Skip to main content

දෛශික (vectors) - 4

දෛශික අවකලනය

දෛශික රාශි මත අවකලනය (differentiation) සිදු කළ හැකියි. ඇත්තටම අවකලනය (හෝ අනුකලනය) සිදු කරන්නේ නිකංම රාශියක් (දෛශික හෝ අදිශ) මත නොව, එම රාශිය ඇතුලත් ශ්‍රිතයක් (function) මතයි. එනිසා දෛශික ඇතුලත් ශ්‍රිත ගැන මුලින්ම දත යුතුය.

ඔබ දන්නවා ශ්‍රිතයක් කියන්නේ ස්වායත්ත විචල්‍ය එකක් හෝ කිහිපයක් ඇතුලත් පහත ආකාරයේ ගණිතමය ප්‍රකාශවලටයි. ශ්‍රිතය නම් කරන්නේ y, t, s වැනි අකුරකින් හෝ f(x), f(x,y), g(t) වැනි නිරූපණ ක්‍රමයකිනි. මෙම නමට පරායත්ත විචල්‍ය (dependent variable) කියා කියනවා (=ට දකුණු පස ඇති ප්‍රකාශය තනි අගයක් බවට සුලු වී මෙම පරායත්ත විචල්‍යයේ අගය බවට පත් වේ). f(x) වැනි නිරූපණ ක්‍රමය නිකංම ඉංග්‍රිසි අකුරකින් නම් කරනවාට වඩා යෝග්‍ය වේ මොකද එහි වරහන් තුල ශ්‍රිතයේ තිබෙන ස්වායත්ත විචල්‍ය (independent variable) සියල්ල නම් කරනවා.

f(x) = x2 + 3x - 2
y = 2x4 - x + 54
f(x,y) = x2 - 3xy + y3

අප දෛශික ශ්‍රිතයක් (vector function හෝ vector-valued function) යනුවෙන් සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ පරායත්ත විචල්‍යය දෛශික රාශියක් වන අවස්ථාවයි (එම ශ්‍රිතයේ ස්වායත්ත විචල්‍යයන් අදිශ හෝ දෛශික විය හැකිය). පහත ආකාරයට එවැනි ශ්‍රිතයක් නිරූපණය කෙරේ. දෛශික බව හැඟවීමට සුපුරුදු උපක්‍රමයක් ශ්‍රිතය හඟවන අක්ෂරය මත යොදන්න. පළමු පේලියේ තිබෙන්නේ අදිශ ස්වායත්ත විචල්‍ය වන අවස්ථාවක් වන අතර, දෙවැනි පේලියේ තිබෙන්නේ දෛශික ස්වායත්ත විචල්‍යයක් සහිත අවස්ථාවයි.

a = F(x) හෝ a = F(x)
a = F(R) හෝ a = F(R)

සාමාන්‍යයෙන් ඔබ ශ්‍රිත ලෙස ඉගෙන ගෙන තිබෙන්නේ ස්වායත්ත විචල්‍ය මෙන්ම පරායත්ත විචල්‍යයද අදිශ වන අවස්ථාය. ඒවා අදිශ ශ්‍රිත (scalar function හෝ scalar-valued function) යටතට වැටේ. ඇත්තටම අදිශ ශ්‍රිතයක ස්වායත්ත විචල්‍යද අදිශ හෝ දෛශික විය හැකිය. එවැනි ශ්‍රිත පහත ආකාරයට ලිවිය හැකිය.

a = F(x) හෝ a = F(x)
a = F(R) හෝ a = F(R)

දෛශික ශ්‍රිත අවකලනය කරන ආකාරය සාමාන්‍ය (එනම් අදිශ ශ්‍රිත අවකලනය කිරීම) ආකාරයටම සිදු වේ (පහත දැක්වෙන ලෙසට). බලන්න අවකලන සූත්‍රයේ කිසිදු වෙනසක් නැහැනෙ. ඇත්තටම අවකලනය සඳහා යොදා ගන්නා සෑම නිරූපණය ක්‍රමයක්ම මෙහිදී වලංගු වන අතර, දෛශික බව හැඟවීමට සුදුසු උපක්‍රමයක් පමණයි අමුතුවෙන් යෙදීමට අවශ්‍ය වන්නේ (අක්ෂරය තද කිරීම හෝ ඊට උඩින් ඉරි කැබැල්ලක් යෙදීම වැනි).

