අප ගැන පියරැටියන්ගෙන් අසා දැනගමු

නීත්‍යානුකූලව පුරවැසියකුට ලබා ගත හැකි පොදු ලියවිල්ලක් වන ජාතික සංඛ්‍යාත පරාස බෙදීමේ වගුව (NFAT) ලබා දීමට එම ලියවිල්ල නිවැරදිව සාදා ඉදිරිපත් කිරීමට නෛතිකව බැඳී සිටින ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආයතනය වන විදුලිසංදේශ නියාමන කොමිසම විසින් තවමත් එම ලියවිල්ල පුරවැසියන් ඉල්ලා සිටින විටත් සැපයීමට ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ගැන මීට පෙර ටීආර්සී සුහද කොකා යන නමින් මා ලිපියක් පළ කළ අතර, ඊටම සබැඳිව මා මෙම ලිපිය ලියන්නේ අද දින කොමිසමේ පරස්පර හා අනෛතික කරුණු දැක්වීම ගැන අන්තර්ජාතික විදුලිසංදේශ සංගමයට මවිසින් ඉදිරිපත් කළ ලිපියයි.

<QUOTE>

Dear Sir/Madam:

I am Sxxx Wxxx Axxx, a citizen of Sri Lanka still residing there and writing on science and technology as an author and blog writer (http://tekcroach.blogspot.com) and wish to bring your attention to a matter regarding the National Frequency Allocation Table (NFAT) of Sri Lanka.

NFAT is supposed to be a public document, and as I understand by reading RadioRegulations of ITU, an official serious document that must be submitted to the ITU by each administration (in Sri Lanka's case, it is Telecommunications Regulations Commission of Sri Lanka - TRC).

Some time back, I had written to the TRC to get the NFAT to include in my book (Amateur Radio and Telecommunications Technology), but they did not even respond. Very recently a milestone law was passed in the Parliament - the Right to Information (RTI) act, and two days ago I submitted a request (RTI reference: TRC/RTI/R1/2017/29) to get the public document NFAT. However, the Deputy Director who is in charge of spectrum management first said there is no such document prepared as of yet. After I convinced him of the fact that such a document must be already there because each administration is supposed to submit it officially to the ITU, he admitted there is such a document. However, he still refused to give it saying it was faulty and not correct.

My concern is how it could be faulty and incorrect because it is a document that has been regularly submitted to the ITU even. I write this to you, the ITU to get a kind clarification from your side.

1. Please probe into this matter to ascertain whether the TRC has submitted a frequency allocation scheme to the ITU.

2. Or else they must have given you an inacurate document consciously.

3. If I cannot get it from the TRC, could you please make the frequency allocation table of Sri Lanka submitted to the ITU available?

I am looking forward in earnest a response from you. Thank you.

Sxxx

I copy this email to the Minister of Telecommunications, Hon. Harin Fernando, and to the Director General of TRC.


<QUOTE>

Comments

  1. Keep update there responses.. "කොක්කු"...

    ReplyDelete
  2. https://blog.tekcroach.top/2019/10/spectrum-allocation.html

    ReplyDelete

Post a Comment

Thanks for the comment made on blog.tekcroach.top

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

දෛශික (vectors) - 1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 7

සිංහලෙන් ක්වන්ටම් (Quantum in Sinhala) - 1

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

මුදල් නොගෙවා සැටලයිට් ටීවී බලන හැටි - 1