Skip to main content

නව සිංහල අක්ෂර මාලාව


ටීසී ක්‍රියාකාරී සිංහල සම්මතය 2016 (අක්ෂර මාලාව)

සිංහල භාෂාව සඳහා කාලාන්තරයක් තිස්සේ හෝඩි තුනක් සම්මත කොට ගෙන තිබෙනවා ශුද්ධ සිංහල, මිශ්‍ර සිංහල, හා සම්මත සිංහල ලෙස. මේ අතරින් අක්ෂර 60ක් සහිත සම්මත සිංහල හෝඩියයි දැනට භාවිතා කෙරෙන්නේ. තවද, පරිගණක යුනිකෝඩ සම්මතයද මෙම සම්මත සිංහල හෝඩිය භාවිතා කරනවා. දැනට භාවිතා කෙරෙන එම අක්ෂර/සංඛේත හා යුනිකෝඩ කේත පහත රූපයේ දැක්වේ.


මෙම අක්ෂර බොහෝමයක්ම හෝඩිය තුල රඳවාගෙන ඇත්තේ ප්‍රායෝගික හෝ විද්‍යාත්මක කාරණා අනුව නොව, නොයෙක් ඓතිහාසික හා අවිද්‍යාත්මක කරුණු රැසක් මතයි (මේ ගැන මීට පෙර මවිසින් ලියන ලද http://tekcroach.blogspot.com/2015/07/blog-post_22.htmlයන ලිපියෙහි කෙටියෙන් සටහන් කර ඇත). අනවශ්‍ය අක්ෂර වින්‍යාසයක් බස තුළ රඳවාගෙන තිබීම නිසාම එම බස පරිහරණය කරන සිංහල බසෙහි සත්‍ය උරුමක්කරුවන්ට සිංහල බස කරුමයක් බවට පත්ව ඇත.

මේ සියල්ල සැලකිල්ලට ගෙන, මවිසින්ම ඉතා විද්‍යාත්මක හා සරල අක්ෂර මාලාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙම අක්ෂර මාලාවෙහි අනවශ්‍ය අක්ෂර නොමැත. තවද, “'ර්" (sir) වැනි තැන්හි පවතින "රන්ත අයනු ස්වරයට" නව අක්ෂරයකුත් ඒ සඳහා අනර්ඝ පිල්ලමකුත් හඳුන්වා දී ඇත. කිසිදු දුරවබෝධයකින් තොරව පහසුවෙන් සිංහලය ලිවිය හැකි වනු පිණිස මෙම අක්ෂර මාලාව සකස් කර ඇත. එම සම්පූර්ණ අක්ෂර මාලාව "ටීසී ක්‍රියාකාරී සිංහල සම්මතය 2016 (අක්ෂර මාලාව)” (TC Working Sinhala Standard 2016 (Alphabet)) යනුවෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම අක්ෂර මාලාව (40) පහත දැක්වේ.

ස්වර (13)
අ ආ ඇ ඈ ඉ ඊ උ ඌ එ ඒ ඔ ඕ r (රන්ත අයන්න)

ව්‍යංජන (27)
ක ග ඟ ච ජ ඤ ට ඩ ඬ ත ද න ඳ ප බ ම ඹ ය ර ල ව ශ ස හ ෆ ං ඃ

මෙම අක්ෂරයන් දැනට පවතින යුනිකෝඩ් සම්මතය මතම අධිස්ථාපනය කළ හැකියි පහසුවෙන්ම. ඇත්තටම සිංහල අක්ෂර සඳහා වෙන් කළ යුනිකෝඩ කේතයන්හි විශාල අක්ෂර සංඛ්‍යාවක් සඳහා කෝඩ් පොයින්ට් තිබෙන බැවින්, අතීතයේ සිට මේ දක්වා තිබෙන සියලු අක්ෂරයන් එතුළ නියෝජනය කිරීම යෝග්‍ය වේ. එනිසා මෙම නව සිංහල අක්ෂර සම්මතය සමග දැනට පවතින යුනිකෝඩ් එකෙන් මවිසින් ඉවත් කරන ලද අක්ෂර ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය නැත. එහෙත් රන්ත අයන්න එම කේතය තුළට ඇතුලු කළ යුතුය. ඒ අනුව දැනට පවතින සම්මතයට කළ යුතු එකම වෙනස නම් මෙම රන්ත අයන්නට යුනිකෝඩ් කේතයක් ලබා ගැනීම පමණි. (සංවෘත අයන්න යනුවෙන් ස්වරයක් ඊට ඇතුලක් කළ යුතු යැයි සමහරෙකු තර්ක කරන අතර, එය අනවශ්‍ය වැඩකි; අක්ෂර සරල කරනවා වෙනුවට තවත් සංකීර්ණ කිරීමක් පමණක් ඉන් සිදු වේවි.)