සටහන

කලනය

කලනය (calculus) ප්‍රධාන කොටස් දෙකකි - අවකලනය හා අනුකලනය. අවකලනය හා අනුකලනය යනු එකතු කිරීම, බෙදීම වැනිම තවත් ගණිත කර්ම දෙකකි. එකතු කිරීමට අඩු කිරීම පවතින්නා සේ, ගුණ කිරීමට බෙදීම පවතින්නා සේ, අවකලනයට අනුකලනය පවතී (එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ ගණිත කර්ම ගණිතයේ තිබෙනවානෙ). එහෙත් එකතු කිරීම, ගුණ කිරීම ආදි ගණිත කර්මවලට වඩා කලන ගණිත කර්ම සංකීර්ණ හා අපහසු වේ.

අවකලනයේදී සිදු කරන්නේ දෙන ලද ශ්‍රිතයක් එහි ඇති යම් ස්වායත්ත විචල්‍යයකට සාපේක්ෂව විචලනය වන සීඝ්‍රතාව(rate of change) ගණනය කිරීමයි. උදාහරණයක් ලෙස, කාලයට සාපේක්ෂව යමක් ගමන් කරන දුර වෙනස් වීමේ සීඝ්‍රතාව යනු එහි වේගයයි (තත්පරයට කොච්චර මීටර් ගණනක වේගයෙන් යන්නේද කියන එක). ඒ කියන්නේ දුර යන (පරායත්ත) විචල්‍යය, කාලය යන (ස්වායත්ත) විචල්‍යයට සාපේක්ෂව වෙනස් වීමේ සීඝ්‍රතාව සෙවිය හැකියි අවකලනයෙන්. අවකලන ගණිත කර්මය පහත ස්වරූපයෙන් ලියයි.

ඉහත dF(t)/dt යන අවකලන නිරූපණය ශබ්ද කරන්නේ "t විෂයෙන් F ශ්‍රිතය අවකලනය කිරීම" යනුවෙනි (Differentiation of F of t with respect to t). මෙහි "අහවල් විෂයෙන්" යනු "අහවල් දේට සාපේක්ෂව" කියන එකම තමයි.

අවකලනය යනු තනි ගණිත කර්මයක් වුවත්, එය සුලු කරන විධික්‍රම ගණනාවක්ම තිබේ. ඒවා අවකලන සාම්‍යයන් (differentiation identities) ලෙස හැඳින් වේ. සාම්‍යයක් යනු යම් සුලු කිරීමක් කිරීමට ඇති තවත් ක්‍රමයකි; බොහෝවිට මෙම අනෙක් ක්‍රමය වඩා පහසුය. එකතු කිරීම, වැඩි කිරීම වැනි ගණිත කර්ම සරල වැඩි නිසා ඒ සඳහා සාම්‍යයන්වල අවශ්‍යතාවක් නැත.

එම සාම්‍යයන් කටපාඩම් කළ විට ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් අවකලනය සිදු කළ හැකිය. එම සාම්‍යයන් අතර ඉතා වැදගත් සාම්‍යයකි පහත දැක්වෙන දාම රීතිය (chain rule). මෙම ප්‍රකාශය ඔබට ඕනෑ තරම් දිගු කරගෙන යා හැකියි එම රටාව අනුගමනය කරමින් (රටාව පැහැදිලි වීම පිනිස වර්ණ කර ඇත).

රක් අවකලනය කළ පසු ලැබෙන පිලිතුරද ශ්‍රිතයක් නම්, නැවත එය එම විෂයෙන්ම අවකලනය කළ හැකියි. එකම විෂයෙන් දෙවැනි වරටත් අවකලනය කිරීම d2F(t)/dt2 ලෙසද, තෙවැනි වරටත් අවකලනය කිරීම d3F(t)/dt3 ලෙසද ආදි වශයෙන් නිරූපණය කළ හැකිය.

