Skip to main content

මෝහනය / mohanaya (Hypnosis) - 20

ස්වයංමෝහනය ඇන්කර් කරන යෝජනාවලිය

[පළමුව ඔහුව සොම්නා මට්ටමට මෝහනය කරන්න. ඉන්පසු සුපුරුදු ලෙසම දහයේ සිට එකට ගණන් කරමින් හෝ වෙනත් ඩීප්නින් ටෙක්නික් එකක් මගින් ගැඹුරට යවන්න. හෙළන සෑම හුස්මක් පාසාම තමන් සිටි මට්ටමට වඩා සැහැල්ලුවට ගැඹුරට පත් වන බවට යෝජනා කරන්න. ඇත්තටම මෙම හුස්ම පිට කරන විට තවත් ගැඹුරට යෑමේ යෝජනාව සෑම අවස්ථාවකම කීමට සුදුසු එකකි.] මා දැන් ඔබට ජීවිතයේ ඉතාම වටිනා හැකියාවක් දක්ෂතාවක් කියා දෙන්නටයි යන්නේ. තවත් කෙනෙකුගේ උදව්වක් නැතිව තමන්ට සුදුසු හෝ අවශ්‍ය යැයි සිතෙන ඕනෑම මොහොතක තමන් විසින්ම මෝහනයට පත්වන හැටි ඉගෙනීමටයි ඔබ දැන් සූදානමින් සිටින්නේ. ඔබ දන්නවා මෝහනය මගින් ජීවිතයේ බොහෝ පීඩාකාරි හා ඍණාත්මක ගතිගුණ ඉවත් කර සතුටුදායක ධණාත්මක ගතිගුණ වර්ධනය කර ගත හැකි බව. ඔබේ ජීවිතය ඉතා සාර්ථක කර ගැනීමට මෙය උපකාරී කරගන්නට පුළුවන්. ඉතිං තමන් විසින්ම තමන්ට පහසුවෙන් හා ඉක්මනින් මෝහනය වෙන්නට හැකි නම්, එය ගොඩක් ජීවිතයට වටිනවා නේද? [ස්වයංමෝහනය ගැන ආශාවක් වටිනාකමක් ඇති කිරීම මෙමගින් සිදුවේ.]
ඔබ දැන් ඉතාම සුවදායක ශාරීරක හා මානසික සැහැල්ලුවකින් සිටිනවා. ඔව්... ඔබ දැන් ඉතා ගැඹුරු මෝහන නිද්‍රාවකයි සිටින්නේ [එලෙස ඔහු දැන් සිටින ගැඹුරු මට්ටම ගැන මතක් කර දෙන්න.]. ඔබට පුළුවන් ඔබ ඔය දැන් සිටින මට්ටමට හෝ ඊටත් වඩා ගැඹුරු මට්ටමකට නැවත නැවත පත්වෙන්න. ඔව්... ඔබට පුළුවන් තනියමම ඔය සිටින ගැඹුරු මෝහන නිද්‍රාවට හෝ ඊට වඩා ගැඹුරු සුවදායි මට්ටමට පහසුවෙනුත් ඉක්මනිනුත් පත් වෙන්නට. ඔබට කරන්න තියෙන්නෙ මෙච්චරයි. ඔබට මෝහනය වීමට... ඔබ දැන් සිටින සුවදායි මට්ටමට පත්වෙන්නට සුදුසු යැයි ඔබට හැඟෙන ඕනෑම මොහොතක, ඔබේ දකුණු අතේ මාපොට ඇඟිල්ලත් දඹර ඇඟිල්ලත් එකිනෙකට මෙන්න මේ වගේ තද කරන්න. [එසේ කියන ගමන් ඔහුගේ දකුණු අතේ එම ඇඟිලි දෙක අරන් ඔබ විසින් එකිනෙකට තද කරන්න. වෙනත් ඇඟිලි දෙකක් වුවත් ගත හැකියි. වම් අත වුවත් යොදා ගත හැකියි. එහෙමත් නැතිනම් ඔහුට සිදු කළ හැකි වෙනත් ක්‍රියාවක් වුවත් මේ සඳහා යොදා ගත හැකියි. අවශ්‍ය වන්නේ ඔහුගේ සිතට දැන් මෝහනයට පත් වෙන්න කියා සංඥාවක් ලබා දිය හැකි ඇන්කර් එකක් පමණි.] එතකොට ඔබගේ ශරීරයේ සියලුම මාංශ පේශින්, නහර හා ස්නායු සැහැල්ලු වීමට පටන් ගන්නවා. මනස සංසුන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔබේ ඇස් දෙක ඉබේම පිය වෙනවා. ඔබ මේ දැන් සිටින ගැඹුරු මෝහන තත්වයට හෝ ඊටත් වඩා ගැඹුරු මට්ටමකට ඔබව ඉතාම පහසුවෙන් හා ඉක්මනින් පත් වෙනවා. ඔබ එසේ දකුණු අතේ මාපොට ඇඟිල්ල හා දඹර ඇඟිල්ල එකිනෙකට තද කර මෝහනයට පත් වන සෑම වතාවකම කලින් වතාවටත් වඩා ගැඹුරු මෝහනයකට ඉබේම පහසුවෙන් හා ඉක්මනින් පත් වෙනවා.”
[දැන් ඔහුගේ යටි සිතේ එය තැන්පත් වී ඇත. එය තවදුරටත් ශක්තිමත් කළ යුතුය. ඒ සඳහා ෆ්‍රැක්ෂනේෂන් හා කොම්පවුන්ඩින් උපක්‍රමය මේ ආකාරයට යොදා ගන්න.] හරි... මං මොහොතකින් එකේ සිට තුනට ගණන් කරනවා. තුන කියන විට ඔබේ දෑස් විවර කරන්න. එක... දෙක... තුන... ඇස් අරින්න. මට අවශ්‍යයි ඔබ දැන් ඉගෙන ගත් විධියටම දකුණු අතේ මහපොට ඇඟිල්ල හා දඹර ඇඟිල්ල එකිනෙකට තද කරලා තනියමම ගැඹුරු මෝහන තත්වයට පත් වීමට. මං ආයෙත් කරන විධිය කියන්නම්... මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නෙ. ඔයාගේ දකුණු අතේ මහපොට හා දඹර ඇඟිලි දෙක එකිනෙකට තද කරන්න. එවිට, ඔබේ ශරීරය ඉතාමත්ම සැහැල්ලු වෙලා පණ නැති වෙලා ඔයාගේ මනස ගොඩක් සංසුන් වෙලා ඇස් දෙක පියවෙලා ඔබව ගැඹුරු මෝහන නිද්‍රාවට පත් වෙනවා. හරි... දැන් ඒක කරල බලන්න. [එය සිදු වෙන්නට ඉඩ දී නිහඬව බලා සිටින්න. විනාඩියක් දෙකක් පමණ කාලයක් බලා සිටින්න.] හරි... මං ආයෙත් එකේ සිට තුනට ගණන් කරනවා; තුන කියන විට ඔබේ ඇස් දෙක විවෘත කරන්න. එක... දෙක... තුන... ඇස් අරින්න. තව සැරයක් ඔබේ ඇඟිලි දෙක තද කර ගැඹුරු මෝහනයට තනිවම ඉතා පහසුවෙන් හා ඉක්මනින් යන්න සූදානම් වන්න. මෙලෙස කරන සෑම වාරයක් පාසාම ඊට කලින් පාරට වඩා ගැඹුරට ඔබ යන්න ඉඩ දෙන්න. හරි... නැවත ඇඟිලි තද කරලා තවත් ගැඹුරට යන්න. [මෙලෙස හතර පස් සැරයක් පමණ සිදු කරන්න. ඉහත අවස්ථා සියල්ලේම ඇස් විවෘත කළත් ඔහු සිටියේ මෝහන නිද්‍රාවේමයි. එය ෆ්‍රැක්ෂනේෂන් උපක්‍රමය බව ඔබ දන්නවා. එලෙසම මෝහනයේ සිටියදීම කිහිප සැරයක් එය කරවීම කොම්පවුන්ඩිං උපක්‍රමය බවත් ඔබ දන්නවා.]
