Skip to main content

මෝහනය / mohanaya (Hypnosis) - 24

හිප්නොටික් කෝමා මට්ටමට පත්වීම

සොම්නැම්බ්‍යුලිස්ම් මට්මටම පසුව ඇති ගැඹුරු මට්ටම කෝමා වේ. ඇත්තටම මෙම මට්ටමේදී මෝහනලාභියා ප්‍රතිචාර දැක්වීම නොකරන තරම්ය. ඊට හේතුව නමින්ම කියවෙන පරිදි ඔහු සිටින්නේ ඉතාම සුවදායක සැහැල්ලුවකින් වීමයි. ශරීරයේ කිසිදු පීඩාවක් දැනෙන්නේ නැති තරම්. ඉතිං මෝහනවේදියා කියන දේට පවා ඔහු ඇහුම්කන් නොදේ. එමනිසා යම් යම් මානසික ගැටළුවලට හිප්නොතෙරපි කිරීමට මෙම මට්ටම යොදා ගත නොහැකියි. එසේනම් මින් ගත හැකි ප්‍රයෝජන මොනවාද?
සොම්න මට්ටමට වඩා කෝමා මට්ටම සැපදායකය. එනිසා එදිනෙදා ආතතිය ආදියෙන් මිදීමට මෙම කෝමා මට්ටමට (සොම්න මට්ටමට පත් වීමට වඩා) පත්වීම ඵලදායකයි. ඒ කියන්නේ කෝමා මට්ටම අැන්කර් කර ස්වයංමෝහනයට පත්වීමට හැකියි. මෙහි තවත් ප්‍රයෝජනයක් නම් බෙහෙත්වලින් පවා සහනයක් නොලැබෙන දැඩි වේදනාවෙන් (intractable pain) පෙළෙන අයට (පිළිකා රෝගින් ආදිය) සහනයක් දිය හැකි වීමයි. ඊට හේතුව කෝමාවේ සිටින විට ශාරීරික වේදනාවන් නොදැනීමයි. දත් ගලවන විට, දරුවන් ප්‍රසූත කරන විට, සැත්කම් සිදු කරන විට ආදී අවස්ථාවල බෙහෙත්වලින් නිර්වින්දනය (anesthesia) නොකර ඒවා සිදු කර ගැනීමටත් මෙය භාවිතා කළ හැකි බව පෙන්වාදී තිබෙනවා (යම් යම් කොන්දේසි මත).
දැන් බලමු කෝමාවට පත් වෙන්නේ කෙසේද කියා. පළමුව සොම්නැම්බ්‍යුලිස්ම්හි ගැඹුරු මට්ටමටම පත් විය යුතුය. ඉන්පසු පහත දැක්වෙන ස්ක්‍රිප්ට් එක කියන්න.
මං ඔබව ඔබ දැන් සිටින සැහැල්ලුවටත් වඩා වැඩි සැහැල්ලුවක් දැනෙන ගැඹුරුම තැනට රැගෙන යන්නයි හදන්නේ. එම ගැඹුරු තත්වයේදී ඔබේ සියලු වේදනා හා ප්‍රශ්න නොදැනේවි. ඔබ ඔය දැන් සිටින තත්වයේ සිට තවත් මට්ටම් තුනක් ගැඹුරට යන විට එම ස්ථානයට... එම තත්වයට... ඔබව පත් වේවි. අපි ඒ මට්ටම් තුන උඩ මට්ටම, මැද මට්ටම, යට මට්ටම ලෙස නම් කරමු. මේ මට්ටම් තුන හරියට තට්ටු හතරක ගොඩනැඟිල්ලක් වගෙයි. ඔබ ඔය දැන් ඉන්න මට්ටම... සැහැල්ලුව... එම ගොඩනැඟිල්ලේ ඉහළම තට්ටුව වන හතරවැනි තට්ටුවට සමාන කරන්න පුළුවන්. උඩ මට්ටම එම තට්ටු හතරේ ගොඩනැඟිල්ලේ තුන්වෙනි තට්ටුවයි; මැද මට්ටම එහි දෙවැනි තට්ටුවයි; යට මට්ටම යනු ගොඩනැඟිල්ලෙහි යටම තට්ටුවයි. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ ඔබ දැන් ඔය සිටින උඩම තට්ටුවේ සිට යට තට්ටුවට ගමන් කිරීමටයි. එවිට ඔබ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගැඹුරුම සැහැල්ලුවට... ඔබ යන්නට සූදානම් වන මට්ටමට... යාවි. එහි උඩ මට්ටමට යෑමට ඔබට කරන්න තියෙන්නේ ඔබ ඔය දැන් සිටින මට්ටම දෙගුණයක් කරන්නයි... ඒ කියන්නේ ඔය සිටිනවාට වඩා දෙගුණයක සැහැල්ලුවක් ඇති කර ගන්නයි. මැද මට්ටමට යෑමට නම් උඩ මට්ටම මෙන් දෙගුණයක සැහැල්ලුවක් ඇති කරගන්න ඕන. ඒ විධියටම යට මට්ටම... ඒ කියන්නේ ඔබ යෑමට සූදානම් වන මට්ටමට... යෑමට ඔබ මැද මට්ටමේදී දැනෙන සැහැල්ලුව මෙන් දෙගුණයක සැහැල්ලුවක් ඇති කර ගන්නට ඕනා.”