යම් ශ්‍රිතයක් අවකලනය කළ හැක්කේ වරකට එක් විෂයකින් පමණි. එනිසා, යම් ශ්‍රිතයක් තුල ස්වායත්ත විචල්‍යයන් කිහිපයක් ඇති විට මෙය විශේෂත්වයක් ඇති කරනවා. එහිදී ස්වායත්ත විචල්‍ය කිහිපයෙන් තමන්ට අවශ්‍ය විචල්‍යයක් විෂය කොට ගෙන අවකලනය සිදු කරනවා. මෙවිට අවකලනය "පාර්ශ්වික අවකලනය" (partial differentiation) ලෙස හඳුන්වනවා. එය සංඛේතවත් කරන්නේ පහත ආකාරයටයි. මෙහි පළමු ප්‍රකාශයේදී පාර්ශ්වික අවකලනය සිදු කරන්නේ x විෂයෙන් වන අතර, දෙවැනි ප්‍රකාශයේදී පාර්ශ්වික අවකලනය සිදු කරන්නේ y විෂයෙනි.

පාර්ශ්වික අවකලනයක් සාමාන්‍ය (පූර්ණ) අවකලනයක් බවට පත් කළ හැකියි පහත සූත්‍රයෙන්. මේ සඳහා ශ්‍රිතයේ ඇති ස්වායත්ත විචල්‍ය තවත් විචල්‍යයක ශ්‍රිත ලෙස කටයුතු කළ යුතුය (පහත ප්‍රකාශයේදී x, y, z යන u ශ්‍රිතයේ විචල්‍ය 3ම නැවතත් t විචල්‍යයේ ශ්‍රිත වේ). විචල්‍යක් තුල විචල්‍යයක් ලෙස ක්‍රියා කරන පදය පරාමිතිය (parameter) ලෙස හඳුන්වමු (ඒ අනුව t යනු පරාමිතියයි). දාම රීතිය මෙහි යොදා ගෙන තිබේ. මෙහි u යනු විචල්‍ය කිහිපයක ශ්‍රිතයකි; විචල්‍ය ගණන ඕනෑම ගණනක් විය හැකියි (පහත ප්‍රකාශයේදී විචල්‍ය 3ක් ඇත). එවිට එම ශ්‍රිතය පළමුව එක් විචල්‍යයකින් පාර්ශ්වික අවකලනය කරයි (u/x). ඉන්පසු, එම ස්වායත්ත විචල්‍ය පරාමිතියෙන් අවකලනය කර (dx/dt), මීට පෙර ලැබුණු අගය සමඟ ගුණ කළ යුතුය ((u/x).(dx/dt)). මෙලෙසම අනෙක් විචල්‍යවලටත් සිදු කර, ඒවා සියල්ල එකතු කළ විට ලැබෙන අගය මුල්ම ශ්‍රිතය කෙලින්ම පරාමිතියෙන් අවකලනය කර ලැබෙන අගයට සමාන වන බවයි මෙම සූත්‍රයෙන් කියන්නේ. විචල්‍ය ගණනට සමාන (u/x).(dx/dt) වැනි කොටස් ගණනක් පවතීවි.

යම් කිසි නියත පදයක් ඕනෑම විෂයකින් අවකලනය කළ විට පිලිතුර ශූන්‍ය වේ. එලෙසම, ස්වායත්ත විචල්‍ය එකක් හෝ කිහිපයක් සහිත යම් ශ්‍රිතයක් එම ශ්‍රිතයේ නැති විචල්‍යයකින් අවකලනය කළොත්, එවිටද ශ්‍රිතය එම විෂය/විචල්‍යය මත රඳා නොපවතින නිසා, නියත පදයක් අවකලනය කරන විට මෙන්ම ශූන්‍ය වේ.

අනුකලනය යනු අවකලනයේ විරුද්ධ ක්‍රියාවයි. එනම් යම් ශ්‍රිතයක් අවකලනය කිරීමෙන් පසු ලැබෙන පිලිතුර අනුකලනය කළ විට නැවත ලැබෙන්නේ මුල් ශ්‍රිතයයි. අනුකලනයද තනි ගණිත කර්මයක් වුවත් විවිධ ස්වරූපයේ ශ්‍රිතවලට එය සිදු කරන විට පහසුවෙන් සුලු කිරීම පිනිස අනුකලන සාම්‍යයන් සාදා ගෙන තිබේ. පහත දැක්වෙන්නේ අනුකලනය ලියන ස්වරූපයයි. එය ශබ්ද කරන්නේ "t විෂයෙන් F ශ්‍රිතය අනුකලනය කරනවා" කියාය. dt ආදි ලෙස දක්වන්නේ විෂය පදයයි (t).