[ඔහු ස්වයංව මෝහනයට පත් වූවත් ඉන් ඉවත් කිරීමට මෝහනවේදියකු දැන් නැති නිසා ඉන් තමන්ටම ඉවත් වන විධියද ඉගැන්විය යුතුයි.] හරි... දැන් ඔබ දන්නවා තනිවම ගැඹුරු මෝහනයට පත් වන්නට. ඔබටම තනියම ඉන් ඉවත් වන විධියත් දැන් ඉගෙන ගමු. එය ඉතාම පහසුයි. ඔබ මෝහන සුවය සැහැල්ලුව ලබමින් සිටින විට, ඔබට දැන් ඉන් ඉවත් වෙන්නට ඕනෑ යැයි හැඟෙන කොට, ඔබේ සිතෙන්ම එකේ සිට තුනට සෙමින් ගණන් කරන්න. එසේ ගණින සෑම ඉලක්කමක් පාසාම ඔබව මෝහන නිද්‍රාවේ සිට ක්‍රමයෙන් ඉවත් වී තුන කියන විට හොඳින් දෑස් විවර වී ශරීරය හා සිත ප්‍රබෝධමත්ව හා ශක්ති සම්පන්න ජවයක් දැනෙමින් සම්පූර්ණයෙන්ම මෝහනයෙන් ඉවත් වේවි. [අවසානයේ ඔහුව මෝහනයෙන් ඉවත් කරන්න.]
ඉහත ආකාරයට ස්වයංමෝහනය යටි සිතේ පුහුණු කළ පසු, ඔහු ලවා එය නැවත කරවන්න. මෙවර ඔහු විසින් එය සිදු කරන්නේ මෝහනයෙන් ඉවත්ව සාමාන්‍ය තත්වයේ සිටයි. තව එක සැරයක්, ඔහුට කියන්න “සුළු කාලයකට දකුණු අතේ මාපොට හා දඹර ඇඟිලි දෙක එකිනෙකට තද කර ගැඹුරු මෝහන නිද්‍රාවට පහසුවෙන් හා ඉක්මනින් පත් වෙන්න” කියා. මෙහිදී ඔහු මෝහනයට තමන් විසින්ම පත් වේ. විනාඩියක් දෙකක් නිශ්ශබ්දව සිටින්න. ඒ කාලය තුල ඔහු මෝහනයෙන් ඉවත් වූයේ නැතිනම්, දැන් මෝහනයෙන් ඉවත් වෙන්න සූදානම් වෙන්න” කියා කියන්න. මේ ආකාරයටද තුන් හතර වතාවක් එය සිදු කරන්න. සතියක් පමණ යන තුරු මෙය දිනපතා කිහිප වතාවක් බැගින් පුරුදු වෙන්නට කියන්න. ඉන්පසුද අඩුම ගාණේ සතියකට සැරයක්වත් එය කළ යුතුයි. ටික කලකින් ඔහුව ඉතාමත්ම ගැඹුරු මෝහනයට ක්ෂණිකවම හා ස්වයංවම පත්වීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.
ඉහතදී ස්වයංමෝහනයට පත්ව ඉන් ඉවත් වීමට දුන් යෝජනාව අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කර ගත හැකියි. තවත් හොඳ ක්‍රමයක් නම්, විනාඩියක් හෝ පැය භාගයක් හෝ අසවල් කාලයක් සඳහා මෝහනයට පත්ව එම කාලය ඉක්ම ගිය පසු ඉබේම මෝහනයෙන් ඉවත් වෙන්නට කියාද යෝජනා කළ හැකියි. සෑම සතකු තුලම වෙලාව සටහන් කර ගන්නා ජීව විද්‍යාත්මක ඔරලෝසුවක් (bio-clock) ශරීරය තුළ තිබේ. එහෙත් අප බොහෝ දෙනා ඉන් වැඩ ගැනීමට පුරුදු පුහුණුව නැත. අතීතයේ මිනිසුන් නම් ඉන් වැඩ ගත්තා. ඔවුන්ට උදේ අවධි වීමට අලාර්ම් ඔරලෝසු එකල තිබුණේ නැත. මෙහිදී අප මෙම ජීව ඔරලෝසුවෙන් වැඩ ගන්නයි මේ හදන්නේ. ඒ සඳහා මෙලෙස යෝජනා කරන්න.