යුනිකෝඩ් කේතයට සිදු කළ යුතු සුලු වෙනස්කම එය වුවත්, ෆොන්ට් සෑදීමේදී, ලිපිලේකන සැකසීමේදී හා බස ඉගැන්වීමේදී ක්‍රියාකාරී සිංහල අක්ෂර මාලාව (එනම් ටීසී සම්මතය) පමණක් භාවිතා කිරීමට උත්සහ කළ යුතුය. මෙම සම්මතය අනුව ෆොන්ට් සෑදූවිට, ඉබේම මෙම ක්‍රමයට අක්ෂර සංයෝජනය කිරීමට ඉන් දැඩ් පෙලඹවීමක් ඇති වේ. ඒ අරමුණින් නුදුරේදීම මෙම ටීසී සම්මතයට අනුව සැකසූ නව සිංහල ෆොන්ට් කිහිපයක්ම මවිසින්ම සකසා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය (දැනට එම ෆොන්ට් සැකසෙමින් පවතී).

ප්‍රායෝගිකව මෙම සම්මතය යුනිකෝඩ් සම්මතය සමග මුසු කරන්නේ මෙසේය.

1. ටීසී සම්මතය තුල පවතින අක්ෂර එලෙසම යුනිකෝඩ්වලද පවත්වා ගෙන යනවා. එනම් එම අක්ෂරවල යුනිකෝඩ් පොයින්ට් මෙන්ම glyph (මූලික හැඩතලය) වෙනස් නොවේ. (පහත රූපයේ කොල පැහැයෙන් දැක්වෙන කොටු තුළ ඇති අක්ෂර)

2. ටීසී සම්මතය තුල ඉදිරියට නොපවතින (එනම් ඉවත් කළ) අක්ෂරවල යුනිකෝඩ් පොයින්ට් එලෙසම යුනිකෝඩය තුළ පවත්වාගෙන යන අතර, ඒවායේ කිසිදු ග්ලිෆ් එකක් ටයිප් කිරීමට නොහැකි වනු ඇත (එම අක්ෂර ග්ලිෆ් දර්ශනය කිරීමටද බැරි විය යුතුය). මෙම අක්ෂර ටයිප් කරන විට (හෝ දර්ශනය කරන විට), ඒ වෙනුවට වෙනත් සුදුසු අක්ෂර අදේශ වේ (ටීසී සම්මතයට අනුව). උදාහරණයක් ලෙස, සියලු මහප්‍රාණ අක්ෂර ඉවත් කර ඇති අතර, එවැනි මහප්‍රාණයක් ටයිප් කරන විට, කෝඩ් පොයින්ට් එක එම මහප්‍රාණයට නියමිත කෝඩ් පොයින්ට් එක ලෙසම පවත්වාගෙන ගියත්, ග්ලිෆ් එක වන්නේ අදාල මහප්‍රාණයේ අල්පප්‍රාණ අක්ෂරයම වනු ඇත. , , ඍෘ, ඖ වැනි සංයුක්ත ස්වරද ඉවත් කර ඇති නිසා ඒවායෙ රූපයන්ද (ග්ලිෆ්) ඉවත් කොට ඇති අතර ඒ වෙනුවට සුදුසු ආදේශයන් සිදු කෙරේ. එම ස්වර ව්‍යංජන අකුරුවලට යෙදීමේදී යොදන පිල්ලම්ද ඉවත් කොට ඇත. ඒ වෙනුවට සුදුසු විද්‍යාත්මක ශබ්ද/අක්ෂර ආදේශයන් සිදු කොට ඇත. (පහත රූපයේ මෙම අක්ෂර සියල්ල දුඹුරු පැහැයෙන් දැක්වේ)

3. අලුතින් රන්ත අයන්න හා පිල්ලම යුනිකෝඩයට ඇතුලත් කර ඇත. (පහත රූපයේ සුදු පැහැයෙන් දිස් වේ)

මේ සියලු වෙනස්කම් ටීසී සම්මතයට අනුව සැකසූ නව යුනිකෝඩ් සම්මතය පෙන්වන පහත රූපයේ පැහැදිලිව සටහන් වේ.