අනුකලනය කළ පසු ලැබෙන්නේ ශ්‍රිතයකි. එම ශ්‍රිතය නැවත එම විෂයෙන්ම හෝ වෙනත් විෂයකින් අනුකලනය කළ හැකියි. එලෙස නැවත නැවත අනුකලනය කළ හැකියි. අනුකලනය කරන වාර ගණනට සමාන ගණනක් අනුකල සංඛේතයද විෂය පදද තිබිය යුතුය. පහත නිරූපණ බලන්න. පාර්ශ්වික අවකලනයට අනුරූපව පාර්ශ්වික අනුකලනය කියා දෙයක් අමුතුවෙන් අවශ්‍ය නැති බව පේනවා නේද?

අනුකලනයේ විශේෂිත ස්වරූපයක් තිබෙනවා නිශ්චිත අනුකලනය (definite integration) නමින්. එහිදී සාමාන්‍ය පරිදි අනුකලනය ශ්‍රිතය (එය F(t) යැයි සිතමු) මත සිදු කර, ඉන්පසු පිලිතුර ලෙස ලැබෙන ශ්‍රිතයේ (f(t) යැයි කියමු) ස්වායත්ත විචල්‍යයට (t යැයි සිතමු) දෙන ලද යම් අගයක් (b යැයි එම අගය නම් කරමු) ආදේශ කර එම ශ්‍රිතය නිශ්චිත අගයක් (f(b)) බවට පත් කර ගනී. නැවතත් එම පිලිතුරු ශ්‍රිතයට දෙන ලද තවත් අගයක් (a ලෙස එය නම් කරමු) ආදේශ කර ශ්‍රිතය නැවතත් තවත් අගයක් (f(a)) බවට පත් කර ගනී. දැන් මෙම දෙවැනියට ලැබුණු අගය පළමුවෙන් ලැබුණු අගයෙන් අඩු කරන්න. එච්චරයි. මෙම ක්‍රියා දාමය සම්මත ආකාරයෙන් සංක්ෂිප්තව ඉදිරිපත් කරන්නේ පහත ආකාරයටයි (ඒ කියන්නේ පහත දැක්වෙන්නේ නිශ්චිත අනුකලනයේ නිර්වචනයයි).

අවකලනය හා අනුකලනය ගැන හොඳ දැනුමක් තිබිය යුතුයි දෛශික කලනය (vector calculus) ගැන ඉගෙන ගන්නට නම්. ඉහත සිදු කළේ සුලු මතක් කිරීමක් පමණි.

දෛශික අවකලනයකට උදාහරණයක් බලමු. යම් අංශුවක් R නම් පථයක් ඔස්සේ ගමන් කරනවා යැයි සිතමු. එම පථය නිශ්චිතව R = (t2 + 3t)i + (t-5)j + t3k ලෙස දී ඇතැයි සිතන්න. මෙහි t යන ස්වායත්ත විචල්‍යය කාලය නියෝජනය කරනවා නම්, එම t (කාලය) විෂයෙන් එම පථය අවකලනය කරන්න. පථයක් යනු දුරකි/විස්ථාපනයකි. යම් විස්ථාපනයක් කාලය විෂයෙන් අවකලනය කරන විට (එනම් විස්ථාපනය කාලයෙන් බෙදන විට), අපට ලැබෙන්නේ ප්‍රවේගයකි.

සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන අවකලන සාම්‍යයන් ගණනාවක්ම දෛශික අවකලනයේදිත් භාවිතා කළ හැකිය. මා ඒවා පහත දක්වා තිබෙනවා. මෙම සාම්‍යයන් තුල F, G, H යනු දෛශික ශ්‍රිතද, θ යනු සාමාන්‍ය/අදිශ ශ්‍රිතයක්ද වේ. c හා t යනු අදිශ රාශි වේ.

දෛශික ගුණාකාරය (3), අදිශ ගුණිතය (4), දෛශික ගුණිතය (5) යන අවස්ථා 3 සඳහාම සාම්‍යයන් ඇති අතර එහි එකම පොදු රටාව ඇත. දෛශිකයක් තවත් දෛශිකයකින් බෙදිය නොහැකි නිසා දෛශික අනුපාතයක් (හෙවත් බෙදීමක්) සඳහා සාම්‍යයක් ලිවිය නොහැකිය. එහෙත් දෛශිකයක් අදිශයකින් බෙදිය හැකි නිසා ඊට සාම්‍යයක් ඇත (6). වකලනයේදී විෂය (හරය ලෙස පවතින කොටස) දෛශික විය නොහැකිය මොකද මොනම ක්‍රමයකින්වත් දෛශිකයක් හරය ලෙස පැවතිය නොහැකි නිසා.