ඔබ දැන් දන්නවා තනිවම ස්වයංමෝහනයට පත් වන්නට. දැන් ඉගෙන ගනිමු තනිවම ඉන් ඉවත් වන හැටිත්. එය කිරීමට හරිම පහසුයි. ඔබ මෝහනයට පත් වීමේ අදහසින් ඇඟිලි දෙක තද කිරීමට පෙර ඔබටම යෝජනා කර ගන්න මං මෙච්චර කාලයක් පමණක් මෝහන නිද්‍රාවට පත් වෙනවා. ඉන්පසු ඉතාම ප්‍රසන්න සිතකින් ප්‍රබෝධමත්ව ජවසම්පන්න බවකින් මෝහනයෙන් ඉවත් වෙනවා කියා. ඔබ යෝජනා කරන කාලය ඔබ විසින් තීරණය කරන්න. එය තැනේ හා අවස්ථාවේ හැටියට විනාඩියක් වෙන්න පුළුවන්... පැය භාගයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට කැමති කාලයක් තීරණය කරන්න. ඔබේ ශරීරයේ තිබෙනවා එක්තරා විධියක ජීව ඔරලෝසුවක්. සමහරවිට ඔබ ඒ ගැන දන්නේ නැතිව ඇති. සමහරවිට දැන සිටියත් ඉන් ප්‍රයෝජන නොගත්තා විය හැකියි. ඔබ මෙහිදී ඔබේ ශරීරයේ තිබෙන එම ජීව ඔරලෝසුව ගැන විශ්වාස තබන්න. ඔබ යම් කාලයක් සිතා ගත්තොත්, එම ඔරලෝසුව එම කාලය මතක තබා ගෙන සිට නිසි වෙලාවට ඔබට දන්වාවි දැන් එම කාලය ඉකුත් වී ගිය බව. එය ඔබට ඉබේම දැනේවි. හරියට බඩගිනි හැදුනාම ඔබට දැනෙනවා වගේ... ඔබට සාමාන්‍යයෙන් යමක් කිරීමට තිබෙන විට එය ඉබේම මතක් වෙන්නා වගේ... ඔබ කිහිප වතාවක් මෙලෙස එම ඔරලෝසුවෙන් වැඩ ගන්නා විට, එහි නිරවද්‍යතාව ක්‍රමයෙන් ඉහළ යනු ඇත. [පෙර සේම මෙයද පුහුණු කරවන්න. ඉහත උපදෙස් එලෙසම මේ සඳහාද වලංගු වේ.]
මෙලෙස මෝහනයට පත් වීමම යම් සුවයක් දැනෙනු ඇත. අප නිදාගෙන නැගිටින විට ඉතා හොඳ සුන්දර හැඟීම් තිබෙනවා නේද? නින්දක ස්වභාවය එයයි. මෝහනයකද එම ස්වභාවය ඇත. ඉතිං මෙය එදිනෙදා ජීවිතයේ ආතතිය (stress) අඩු කර ගැනීමට ඉතා හොඳ ක්‍රමයකි. විනාඩියක දෙකක වැනි කෙටි කාලයක් වුවද එය සිදු කර ගැනීම ප්‍රතිඵලදායකය. ඕනෑම කෙනෙකුට විනාඩි දෙක තුනක විවේකයක් සොයා ගැනීමට බැරි කමක් නැත. අඩුම ගානේ වැසිකිලියට (වොෂ්රූම් එකට) ගොස් හෝ මෙය සිදු කළ හැකියි. හැමවිටම හිඳ ගෙන සිට මෙය සිදු කරන්න. හිටගෙන සිදු කරන්න එපා මොකද ශරීරය ලිහිල් වන නිසා ඔබව ඇදගෙන වැටෙන්නට හැකියි. වාහන එලවන ගමන්ද මෙය කරන්න එපා. සමහරුන් යෝජනා කරනවා ට්‍රැෆික් ලයිට් එකට නවතා සිටින විට, ඉන් ලැබෙන විනාඩිය වැනි කාලය තුලද මෙය කරන්න කියා (වෙනත් අවස්ථාවක් වෙලාවක් සොයා ගැනීමට නොහැකිම නම්). එහෙත් එය කරන්න එපා. හැමවිටම නිවසේ හෝ කන්තෝරුවේදී හෝ එවැනි නිශ්චල තැනක මෙය සිදු කරන්න. වාහනයක සිටින විට මෙය කළ හැකියි ඔබ වාහනය පදවන්නේ නැතිව නිකං හිඳගෙන යනවා නම් (එයද රෝද දෙකේ වාහනයක නොව).

