Skip to main content

ඉලෙක්ට්‍රෝනික්ස් IV (Electronics) - 19

එමිටර් බයස්

එමිටර් රෙසිස්ටරයක් යෙදූ ෆික්ස්ඩ් බයස් ක්‍රමය emitter bias හෝ emitter stabilized bias ලෙස වෙනම බයස් ක්‍රමයක් ලෙසත් සමහරුන් සලකනවා. එහෙත් ඇත්තෙන්ම එමිටර් බයස් යනු පහත රූපයේ ආකාරයේ බයස් ක්‍රමයයි.


මෙහි එමිටර් රෙසිස්ටරයක් සහිත ෆික්ස්ඩ් බයස් ක්‍රමයට වඩා වෙනස්කම් දෙකක් බැලූබැල්මට ඇත. එකක් නම්, කලෙක්ටරයට සුපුරුදු ලෙසම VCC ධන විදුලි සැපයුමක් ලබා දී තිබියදීම එමිටරයට VEE ඍන විදුලි සැපයුමක් ලබා දී ඇත (එන්පීඑන් ට්‍රාන්සිස්ටරයක එමිටරයට සපයන්නේ කලෙක්ටර් වෝල්ටියතාවට සාපේක්ෂව හැමවිටම අඩු/ඍන වෝල්ටියතාවක්නෙ). ඒ කියන්නේ මෙහිදී ද්විත්ව විදුලි සැපයුමක් අවශ්‍ය වේ (පහත රූපයෙන් එය තවදුරටත් පැහැදිලි වේ). අනෙක් වෙනස්කම නම්, බේස් රෙසිස්ටරය දැන් බේසය හා භූගතය අතර සම්බන්දව පවතී.
දැන් ඉහත ට්‍රාන්සිස්ටරයේ අවුට්පුට් කොටසට KVL යොදමු. පහත සූත්‍රවලදී ඍන එමිටර් වෝල්ටියතාව දෙපස | | යොදා තිබෙන්නේ ධන ඍන භේදය නොසලකා විශාලත්වය/අගය භාවිතා කරන්න කියා හැඟවීමටයි.

VCC – ICRC – VCE – IERE – (-VEE) = 0
VCC + |VEE| = ICRC + VCE + ICRE (IC IE නිසා)
VCC + |VEE| = ICRC + ½(VCC + |VEE|) + ICRE (VCE සමස්ථ සැපයුම් විභවයෙන් ½ ක් ලෙස තැබීමෙන්)
½(VCC + |VEE|) = ICRC + ICRE
½(VCC + |VEE|) = VRC + VRE

ICRC = VRC හා ICRE = VRE නිසා, දැන් අපට සුපුරුදු ලෙස RC = VRC/IC හා RE = VRE/IC මඟින් කලෙක්ටර් හා එමිටර් රෙසිස්ටර් දෙක සෙවිය හැකිය (කලෙක්ටර් රෙසිස්ටරය දෙපස හා එමිටර් රෙසිස්ටරය දෙපස ඩ්‍රොප්වන වෝල්ටියතාවන් අපගේ අභිමතය මතනෙ වෙන වෙනම තීරණය වන්නේ).

දැන් මෙම ට්‍රාන්සිස්ටරයේ ඉන්පුට් කොටසට KVL යොදමු. මෙහිදී GND යනු -VEE ට වඩා වැඩි වෝල්ටියතාවක් බැවින් (ඕනෑම ඍන අගයකට වඩා 0 විශාලයිනෙ), GND සිට වෝල්ටියතාවන් ලියා දක්වමු (කෙටි ක්‍රමයෙන්). දක්ෂිණාවර්ත දිශාව සලකමු.

GND – IBRB – VBE - IERE - (-VEE) = 0
-IBRB – VBE - IERE + |VEE| = 0
-IBRB – VBE - IERE = - |VEE|
|VEE| = IBRB + VBE + IERE
|VEE| = (IC/β)RB + VBE + ICRE

ඉහත සූත්‍රය ඇසුරින් RB සොයමු. ඉන්පසුව, IE = (β + 1)IB යන සම්බන්දතාවත් යොදා ගෙන IB උක්ත කරමු (එනම් IB සොයමු).


සටහන
පහත වම් රූපය බැලූබැල්මටම ඉහත එමිටර් බයස් පරිපථයම වැනිය. එහෙත් එහි ධන VCC නැත. එහි ක්‍රියාකාරිත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම VCC සහිත (VEE නැති) එමිටර් රෙසිස්ටරයක් යෙදූ බයස් ක්‍රමයට සමානය. ඒ ගැන මෙසේ තර්ක කර බලන්න. විදුලිය දෛශික ස්වභාවයක් ගන්නා නිසා, ධන හා ඍන යනු සාපේක්ෂ සංකල්ප වේ. සාපෙක්ෂව වඩා වැඩි වෝල්ටියතාව සහිත අග්‍රය/පැත්ත ධන ලෙසත් අනෙක ඉබේම ඍන/භූගතය ලෙසත් සැලකිය හැකිය. මෙම වැදගත් කාරණය අවස්ථා ගණනාවකදීම මා කියා ඇත. විශ්ලේෂනය සඳහා ඉදිරිපත් කළත් පහත වම් රූපයේ ආකාරයේ පරිපථයක් ප්‍රායෝගිකව සෑදීමට කිසිදු අවශ්‍යතාවක් නැත.ඒ අනුව, යම් ඍන වෝල්ටියතාවකට සාපේක්ෂව 0 V හෙවත් භූගතය යනු වැඩි අගයක් නිසා (උදාහරණයක් ලෙස, -5 ට වඩා 0 විශාල වේ), 0 V යනු ධන අග්‍රය ලෙස සැලකිය හැකිය. එවිට -12 V (එමිටර්) සිට 0 V (කලෙක්ටර්) දක්වා පරාසයම 0 V (එමිටර්) සිට +12 V (කලෙක්ටර්) දක්වා පරාසයක් ලෙස සැලකිය හැකිය (ඉහත දකුණු පස රූපය).