ඉහත සාම්‍යයන් යොදා ගෙන අපි උදාහරණයක් බලමු. a = 2p i + 4p j - p2 k, හා b = sin(p) i + cos(p) යන දෛශික දෙකෙහි තිත් ගුණිතය p විෂයෙන් අවකලනය කරන්න. අවශ්‍ය නම්, පළමුව දෛශික දෙක තිත් ගුණිතය සිදු කර, එය අවකලනය කළ හැකියි. මෙවිට අවකලන සාම්‍යයක් යොදා ගැනීමට අවශ්‍ය නැත. නැතහොත් පහත සුලු කිරීමේදී කර ඇති ලෙස සාම්‍යයක් යොදා ගත හැකියි. බලන්න සාම්‍යය උපයෝගි කරගෙන සිදු කර ලබා ගත් පහත අවසාන පිලිතුර අදිශයකි. තිත් ගුණිතය අදිශියක් නිසා, එය අවකලනය කළ පසුත් ලැබිය යුත්තේ අදිශයක්ම නේද?

ඉහත දෛශික දෙකෙහි කතිර ගුනිතයද p විෂයෙන් අවකලනය කරන්න. මෙයද පළමුව කතිර ගුණිතය සිදු කර, ඒ ලැබෙන පිලිතුර අවකලනය කළ හැකියි. කොහි විදියට අවකලනය සිදු කළත් ලැබෙන අවසාන පිලිතුර එකම විය යුතුය. එය දෛශිකයක් විය යුතුය.

ඩෙල් කාරකය

දෛශික අවකලනයේදී හමුවන රසවත් සුලු කිරීම් කිහිපයක්ම සිදු කරන්නකි මෙම ඩෙල් කාරකය (del operator). එහි සම්මත නිර්වචනය පහත ආකාරයෙනුයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. හොඳින් මෙම නිර්වචනය බලා එහි රටාව පලමුව මතක තබා ගන්න. ත්‍රිකෝණය හැඩයෙන් සංඛේතවත් කරන්නේ ඩෙල් කාරකයයි (එය "ඩෙල්" කියා ශබ්ද කෙරේ). හැමවිටම අදිශ හෝ දෛශික ශ්‍රිතයකට මෙය යෙදිය යුතුය.

ඩෙල් කාරකයෙන් කියන්නේ කුමක්ද? නිර්වචනයේ දැක්වෙන රටාව තේරුම් ගතහොත් එය අවකාශීය මාන 3කට දක්වා ඇති බව පෙනේ. ඇත්තෙන්ම එය මාන ඕනම ගණනකට සකස් කර ගත හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, පහත දැක්වෙන්නේ මාන 5කට එය සකස් කළේ නම්, එය දැක්විය හැකි ආකාරයයි.

ාන දෙකකට හා එකකට එය අර්ථ දක්වන්නේ නම් පිලිවෙලින් පහත ආකාරවලටද ලිවිය හැකි බව පෙනේ. කෙසේ වෙතත්, මාන 3ක් සහිතවයි මෙම කාරකය ජනප්‍රියව තිබෙන්නේ.

වද, මාන ගණනට (ඒකක දෛශික ගණනට) සමාන ස්වායත්ත විචල්‍ය ගණනක් ශ්‍රිතය තුල ඇතැයි උපකල්පනය කෙරෙන බවද පෙනේ මොකද එක් එක් ඒකක දෛශිකයට වෙන් වූ විචල්‍ය ඇත. සමහරවිට ශ්‍රිතය තුල මාන ගණනට වඩා අඩු විචල්‍ය ගණනක් වුවද තිබිය හැකි අතර, එවිට සුලු කිරීමේදී වැඩිපුර මාන කොටස් ශූන්‍ය වී යයි මොකද ශ්‍රිතය තුල නැති විචල්‍යයකින් අවකලනය කරන විට නියත පදයක් අවකලනය කරන විට ඇති වන තත්වය මතු වේ (එවිට පිලිතුර ශූන්‍ය වේ). ඒ කියන්නේ ඒකක දෛශික ගණන හා විචල්‍ය ගණන ඉබේම සමාන වේ සුලු කිරීමේදි. තවද, ඒකක දෛශික ගණනට වඩා විචල්‍ය ගණන වැඩි විය නොහැකිය.