මවිසින් ඉංග්‍රිසි බසින් ලියා ඇමසන් හි ප්‍රකාශයට පත් කළ මෝහනය මුල සිට ක්‍රමානුකූලව උගන්වන අත්පොත පහත ලින්ක් එක මත ක්ලික් කර දැන් නිවසටම ගෙන්වා ගත හැකිය.

https://www.amazon.com/dp/B0851MHRSM


ඉහත ආකාරයට ඔහේ ස්වයංමෝහනයට පත්ව ඉන් ඉවත් වනවාට වඩා එම කාලය තුල යම් යම් ධණාත්මක යෝජනා යටි සිතට යොමු කළ හැකියි. එය ඉතාම ඵලදායි ක්‍රමයක්. මෙම යෝජනා තමන්ට කියන්නට දැන් භාහිර මෝහනවේදියකු නැත. එයද තමන් විසින්ම තමන්ට කළ යුතු වේ. එහෙත් තමන් මෝහනයේ සිටින විට, කොලයක් බලාගෙන හෝ මතකයෙන් තමන්ට යෝජනා යොමු කළ නොහැකියි. එසේ කරන්නට උත්සහ කිරීමම ඔබේ උඩු සිත අවධි කර ගැනීමකි. එසේ නම්, එය කළ හැක්කේ කොහොමද?

Hypnosis (mohayana) ...

Comments

 1. මිට කලින් සාමාන්‍ය මෝහනයකට පත් නොවුණු කෙනෙක්ට පලවෙනි මෝහනය විදියට ස්වයන් මෝහනයට පත්වෙන්න පුළුවන් විදියක් හෝ හඬ පටයක් දෙන්න පුලුවන්ද?

  ReplyDelete
  Replies
  1. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2070115753245478&id=100007412207721

   Delete
 2. මෙහෙමයි... මෝහනය කියන දේ විවිධ පුද්ගලයන්ට විවිධාකාර මට්ටම්වලින් සිදු විය හැකි දෙයක්. එහෙත් පොදුවේ මා පිළිගන්නේ හා කියන්නේ පළමුව සාමාන්‍ය මෝහනයක් සිදු කර ගෙන මෝහනය ගැන අවබෝධයක් හා අත්දැකීමක් ලබා ගෙන ස්වයං මෝහනයක් සිදු කර ගන්නා ලෙසයි. පළමු අත්දැකීමම ස්වයං මෝහනයක් වීම බොහෝ දෙනෙකුට ළඟා කර ගැනීමට අපහසු වේවි (බැහැ කියා මා කියන්නේ නැත). ජීවිතයේ අනේක වාරයක් අප නොදැනුවත්ව ස්වයං මෝහනයට අප පත් වෙනවා. එහෙත් යම් ප්‍රතිකර්මය හා ක්‍රමවත් විදියකට එය කිරීම ගැනයි මා මේ පැවසුවේ.

  මුදල් ගෙවා හෝ නොගෙවා හෝ මෝහනවේදියකු ලවා (තමන්ගේ පළමු) මෝහනය සිදු කර ගැනීමට නොහැකි නම්, මිතුරකු සමග මා මෙම ලිපි පෙලෙහි (පොතෙහි) කියා ඇති උපදෙස් අනුව ඉගෙන ප්‍රැක්ටිස් විය හැකියි.

  අන්තර්ජාලයේ ඉංග්‍රිසි බසින් එවැනි ස්වයංමෝහන හඩපට/ට්‍රැක් තිබෙනවා මා දැක තිබෙනවා. එහෙත් ඒවා නීති විරෝධි ආකාරයෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමට සිදු වන නිසා, ඒවා ලබා ගන්නා (ඩවුන්ලෝඩ්) හැටි මෙහි පැවසිය නොහැකියි. ගූගල් සර්ච් කර හා ටොරන්ට් ක්‍රමවලින් ඒවා ලබා ගත හැකියි. වෙලාවක් තිබුණොත් මවිසින්ම (නොමිලේ) සිංහල බසින් එකක් සාදා දමන්නට උත්සහ කරන්නම්.

  ReplyDelete
 3. බොහොම ස්තුතියි. මේ දේවල් කරන්න කැමති යාලුවෙක් නෑ.ඒකයි තනියෙන්ම කරන්න වෙන්නේ. youtube එකෙන් online hyptonise video අරන් කරලා බැලුව.ඒවයෙන් ප්‍රතිපලයක් නෑ. පුලුවන්නම් හොඳ mp3 or video එකක ලින්ක් එකක් හෝ ටොරන්ට් ලින්ක් එකක් දෙන්න. ඔබ විසින් සිංහලෙන් හදපු එකක් දෙන්න පුලුවන්නම් ඒක ලොකු උදව්වක් වෙයි ලංකාවේ ගොඩක් අයට...