ඉහත පරිපථයේ රෙසිස්ටර් අගයන් RC = 500R, RE = 100R, RB = 102k නම් හා VEE = -12V නම්, වෝල්ටියතාවන් පිහිටන ආකාරය ඉහත වම් රූපයේ දක්වා ඇත. එයම දකුණු රූපයේ ආකාරයටත් විශ්ලේෂනය කළ හැකි අතර, වම් හා දකුනු රූප දෙකෙහි දක්වා ඇති මූලික අගයන් සියල්ල (එනම්, එක් එක් රෙසිස්ටරය දෙපස ඩ්‍රොප් වන විභවයන්, ගලා යන ධාරාවන්, රෙසිස්ටර් අගයන්) සමානය.

VCC හා VEE දෙකම සහිත පරිපථයක් වුවද එමිටර් රෙසිස්ටරයක් යෙදූ VCC පමණක් තිබෙන පරිපථයක් ලෙස සැලකීමටද හැකියි. එහිදී VEE අගය (එනම් |VEE| ) ගෙන VCC අගයට එකතු කර ලැබෙන අගය අලුත් VCC අගය ලෙස ගනී; VEE අගය 0 V (GND) මඟින් අදේශ කළ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, VCC = 5 V හා VEE = -5 V ලෙස ඇති විට, එම පරිපථයම VCC = 10 V හා VEE = 0 V ලෙස සලකා පරිපථ විශ්ලේෂනය සිදු කළ හැකියි.


මේ කරුණුවලින් පෙනෙන්නේ වක්‍රාකාරයෙන් එමිටර් බයස් යන්න එමිටර් රෙසිස්ටරයක් යෙදූ ඕනෑම බයස් ක්‍රමයක් ආවරණය කරන බවයි.

ඉහත පරිපථයේ VCC පමණක් තිබුණත් (VEE නැතිව) එමිටර් රෙසිස්ටරය දෙපස වෝල්ටියතාවක් පාතනය වන බව අප ඉගෙන ගත්තා. VEE පමණක් තිබුණත් (VCC නැතිව) එමිටර් රෙසිස්ටරය දෙපස වෝල්ටියතාවක් පාතනය වන බවත් ඉගෙන ගත්තා. එනිසා VCC හා VEE යන දෙකම එකවර තිබෙන විටත් එමිටර් රෙසිස්ටරය දෙපස වෝල්ටියතාවක් පාතනය වේ. ඒ කුමන අයුරකින් වුවද එමිටර් රෙසිස්ටරය දෙපස ඩ්‍රොප් වන එම වෝල්ටියතාව (VRE) හැමවිටම වැඩි වෝල්ටියතාව රෙසිස්ටරයේ ඉහල අග්‍රයේ පිහිටන ලෙස පවතී.

ඉහත සටහනින්ද විස්තර කළ පරිදි මෙම පරිපථය අප මින් පෙර උගත් එමිටර් රෙසිස්ටරයක් යෙදූ ෆික්ස්ඩ් බයස් ක්‍රමයට ඌණනය කළ හැකි නිසා, වැඩිදුර විස්තර කිරීමට දෙයක් නැත. එමිටර් ඩිජෙනරේෂන් සහිත ෆික්ස්ඩ් බයස් ක්‍රමයේ විස්තර මෙතැනටත් අදාල වේ. එහෙත් ඉතා කෙටියෙන් නැවත එම කරුණු මෙතැනදීත් සොයා බලමු.

පලමුවෙන්ම එමිටර්/කලෙක්ටර් ධාරාව කොපමණදැයි අප තීරණය කරනවා සුපුරුදු ලෙසම. එලෙසම VCC හා VEE අගයන්ද තීරණය කරනවා. VCC ධනද VEE ඍනද වුවත්, විශාලත්වයෙන් මෙම සැපයුම් දෙකම සමාන වන පරිදි ගනී (උදාහරණයක් ලෙස, VCC = +10 V විට VEE = -10 V වේවි; මෙවිට 10-0-10 වෝල්ටියතාවක් සහිත ද්විත්ව සැපයුමක් යැයි ඊට කියයි).

අපට අවශ්‍ය පරිදි කලෙක්ටර් අග්‍රය මත එමිටර් අග්‍රයට සාපේක්ෂව තිබිය යුතු වෝල්ටියතාවත් තීරණය කරනවා ඉන්පසුව. එය සැපයුම් වෝල්ටියතාවෙන් අඩක් ලෙසනෙ මෙතෙක් කල් අප තැබුවේ. තවත් විදියකින් කියතොත් දළ වශයෙන් VCE = VRc වන පරිදි පවත්වා ගනී; මෙමඟින් අවුට්පුට් සංඥාව ක්ලිප් නොවී උපරිම විස්තාර විචලනයට ඉඩ සැලසෙන බව අප ඉගෙන ගත්තා. මෙහිදීත් එසේම කරමු (නැවත මතක් කර ගන්න මෙසේම කළ යුතු යැයි නියමයක් නැති බව).

එහෙත් මෙහිදී සැපයුම් වෝල්ටියතා දෙකක්ම තිබේ. එනිසා, එම දෙකම එකතු කර (වෝල්ටියතාවල ධන ඍන භේදය නොසලකා), එම අගයෙන් අඩක් ගත හැකිය VCE සඳහා (එනම්, VCE = (VCC + |VEE|)/2 ). යම් අගයක් දෙපසින් | | ලෙස බාර් දෙකක් ඇන්ද විට එහි තේරුම වනුයේ එම අගයේ විශාලත්වය පමනක් ගන්නා ලෙසයි.