හරි... දැන් පටන් ගමු. ඔබ සිතින් මවා ගන්න දැන් ඔබ ඉන්නේ පඩිපෙළක උඩම පඩියේ කියා. ඒ පඩිපෙළ ඔබ ආසම ආකාරයටයි සාදා තිබෙන්නේ... ඔබ කැමැති පාටින්... ඔබට පහසුවෙන් යා හැකි ආකාරයටයි තිබෙන්නේ. එම පඩිපෙළ දිගේ පහළට ගමන් කරන විට, ඔබව තව තවත් සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. එම පඩිපෙළ ඔබට කැමැති තරම් දිග හෝ කැමති තරම් කෙටි කර ගන්නට පුළුවන්. ඔබට කැමැති වේගයකින් ඒ පඩිපෙළ දිගේ ගමන් කරන්නට පුළුවන්. මං දැන් මොහොතකින් එකේ සිට තුනට ගණන් කරනවා. තුන කියන විටම ඔබ එම පඩිපෙළේ උඩම පඩියේ සිට පහළට සෙමින් බසින්නට පටන් ගන්න. ඔබ ඔය සිටින මට්ටමේ සිට ඔබට යෑමට තිබෙන මට්ටම් තුනෙන් පළමු මට්ටම වන උඩ මට්ටමට ළඟා වෙන්න. ඔබට කැමැති වේගයකින් ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඔබ උඩ මට්ටමට පැමිණෙන විට, ඔබ සිටි සැහැල්ලුව මෙන් දෙගුණයක සැහැල්ලුවක් ඇති වෙන්නට ඉඩ දෙන්න. ඔබ උඩ මට්ටමට පැමිණි විට, මට “ආවා” කියලා දැනුම් දෙන්න. හරි... ඔන්න මං ගණන් කරන්න පටන් ගන්නවා. එක... දෙක... තුන. සැහැල්ලුව දෙගුණ කරමින් උඩ මට්ටමට පැමිණෙන්න.”
[එසේ කියා ඔබ නිහඬව සිටින්න ඔහු ආවා කියා කියන තෙක්.] බොහෝම හොඳයි. මං ආයෙත් එකේ සිට තුනට ගණන් කරනවා. මං තුන කියන විට, ඒ පඩිපෙළ දිගේම පහළට ඔබ දැන් සිටින උඩ මට්ටමේ සිට මැද මට්ටමට සෙමින් බසින්න ඕන. හදිසියක් නැහැ... ඔබ එසේ බසින විට සිටි මට්ටමට වඩා දෙගුණයක සැහැල්ලුවක් ඇති වේවි. ඔබ එම මැද මට්ටමට පැමිණි පසු, “ආවා” කියලා මට කියන්න. සමහරවිට ඔබට එය ශබ්ද නඟා කීමට බැරිවන තරමට සැහැල්ලුවකින් සිටීවි. කොඳුරනවා වගේ පවසාවි. එය සිදුවන්නේ ඔබේ මුළු ශරීරයම ගැඹුරු සැහැල්ලුවකින් පවතින නිසයි. ඇත්තටම එවැනි සැහැල්ලුවක් ඇති කර ගන්න තමයි අපිටත් අවශ්‍ය; එහෙත් කෙසේ හෝ ආවා කියල කියන්න. හරි... දැන් මං තුනට ගණන් කරනවා. එක... දෙක... තුන.”
[නැවත ඔහු ආවා කියා කියන තෙක් ඔහුගේ කට දිහා හොඳින් බලා සිටින්න. අහක බලන් ඉන්න එපා. බොහෝ විට, ඔහු ආවා කියා කියන එක නොඇසෙන තරම් සියුම් විය හැකියි. ඔබ එය ඔහුගේ කට දෙස බලා සිටීමෙන් බොහෝ විට දැනගත හැකියි.] නියමයි... හොඳටම කරනවා. තව බසින්න තියෙන්නේ එක මට්ටමක් පමණයි. යටම තට්ටුවට ගමන් කරන්න විතරයි තව තියෙන්නෙ. ඒ මට්ටමට ගිය විට ඔබේ සියලුම ශාරීරක හා මානසික ප්‍රශ්න ගැටළු තවදුරටත් නොදැනෙන ඉතා සැහැල්ලු සනීපදායක බවක් දැනේවි. ඒ මට්ටමට යෑමට ආශා කරන්න... එම මට්ටම දක්වා ගැඹුරට සැහැල්ලුවීමට ඉඩ දෙන්න. හරි... ඔබ ආයෙත් එම පඩිපෙළ දිගේ යටම තට්ටුවට... ඔබට යෑමට අවශ්‍ය කරන මට්ටමට... යන්නටයි හදන්නේ. ඒ සඳහා කරන්න තියෙන්නේ ඔය සිටින මට්ටම මෙන් දෙගුණයක සැහැල්ලුවක් ඇති කර ගන්නයි. ඔව්... ඔබ පඩිපෙළ දිගේ පහළට සෙමෙන් බසින විට ඔබ සිටින තත්වය මෙන් දෙගුණයක ගැඹුරක්... සැහැල්ලුවක්... ඇති වෙන්නට ඉඩ දෙන්න. මං දැන් එකේ සිට තුනට ගණන් කරනවා. තුන කියන විට පහළට පඩිපෙළ දිගේ පහළට බසිමින් සිටි මට්ටමට වඩා දෙගුණයක සැහැල්ලුවක් ඇති කර ගන්න. ඔබට අවශ්‍ය කාලයක් ඒ සඳහා ගත කරන්න. එක... දෙක... තුන. සැහැල්ලු වෙන්න... සැහැල්ලු වෙන්න ඉඩ දෙන්න... සැහැල්ලුවේ ගැඹුරුම තට්ටුවට සෙමින් ළඟා වෙන්න. ගැඹුරට යන්න... ගැඹුරට... ගැඹුරට... ගැඹුරට යන්න.”
දැන් බලාගෙන සිටින්න. විනාඩියක් හෝ විනාඩි කිහිපයක් ඒ සඳහා ඔහු ගනීවි. ඔහු කෝමාවට පත් වූ පසුව ඔබට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැති තරම්. හරියටම ඔහු කෝමාවේ සිටිනවාද කියා දැන ගැනීමට ඇති එක ක්‍රමයක් තමයි එය. ඔහුගේ නම මොකක්ද කියා අසන්න (හෝ එවැනි සරල ප්‍රශ්නයක් අසන්න). ඔහු ඊට ප්‍රතිචාර නොදක්වාවි. ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් මෝහනයෙන් ඉවත් කිරීමට කියන ඉමර්ජින් යෝජනාවලටද ඔහු බොහෝ විට ප්‍රතිචාර නොදක්වයි. ඒ කියන්නේ ඔහුව මෝහනයෙන් ඉවත් කිරීමට ඔබට බැරි වෙයි (සාමාන්‍ය ක්‍රමවලින්). ඉතිං ඔහුට කෑ ගසා හෝ ඔහුව වැරෙන් සොලවා හෝ ඔහුට වතුර ගසා හෝ මෝහනයෙන් ඉවත් කරන්නට එපා. ඔහුට එසේ ඉන්නට දුන්නොත් ඔහුට අවශ්‍ය යම් කාලයක් එසේ සිට ඉබේම ඉන් ඉවත් වේවි. එහෙත් ඔබට කැමැති නම් ඔහුව ඉවත් කිරීමටද හැකියි. ඒ සඳහා පහත දැක්වෙන ලෙස ඔහුට පවසන්න.
හොඳයි {අදාල පුද්ගලයාගේ නම} මේ අහන්න. මං දන්නවා ඔයාට මං කියන දේ ඇසෙනවා කියලා. ඔයා මං එකේ සිට පහ දක්වා ගණන් කරන විට ක්‍රමයෙන් ඔය සිටින තත්වයෙන් ඉවත් වෙන්නට අවශ්‍යයි. ඔයා මං කියන විධියට ඔය සිටින මෝහනයෙන් ඉවත් නොවුණොත් ආයෙත් ඔබ ඔය සිටින ඉතා සැහැල්ලු සනීපදායක තත්වයට පත් වෙන්නට බැරි කරනවා. හරි... එක... ඔබගේ ශරීරය පුරාම ප්‍රබෝධයක් ශක්තියක් ගමන් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔබ මෝහනයෙන් ඉවත් වෙන්නයි හදන්නේ. දෙක... දැන් ඔබේ ශරීරය හා මනස ප්‍රබෝධමත්ව පිබිදෙනවා. ඔබේ ඇස් විවෘත කරන්නට සූදානම් වෙනවා. තුන... ඔබේ ශරීරය හා සිත හරිම ප්‍රබෝධමත්... ජවසම්පන්නයි... හරියට සුවදායක නින්දකින් පිබිදුනාම දැනෙන සුවයටත් වඩා සුවයක් දැනෙනවා. හතර... දැන් ඔබ මෝහනයෙන් ඉවත් වෙන්නට ඉතාම ආසන්නයි. ඇස් විවෘත වෙන්නට ඉතාම ආසන්නයි. ඇස් සීත වතුරින් තෙමෙනවා වගේ සුවයක් දැනෙනවා. පහ... ප්‍රබෝධයෙන් සතුටින් යුතුව ඇස් අරින්න.”