  ReplyDelete
 4. 1)මම මගෙ recording එකක් මගින් elman induction මටම කරගන්නවනම් ඒකට 'මම' කියලද 'ඔබ' කියලද යොදන්න ඕනි?
  2)මම මටම elman induction ස්වයන්මෝහණ recording එකක් හදද්දී අත ඔසවල අතාරින කොටස නැති උනාට කමක් නැද්ද?

  ReplyDelete
 5. ඔව්... ගොඩක්ම මෝහනය සම්බන්ධයෙන් ලියවිලා තිබෙන දේවල් මෙන්ම ඕඩියෝ විඩියෝ පට/ට්‍රැක් බොරු මනස්ගාත වේ. විශේෂයෙන් ස්වයංමෝහනය සම්බන්ධව තත්වය එසේය. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර, ජ්‍යොතිෂ (astrology), brainwaving/binaural audio, subliminal tapes, හා පෞරානික රහස් ක්‍රම යනාදිය සමග මෝහනය සම්බන්ධ කරන කිසිම කෙනෙකුව පිළිගන්න එපා; ඔවුන් බොරු කාරයින්. ඒගොල්ලන් විසින් නොමිලේ හෝ මුදලට දෙන මෝහන ට්‍රැක් ඇසීමෙන් කාලය නාස්ති වීමක් පමණක් සිදු වේවි. gerald kein ගෙ ultraheight selfhypnosis mp3 ඕඩියෝ ට්‍රැක් එක හොයාගෙන බලන්න.

  රෙකෝඩිං එකේදිත් "ඔබ" කියලම කියන්න. අත උස්සා අත හරින එක ඇත්තටම මෝහනලාභියාගේ මෝහන මට්ටම මනින අවස්ථාවක්. එය ස්වයං-මෝහනයකදී තමන්ටම කරගත නොහැකියි කිසිසේත්ම. ඔබට එය මඟහැරීමට සිදු වේ. මෝහනය ආරම්භ වෙලා ටික වෙලාවකට පසුව අංග චලනය කිසිම දෙයක් ස්වයං-මෝහනයේදී කළ නොහැක.

  ReplyDelete

Post a Comment

Thanks for the comment made on blog.tekcroach.top

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

මෙම පොත (පාඩම් මාලාව) පරිශීලනය කිරීමට ඔබට එදිනෙදා සිංහල භාෂාව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව හා සාමාන්‍ය බුද්ධිය පමණක් තිබීම අවම සුදුසුකම ලෙස මා සලකනවා.  තවද, ඇසෙන පරිදි ඉංග්‍රීසි අකුරින් ලිවීමට හැකිවීම හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවීමට හැකි නම්, ඔබට මෙතැන් සිට මෙම පාඩම් මාලාව කියවා ඉගෙන ගත හැකිය.  ඔබට එසේ ඉංග්‍රීසි කියවීම හා ලිවීම ගැන දැනීමක් දැනටමත් නොමැත්තේ නම්, කරුණාකර මෙ‍ම පොතෙහි “අතිරේකය - 1 ”  බලා පළමුව එම හැකියාව ඇති කරගන්න.  තවද, හැකි පමණ ඉංග්‍රීසි වචනද පාඩම් කරගන්න. ඔබ හිතවතෙකුගේ නිවසකට හෝ වෙනත් පිටස්තර තැනකට යන විටෙක හැසිරෙන්නේ ඔබට අවශ්‍ය විදියටම නෙමේ නේද?  එනම්, පිට නිවසකට ගිය විට අහවල් පුටුව තිබෙන තැන හරි නැහැ, අහවල් එක මෙහෙම තිබෙන්නට ඕනෑ ආදී ලෙස ඔවුනට පවසන්නේ නැහැ, මොකද අප සිටින්නේ අනුන්ගේ තැනක නිසා.  එලෙසම, ඉංග්‍රීසි භාෂාව යනු සිංහල නොවේ.  ඔබ කැමැති වුවත් නැතත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේදීද අප ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ රීති හා රටා එපරිද්දෙන්ම උගත යුතුය.  එනම්, සෑම සිංහල වගන්ති රටාවක්ම ඉංග්‍රීසියට ඔබ්බන්නට නොව, ඉංග්‍රීසියේ ඇති රටා ඔබ දන්නා සිංහල භාෂාව තුළින් ඉගෙනීමට උත්සහ කළ යුතුය. 