දැන් එම (VCC + |VEE|) අගයෙන් 1/8 ක් පමන සුපුරුදු ලෙසම එමිටර් රෙසිස්ටරය දෙපස ඩ්‍රොප් කළ හැකියි. උදාහරණයක් ලෙස, VCC = 12 V හා VEE = -12 V නම්, එමිටර් රෙසිස්ටරය දෙපස ඩ්‍රොප් කිරීමට සලස්වන වෝල්ටියතා ප්‍රමාණය වන්නේ (12+12) x 1/8 = 3 V වේ. කලෙක්ටර්/එමිටර් ධාරාවද 10 mA ලෙස ගත් විට, ඒ අනුව එමිටර් රෙසිස්ටර් අගය වනුයේ RE = VRE/IE = 3V/0.01mA = 300R වේ.

තවද, එමිටරය මත තිබෙන වෝල්ටියතාවට වඩා 0.7 V ප්‍රමාණයක් බේසය මත තිබිය යුතුය. ඒ කියන්නේ මෙම උදාහරණයේදී, එමිටර් රෙසිස්ටරයේ යට අග්‍රය කෙලින්ම -12 V ට සම්බන්ද නිසා, රෙසිස්ටරයේ යට අග්‍රයේ වෝල්ටියතාවද -12 V වේ. එවිට, රෙසිස්ටරය දෙපස 3 V ඩ්‍රොප් විය යුතු නිසා, එහි ඉහල අග්‍රය මත වෝල්ටියතාව -9 V විය යුතුය. ඉහත විස්තර කළ පරිදි බේසය මත පවතින වෝල්ටියතාව -9 + 0.7 = -8.3 V වේවි. දැන් බේසය මත භූගතයට සාපේක්ෂව -8.3 V වෝල්ටියතාවක් ඇත. එනිසා, බේස් රෙසිස්ටරයේ එක් අග්‍රයක් බේසය මතට කනෙක්ට් වෙද්දී අනෙක් අග්‍රය කනෙක්ට් විය යුත්තේ භූගතයට නේද? ට්‍රාන්සිස්ටරයේ β අගය 100 නම්, බේස් ධාරාව වන්නේ IC/β = 10mA/100 = 100μA වේ. එවිට බේස් රෙසිස්ටර් අගය වන්නේ RB = VB/IB = 8.3V/100μA = 83k වේ.

එලෙසම එමිටරයට සාපේක්ෂව දැන් වෝල්ට් 12ක් (මුලු සැපයුම් වෝල්ටියතාවෙන් අඩක්) කලෙක්ටරය මත තිබිය යුතුය. ඒ කියන්නේ VC = VE + VCE = -9 + 12 = 3 V පමණ වෝල්ටියතාවක් කලෙක්ටරය මත පවතීවි භූගතයට සාපේක්ෂව. එවිට, කලෙක්ටර් රෙසිස්ටරය දෙපස ඩ්‍රොප් වන වෝල්ටියතාව වන්නේ VRC = VCC – VC = 12 – 3 = 9 V වේ. ඒ අනුව, කලෙක්ටර් රෙසිස්ටර් අගය වන්නේ RC = VRC/IC = 9V/0.01A = 900R වේ.

මෙවිට, අවුට්පුට් වෝල්ටියතා සංඥාවට කලෙක්ටරය මත දළ වශයෙන් ඉහල පැත්තට 9 V කුත්, යට පැත්තට 12 V කුත් දක්වා විස්තාරය විහිදිය හැකිය. උඩ විස්තාරය යට විස්තාරයට සමාන වන පරිදි සමමිතික වන අයුරින් ගන්නා විට ඒ දෙක අතරින් අවම විස්තාරය සමස්ථ සංඥාවේම විස්තාරය ලෙස ගත යුතු බැවින්, උඩට හා යටට 9 V දක්වා බැඟින් සංඥා විචලනයක් ක්ලිප් නොවී (හා ට්‍රාන්සිස්ටර් ක්‍රියාවට බාධාවක් සිදු නොවී) සිදු විය හැකිය. පහත වම් පැත්තේ රූපය බලන්න.


අප උත්සහ කරන්නේ VCE = VRc වන පරිදි නිවාත අගයන් සකස් කිරීමටනෙ (එවිටනෙ සමමිතිකව සංඥා විස්තාරයට උපරිමව විචලනය විය හැක්කේ ඉහත විස්තර කළ පරිදි). එහෙත් මෙම උදාහරණයේදී VCE = 12 V වුවද, VRC = 9 V විය. එනිසා VCE අගයෙන් 1 V ක් හෝ 1.5 V ක් පමන අඩු කර එය VRC වෙතට ලබා දිය හැකිය. දැන් VCE = 11V (හෝ 10.5V) වන අතර, VRC = 10V (හෝ 10.5V) වනු අැත. එවිට දළ වශයෙන් VCE හා VRC සමාන වේවි (ඉහත දකුනු රූපය). මෙමඟින් අවුට්පුට් වෝල්ටියතා සංඥාවට කලෙක්ටරය මත දළ වශයෙන් 10.5 Vක උපරිම සංඥා විචලනයක් ක්ලිප් නොවී (හා ට්‍රාන්සිස්ටර් ක්‍රියාවට බාධාවක් සිදු නොවී) සිදු විය හැකිය.

ඉහත උදාහරණයට ගත් අගයන් හා ඉන් ගණනය කර ලබා ගත් අගයන් සැලකීමේදී, කලෙක්ටරය මත අවුට්පුට් සංඥාවේ විස්තාරයට විචලනය විය හැකි පරාසය තවත් පොඩ්ඩක් විශාල කර ගත හැකියි එමිටර් රෙසිස්ටරය දෙපස ඩ්‍රොප් වන වෝල්ටියතාව තවත් ටිකක් අඩු කිරීමෙන් (කෙසේ වෙතත් එමිටර් රෙසිස්ටරය දෙපස පාතනය වන වෝල්ටියතා අගය 1 V ට වඩා අඩු නොකරන්න). උදාහරණයක් ලෙස, 3 V සිට 1 V දක්වා එය අඩු කළොත් ඉන් ඉතිරි වන වෝල්ට් 2ක ප්‍රමාණය VCE හා VRC අතරේ 1 V බැඟින් බෙදා දිය හැකිය. VRE අගය 3 V සිට 1 V දක්වා අඩු කෙරේ නම්, එවිට ඊට අනුගාමීව බේස් වෝල්ටියතාවත් වෝල්ට් 2කින් අඩු වේ (එනම් භූගතයට සාපෙක්ෂව බේසයේ වෝල්ටියතාව -8.3 සිට -10.3V දක්වා වෙනස් වේ).