මෙසේ කියන විට ඔහු ඉන් ඉවත් වේවි. බැරිවෙලාවත් ඔහු එසේ ඉවත් නොවන්නේ නම්, නැවත එය කියන්න. නැවත කියන විට, දැඩි ස්වරයකින් “ඔබ දැන් මා කියන විධියට මෝහනයෙන් ඉවත් වී ඇස් විවෘත කරන්නේ නැතිනම්, නැවත මෙම මට්ටමට පත් වෙන්නට බැරි වෙන්න මං යෝජනා කරනවා” කියා “තර්ජනය” කරන්න. ඇත්තටම මෙම තර්ජනය තරහෙන් කියන එකක් නොවේ. ඔහු සමග තරහ ගන්නට හෝ බිය වෙන්නට කිසිම කාරණාවක් මෙහි නැත. එය ඔහුව ඉන් ඉවත් කිරීමේ උපක්‍රමයක් පමණි. ඔහු සිටින කෝමාව ඔහුට කොතරම් සුන්දර අත්දැකීමක්ද කියතොත් ඔහු ඉන් ඉක්මනින් ඉවත් වෙන්නට කැමැත්තක් නැත. එම තත්වයට නැවත පත්වීමට ඔහුට ආශාවක් ඇති වේ. ඔහුට එම තත්වයට නැවත පත්වීමට බැරි කරනවා යැයි තර්ජනය කරන විට, ඔහු එය සිදු වෙනවාට අකමැති නිසා වහාම ඔබ කියන දේට අනුකූල වෙනවා.
කෝමා මට්ටමේ සිටින විට ඔබගේ යෝජනා/ප්‍රශ්නවලට ප්‍රතිචාර නොදැක්වීම එහි එක් ප්‍රමුඛ ලක්ෂණයකි. කෝමා මට්ටම දැයි නිශ්චය කර ගත හැකි තවත් ලක්ෂණ පවතී. ඔබ ඔහුගේ අතක් පයක් ආදිය කොනිත්තුවත් ඔහුට එය දැනෙන්නේ නැත. මෙය ස්වයංක්‍රිය නිර්වින්දන (anasthesia) තත්වයකි. ඒ කියන්නේ කිසිම යෝජනා කිරීමකින් තොරවම එම ලක්ෂණය පවතී. වෙනත් මෝහන මට්ටමකදීත් අපට නිර්වින්දන තත්වයක් ඇති කළ හැකි වුවත් එය ස්වයංක්‍රිය නොවේ. එය කිරීමට යෝජනා කළ යුතුය. උදාහරණක් ලෙස, සොම්නා මට්ටමේ සිටින කෙනෙකුගේ දකුණු අතේ නිර්වින්දනයක් ඇති කළ යුතු නම්, මෙවැනි යෝජනාවක් ඔහුට කිව යුතුයි.
මා දැන් ඔබේ දකුණු අත අල්ලන්න යනවා. [එසේ කියමින් දකුණු අත ගන්න. එය ගෙන අත තරමක් අත ගාන්න. එසේ කරන ගමන් මෙලෙස කියන්න.] මා ඔබේ අත ස්පර්ශ කරනවා. මා මේ ස්පර්ශ කරන ප්‍රදේශය ඔබට දැනෙන්නේ මා ස්පර්ශ කරනවා කියා පමණයි. එම ප්‍රදේශයේ කිසිම අපහසුතාවක් නැතිව නිකංම ස්පර්ශ කරන බවක් පමණයි ඔබට දැනෙන්නේ.”
දැන් එම ප්‍රදේශයේ නිර්වින්දනයක් ඇති වී ඇත. ඔබ එම ප්‍රදේශය කෙනිත්තුවත්, රිද්දුවත් එය රිදීමක් ලෙස ඔහුට නොදැනේ. (කිසිම විටක විනෝදයට හෝ පරික්ෂා කිරීමටවත් කටුවකින් අනින්නට හෝ තියුණු තලයකින් තුවාල කරන්නට හෝ එවැනි වෙනත් තුවාල සිදු කරන්නට එපා. එය නීතිය ඉදිරියේ අපරාධ ගණයේ වරදක් විය හැකියි.) ඇත්තටම මෙහිදී ඇති වන්නේ anasthesia එකකට වැඩිය analgesia තත්වයකි. ඇනස්තීසියා යනු බෙහෙතක් (හෝ මෝහනය වැනි වෙනත් ක්‍රමයකින් හෝ) ලබා දී යම් කාලයක් දක්වා මුළු ශරීරයම හෝ ශරීරයෙන් කොටසක හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම දැනීම් නැති කිරීමයි. දත් ගලවන විට හා සමහර සැත්කම් කරන විට මෙය සිදු කරයි. එහෙත් ඇනල්ජීසියා යනු බෙහෙතක් (හෝ මෝහනය වැනි වෙනත් ක්‍රමයකින් හෝ) මගින් යම් ශරීරාංගයක වේදනාව (pain) දැනීම අඩු කිරීමයි. ඉන් එම ප්‍රදේශයේ සියලුම දැනීම් නැති නොවේ. එමනිසයි ඉහතදී අත ස්පර්ශ කරන බවක් දැනුනත් වේදනාවක් නොදැනෙන්නේ.