ඉහත පෙන්වා දුන්නේ ඩෙල් කාරකයේ ව්‍යුහාත්මක (ස්වරූපය පිළිබඳ) පැත්තයි. එහි කාර්යමය (මොනාද කරන්නේ යන්න පිළිබඳ) පැතිකඩ කුමක්දැයි එකවරම කිව නොහැකිය. ඊට හේතුව එය කාර්යන් 3ක් (ග්‍රැඩ්, ඩිව්, කර්ල්) ඉටු කරන නිසාය. මේ 3ම අවකලනය පාදක කර ගත් එකිනෙකට වෙනස් ගණිත කර්ම වේ. ඒ කියන්නේ ඩෙල් කාරකය යනු එක්තරා විදියක අතරමැදි පහසුකම් සපයන්නෙක් පමණි. මෙම අවස්ථා/කාර්යන් 3 වෙන වෙනම දැනගත යුතුය.

මෙ"කාරකය" යන වචනයෙන් හඳුන්වන්නට හේතුවක් ඇත. එනම්, ඩෙල් යනු ක්‍රියාවලියකට කියන නමක් මිස යම් කිසි "දෙයක්" නොවේ. අදිශයක් හෝ දෛශික යනු යම් යම් දේවල් හෙවත් ගණිතමය වස්තුන්(mathematical objects). එහෙත් "එකතු කරන්න", "අඩු කරන්න" ආදිය යම් යම් ක්‍රියාවලි (කර්ම) වේ. ඩෙල් කාරකයද එවැන්නකි. එහෙත් මොහොතකට පෙරත් සඳහන් කළ පරිදි එය ඍජුවම ගණිත කර්මයක් නොවේ එකතු කිරීම, ගුණ කිරීම, අවකලනය ආදිය මෙන්; ග්‍රැඩ්, ඩිව්, කර්ල් ආදි ගණිත කර්ම පහසුවෙන් හා කෙටියෙන් නිරූපණය කිරීමට ගන්නා අතරමැදි උපකාරකයක් පමණි. එය ගණිතමය වස්තුවක් නොවන නිසාම කාරකය යන නමින් හඳුන්වා දී ඇත.
 

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

මෙම පොත (පාඩම් මාලාව) පරිශීලනය කිරීමට ඔබට එදිනෙදා සිංහල භාෂාව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව හා සාමාන්‍ය බුද්ධිය පමණක් තිබීම අවම සුදුසුකම ලෙස මා සලකනවා.  තවද, ඇසෙන පරිදි ඉංග්‍රීසි අකුරින් ලිවීමට හැකිවීම හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවීමට හැකි නම්, ඔබට මෙතැන් සිට මෙම පාඩම් මාලාව කියවා ඉගෙන ගත හැකිය.  ඔබට එසේ ඉංග්‍රීසි කියවීම හා ලිවීම ගැන දැනීමක් දැනටමත් නොමැත්තේ නම්, කරුණාකර මෙ‍ම පොතෙහි “අතිරේකය - 1 ”  බලා පළමුව එම හැකියාව ඇති කරගන්න.  තවද, හැකි පමණ ඉංග්‍රීසි වචනද පාඩම් කරගන්න. ඔබ හිතවතෙකුගේ නිවසකට හෝ වෙනත් පිටස්තර තැනකට යන විටෙක හැසිරෙන්නේ ඔබට අවශ්‍ය විදියටම නෙමේ නේද?  එනම්, පිට නිවසකට ගිය විට අහවල් පුටුව තිබෙන තැන හරි නැහැ, අහවල් එක මෙහෙම තිබෙන්නට ඕනෑ ආදී ලෙස ඔවුනට පවසන්නේ නැහැ, මොකද අප සිටින්නේ අනුන්ගේ තැනක නිසා.  එලෙසම, ඉංග්‍රීසි භාෂාව යනු සිංහල නොවේ.  ඔබ කැමැති වුවත් නැතත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේදීද අප ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ රීති හා රටා එපරිද්දෙන්ම උගත යුතුය.  එනම්, සෑම සිංහල වගන්ති රටාවක්ම ඉංග්‍රීසියට ඔබ්බන්නට නොව, ඉංග්‍රීසියේ ඇති රටා ඔබ දන්නා සිංහල භාෂාව තුළින් ඉගෙනීමට උත්සහ කළ යුතුය. 