ඉහත ඡේද තුනෙන් විස්තර කළ පරිදි උපරිම අවුට්පුට් සංඥා විස්තාර විචලනයක් ලබා ගැනීමට සීරුමාරු කිරීම් (adjustment) කිරීමට වූයේ එමිටර් රෙසිස්ටරයක් නැති අවස්ථාවේදී අනුගමනය කළ ක්‍රමය එලෙසම යොදා ගෙන, ඉන්පසු එමිටර් රෙසිස්ටරය සහිත අවස්ථාවට ගැලපෙන ලෙස සකසන්නට යෑම නිසාය. එහෙත් එලෙස නිකරුණේ සීරුමාරු කිරීම් කර කර ඉන්නෙ නැතිව කෙලින්ම කලෙක්ටර් වෝල්ටියතාව එකපාරින් තීරණය කළ හැකිය. සිතන්නේ හෝ තර්ක කරන්නේ නැතිව, එකපාරට රොබෝවරු වගේ සූත්‍ර අනුගමනය කරමින් පරිපථ සැලසුම් කරන්නේ නැතිව, තර්ක බුද්ධියෙන් එය කිරීමට පෙළඹවීමටයි මා නිරන්තරයෙන්ම මෙලෙස විස්තර කරන්නේ. එමිටර් රෙසිස්ටරය දෙපස ඩ්‍රොප් වන වෝල්ටියතාව තීරණය කර, එය VCC + |VEE| වලින් අඩු කර, ඉතිරි වන අගයෙන් හරි අඩක් VCE ලෙස ගත හැකිය.

ස්මෝල් සිග්නල් වර්ධකයක ඇත්තෙන්ම කලෙක්ටර් වෝල්ටියතාව එහා මෙහා ගියාට ගැටලුවක් නැති බව දැන් ඔබ දන්නවා. සියලු රෙසිස්ටර් අගයන් හා නිවාත අගයන් සොයන අයුරු මොහොතකට පෙර ඔබ දුටුවා. එහිදී RB සොයා ගැනීමට RE අගය මුලින් සොයා ගෙන තිබිය යුතු වූවා. එහෙත් එහි විලෝමයද අපට කළ හැකියි. එනම්, පලමුව RB දන්නේ නම්, ඒ ඇසුරින් RE සොයා ගත හැකියි. ඒ සඳහා මින් පෙර ඔබ දුටු RB සොයන සූත්‍රයම ගෙන එහි RE උක්ත කර ගන්න.


එමිටර් බයස් ක්‍රමයේ ඇති අවාසිය වන්නේ ද්විත්ව ජව සැපයුමක් අවශ්‍ය වීමයි. VEE සැපයුමක් (එනම්, ද්විත්ව ජව සැපයුමක්) සහිත එමිටර් බයස් ක්‍රමය කොමන් එමිටර් වින්‍යාසය තුල එතරම් භාවිතා නොවේ. එමිටර් ඩිජෙනරේෂන් (එනම්, නෙගටිව් ෆීඩ්බැක්) තිබෙන නිසා මෙම බයස් කිරීම ස්ථායි විය යුතු බව අපට සිතේ. එලෙස ස්ථායි විය හැක්කේ β අගය මත නිවාත අගයන් යැපෙන්නේ නැතිනම් පමණි. එහෙත් ඉහත තද අකුරින් දක්වා ඇති සූත්‍රයේ β සාධකයක් ලෙස තවමත් පවතී. එනිසා මෙම කොන්දේසිය සැපිරීමට නම්, එම β වල බලපෑම අවම විය යුතුය. එය විය හැක්කේ RBඅගය (VEE – VBE)/IC ට වඩා ඉතා කුඩා වීමෙනි. එයම තවත් විදියකින් කියන්නේ නම්, RBඅගය RE අගයෙන් 1/10 ක් හෝ ඊටත් අඩු විය යුතුය (මෙම අනුපාතය පවතින පරිදි RB හා RE අගයන් තීරණය කළ යුතුය).

උදාහරණයක් ආශ්‍රයෙන් මෙම ස්ථායි බව කෙටියෙන් සොයා බලමු. ඉහත RB සොයන සූත්‍රයම ගෙන, එහි IE (හෙවත් IC) උක්ත කළ විට, IE = (VEE – VBE)/(RE + RB/β) ලැබේ. තවද, VCE = VC – VE වන බවද ඔබ දන්නවා. ඒ අනුව පහත පරිපථය සැලකිල්ලට ගෙන, β 100 හා 200 වන විට IC හා VCE වෙන වෙනම සොයමු.


මුලින්ම β = 100 අවස්ථාව ගමු. එවිට, IE = (12 – 0.7)/(300+83000/100) = 10mA වේ. මෙවිට, VE = VEE + (RE x IE) = (-12V) + 300 x 10mA = -12 + 3 = -9V වේ. එසේම, VC = VCC – ICRC = 12 – (10mA x 900 Ω) = 3V වේ. එවිට, VCE = VC – VE = 3V - (-9V) = 3 +9 = 12V වේ. මෙලෙසම β = 200 වන විට, IE = 15.8mA , VCE = 5V ද ලැබේ. මේ අනුව β 100 සිට 200 දක්වා වෙනස් වන විට, එමිටර් ධාරාවේ වෙනස්වීම හා VCE වෝල්ටියතාවන් වෙනස්වීම ප්‍රතිශත වශයෙන් පහත ආකාරයට වේ.