මවිසින් ඉංග්‍රිසි බසින් ලියා ඇමසන් හි ප්‍රකාශයට පත් කළ මෝහනය මුල සිට ක්‍රමානුකූලව උගන්වන අත්පොත පහත ලින්ක් එක මත ක්ලික් කර දැන් නිවසටම ගෙන්වා ගත හැකිය.

https://www.amazon.com/dp/B0851MHRSM
මේ අනුව ඇනල්ජීසියා යනුද ඇනස්තීසියාහිම තවත් බාල අවස්ථාවක් ලෙස සැලකිය හැකියි. කෝමාහිදි ඇනස්තීසියා තත්වයක් පවතින අතර, ඊට මෙහා සොම්නැම්බ්‍යුලිස්ම් ආදී මට්ටම්වලින් ඇති වන්නේ ඇනල්ජීසියා තත්වයකි. සැහැල්ලු මෝහනයේ සිට මෙම ඇනල්ජීසියා තත්වය ඇති කළ හැකිය. දතේ කැක්කම් හා වෙනත් ශාරීරික කැක්කුම් ඔලුවෙ කැක්කුම් ආදිය මෙම ඇනල්ජීසියාවලින් නැති කළ හැකියි. එහෙත් ඔලුවෙ කැක්කුම් ගැන විශේෂිත දෙයක් කිව යුතුමයි. එනම්, ඔලුවෙ කැක්කුමක් යනු ඔබේ ශරීරයේ විවිධ දරුණු හා දරුණු නොවන දෙයාකාරයේම ලෙඩ රෝග ගණනාවකම රෝග ලක්ෂණයකි. එනිසා ඔබ මෝහනයෙන් නිසි සොයා බැලීමක් නැතිව එම ඔලුව කැක්කුම සුව කර ගැනීම නුසුදුසුය. එමගින් ඔබ කරන්නේ ජීවිතයට විශාල හානියකි. උදාහරණක් ලෙස ඩෙංගු රෝගයෙත් එක් ප්‍රබල ලක්ෂණයක් නම් ඔලුව කැක්කුමයි. එලෙස ඔලුවෙ කැක්කුමක් තිබෙන විට වෛද්‍යවරයකු හමු වීම වඩා සුදුසුයි. ඔබ මෝහනයෙන් එය සුවකළොත් භයානක රෝගය දරුණු වෙනකම් හෝ ජීවිතයට හානි කරන තුරු සැඟව දරුණු වෙමින් පවතීවි. එහෙත් ඉරුවාරදය (migraine) නම් දරුණු හිසේ රුදාවක් ගැන ඔබ අසා ඇති. එය හඳුනාගත් ශාරීරක රෝගයක් හා සම්බන්ධ නැත. වෛද්‍යවරයකු හමු වී පහසුවෙන් ඔබට ඇත්තේ ඉරුවාරදයද නැද්ද යන්න දැන ගත හැකියි. එය කිසිසේත් බෙහෙත්වලින් සුව කර ගත හැකි දෙයක් නොවේ (ඉදිරියේදී නව බෙහෙත් සොයා ගත හැකියි). එවැනි ඉරුවාරද වේදනාවක් මෝහනයෙන් සුව කර ගත හැකියි පහසුවෙන්ම. ඇත්තටම ඉරුවාරදය තිබෙන සෑම කෙනෙකුම එසේ මෝහනයෙන් සහනය ලබා ගත යුතු යැයි මා යෝජනා කරනවා.
තවද, පිළිකා හා වෙනත් රෝග නිසාද දරුණු වේදනාවන් ඇති වේ. මේ සඳහාද මෝහනයෙන් විශාල සහනයක් ලබා ගත හැකියි බොරුවට බෙහෙත් බොන්නේ නැතිව. තවද, විවිධ තුවාල හා අනතුරු නිසා ඇතිවන වේදනාවන් සඳහාද මෙය යෝග්‍යයි. දන්ත වෛද්‍ය සායනයකට යන තුරු දතේ කැක්කුම්වලින්ද සහනයක් ලබා ගත හැකියි (දතේ අමාරු සඳහා ෆාමසිවලින්ද වේදනා නාශක බෙහෙත්ද පවතී). ඒ විතරක්ද නොවේ, බොහෝ කාන්තාවන්ට ඍතුවීම (ඔසප්) (menses/menstruation/period) සිදුවන කාලවලදී විවිධ කැක්කුම් ඇති වේ (මෙය dysmenorrhea යන නමින් හැඳින් වේ). මෙම තත්වය බොහෝම වේදනාත්මක වනවා පමණක් නොව ජීවිතය අවුල් කරන තත්වයක්ද වේ. මේ සඳහාද මෝහනයෙන් පිහිටක් ලැබිය හැකියි. රූපලාවන්‍ය කටයුතුවලදී dermaroller (needling), microdermabrasion, waxing, chemical peeling වැනි දේවල් කරන විට ඉන් මුහුණට හෝ අදාල වෙනත් ශරීරාංගවලට යම් වේදනාවක් දැනේ. ඒ සඳහා දැනට විවිධ sedative ලෙස හැඳින්වෙන ආලේප කළ විට යම් ඇනල්ජීසියා තත්වයක් ඇති කරන රසායනික ක්‍රීම් ආදය පවතී. එහෙත් මේ සියලු අවස්ථා සඳහා හිප්නොටික් ඇනල්ජීසියා ක්‍රමය ආරක්ෂිත සෞඛ්‍ය සම්පන්න හා ලාභදායක වේ.
ඉහතදී කෝමා හඳුනා ගැනීමට ක්‍රම දෙකක් ගැන කතා කළා. තවත් ක්‍රමයක් ඇත. එනම්, කෝමා තත්වයේ සිටින කෙනෙකුගේ අත පය බෙල්ල (ඔලුව) ආදී අවයවයක් අල්ලාගෙන එය යම් ආකාරයකින් පවතින සේ සකස් කළ විට කිසිදු ප්‍රශ්නයකින් තොරව ඉතා දීර්ඝ කාලයක එම ඉරියව්වලින්ම එම අවයව පවතී. මෙයද එක්තරා විදියක catalepsy එකකි. එහෙත් අනෙක් මෝහන මට්ටම්වල මෙන් නොව මෙහි ඇති වෙනස්කම් නම්, විශාල අවයව පවා පහසුවෙන් කැටලෙප්සි කළ හැකි අතර, එය කිසිදු යෝජනා කිරීමකින් තොරවම සිදු කළ හැකියි. එනම්, ඔබ ඔහුගේ කකුලක් අල්ලා යම් ඉරියව්වකින් තියා කුඩාවට ගැස්සීමක් ඇති කළ විට (අපි ඇඳුමක් අඳින්නට යන විට ගසනවා වාගේ. එහෙත් කකුල හෝ වෙනත් අවයවය ගැස්සිය යුත්තේ “ලාවටයි”.) එම ඉරියව්වෙන්ම එය පවතිනවා. තවද, එවැනි අයගේ කැටලෙප්සි තත්වයේ පවතින අවයවයක් අතගා බලන විට පෙනේවි එම මාංශපේශීන් දැඩි වී නොමැතිව සාමාන්‍ය පරිදිම පවතින බව.
එහෙත් අනෙක් මෝහන මට්ටම්වලදී කැටලෙප්සි ඇති වන්නේ ඒ සඳහා සුදුසු යෝජනා කීමෙනි. උදාහරණක් ලෙස පහත යෝජනාව බලන්න (අතක් කැටලෙප්සි කරමු).
[ඔහුගේ එක අතක් ගෙන එය දික් කරන්න.] ඔබ දැන් මේ අත මෙන්න මේ වගේ දක් කරන්න. එය හොඳට තද කරන්න. යකඩ බටයක් මෙන් එය ශක්තිමත් කරන්න. තද කරන්න. ආයෙත් ඉතිං කාටවත් නවන්නවත් බැරි තරම් ශක්ති සම්පන්න වන තරමට තද කරන්න. දැන් ඒක යකඩ බටයක් වගේම ශක්තිමත්. [මෙසේ කියමින් ඔහුගේ එම දික් කරපු අත උඩට පහළට අත ගාන්න.]