 මෙම සම්මතයටම සැකසූ ෆොන්ට් දැනට සාදා තිබුණත් නැතත්, අවශ්‍ය ඕනෑම මොහොතක සිට මෙම ටීසී සම්මතයට අනුව අක්ෂර සංයෝජනය කළ හැකියි දැනට තිබෙන සිංහල ෆොන්ට්වලින්ම.
මවිසින් යෝජිත රන්ත අයන්න හා එහි පිල්ලම එලෙසම ඉක්මනින්ම යුනිකෝඩ් සම්මතයක් බවට පත් වනු ඇතැයි සිතනවා (එම ස්වරයේ අවශ්‍යතාව බොහෝ විද්වතුන් විසින් කලක සිටම යෝජනා කෙරෙමින් පවතිනවා).

සැ.යු. ඉතා නුදුරේදී සිටම මා පෞද්ගලිකව මෙම ක්‍රමයෙන් බ්ලොග් එක ලියනු ඇත.

Comments

Post a Comment

Thanks for the comment made on blog.tekcroach.top

Popular posts from this blog

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - පාඩම 1

මෙම පොත (පාඩම් මාලාව) පරිශීලනය කිරීමට ඔබට එදිනෙදා සිංහල භාෂාව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව හා සාමාන්‍ය බුද්ධිය පමණක් තිබීම අවම සුදුසුකම ලෙස මා සලකනවා.  තවද, ඇසෙන පරිදි ඉංග්‍රීසි අකුරින් ලිවීමට හැකිවීම හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවීමට හැකි නම්, ඔබට මෙතැන් සිට මෙම පාඩම් මාලාව කියවා ඉගෙන ගත හැකිය.  ඔබට එසේ ඉංග්‍රීසි කියවීම හා ලිවීම ගැන දැනීමක් දැනටමත් නොමැත්තේ නම්, කරුණාකර මෙ‍ම පොතෙහි “අතිරේකය - 1 ”  බලා පළමුව එම හැකියාව ඇති කරගන්න.  තවද, හැකි පමණ ඉංග්‍රීසි වචනද පාඩම් කරගන්න. ඔබ හිතවතෙකුගේ නිවසකට හෝ වෙනත් පිටස්තර තැනකට යන විටෙක හැසිරෙන්නේ ඔබට අවශ්‍ය විදියටම නෙමේ නේද?  එනම්, පිට නිවසකට ගිය විට අහවල් පුටුව තිබෙන තැන හරි නැහැ, අහවල් එක මෙහෙම තිබෙන්නට ඕනෑ ආදී ලෙස ඔවුනට පවසන්නේ නැහැ, මොකද අප සිටින්නේ අනුන්ගේ තැනක නිසා.  එලෙසම, ඉංග්‍රීසි භාෂාව යනු සිංහල නොවේ.  ඔබ කැමැති වුවත් නැතත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනීමේදීද අප ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ රීති හා රටා එපරිද්දෙන්ම උගත යුතුය.  එනම්, සෑම සිංහල වගන්ති රටාවක්ම ඉංග්‍රීසියට ඔබ්බන්නට නොව, ඉංග්‍රීසියේ ඇති රටා ඔබ දන්නා සිංහල භාෂාව තුළින් ඉගෙනීමට උත්සහ කළ යුතුය. 

කතාවක් කර පොරක් වන්න...

