඇති වූයේ පසු කාලයකදීය.  කටින් නිකුත් කරන ශබ්ද කනින් අසා ඔවුන් අදහස් උවමාරු කර ගත්තා.  පසුව ඔවුන්ට වුවමනා වුණා මෙම ශබ්ද කොලයක හෝ වෙනත් දෙයක සටහන් කර ගන්නට.  ඒ සඳහායි අකුරු නිර්මාණය කර ගත්තේ.  එම අකුරු නියෝජනය කරන්නේ ශබ්දයි .  මෙසේ මූලික අකුරු කිහිපයක් ඔවුන් එක එක භාෂාව සඳහා නිර්මාණය කර ගත්තා.  ඉංග්‍රීසියේදී මෙලෙස මූලික අකුරු 26ක් ඇත.   එය ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ලෙස හැඳින් වෙනවා. අප ඉගෙන ගත යුත්තේ මෙම අකුරු මඟින් නියෝජනය කෙරෙන ශබ්ද මොනවාද යන්නයි.  එවිට ඔබට ඉංග්‍රීසි ලිවීමට හා කියවීමට හැකි වෙනවා.  ඊට පෙර අප අකුරු 26 දැනගත යුතුයි.  එම අකුරු 26 පහත දක්වා ඇත.  ඉංග්‍රීසියේදී සෑම අකුරක්ම “සිම්පල්” හා “කැපිටල්” ලෙස දෙයාකාර

දෛශික (vectors) - 1

එදිනෙදා ජීවිතයේදිත් විද්‍යාවේදිත් අපට විවිධාකාරයේ අගයන් සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වෙනවා . ඉන් සමහරක් නිකංම සංඛ්‍යාවකින් ප්‍රකාශ කළ හැකි අගයන්ය . අඹ ගෙඩි 4 ක් , ළමයි 6 දෙනෙක් ආදී ලෙස ඒවා ප්‍රකාශ කළ හැකියි . තවත් සමහර අවස්ථාවලදී නිකංම අගයකින් / සංඛ්‍යාවකින් පමණක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි දේවල් / රාශි (quantity) හමු වේ . මෙවිට “මීටර්” , “ තත්පර” , “ කිලෝග්‍රෑම්” වැනි යම් ඒකකයක් (unit) සමඟ එම අගයන් පැවසිය යුතුය ; නැතිනම් ප්‍රකාශ කරන අදහස නිශ්චිත නොවේ . උදාහරණයක් ලෙස , “ මං 5 කින් එන්නම්” යැයි කී විට , එම 5 යනු තත්පරද , පැයද , දවස්ද , අවුරුදුද ආදි ලෙස නිශ්චිත නොවේ . මේ දෙවර්ගයේම අගයන් අදිශ (scalar) ලෙස හැඳින්වේ . අදිශයක් හෙවත් අදිශ රාශියක් යනු විශාලත්වයක් පමණක් ඇති දිශාවක් නැති අගයන්ය . ඔබේ වයස කියන විට , “ උතුරට 24 යි , නැගෙනහිරට 16 යි” කියා කියන්නේ නැහැනෙ මොකද දිශාව යන සාධකය / කාරණය වයස නමැති රාශියට වැදගත්කමක් නැත . එහෙත් සමහර අවස්ථා තිබෙනවා අගයක් / විශාලත්වයක් (magnitude) මෙන්ම දිශාවක්ද (direction) පැවසීමට සිදු වන . මෙවැනි රාශි දෛශික (vector) ලෙස හැඳින්වේ . උදාහරණයක් ලෙස , ඔබ යම් “බලයක්

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

ඉංග්‍රිසි බස ඉගැනීමේදී වචන කොපමණ උගත යුතුද, එම වචන මොනවාදැයි බොහෝ දෙනෙකුට මතුවන ගැටලුවක් වන අතර, බොහෝ දෙනා ඊට විවිධ පිලිතුරුද සපයා ඇත. මේ ගැන හොඳින් පරීක්ෂණය කර ඇමරිකානු ආයතනයක් විසින් වචන 5000ක ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම ලැයිස්තුව මා කෙටස් දෙකකට (දිගු වැඩි නිසා) සිංහල තේරුම්ද සහිතව ඉදිරිපත් කර ඇත. (මේවා සැකසුවත් සෝදුපත් බලා නැති නිසා සුලු සුලු දෝෂ සමහරවිට තිබිය හැකිය). පහත ලැයිස්තුවේ වචන 2500ක් ඇත.    Word    තේරුම        be    ඉන්නවා    and    හා    of    ගේ    in    තුල    to    ට    have    තියෙනවා    to    ට    it    ඒක, ඌ    I    මම    that    ... කියලා, ඒ/අර, ඒක/අරක    for    සඳහා    you    ඔබ, ඔබලා    he    ඔහු    with    සමඟ    on    මත    do    කරනවා, "මෙව්ව කරනවා"    say    කියනවා    this    මේ, මේක    they    උන්, ඒවා, ඒගොල්ලෝ    at    දෙස, අසල    but    නමුත්    we    අපි    his    ඔහුගේ    from    සිට, ගෙන්    not    නැහැ    by    විසින්, මඟින්    she    ඇය    or    හෝ, හෙවත්    as    විට, නිසා, වශයෙන්    what    මොකක්ද,