දැන් එය ඉතා ශක්තිමත් බටයක් මෙන් වේවි. මෙලෙස කැටලෙප්සි කරපු අවයවයක මාංශපේශීන්වල යම් වෙනසක් තිබේ. මෙහිදී ඒවා ඉතා තදට (tense) පවතී. තවද, බොහෝ වෙලාවක් එසේ සිටීමටද අපහසු වෙනවා පමණක් නොව, සමහරවිට ඔහුව බොහෝ වේලාවක් එසේ පවත්වාගෙන යෑමද හොඳ නැත. බොහෝ මෝහන සංදර්ශනවල එහෙම කෙනෙකු මෝහනයට පත් කර, පුටු හෝ මේස දෙකක දාර මත ඔහුව නිදි කරවා (එවිට ඔහුගේ ඔළුවත් පාදවල විළුඹ දෙකත් පමණයි මේස දෙක මත ස්පර්ශව පවතින්නේ), ඔහු මත තවත් කෙනෙකුව හිඳ ගන්නට සලස්වන්නෙත් මෙම කැටලෙප්සි ක්‍රමයෙනි. එවිට කැටලෙප්සි කරන්නේ සම්පූර්ණ ශරීරයමයි. (එහෙත් මෙය ඔහුගේ ශරීර සෞඛ්‍යයට තර්ජනයක් ඇති කළ හැකියි. විශේෂයෙන් තවත් කෙනෙකුව ඔහුගේ බඩ උඩින් ඉඳ ගන්නට සැලැස්වීමෙන්. මෝහනය මගින් යමක් කිරීමට හැකියාව තිබූ පමණින් එය කිරීම හැමවිටම සුදුසු නැත. උදාහරණක් ලෙස ඔබේ දත්වලින් බීම බෝතල් මූඩි ගැලවීම සුදුසු නැත. එය දත්වලට හානිකරයි. එවැනිම තත්වයක් මෝහනයටද අදාල වේ.) සැහැල්ලු මෝහනයේ සිට කැටලෙප්සි හැකියාව ලැබේ. මෝහනය ගැඹුරු වන්නට ගැඹුරු වන්නට එහි ගුණාත්මකබව (ප්‍රබලබව) වැඩි වෙනවා පමණක් නොව, වඩා විශාල මාංශපේශීන්ටද එය කළ හැකි වේ.