කෙනෙකුගේ ජීවිතය තුල අඩුම වශයෙන් එක් වතාවක් හෝ කතාවක් පිරිසක් ඉදිරියේ කර තිබෙනවාට කිසිදු සැකයක් නැත. පාසැලේදී බලෙන් හෝ යම් සංගම් සැසියක හෝ රැස්වීමක හෝ එම කතාව සමහරවිට සිදු කර ඇති. පාසලේදී කතා මඟ හැරීමට ටොයිලට් එකේ සැඟවුනු අවස්ථාද මට දැන් සිහිපත් වේ. එහෙත් එදා එසේ කතා මඟ හැරීම ගැන අපරාදේ එහෙම කළේ යැයි අද සිතේ. යහලුවන් ඉදිරියේ "පොර" වෙන්න තිබූ අවස්ථා මඟ හැරුණේ යැයි දුකක් සිතට නැඟේ. ඇත්තටම කතාවක් කිරීම "පොර" කමකි. දක්ෂ කතිකයන්ට සමාජයේ ඉහල වටිනාකමක් හිමි වේ. පාසැලේදී වේවා, මඟුලක් අවමඟුලක් හෝ වෙනත් ඕනෑම සමාජ අවස්ථාවකදී වේවා දේශපාලන වේදිකාව මත වේවා කතාවක් කිරීමේදී පිලිපැදිය යුත්තේ සරල පිලිවෙතකි. එහෙත් එම සරල පිලිවෙත තුල වුවද, තමන්ගේ අනන්‍යතාව රඳවන කතාවක් කිරීමට කාටත් හැකිය. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයා වෙනස් වේ. එම වෙනස ප්‍රසිද්ධ කතා (public speaking) තුලද පවත්වාගත හැකිය. මේ ගැන මට ලිපියක් ලියන්නට සිතුනේ මාගේ මිතුරෙකුට ප්‍රසිද්ධ කතාවක් කිරීමට අවශ්‍ය වී, ඒ ගැන මේ ළඟ දවසක අප පැයක් පමණ සිදු කළ සංවාදයක් නිසාය. මා ප්‍රසිද්ධ දේශකයකු නොවුණත් මේ විෂය සම්බන්දයෙන් පාසැල් කාලයේ සිටම පත

දන්නා සිංහලෙන් ඉංග්‍රිසි ඉගෙන ගනිමු - අතිරේකය 1

මූලික ඉංග්‍රීසි ලිවීම හා කියවීම ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ හා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා ඇති දෙයක් කියවන්නේ කෙසේද?  ඉංග්‍රීසිය ඉගෙනීමට පෙර ඔබට මෙම හැකියාව තිබිය යුතුමය.  එය එතරම් අපහසු දෙයක්ද නොවේ.  ඔබේ උනන්දුව හොඳින් ‍තිබේ නම්, පැය කිහිපයකින් ඔබට මෙම හැකියාව ඇති කර ගත හැකිය.  මුල සිට පියවරෙන් පියවර එය උගන්වන්නම්.   මුලින්ම මිනිසා භාෂාවක් භාවිතා කළේ ශබ්දයෙන් පමණි.  එනම් ලිඛිත භාෂාව ඇති වූයේ පසු කාලයකදීය.  කටින් නිකුත් කරන ශබ්ද කනින් අසා ඔවුන් අදහස් උවමාරු කර ගත්තා.  පසුව ඔවුන්ට වුවමනා වුණා මෙම ශබ්ද කොලයක හෝ වෙනත් දෙයක සටහන් කර ගන්නට.  ඒ සඳහායි අකුරු නිර්මාණය කර ගත්තේ.  එම අකුරු නියෝජනය කරන්නේ ශබ්දයි .  මෙසේ මූලික අකුරු කිහිපයක් ඔවුන් එක එක භාෂාව සඳහා නිර්මාණය කර ගත්තා.  ඉංග්‍රීසියේදී මෙලෙස මූලික අකුරු 26ක් ඇත.   එය ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ලෙස හැඳින් වෙනවා. අප ඉගෙන ගත යුත්තේ මෙම අකුරු මඟින් නියෝජනය කෙරෙන ශබ්ද මොනවාද යන්නයි.  එවිට ඔබට ඉංග්‍රීසි ලිවීමට හා කියවීමට හැකි වෙනවා.  ඊට පෙර අප අකුරු 26 දැනගත යුතුයි.  එම අකුරු 26 පහත දක්වා ඇත.  ඉංග්‍රීසියේදී සෑම අකුරක්ම “සිම්පල්” හා “කැපිටල්” ලෙස දෙයාකාර