ඉහත ගණනය කර ලබා ගත් ප්‍රතිශතයන් ඉතා ඉහල වේ. ඒ කියන්නේ β වල බලපෑම උපරිමයෙන් එහි තිබේ. ඊට හේතුව RBකුඩා නොවීමයි. එම අගය 83000 Ω / 100 = 830 Ω වන අතර, එම අගය RE ට වඩා විශාල වේ. ඉහත පෙන්වා දුන් කොන්දේසිය සපුරන විට මෙම ප්‍රතිශත අගයන් 1%ටත් අඩුවෙන් තැබිය හැකියි. අභ්‍යාසයක් ලෙස RE = 12k, RC = 5.1k, RB = 36k, VCC = 15V, VEE = -15V යන අගයන්ගෙන් ඉහත රූපයේ අගයන් ආදේශ වන විට ස්ථායිතාව (එනම්, ප්‍රතිශතයන්) මා දැන් පෙන්වා දුන් ආකාරයට සොයා බලන්න (ස්ථායි බව පෙනේවි).

IE අගය කුඩා වන විට හෝ RE අගය කුඩා වන විට, ඉහත ගණනය කිරීම්වලදී අප නොසලකා හැර තිබූ re ප්‍රතිරෝධය සැලකිල්ලට ගැනීමට සිදු වේ (re = 25/IE (mA) ) . මෙම ප්‍රතිරෝධය RE සමඟ ශ්‍රේණිගතව පවතී. ඉහත RE පදය ඇති හැම තැනම (RE + re) ලෙස ආදේශ කරගනිමින් ගණනය කිරීම් සිදු කරන්න.


මෙහි වෝල්ටියතා වර්ධනය පෙර සේම AV = -RC/(re + RE) -RC/RE වේ. එනිසා, කලෙක්ටර් රෙසිස්ටරයේ අගය සොයා ගත් පසු, අපට අවශ්‍ය කරන වෝල්ටියතා වර්ධන ප්‍රමාණය අනුව එමිටර් රෙසිස්ටර් අගය තීරණය කළ හැකියි (මීට පෙර අප සලකා බලපු ක්‍රමය වූයේ එම රෙසිස්ටර් අගයන් එකිනෙකට ස්වාධීනව සූත්‍ර ඔස්සේ සෙවීමයි; එවිට ලැබෙන වෝල්ටියතා වර්ධනය සමහරවිට අපට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නොතිබේවි). උදාහරණයක් ලෙස, කලෙක්ටර් රෙසිස්ටරය ඔම් 2000ක් වූයේ නම් හා වෝල්ටියතා වර්ධනය 10ක් අවශ්‍ය නම්, එමිටර් රෙසිස්ටර් අගය වනු ඇත්තේ 2000/10 = ඕම් 200 වේ.

ඉන්පුට් ඉම්පිඩන්ස් අගය හා අවුට්පුට් ඉම්පීඩන්ස් අගයත් එමිටර් ඩිජෙනරේෂන් යෙදූ ෆික්ස්ඩ් බයස් ක්‍රමයේදී ලැබුණු අගයන්ම වේ. එනම්, ඉන්පුට් ඉම්පිඩන්ස් අගය (1 + β)RE වන අතර, අවුට්පුට් ඉම්පීඩන්ස් අගය RC වේ.

  

ඩීසී විදුලියට මෙන්ම ඒසී/සංඥා විදුලියටද ඍන ප්‍රතිපෝෂණය සිදු වේ සුපුරුදු ලෙසම. එහෙත් සංඥා ප්‍රතිපෝෂණය වැලැක්විය හැකියි ඩිකප්ලිං කැපෑසිටරයක් මීට පෙර උගත් ක්‍රමයට යෙදීමෙන්. මීට පෙර එමිටර් රෙසිසටරයක් ඩිකප්ල් කරන එක් ක්‍රමයක් අප ඉගෙන ගත්තා. එවිට වෝල්ටියතා වර්ධනය තවත් ඉහල යන අතර, එම අගය AV = - RC/re මඟින් සෙවිය හැකිය. මෙම වෝල්ටියතා වර්ධනය තමයි ලබා ගත හැකි උපරිම අගය වන්නේ. එහෙත්, තවත් ක්‍රමයක්ද තිබෙනවා ඩිකප්ලිං කැපෑසිටරයක් යොදන, පහත ආකාරයට. මෙහි කැපෑසිටරය RE2 ට උඩින් සවි කළත් කමක් නැත.
 


මෙම නව ක්‍රමයේ පදනම වන්නේ ඒසී සංඥාවටද යම් කිසි ප්‍රමාණයක නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් එකක් සිදු වීමට සැලැස්වීමයි. ඩිකප්ලිං කිරීමේ පලමු ක්‍රමයේදී කිසිදු ප්‍රතිපෝෂණයක් සංඥා සඳහා සිදු නොවුණි. එහෙත් ඉදිරි පාඩමකදී වඩාත් හොඳින් අප ඉගෙන ගන්නවා සංඥාවට නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් එකෙන් ඇති වන වාසිය (සංඥා වර්ධනය රේඛීය වීම). එම වාසිය අත්කර ගැනීමට අපට අවශ්‍ය නම්, කිසිදු ඩිකප්ලිං කැපෑසිටරයක් නොයොදා සිටිය හැකි වුවත්, එවිට අපට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයටත් වඩා ෆීඩ්බැක් වීමක් (විශාල ලෙස) සිදු වේවි. එවිට වෝල්ටියතා වර්ධන ප්‍රමාණය ඉහත පෙන්වා දුන් පරිදි RC/RE අනුපාතයෙන් ලැබේ.

ඩිකප්ලිං කිරීමේ දෙවැනි ක්‍රමය ගැන මෙසේ පැහැදිලි කළ හැකිය. ඩිසී විදුලියට කැපෑසිටර් හරහා ගමන් කළ නොහැකි නිසා, ඉහත රතුපාට වලල්ල තුල ඇති ඩිකප්ලිං කොටස ට්‍රාන්සිස්ටරයේ නිවාත/ඩීසී අගයන්ට කිසිදු බලපෑමක් ඇති නොකරයි; එනම්, නිවාත අගයන්ට එම කොටස දැනෙන්නේ නැත. එමඟින් බයස් එක අවුල් නොවේ. එහෙත් ඒසී විදුලියට සාමාන්‍ය RE කොටසත් ඩිකප්ලිං කොටසත් යන දෙකම දැනේ. ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටරයේ එමිටරයේ සිට එන සංඥාවට RE, RE2 යන රෙසිස්ටර් දෙක සමාන්තරගතව තිබෙන සේ දැනේ. එවිට ඒ දෙකේ සමක ප්‍රතිරෝධය (RE, RE2 හි සමක ප්‍රතිරෝධය RE´ ලෙස සංඛේතවත් කරමු) සැලකීමට සිදු වේ. සමක ප්‍රතිරෝධය හැමවිටම RE හා RE2 යන අගයන්ට වඩා කුඩා වේ. සුදුසු අගයකින් RE2 තැබීමෙන් අපට අවශ්‍ය ඕම් ගණනක් සමක ප්‍රතිරෝධය සේ ලැබෙන සේ සකස් කළ හැකිය. මෙම සමක ප්‍රතිරෝධය re සමඟ ශ්‍රේණිගත වේ.


උදාහරණයක් ගෙන බලමු. RC = 800 Ω නම්, හා RE = 400 Ω හා RE2 = 400 Ω නම්, හා re = 10 Ω නම් පරිපථය විශ්ලේෂනය කරමු.

කප්ලිං කොටස තිබුණත් නැතත්, නිවාත/ඩීසී පරිපථයට දැනෙන්නේ ඕම් 400 ක එමිටර් රෙසිස්ටරයක් පමනි. ඩිකප්ලිං කොටස නැතිනම්, සංඥා වර්ධනය වනු ඇත්තේ RC/RE = 800/400 = 2 කි (re අගය 400ට සාපෙක්ෂව කුඩා නිසා එම අගය නොසලකා හරිමු; re අගය නොසලකා හැරීමට අකැමැති නම්, වර්ධනය පෙර දැක් වූ ලෙසම RC/(RE + re) මඟින් සොයන්න).

දැන් ඩිකප්ලිං කොටස සවි කළේ නම්, සංඥාවට එමිටර් රෙසිස්ටරය සේ දැනෙන්නේ RE´ = 400 // 400 = 200 Ω යන සමක අගයයි (re අගය 200ට සාපෙක්ෂව කුඩා නිසා එම අගය නැවතත් නොසලකා හරිමු; re අගය නොසලකා හැරීමට කැමැති නැතිනම්, වර්ධනය RC/(RE´ + re) මඟින් සොයන්න). ඒ අනුව, නව සංඥා වර්ධනය වනු ඇත්තේ 800/200 = 4 වේ. ඒ කියන්නේ ඩිකප්ලිං කොටස නිසා වර්ධනය වැඩි වී ඇත.

ඉතිං, දැනටමත් RE අගය නිශ්චිත වී ඇති නම්, ඔබට අවශ්‍ය වර්ධන ප්‍රමාණය ලැබෙන ලෙස RE2 ට සුදුසු අගයක් සොයා ගත හැකිය. වර්ධනය = RC/(RE´ + re) නිසාත්, අප පිටින් යොදන RE හා RE2 ඉවත් කළද re අගය කිසිදා ශූන්‍ය නොවන නිසාත් උපරිම වර්ධනය වනු ඇත්තේ අප මීට පෙර දුටු RC/re වේ. එනිසා ඔබට පුලුවන් වන්නේ මෙම උපරිම වර්ධන අගයට වඩා අඩු අගයක් සඳහා RE2 අගය සොයන්නයි (එනිසා අපට දැන් සිදු වෙනවා වර්ධනය සොයන සූත්‍රයෙන් re ඉවත් නොකර තබා ගන්නට). අපට අවශ්‍ය වර්ධනය a නම්, a = RC/(RE //RE2 + re) යන සූත්‍රයෙන් RE2 අගය සොයන්න.

ඉහත උදාහරණයේදී උපරිම වර්ධනය වන්නේ RC/re = 800/10 = 80 වේ. සිතමු අපට අවශ්‍ය වන්නේ 40ක වර්ධනයක් කියා. එවිට 40 = 800/(400//RE2 + 10) යන්න පහත ආකාරයට සුලු කරමු.


තුන්වැනි ආකාරයකිනුත් ඩිකප්ලිං සිදු කළ හැකිය. පහත රූපය බලන්න. මෙයත් දෙවැනි ආකාරයට බොහෝ සෙයින් සමාන වන අතර අරමුණද දෙවැනි ක්‍රමයට සමානය. එනම්, අපට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක නෙගටිව් ප්‍රතිපෝෂණයක් ලබා දීම මෙහිත් අරමුණ වේ.