Hypnosis (mohanaya) ...

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

මෙම පොත (පාඩම් මාලාව) පරිශීලනය කිරීමට ඔබට එදිනෙදා සිංහල භාෂාව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව හා සාමාන්‍ය බුද්ධිය පමණක් තිබීම අවම සුදුසුකම ලෙස මා සලකනවා.  තවද, ඇසෙන පරිදි ඉංග්‍රීසි අකුරින් ලිවීමට හැකිවීම හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවීමට හැකි නම්, ඔබට මෙතැන් සිට මෙම පාඩම් මාලාව කියවා ඉගෙන ගත හැකිය.  ඔබට එසේ ඉංග්‍රීසි කියවීම හා ලිවීම ගැන දැනීමක් දැනටමත් නොමැත්තේ නම්, කරුණාකර මෙ‍ම පොතෙහි “අතිරේකය - 1 ”  බලා පළමුව එම හැකියාව ඇති කරගන්න.  තවද, හැකි පමණ ඉංග්‍රීසි වචනද පාඩම් කරගන්න. ඔබ හිතවතෙකුගේ නිවසකට හෝ වෙනත් පිටස්තර තැනකට යන විටෙක හැසිරෙන්නේ ඔබට අවශ්‍ය විදියටම නෙමේ නේද?  එනම්, පිට නිවසකට ගිය විට අහවල් පුටුව තිබෙන තැන හරි නැහැ, අහවල් එක මෙහෙම තිබෙන්නට ඕනෑ ආදී ලෙස ඔවුනට පවසන්නේ නැහැ, මොකද අප සිටින්නේ අනුන්ගේ තැනක නිසා.  එලෙසම, ඉංග්‍රීසි භාෂාව යනු සිංහල නොවේ.  ඔබ කැමැති වුවත් නැතත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේදීද අප ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ රීති හා රටා එපරිද්දෙන්ම උගත යුතුය.  එනම්, සෑම සිංහල වගන්ති රටාවක්ම ඉංග්‍රීසියට ඔබ්බන්නට නොව, ඉංග්‍රීසියේ ඇති රටා ඔබ දන්නා සිංහල භාෂාව තුළින් ඉගෙනීමට උත්සහ කළ යුතුය. 

කතාවක් කර පොරක් වන්න...

කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුල අඩුම වශයෙන් එක් වතාවක් හෝ කතාවක් පිරිසක් ඉදිරියේ කර තිබෙනවාට කිසිදු සැකයක් නැත. පාසැලේදී බලෙන් හෝ යම් සංගම් සැසියක හෝ රැස්වීමක හෝ එම කතාව සමහරවිට සිදු කර ඇති. පාසලේදී කතා මඟ හැරීමට ටොයිලට් එකේ සැඟවුනු අවස්ථාද මට දැන් සිහිපත් වේ. එහෙත් එදා එසේ කතා මඟ හැරීම ගැන අපරාදේ එහෙම කළේ යැයි අද සිතේ. යහලුවන් ඉදිරියේ "පොර" වෙන්න තිබූ අවස්ථා මඟ හැරුණේ යැයි දුකක් සිතට නැඟේ. ඇත්තටම කතාවක් කිරීම "පොර" කමකි. දක්ෂ කතිකයන්ට සමාජයේ ඉහල වටිනාකමක් හිමි වේ. පාසැලේදී වේවා, මඟුලක් අවමඟුලක් හෝ වෙනත් ඕනෑම සමාජ අවස්ථාවකදී වේවා දේශපාලන වේදිකාව මත වේවා කතාවක් කිරීමේදී පිලිපැදිය යුත්තේ සරල පිලිවෙතකි. එහෙත් එම සරල පිලිවෙත තුල වුවද, තමන්ගේ අනන්‍යතාව රඳවන කතාවක් කිරීමට කාටත් හැකිය. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයා වෙනස් වේ. එම වෙනස ප්‍රසිද්ධ කතා (public speaking) තුලද පවත්වාගත හැකිය. මේ ගැන මට ලිපියක් ලියන්නට සිතුනේ මාගේ මිතුරෙකුට ප්‍රසිද්ධ කතාවක් කිරීමට අවශ්‍ය වී, ඒ ගැන මේ ළඟ දවසක අප පැයක් පමණ සිදු කළ සංවාදයක් නිසාය. මා ප්‍රසිද්ධ දේශකයකු නොවුණත් මේ විෂය සම්බන්දයෙන් පාසැල් කාලයේ සිටම පත