කතාවක් කර පොරක් වන්න...

කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුල අඩුම වශයෙන් එක් වතාවක් හෝ කතාවක් පිරිසක් ඉදිරියේ කර තිබෙනවාට කිසිදු සැකයක් නැත. පාසැලේදී බලෙන් හෝ යම් සංගම් සැසියක හෝ රැස්වීමක හෝ එම කතාව සමහරවිට සිදු කර ඇති. පාසලේදී කතා මඟ හැරීමට ටොයිලට් එකේ සැඟවුනු අවස්ථාද මට දැන් සිහිපත් වේ. එහෙත් එදා එසේ කතා මඟ හැරීම ගැන අපරාදේ එහෙම කළේ යැයි අද සිතේ. යහලුවන් ඉදිරියේ "පොර" වෙන්න තිබූ අවස්ථා මඟ හැරුණේ යැයි දුකක් සිතට නැඟේ. ඇත්තටම කතාවක් කිරීම "පොර" කමකි. දක්ෂ කතිකයන්ට සමාජයේ ඉහල වටිනාකමක් හිමි වේ. පාසැලේදී වේවා, මඟුලක් අවමඟුලක් හෝ වෙනත් ඕනෑම සමාජ අවස්ථාවකදී වේවා දේශපාලන වේදිකාව මත වේවා කතාවක් කිරීමේදී පිලිපැදිය යුත්තේ සරල පිලිවෙතකි. එහෙත් එම සරල පිලිවෙත තුල වුවද, තමන්ගේ අනන්‍යතාව රඳවන කතාවක් කිරීමට කාටත් හැකිය. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයා වෙනස් වේ. එම වෙනස ප්‍රසිද්ධ කතා (public speaking) තුලද පවත්වාගත හැකිය. මේ ගැන මට ලිපියක් ලියන්නට සිතුනේ මාගේ මිතුරෙකුට ප්‍රසිද්ධ කතාවක් කිරීමට අවශ්‍ය වී, ඒ ගැන මේ ළඟ දවසක අප පැයක් පමණ සිදු කළ සංවාදයක් නිසාය. මා ප්‍රසිද්ධ දේශකයකු නොවුණත් මේ විෂය සම්බන්දයෙන් පාසැල් කාලයේ සිටම පත

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

මූලික ඉංග්‍රීසි ලිවීම හා කියවීම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවන්නේ කෙසේද?  ඉංග්‍රීසිය ඉගෙනීමට පෙර ඔබට මෙම හැකියාව තිබිය යුතුමය.  එය එතරම් අපහසු දෙයක්ද නොවේ.  ඔබේ උනන්දුව හොඳින් ‍තිබේ නම්, පැය කිහිපයකින් ඔබට මෙම හැකියාව ඇති කර ගත හැකිය.  මුල සිට පියවරෙන් පියවර එය උගන්වන්නම්.   මුලින්ම මිනිසා භාෂාවක් භාවිතා කළේ ශබ්දයෙන් පමණි.  එනම් ලිඛිත භාෂාව ඇති වූයේ පසු කාලයකදීය.  කටින් නිකුත් කරන ශබ්ද කනින් අසා ඔවුන් අදහස් උවමාරු කර ගත්තා.  පසුව ඔවුන්ට වුවමනා වුණා මෙම ශබ්ද කොලයක හෝ වෙනත් දෙයක සටහන් කර ගන්නට.  ඒ සඳහායි අකුරු නිර්මාණය කර ගත්තේ.  එම අකුරු නියෝජනය කරන්නේ ශබ්දයි .  මෙසේ මූලික අකුරු කිහිපයක් ඔවුන් එක එක භාෂාව සඳහා නිර්මාණය කර ගත්තා.  ඉංග්‍රීසියේදී මෙලෙස මූලික අකුරු 26ක් ඇත.   එය ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ලෙස හැඳින් වෙනවා. අප ඉගෙන ගත යුත්තේ මෙම අකුරු මඟින් නියෝජනය කෙරෙන ශබ්ද මොනවාද යන්නයි.  එවිට ඔබට ඉංග්‍රීසි ලිවීමට හා කියවීමට හැකි වෙනවා.  ඊට පෙර අප අකුරු 26 දැනගත යුතුයි.  එම අකුරු 26 පහත දක්වා ඇත.  ඉංග්‍රීසියේදී සෑම අකුරක්ම “සිම්පල්” හා “කැපිටල්” ලෙස දෙයාකාර