ඩීසී විදුලියට RE1 හා RE2 (හා re ) ශ්‍රේණිගතව පවතී. එනිසා එම රෙසිස්ටර් දෙකේ එකතුව සාමාන්‍ය RE අගයට සමාන වන සේ ගත යුතුය. එහෙත් ඒසී/සංඥා විදුලියට RE1 (re සමඟ ශ්‍රේණිගතව) පමණි දැනෙන්නේ. උදාහරණයක් ඇසුරින් මෙය තවදුරටත් බලමු. එමිටර් ප්‍රතිරෝධය ලෙස ඩීසී සඳහා ඔම් 400ක් තිබිය යුතු යැයි සිතමු. එහෙත් සංඥා සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ ඕම් 100 ක් යැයිද සිතමු. ඉතිං මේ අවශ්‍යතා දෙකම තෘප්ත වෙනවා RE1 = 100 Ω හා RE2 = 300 Ω ලෙස රෙසිස්ටර් අගයන් දෙක තීරණය කළොත්. ඒ කියන්නේ ඒසී/සංඥාව සඳහා දැනිය යුතු ඕම් ගණන RE1 ට ලබා දී ඩීසී සඳහා අවශ්‍ය වන ඕම් ගණන සම්පූර්ණ වීම සඳහා තිබිය යුතු ඉතිරි ඕම් ගණන RE2 ට ලබා දිය යුතුය.

ඉහත ආකාරයට තුන් ආකාරයකින් එමිටර් රෙසිස්ටරයක් බයිපාස් කළ හැකිය. ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම කැපෑසිටරයේ අගය සොයන විදියේ වෙනසක් නැත. එමිටර් රෙසිස්ටරයක් පමණක් නොව, සංඥාවක් බයිපාස් කිරීමට අවශ්‍ය ඕනෑම තැනකට මෙම උපක්‍රම යෙදිය හැකිය.

Comments

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

මෙම පොත (පාඩම් මාලාව) පරිශීලනය කිරීමට ඔබට එදිනෙදා සිංහල භාෂාව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව හා සාමාන්‍ය බුද්ධිය පමණක් තිබීම අවම සුදුසුකම ලෙස මා සලකනවා.  තවද, ඇසෙන පරිදි ඉංග්‍රීසි අකුරින් ලිවීමට හැකිවීම හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවීමට හැකි නම්, ඔබට මෙතැන් සිට මෙම පාඩම් මාලාව කියවා ඉගෙන ගත හැකිය.  ඔබට එසේ ඉංග්‍රීසි කියවීම හා ලිවීම ගැන දැනීමක් දැනටමත් නොමැත්තේ නම්, කරුණාකර මෙ‍ම පොතෙහි “අතිරේකය - 1 ”  බලා පළමුව එම හැකියාව ඇති කරගන්න.  තවද, හැකි පමණ ඉංග්‍රීසි වචනද පාඩම් කරගන්න. ඔබ හිතවතෙකුගේ නිවසකට හෝ වෙනත් පිටස්තර තැනකට යන විටෙක හැසිරෙන්නේ ඔබට අවශ්‍ය විදියටම නෙමේ නේද?  එනම්, පිට නිවසකට ගිය විට අහවල් පුටුව තිබෙන තැන හරි නැහැ, අහවල් එක මෙහෙම තිබෙන්නට ඕනෑ ආදී ලෙස ඔවුනට පවසන්නේ නැහැ, මොකද අප සිටින්නේ අනුන්ගේ තැනක නිසා.  එලෙසම, ඉංග්‍රීසි භාෂාව යනු සිංහල නොවේ.  ඔබ කැමැති වුවත් නැතත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේදීද අප ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ රීති හා රටා එපරිද්දෙන්ම උගත යුතුය.  එනම්, සෑම සිංහල වගන්ති රටාවක්ම ඉංග්‍රීසියට ඔබ්බන්නට නොව, ඉංග්‍රීසියේ ඇති රටා ඔබ දන්නා සිංහල භාෂාව තුළින් ඉගෙනීමට උත්සහ කළ යුතුය. 

කතාවක් කර පොරක් වන්න...

කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුල අඩුම වශයෙන් එක් වතාවක් හෝ කතාවක් පිරිසක් ඉදිරියේ කර තිබෙනවාට කිසිදු සැකයක් නැත. පාසැලේදී බලෙන් හෝ යම් සංගම් සැසියක හෝ රැස්වීමක හෝ එම කතාව සමහරවිට සිදු කර ඇති. පාසලේදී කතා මඟ හැරීමට ටොයිලට් එකේ සැඟවුනු අවස්ථාද මට දැන් සිහිපත් වේ. එහෙත් එදා එසේ කතා මඟ හැරීම ගැන අපරාදේ එහෙම කළේ යැයි අද සිතේ. යහලුවන් ඉදිරියේ "පොර" වෙන්න තිබූ අවස්ථා මඟ හැරුණේ යැයි දුකක් සිතට නැඟේ. ඇත්තටම කතාවක් කිරීම "පොර" කමකි. දක්ෂ කතිකයන්ට සමාජයේ ඉහල වටිනාකමක් හිමි වේ. පාසැලේදී වේවා, මඟුලක් අවමඟුලක් හෝ වෙනත් ඕනෑම සමාජ අවස්ථාවකදී වේවා දේශපාලන වේදිකාව මත වේවා කතාවක් කිරීමේදී පිලිපැදිය යුත්තේ සරල පිලිවෙතකි. එහෙත් එම සරල පිලිවෙත තුල වුවද, තමන්ගේ අනන්‍යතාව රඳවන කතාවක් කිරීමට කාටත් හැකිය. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයා වෙනස් වේ. එම වෙනස ප්‍රසිද්ධ කතා (public speaking) තුලද පවත්වාගත හැකිය. මේ ගැන මට ලිපියක් ලියන්නට සිතුනේ මාගේ මිතුරෙකුට ප්‍රසිද්ධ කතාවක් කිරීමට අවශ්‍ය වී, ඒ ගැන මේ ළඟ දවසක අප පැයක් පමණ සිදු කළ සංවාදයක් නිසාය. මා ප්‍රසිද්ධ දේශකයකු නොවුණත් මේ විෂය සම්බන්දයෙන් පාසැල් කාලයේ සිටම පත