කතාවක් කර පොරක් වන්න...

කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුල අඩුම වශයෙන් එක් වතාවක් හෝ කතාවක් පිරිසක් ඉදිරියේ කර තිබෙනවාට කිසිදු සැකයක් නැත. පාසැලේදී බලෙන් හෝ යම් සංගම් සැසියක හෝ රැස්වීමක හෝ එම කතාව සමහරවිට සිදු කර ඇති. පාසලේදී කතා මඟ හැරීමට ටොයිලට් එකේ සැඟවුනු අවස්ථාද මට දැන් සිහිපත් වේ. එහෙත් එදා එසේ කතා මඟ හැරීම ගැන අපරාදේ එහෙම කළේ යැයි අද සිතේ. යහලුවන් ඉදිරියේ "පොර" වෙන්න තිබූ අවස්ථා මඟ හැරුණේ යැයි දුකක් සිතට නැඟේ. ඇත්තටම කතාවක් කිරීම "පොර" කමකි. දක්ෂ කතිකයන්ට සමාජයේ ඉහල වටිනාකමක් හිමි වේ. පාසැලේදී වේවා, මඟුලක් අවමඟුලක් හෝ වෙනත් ඕනෑම සමාජ අවස්ථාවකදී වේවා දේශපාලන වේදිකාව මත වේවා කතාවක් කිරීමේදී පිලිපැදිය යුත්තේ සරල පිලිවෙතකි. එහෙත් එම සරල පිලිවෙත තුල වුවද, තමන්ගේ අනන්‍යතාව රඳවන කතාවක් කිරීමට කාටත් හැකිය. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයා වෙනස් වේ. එම වෙනස ප්‍රසිද්ධ කතා (public speaking) තුලද පවත්වාගත හැකිය. මේ ගැන මට ලිපියක් ලියන්නට සිතුනේ මාගේ මිතුරෙකුට ප්‍රසිද්ධ කතාවක් කිරීමට අවශ්‍ය වී, ඒ ගැන මේ ළඟ දවසක අප පැයක් පමණ සිදු කළ සංවාදයක් නිසාය. මා ප්‍රසිද්ධ දේශකයකු නොවුණත් මේ විෂය සම්බන්දයෙන් පාසැල් කාලයේ සිටම පත

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

මූලික ඉංග්‍රීසි ලිවීම හා කියවීම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවන්නේ කෙසේද?  ඉංග්‍රීසිය ඉගෙනීමට පෙර ඔබට මෙම හැකියාව තිබිය යුතුමය.  එය එතරම් අපහසු දෙයක්ද නොවේ.  ඔබේ උනන්දුව හොඳින් ‍තිබේ නම්, පැය කිහිපයකින් ඔබට මෙම හැකියාව ඇති කර ගත හැකිය.  මුල සිට පියවරෙන් පියවර එය උගන්වන්නම්.   මුලින්ම මිනිසා භාෂාවක් භාවිතා කළේ ශබ්දයෙන් පමණි.  එනම් ලිඛිත භාෂාව ඇති වූයේ පසු කාලයකදීය.  කටින් නිකුත් කරන ශබ්ද කනින් අසා ඔවුන් අදහස් උවමාරු කර ගත්තා.  පසුව ඔවුන්ට වුවමනා වුණා මෙම ශබ්ද කොලයක හෝ වෙනත් දෙයක සටහන් කර ගන්නට.  ඒ සඳහායි අකුරු නිර්මාණය කර ගත්තේ.  එම අකුරු නියෝජනය කරන්නේ ශබ්දයි .  මෙසේ මූලික අකුරු කිහිපයක් ඔවුන් එක එක භාෂාව සඳහා නිර්මාණය කර ගත්තා.  ඉංග්‍රීසියේදී මෙලෙස මූලික අකුරු 26ක් ඇත.   එය ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ලෙස හැඳින් වෙනවා. අප ඉගෙන ගත යුත්තේ මෙම අකුරු මඟින් නියෝජනය කෙරෙන ශබ්ද මොනවාද යන්නයි.  එවිට ඔබට ඉංග්‍රීසි ලිවීමට හා කියවීමට හැකි වෙනවා.  ඊට පෙර අප අකුරු 26 දැනගත යුතුයි.  එම අකුරු 26 පහත දක්වා ඇත.  ඉංග්‍රීසියේදී සෑම අකුරක්ම “සිම්පල්” හා “කැපිටල්” ලෙස දෙයාකාර