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

මූලික ඉංග්‍රීසි ලිවීම හා කියවීම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවන්නේ කෙසේද?  ඉංග්‍රීසිය ඉගෙනීමට පෙර ඔබට මෙම හැකියාව තිබිය යුතුමය.  එය එතරම් අපහසු දෙයක්ද නොවේ.  ඔබේ උනන්දුව හොඳින් ‍තිබේ නම්, පැය කිහිපයකින් ඔබට මෙම හැකියාව ඇති කර ගත හැකිය.  මුල සිට පියවරෙන් පියවර එය උගන්වන්නම්.   මුලින්ම මිනිසා භාෂාවක් භාවිතා කළේ ශබ්දයෙන් පමණි.  එනම් ලිඛිත භාෂාව ඇති වූයේ පසු කාලයකදීය.  කටින් නිකුත් කරන ශබ්ද කනින් අසා ඔවුන් අදහස් උවමාරු කර ගත්තා.  පසුව ඔවුන්ට වුවමනා වුණා මෙම ශබ්ද කොලයක හෝ වෙනත් දෙයක සටහන් කර ගන්නට.  ඒ සඳහායි අකුරු නිර්මාණය කර ගත්තේ.  එම අකුරු නියෝජනය කරන්නේ ශබ්දයි .  මෙසේ මූලික අකුරු කිහිපයක් ඔවුන් එක එක භාෂාව සඳහා නිර්මාණය කර ගත්තා.  ඉංග්‍රීසියේදී මෙලෙස මූලික අකුරු 26ක් ඇත.   එය ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ලෙස හැඳින් වෙනවා. අප ඉගෙන ගත යුත්තේ මෙම අකුරු මඟින් නියෝජනය කෙරෙන ශබ්ද මොනවාද යන්නයි.  එවිට ඔබට ඉංග්‍රීසි ලිවීමට හා කියවීමට හැකි වෙනවා.  ඊට පෙර අප අකුරු 26 දැනගත යුතුයි.  එම අකුරු 26 පහත දක්වා ඇත.  ඉංග්‍රීසියේදී සෑම අකුරක්ම “සිම්පල්” හා “කැපිටල්” ලෙස දෙයාකාර

දෛශික (vectors) - 1

එදිනෙදා ජීවිතයේදිත් විද්‍යාවේදිත් අපට විවිධාකාරයේ අගයන් සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වෙනවා . ඉන් සමහරක් නිකංම සංඛ්‍යාවකින් ප්‍රකාශ කළ හැකි අගයන්ය . අඹ ගෙඩි 4 ක් , ළමයි 6 දෙනෙක් ආදී ලෙස ඒවා ප්‍රකාශ කළ හැකියි . තවත් සමහර අවස්ථාවලදී නිකංම අගයකින් / සංඛ්‍යාවකින් පමණක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි දේවල් / රාශි (quantity) හමු වේ . මෙවිට “මීටර්” , “ තත්පර” , “ කිලෝග්‍රෑම්” වැනි යම් ඒකකයක් (unit) සමඟ එම අගයන් පැවසිය යුතුය ; නැතිනම් ප්‍රකාශ කරන අදහස නිශ්චිත නොවේ . උදාහරණයක් ලෙස , “ මං 5 කින් එන්නම්” යැයි කී විට , එම 5 යනු තත්පරද , පැයද , දවස්ද , අවුරුදුද ආදි ලෙස නිශ්චිත නොවේ . මේ දෙවර්ගයේම අගයන් අදිශ (scalar) ලෙස හැඳින්වේ . අදිශයක් හෙවත් අදිශ රාශියක් යනු විශාලත්වයක් පමණක් ඇති දිශාවක් නැති අගයන්ය . ඔබේ වයස කියන විට , “ උතුරට 24 යි , නැගෙනහිරට 16 යි” කියා කියන්නේ නැහැනෙ මොකද දිශාව යන සාධකය / කාරණය වයස නමැති රාශියට වැදගත්කමක් නැත . එහෙත් සමහර අවස්ථා තිබෙනවා අගයක් / විශාලත්වයක් (magnitude) මෙන්ම දිශාවක්ද (direction) පැවසීමට සිදු වන . මෙවැනි රාශි දෛශික (vector) ලෙස හැඳින්වේ . උදාහරණයක් ලෙස , ඔබ යම් “බලයක්

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

ඉංග්‍රිසි බස ඉගැනීමේදී වචන කොපමණ උගත යුතුද, එම වචන මොනවාදැයි බොහෝ දෙනෙකුට මතුවන ගැටලුවක් වන අතර, බොහෝ දෙනා ඊට විවිධ පිලිතුරුද සපයා ඇත. මේ ගැන හොඳින් පරීක්ෂණය කර ඇමරිකානු ආයතනයක් විසින් වචන 5000ක ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම ලැයිස්තුව මා කෙටස් දෙකකට (දිගු වැඩි නිසා) සිංහල තේරුම්ද සහිතව ඉදිරිපත් කර ඇත. (මේවා සැකසුවත් සෝදුපත් බලා නැති නිසා සුලු සුලු දෝෂ සමහරවිට තිබිය හැකිය). පහත ලැයිස්තුවේ වචන 2500ක් ඇත.    Word    තේරුම        be    ඉන්නවා    and    හා    of    ගේ    in    තුල    to    ට    have    තියෙනවා    to    ට    it    ඒක, ඌ    I    මම    that    ... කියලා, ඒ/අර, ඒක/අරක    for    සඳහා    you    ඔබ, ඔබලා    he    ඔහු    with    සමඟ    on    මත    do    කරනවා, "මෙව්ව කරනවා"    say    කියනවා    this    මේ, මේක    they    උන්, ඒවා, ඒගොල්ලෝ    at    දෙස, අසල    but    නමුත්    we    අපි    his    ඔහුගේ    from    සිට, ගෙන්    not    නැහැ    by    විසින්, මඟින්    she    ඇය    or    හෝ, හෙවත්    as    විට, නිසා, වශයෙන්    what    මොකක්ද,