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

මූලික ඉංග්‍රීසි ලිවීම හා කියවීම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවන්නේ කෙසේද?  ඉංග්‍රීසිය ඉගෙනීමට පෙර ඔබට මෙම හැකියාව තිබිය යුතුමය.  එය එතරම් අපහසු දෙයක්ද නොවේ.  ඔබේ උනන්දුව හොඳින් ‍තිබේ නම්, පැය කිහිපයකින් ඔබට මෙම හැකියාව ඇති කර ගත හැකිය.  මුල සිට පියවරෙන් පියවර එය උගන්වන්නම්.   මුලින්ම මිනිසා භාෂාවක් භාවිතා කළේ ශබ්දයෙන් පමණි.  එනම් ලිඛිත භාෂාව ඇති වූයේ පසු කාලයකදීය.  කටින් නිකුත් කරන ශබ්ද කනින් අසා ඔවුන් අදහස් උවමාරු කර ගත්තා.  පසුව ඔවුන්ට වුවමනා වුණා මෙම ශබ්ද කොලයක හෝ වෙනත් දෙයක සටහන් කර ගන්නට.  ඒ සඳහායි අකුරු නිර්මාණය කර ගත්තේ.  එම අකුරු නියෝජනය කරන්නේ ශබ්දයි .  මෙසේ මූලික අකුරු කිහිපයක් ඔවුන් එක එක භාෂාව සඳහා නිර්මාණය කර ගත්තා.  ඉංග්‍රීසියේදී මෙලෙස මූලික අකුරු 26ක් ඇත.   එය ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ලෙස හැඳින් වෙනවා. අප ඉගෙන ගත යුත්තේ මෙම අකුරු මඟින් නියෝජනය කෙරෙන ශබ්ද මොනවාද යන්නයි.  එවිට ඔබට ඉංග්‍රීසි ලිවීමට හා කියවීමට හැකි වෙනවා.  ඊට පෙර අප අකුරු 26 දැනගත යුතුයි.  එම අකුරු 26 පහත දක්වා ඇත.  ඉංග්‍රීසියේදී සෑම අකුරක්ම “සිම්පල්” හා “කැපිටල්” ලෙස දෙයාකාර

දෛශික (vectors) - 1

එදිනෙදා ජීවිතයේදිත් විද්‍යාවේදිත් අපට විවිධාකාරයේ අගයන් සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වෙනවා . ඉන් සමහරක් නිකංම සංඛ්‍යාවකින් ප්‍රකාශ කළ හැකි අගයන්ය . අඹ ගෙඩි 4 ක් , ළමයි 6 දෙනෙක් ආදී ලෙස ඒවා ප්‍රකාශ කළ හැකියි . තවත් සමහර අවස්ථාවලදී නිකංම අගයකින් / සංඛ්‍යාවකින් පමණක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි දේවල් / රාශි (quantity) හමු වේ . මෙවිට “මීටර්” , “ තත්පර” , “ කිලෝග්‍රෑම්” වැනි යම් ඒකකයක් (unit) සමඟ එම අගයන් පැවසිය යුතුය ; නැතිනම් ප්‍රකාශ කරන අදහස නිශ්චිත නොවේ . උදාහරණයක් ලෙස , “ මං 5 කින් එන්නම්” යැයි කී විට , එම 5 යනු තත්පරද , පැයද , දවස්ද , අවුරුදුද ආදි ලෙස නිශ්චිත නොවේ . මේ දෙවර්ගයේම අගයන් අදිශ (scalar) ලෙස හැඳින්වේ . අදිශයක් හෙවත් අදිශ රාශියක් යනු විශාලත්වයක් පමණක් ඇති දිශාවක් නැති අගයන්ය . ඔබේ වයස කියන විට , “ උතුරට 24 යි , නැගෙනහිරට 16 යි” කියා කියන්නේ නැහැනෙ මොකද දිශාව යන සාධකය / කාරණය වයස නමැති රාශියට වැදගත්කමක් නැත . එහෙත් සමහර අවස්ථා තිබෙනවා අගයක් / විශාලත්වයක් (magnitude) මෙන්ම දිශාවක්ද (direction) පැවසීමට සිදු වන . මෙවැනි රාශි දෛශික (vector) ලෙස හැඳින්වේ . උදාහරණයක් ලෙස , ඔබ යම් “බලයක්

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

ඉංග්‍රිසි බස ඉගැනීමේදී වචන කොපමණ උගත යුතුද, එම වචන මොනවාදැයි බොහෝ දෙනෙකුට මතුවන ගැටලුවක් වන අතර, බොහෝ දෙනා ඊට විවිධ පිලිතුරුද සපයා ඇත. මේ ගැන හොඳින් පරීක්ෂණය කර ඇමරිකානු ආයතනයක් විසින් වචන 5000ක ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම ලැයිස්තුව මා කෙටස් දෙකකට (දිගු වැඩි නිසා) සිංහල තේරුම්ද සහිතව ඉදිරිපත් කර ඇත. (මේවා සැකසුවත් සෝදුපත් බලා නැති නිසා සුලු සුලු දෝෂ සමහරවිට තිබිය හැකිය). පහත ලැයිස්තුවේ වචන 2500ක් ඇත.    Word    තේරුම        be    ඉන්නවා    and    හා    of    ගේ    in    තුල    to    ට    have    තියෙනවා    to    ට    it    ඒක, ඌ    I    මම    that    ... කියලා, ඒ/අර, ඒක/අරක    for    සඳහා    you    ඔබ, ඔබලා    he    ඔහු    with    සමඟ    on    මත    do    කරනවා, "මෙව්ව කරනවා"    say    කියනවා    this    මේ, මේක    they    උන්, ඒවා, ඒගොල්ලෝ    at    දෙස, අසල    but    නමුත්    we    අපි    his    ඔහුගේ    from    සිට, ගෙන්    not    නැහැ    by    විසින්, මඟින්    she    ඇය    or    හෝ, හෙවත්    as    විට, නිසා, වශයෙන්    what    මොකක්ද,