දෛශික (vectors) - 1

එදිනෙදා ජීවිතයේදිත් විද්‍යාවේදිත් අපට විවිධාකාරයේ අගයන් සමඟ කටයුතු කිරීමට සිදු වෙනවා . ඉන් සමහරක් නිකංම සංඛ්‍යාවකින් ප්‍රකාශ කළ හැකි අගයන්ය . අඹ ගෙඩි 4 ක් , ළමයි 6 දෙනෙක් ආදී ලෙස ඒවා ප්‍රකාශ කළ හැකියි . තවත් සමහර අවස්ථාවලදී නිකංම අගයකින් / සංඛ්‍යාවකින් පමණක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි දේවල් / රාශි (quantity) හමු වේ . මෙවිට “මීටර්” , “ තත්පර” , “ කිලෝග්‍රෑම්” වැනි යම් ඒකකයක් (unit) සමඟ එම අගයන් පැවසිය යුතුය ; නැතිනම් ප්‍රකාශ කරන අදහස නිශ්චිත නොවේ . උදාහරණයක් ලෙස , “ මං 5 කින් එන්නම්” යැයි කී විට , එම 5 යනු තත්පරද , පැයද , දවස්ද , අවුරුදුද ආදි ලෙස නිශ්චිත නොවේ . මේ දෙවර්ගයේම අගයන් අදිශ (scalar) ලෙස හැඳින්වේ . අදිශයක් හෙවත් අදිශ රාශියක් යනු විශාලත්වයක් පමණක් ඇති දිශාවක් නැති අගයන්ය . ඔබේ වයස කියන විට , “ උතුරට 24 යි , නැගෙනහිරට 16 යි” කියා කියන්නේ නැහැනෙ මොකද දිශාව යන සාධකය / කාරණය වයස නමැති රාශියට වැදගත්කමක් නැත . එහෙත් සමහර අවස්ථා තිබෙනවා අගයක් / විශාලත්වයක් (magnitude) මෙන්ම දිශාවක්ද (direction) පැවසීමට සිදු වන . මෙවැනි රාශි දෛශික (vector) ලෙස හැඳින්වේ . උදාහරණයක් ලෙස , ඔබ යම් “බලයක්

දැනගත යුතු ඉංග්‍රිසි වචන -1

ඉංග්‍රිසි බස ඉගැනීමේදී වචන කොපමණ උගත යුතුද, එම වචන මොනවාදැයි බොහෝ දෙනෙකුට මතුවන ගැටලුවක් වන අතර, බොහෝ දෙනා ඊට විවිධ පිලිතුරුද සපයා ඇත. මේ ගැන හොඳින් පරීක්ෂණය කර ඇමරිකානු ආයතනයක් විසින් වචන 5000ක ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම ලැයිස්තුව මා කෙටස් දෙකකට (දිගු වැඩි නිසා) සිංහල තේරුම්ද සහිතව ඉදිරිපත් කර ඇත. (මේවා සැකසුවත් සෝදුපත් බලා නැති නිසා සුලු සුලු දෝෂ සමහරවිට තිබිය හැකිය). පහත ලැයිස්තුවේ වචන 2500ක් ඇත.    Word    තේරුම        be    ඉන්නවා    and    හා    of    ගේ    in    තුල    to    ට    have    තියෙනවා    to    ට    it    ඒක, ඌ    I    මම    that    ... කියලා, ඒ/අර, ඒක/අරක    for    සඳහා    you    ඔබ, ඔබලා    he    ඔහු    with    සමඟ    on    මත    do    කරනවා, "මෙව්ව කරනවා"    say    කියනවා    this    මේ, මේක    they    උන්, ඒවා, ඒගොල්ලෝ    at    දෙස, අසල    but    නමුත්    we    අපි    his    ඔහුගේ    from    සිට, ගෙන්    not    නැහැ    by    විසින්, මඟින්    she    ඇය    or    හෝ, හෙවත්    as    විට, නිසා, වශයෙන්    what    මොකක්ද,