දෛශික (vectors) - 1

එදිනෙදා ජීවිතයේදිත් විද්‍යාවේදිත් අපට විවිධාකාරයේ අගයන් සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වෙනවා . ඉන් සමහරක් නිකංම සංඛ්‍යාවකින් ප්‍රකාශ කළ හැකි අගයන්ය . අඹ ගෙඩි 4 ක් , ළමයි 6 දෙනෙක් ආදී ලෙස ඒවා ප්‍රකාශ කළ හැකියි . තවත් සමහර අවස්ථාවලදී නිකංම අගයකින් / සංඛ්‍යාවකින් පමණක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි දේවල් / රාශි (quantity) හමු වේ . මෙවිට “මීටර්” , “ තත්පර” , “ කිලෝග්‍රෑම්” වැනි යම් ඒකකයක් (unit) සමඟ එම අගයන් පැවසිය යුතුය ; නැතිනම් ප්‍රකාශ කරන අදහස නිශ්චිත නොවේ . උදාහරණයක් ලෙස , “ මං 5 කින් එන්නම්” යැයි කී විට , එම 5 යනු තත්පරද , පැයද , දවස්ද , අවුරුදුද ආදි ලෙස නිශ්චිත නොවේ . මේ දෙවර්ගයේම අගයන් අදිශ (scalar) ලෙස හැඳින්වේ . අදිශයක් හෙවත් අදිශ රාශියක් යනු විශාලත්වයක් පමණක් ඇති දිශාවක් නැති අගයන්ය . ඔබේ වයස කියන විට , “ උතුරට 24 යි , නැගෙනහිරට 16 යි” කියා කියන්නේ නැහැනෙ මොකද දිශාව යන සාධකය / කාරණය වයස නමැති රාශියට වැදගත්කමක් නැත . එහෙත් සමහර අවස්ථා තිබෙනවා අගයක් / විශාලත්වයක් (magnitude) මෙන්ම දිශාවක්ද (direction) පැවසීමට සිදු වන . මෙවැනි රාශි දෛශික (vector) ලෙස හැඳින්වේ . උදාහරණයක් ලෙස , ඔබ යම් “බලයක්

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

ඉංග්‍රිසි බස ඉගැනීමේදී වචන කොපමණ උගත යුතුද, එම වචන මොනවාදැයි බොහෝ දෙනෙකුට මතුවන ගැටලුවක් වන අතර, බොහෝ දෙනා ඊට විවිධ පිලිතුරුද සපයා ඇත. මේ ගැන හොඳින් පරීක්ෂණය කර ඇමරිකානු ආයතනයක් විසින් වචන 5000ක ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම ලැයිස්තුව මා කෙටස් දෙකකට (දිගු වැඩි නිසා) සිංහල තේරුම්ද සහිතව ඉදිරිපත් කර ඇත. (මේවා සැකසුවත් සෝදුපත් බලා නැති නිසා සුලු සුලු දෝෂ සමහරවිට තිබිය හැකිය). පහත ලැයිස්තුවේ වචන 2500ක් ඇත.    Word    තේරුම        be    ඉන්නවා    and    හා    of    ගේ    in    තුල    to    ට    have    තියෙනවා    to    ට    it    ඒක, ඌ    I    මම    that    ... කියලා, ඒ/අර, ඒක/අරක    for    සඳහා    you    ඔබ, ඔබලා    he    ඔහු    with    සමඟ    on    මත    do    කරනවා, "මෙව්ව කරනවා"    say    කියනවා    this    මේ, මේක    they    උන්, ඒවා, ඒගොල්ලෝ    at    දෙස, අසල    but    නමුත්    we    අපි    his    ඔහුගේ    from    සිට, ගෙන්    not    නැහැ    by    විසින්, මඟින්    she    ඇය    or    හෝ, හෙවත්    as    විට, නිසා, වශයෙන්    what    මොකක්ද,