දෛශික (vectors) - 1

එදිනෙදා ජීවිතයේදිත් විද්‍යාවේදිත් අපට විවිධාකාරයේ අගයන් සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වෙනවා . ඉන් සමහරක් නිකංම සංඛ්‍යාවකින් ප්‍රකාශ කළ හැකි අගයන්ය . අඹ ගෙඩි 4 ක් , ළමයි 6 දෙනෙක් ආදී ලෙස ඒවා ප්‍රකාශ කළ හැකියි . තවත් සමහර අවස්ථාවලදී නිකංම අගයකින් / සංඛ්‍යාවකින් පමණක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි දේවල් / රාශි (quantity) හමු වේ . මෙවිට “මීටර්” , “ තත්පර” , “ කිලෝග්‍රෑම්” වැනි යම් ඒකකයක් (unit) සමඟ එම අගයන් පැවසිය යුතුය ; නැතිනම් ප්‍රකාශ කරන අදහස නිශ්චිත නොවේ . උදාහරණයක් ලෙස , “ මං 5 කින් එන්නම්” යැයි කී විට , එම 5 යනු තත්පරද , පැයද , දවස්ද , අවුරුදුද ආදි ලෙස නිශ්චිත නොවේ . මේ දෙවර්ගයේම අගයන් අදිශ (scalar) ලෙස හැඳින්වේ . අදිශයක් හෙවත් අදිශ රාශියක් යනු විශාලත්වයක් පමණක් ඇති දිශාවක් නැති අගයන්ය . ඔබේ වයස කියන විට , “ උතුරට 24 යි , නැගෙනහිරට 16 යි” කියා කියන්නේ නැහැනෙ මොකද දිශාව යන සාධකය / කාරණය වයස නමැති රාශියට වැදගත්කමක් නැත . එහෙත් සමහර අවස්ථා තිබෙනවා අගයක් / විශාලත්වයක් (magnitude) මෙන්ම දිශාවක්ද (direction) පැවසීමට සිදු වන . මෙවැනි රාශි දෛශික (vector) ලෙස හැඳින්වේ . උදාහරණයක් ලෙස , ඔබ යම් “බලයක්

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

ඉංග්‍රිසි බස ඉගැනීමේදී වචන කොපමණ උගත යුතුද, එම වචන මොනවාදැයි බොහෝ දෙනෙකුට මතුවන ගැටලුවක් වන අතර, බොහෝ දෙනා ඊට විවිධ පිලිතුරුද සපයා ඇත. මේ ගැන හොඳින් පරීක්ෂණය කර ඇමරිකානු ආයතනයක් විසින් වචන 5000ක ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම ලැයිස්තුව මා කෙටස් දෙකකට (දිගු වැඩි නිසා) සිංහල තේරුම්ද සහිතව ඉදිරිපත් කර ඇත. (මේවා සැකසුවත් සෝදුපත් බලා නැති නිසා සුලු සුලු දෝෂ සමහරවිට තිබිය හැකිය). පහත ලැයිස්තුවේ වචන 2500ක් ඇත.    Word    තේරුම        be    ඉන්නවා    and    හා    of    ගේ    in    තුල    to    ට    have    තියෙනවා    to    ට    it    ඒක, ඌ    I    මම    that    ... කියලා, ඒ/අර, ඒක/අරක    for    සඳහා    you    ඔබ, ඔබලා    he    ඔහු    with    සමඟ    on    මත    do    කරනවා, "මෙව්ව කරනවා"    say    කියනවා    this    මේ, මේක    they    උන්, ඒවා, ඒගොල්ලෝ    at    දෙස, අසල    but    නමුත්    we    අපි    his    ඔහුගේ    from    සිට, ගෙන්    not    නැහැ    by    විසින්, මඟින්    she    ඇය    or    හෝ, හෙවත්    as    විට, නිසා, වශයෙන්    what    මොකක්ද,